English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

8001. TCP/IP-netværksprotokollen er ikke installeret.
8002. Plug-in'en WMS HTTP Download Data Source kunne ikke modtage et svar fra fjernserveren.
8003. Målet er ikke WebBrowserPermissionLevel.
8004. Til dette RequestCache-objekt er Objektnavn-adgang nægtet.
8005. RPC-kommunikation mislykkedes med OLE-tjenesten
8006. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle en pull-anmodning, fordi der allerede er en pull-handling i gang.
8007. Serveren returnerede en henvisning.
8008. Det kan ikke fastslås, om den angivne konto eksisterer.
8009. Pinkoden til chipkortet kan ikke cachelagres.
8010. Attempt to put an instance with no defined key.
8011. YNK - Udtrækkelig %1!18.18s!
8012. Der opstod en fejl under afslutningen af rutinen %1 for behandling af logger. Følgende kode blev returneret fra TerminateThread: %2.
8013. %1 OnAccess-scanning efter virus blev aktiveret.
8014. Adressen for den lokale adapter skiftede. Driveren er koblet fra enheden på grund af denne fejl.
8015. Gensamling påkrævet = %1!u!
8016. Fejlen opstod under behandling af den eksterne fil.
8017. Der opstod udskrivningsfejl.
8018. Ejer-SID'et på en brugerspecifik abonnement findes ikke.
8019. compobj.dll er for gammel til den initialiserede ole2.dll
8020. Hvis der er en start-cd- eller -dvd i computeren, skal du fjerne den, genstarte computeren og aktivere BitLocker igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte computerproducenten for at få instruktioner til BIOS-opgradering.
8021. Gendannelseshandlingen på diskenhed %2 stoppede på grund af tabet af en diskenhed. Når diskenheden er indsat igen, fortsætter gendannelsen. Du skal måske genstarte for at udløse gendannelsen.
8022. Søgeresultaterne overstiger det angivne forskydningsinterval.
8023. Det var ikke muligt at opdatere computerens startkonfiguration. Installationen kan ikke fortsætte.
8024. Det blev forsøgt at indsætte en ny række, men der findes allerede en række med den samme primære nøgle. Rækken blev opdateret i stedet.%1%2%3%4%5
8025. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi anmodningspakken ikke har gyldigt SOAP-indhold.
8026. SID-navn = %1\%2 (SlettetKonto)
8027. INTERN fejl - Handlingen er ikke tilladt på roddiskgruppen
8028. CNAME-post . . . . . : %1
8029. Der opstod en fejl ved oprettelse af visning
8030. Rækken kunne ikke indsættes i rækkesættet uden at overskride det højeste antal aktive rækker, som provideren tillader.
8031. Egenskaben Maks må ikke være mindre end egenskaben Min.
8032. Hændelselogtiden kunne ikke konverteres fra UCT-tid til lokal tid. GetTimeZoneInformation returnerede værdien %1. UCT-tid vil blive anvendt i denne trap.
8033. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensen ikke blev fundet.
8034. Beskrivelsen af tjenesten '[2]' ([3]) kunne ikke ændres.
8035. Der blev ikke fundet nogen måde at forbinde noder på.
8036. Der er fejl i programmet.
8037. Der er allerede en aktiv stream på denne videoinputenhed.
8038. Mindst en af følgende skal være angivet: lineær hastighed (X eller Y), vinkelhastighed (Z) eller udvidelseshastighed (A eller B).
8039. En cachepost er delvis, og brugeranmodningen har ingen nulværdi i ContentOffset = X. En genstart fra cache understøttes ikke for delvise cacheposter.
8040. Tjenesten er allerede registreret.
8041. MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_prepare i XA Resource Manager. Kaldet til xa_prepare mislykkedes med en uventet returkode (%3): Fil=%1 Linje=%2.
8042. Der opstod en fejl under udførelse af tekstændringer i oversigtsfilen. Kontroller, om disken er fuld, og søg efter yderligere oplysninger om tilsvarende hændelser i hændelseslogfilen.%1%2%3%4%5
8043. Gendannelsen af programmet %1 lykkedes.
8044. Fjerner %1 klynger fra filen med defekte klynger.
8045. Der er ingen Ressourcestyring tilknyttet denne registrering.
8046. Det angivne medlem er ikke frakoblet. Et medlem, der ikke er frakoblet, kan ikke erstattes.
8047. Den tid, det er angivet, at MQReceiveMessage skal vente på meddelelsen, er forløbet.
8048. PCR'er stemte ikke overens under genstart.
8049. Der blev ikke fundet tilsvarende elementer for denne forespørgsel.
8050. Værdien af cCol i MQSORTSET kan ikke være større end 1. Active Directory-domænetjenester understøtter kun en enkelt sorteringsnøgle.
8051. %1 byte i %2 filer.
8052. GUID_NULL er ikke en gyldig plex GUID.
8053. Matrix kan ikke inverteres.
8054. Remote Access Connection Manager kunne ikke starte, fordi den ikke kunne indlæse en eller flere kommunikations-DLL'er. Kontroller, at kommunikationshardwaren er installeret, og genstart derefter tjenesten Remote Access Connection Manager. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte systemadministratoren. %1
8055. Mappetællingen til %1 i LVID (Logical Volume Integrity Descriptor) rettes.
8056. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig niveau %3-oversættelsesbufferfejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
8057. Forespørgslen var for kompleks til at kunne udføres.
8058. No information
8059. En nyt eller eksisterende arkivhale eller -base for den aktive log er ugyldig.
8060. Realtids-I/O-tjenesten kan ikke levere den angivne dataoverførselshastighed.
8061. Tabelnøglen blev ikke fundet.
8062. Rækkefølgen af år, måned og dato kunne ikke afgøres ud fra 'X'.
8063. Der er ikke indlæst nogen filtre
8064. Hændelsesklassen kunne ikke oprettes. Kontroller, om der er andre fejl fra EventSystem i logfilen.%1
8065. DLL-filen MQDSxxx.dll kan ikke indlæses.
8066. Antal modtagne byte
8067. Den angivne streng har ikke det format, der kræves af et emne.
8068. Port B kører
8069. Angiver indholdskodningen af svar.
8070. Aktiveringsserveren fastslog, at den angivne produktnøgle er i brug.
8071. IsManipulationEnabled er ikke indstillet til true på det angivne element.
8072. Et filmærke blev nået.
8073. Handlingen til fuldførelse af sikkerhedskopieringen af Øjebliksbillede af enhed mislykkedes. Se logfilen med hændelser, hvis du vil have flere oplysninger.
8074. Der er flere data til rådighed, end Windows kan returnere.
8075. Forespørgselsdatabaseliste mislykkedes
8076. Denne server er nu en domænecontroller.
8077. Markeret ved alle WinINet-hændelser vedrørende behandling af HTTP-anmodninger og -svar
8078. Enheden arbejder langsomt eller svarer ikke. Der kan ikke synkroniseres igen, før enheden svarer. Hvis enheden skal fungere normalt, skal du afbryde forbindelsen til computeren eller nulstille enheden.
8079. Den angivne poststørrelse er ugyldig.
8080. Serveren kunne ikke godkende anmodningen på grund af en netlogonfejl.
8081. Computerkontoen for %1 er oprettet ved hjælp af værktøjer fra før Windows NT version 4.0 og kan ikke anvendes på en Windows 2000-domænecontroller. Fjern kontoen. Opret derefter kontoen ved hjælp af administrator-snap-in-programmet i katalogtjenesten.
8082. Der er ingen elementer, som opfylder kriterierne.
8083. Den asynkrone handling er annulleret.
8084. Indstillingsaktivitet
8085. Ændring af logonmulighederne for en konto
8086. IsLocked : FALSE
8087. GestureRecognizer blev ikke initialiseret.
8088. RADIUS-proxyen modtog et svar fra serveren %1 med et manglende meddelelsesgodkendelsesattribut.
8089. Ugyldig politik
8090. Den angivne destinationsportal er ikke gyldig.
8091. Der kan ikke allokeres hukommelse til TDI-statistikblok. Luk et eller flere programmer, og prøv igen.
8092. Angiver, om administration af medlemskab er aktiveret.
8093. NV-området er låst og skrivebeskyttet.
8094. Der er ikke blevet angivet alle de egenskaber, der er nødvendige for DRM.
8095. DHCP-serveren kan ikke nå NPS-serveren for at registrere klientens NAP-adgangstilstand
8096. Denne handling kan ikke udføres på det aktuelle domæne.
8097. Det blev forsøgt at indkæde for mange biblioteker
8098. Drevet kunne ikke udføre slettekommandoen.
8099. Der kunne ikke sættes et flag, som viser, at chkdsk er kørt.
8100. Arbejdsstationsdomænets DNS-navn

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions