English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

5901. Adressemasker %1!-10u! %2!-10u!
5902. Bufferen er valideret. %1
5903. Registreringsdatabasescriptet 'X' blev oprettet.
5904. AsnEncodedData-objektet har ikke den samme OID til samlingen.
5905. Logonfejl: Brugeren har ikke lov til at logge på denne computer.
5906. Erstatter manglende eller ugyldig sikkerhedsbeskrivelse for filen %1.
5907. Den angivne CiDialect for webhits er ugyldig.
5908. (ikke fundet)
5909. Et forsøg på at udføre en handling på en fejlfindingsport mislykkedes, fordi porten er ved at blive slettet.
5910. Denne handling er ikke tilladt, når der arkiveres.
5911. Opretter det øjebliksbillede af diskenheder, der er anmodet om til sikkerhedskopien.
5912. Der er ingen tilknytning til objektet 'Objektnavn'.
5913. Stedfortrædere skal være af samme type.
5914. Ordet overskrider den maksimale længde og bliver muligvis afkortet af sætningssynkroniseringen.
5915. Diskenheden er for stor til at blive konverteret.
5916. fsize() kan ikke udføres: Win32-fejlkode = %2!.20s!

5917. Microsoft Computertilstandsagent: E_MSSHV_POLICY_FAILURE
5918. Printerdestinationen blev ikke fundet.
5919. Forøg lydstyrken
5920. Der er aktuelt ikke registreret brugere til beskeder. Opgavenummeret er irrelevant, medmindre der er registrerede brugere.
5921. Det understøttes ikke at genoprette forbindelsen mellem en afbrudt session og konsollen.
5922. Den handling, der blev anmodet om, blev udført på baggrund af en transaktion, der ikke længere er aktiv.
5923. Læsning af hemmelig værdi
5924. BitLocker-drevkryptering kan ikke deaktiveres. Deaktiver den automatiske oplåsning på alle andre diskenheder, før du deaktiverer BitLocker på den aktuelle diskenhed.
5925. Forsøget på at oprette en L2TP-forbindelse mislykkedes, da sikkerhedslaget ikke blev valideret af fjerncomputeren. Dette kan skyldes, at et eller flere felter i det certifikat, der blev præsenteret af fjerncomputeren, ikke kunne valideres som tilhørende måldestinationen.
5926. Den angivne COM-apartment-tilstand kunne ikke angives.
5927. Generic failure
5928. Der opstod en alvorlig fejl i en MS DTC-komponent, og processen afsluttes. Kategorifeltet identificerer den komponent, der fandt fejlen. Kontakt Microsoft Produktssupport. Fejldetaljer: %1
5929. %1 returnerede fejl %2!u! (%2!x!).
5930. Ugyldig etiket eller ugyldigt navn.
5931. De relevante angivne dokumenter blev ikke fundet, fordi en delsætning i forespørgslen kun indeholdt ord, der ignoreres.
5932. En eller flere egenskaber er nulstillet til standardværdien.
5933. QC-lyttefunktion
5934. Startscripts er ikke synlige. Startscripts er kun synlige, når startscripts er konfigureret til at køre synkront.
5935. Angiver, om glidende udløb er aktiveret.
5936. Kontrol af trafikkontrol
5937. PCI-HOST-bro
5938. Der blev fundet en PropertyStore-inkonsistens i kataloget %1.
5939. Syntaksen for INF-filen er ugyldig.
5940. Det certifikat, der blev modtaget fra den eksterne server, er enten udløbet eller endnu ikke gyldigt. SSL-forbindelsesanmodningen mislykkedes. De tilknyttede data indeholder servercertifikatet.
5941. Skifter til Port A
5942. Den maksimale baudhastighed for enheden er X.
5943. Klienten kunne ikke godkende svaret på grund af en manglende signatur.
5944. RSM-tjenesten er stoppet, fordi den ikke kan indlæse DLL-filen "%1". Installer eller erstat DLL-filen, og genstart tjenesten.
5945. Det angivne TransactionManager-objekt kunne ikke åbnes, fordi det ikke blev fundet.
5946. Ikke brugte adgangsflag
5947. Handle %1 oprettet af InternetOpenURL: SessionHandle=%2,URL=%4, Headers=%6, Flags=%7
5948. HTTP status 301: Den ressource, der blev anmodet om, er tildelt en ny permanent URI (Uniform Resource Identifier), og alle fremtidige referencer til denne ressource skal foretages ved hjælp af en af de returnerede URI'er.
5949. Hvis du angiver en sikkerhedspakke, skal du også angive et godkendelsesniveau
5950. Politikken blev ændret
5951. En makro, der kræves af modemet (eller en anden forbindelsesenhed), blev ikke fundet i filen device.INF.
5952. Disken kunne ikke initialiseres.
5953. polling mislykkedes
5954. Standardsproget i brugergrænsefladen er ændret til %1.
5955. De anvendte indstillinger understøttes ikke. Kontroller, at din version af Internet Explorer understøttes.
5956. Attributlisten for filen %1 er ikke sorteret.
5957. Der er ikke angivet et indsamlingslogfilnavn. Angiv et logfilnavn.
5958. Antal anvendelser
5959. Fejl i politiktilpasning
5960. Det var ikke muligt at skifte kodning.
5961. Intet svar fra peer
5962. En identitet, der anvendes i handlingen, er blevet slettet.
5963. Slot `%s':
5964. Talværdien for familie stemmer ikke overens.
5965. Svarfilen indeholder ugyldig XML.
5966. Ugyldig intern tilstand: Aktiveringstjenesten kunne ikke initialiseres.
5967. Send administrative beskeder til
5968. Installationen af MSMQ kan ikke fuldføres.
5969. Genopretter disken %1
5970. Der er ikke fejl i fjerncertifikatet.
5971. Der er en ugyldig signatur i et certifikat i servercertifikatkæden.
5972. Der er allerede aktiveret en anden routingprotokol på denne grænseflade. Der kan kun være aktiveret én routingprotokolkomponent ad gangen på en grænseflade.
5973. Serveren startede, men fuldførte ikke initialiseringen til tiden.
5974. Windows Media Player skal oprette forbindelse til internettet for at bekræfte rettighederne til mediet for filen. Opret forbindelse til internettet, og prøv derefter igen.
5975. Handlingen blev afbrudt på brugerens anmodning.
5976. Destinationsafbrydelsesfejl
5977. server =
5978. Der skal angives en eller flere parametre.
5979. Trådydelsesdata kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
5980. Der blev udført et forsøg på at håndtere en anden familie end den delegerede familie.
5981. Fejl ved kontrol af IPsec-integriteten.
5982. Den angivne port er allerede åben.
5983. Comm Responder kunne ikke få indgående forbindelse
5984. Angiv gyldige brugerlegitimationsoplysninger for denne netværksforbindelse Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte netværksadministratoren for at få yderligere hjælp.
5985. Den givne generiske instantiering var ugyldig.
5986. Den anmodede handling er kun gyldig med understøttede medier.
5987. Gendannelsen af '%1' blev forsøgt kl. '%2'.
5988. Replikeringen mislykkedes pga. en uoverensstemmelse mellem de involverede servere.
5989. Tjenesten kunne ikke starte på grund af forkerte startindstillinger i registreringsdatabasen.
5990. Pakkens URI er ikke tilladt i pakkelageret.
5991. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) stoppes, fordi der opstod en fejl. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
5992. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Elementerne for en matrixegenskab (%1) skal være i en på hinanden følgende rækkefølge.
5993. IDN-etiketter skal være mellem 1 og X tegn lange.
5994. Tilbagekaldet af OnMachineUILanguageInit blev kaldt med nyt sprog %1, tidligere sprog %2 og flag %3. Returværdi: %4.
5995. CertObj-eksport af certifikat på metabasenode %1 LYKKEDES.
5996. Når der én gang er gjort forsøg på at opnå godkendelse som klient eller server, skal yderligere forsøg ske med den samme klient- eller serverrolle.
5997. De modtagne data er ugyldige. De er muligvis server- eller klientdata.
5998. Det er ikke muligt at få driftsoplysninger fra biblioteket %1.
5999. Der kunne ikke skrives til den centraliserede W3C-logfil %2. Disken er muligvis fyldt. Hvis dette er en netværkssti, skal du kontrollere, at netværksforbindelsen er i orden.
6000. Der opstod en fejl under behandlingen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions