English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

4501. EndInit kan ikke kaldes uden et matchende BeginInit-kald.
4502. Katalogtjenesterne kunne ikke starte.
4503. Cache-LastModified=X, ContentLength= Y i cache.
4504. Der opstod en fejl under dekryptering af en meddelelse: %1
4505. Windows kan ikke installeres på en computer, der bruger batteristrøm. Hvis batteriet tømmes under installationen, kan du miste data. Hvis du vil fortsætte installationen, skal du tilslutte computerens netadapter.
4506. Den eksterne computer afviste forbindelsen.
4507. Logtjenesten registrerede et forsøg fra et administrationsområde med en ugyldig læsekontekst.
4508. Proxyanmodningen er ugyldig
4509. Ventetiden på, at dataindsamleren skal starte, fik timeout.
4510. 'elem' var ikke et element i en tilladelse.
4511. Udgivelsespunktet eller filen på Windows Media Server er ikke længere tilgængelig.
4512. Liste over IRC-servere, der er tilgængelige for klienten
4513. Tallet skal være ikke-negativt og mindre end eller lig med Int32.MaxValue eller -1.
4514. Forsøger at indlæse enhedens USD (User-Mode Driver).
4515. Intern. Posten kan ikke fuldføre handlingen uden netværk.
4516. Indstilling af procesinformation
4517. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret PCI-bus timeout-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
4518. Der mangler en dataattribut i filen %1.
4519. Følgende URI kan ikke findes: '%1'.
4520. Ugyldig RPC-protokolsekvens.
4521. Afinstaller assemblyen Browseregenskaber fra den globale assemblycache. Standardbrowseregenskaberne på kørselstidspunktet anvendes i stedet for.
4522. Der er opstået en uventet fejl i den ønskede handling.
4523. Parseren er afbrudt.
4524. Ressourcestyringen kan ikke oprette et flag for lukningshændelsen: %1
4525. Forskydningstabellen har forkerte værdier.
4526. Indholdsudbyderen har ikke givet dig rettigheder til at afspille denne fil. Besøg indholdsudbyderens onlinebutik for at hente rettigheder til afspilning.
4527. Liste over rettelser
4528. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke konfigurere centraliseret W3C-logføring korrekt. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
4529. Handlingen defineret af reglen %3 med id'et %4 blev ikke aktiveret. COM-objektet er muligvis ikke registreret, eller den eksekverbare fil findes ikke på stien. Fejl %1: %2
4530. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Øjebliksbliiede af shim mislykkedes med status %1 (konverteret til %2).
4531. Tjenesten Windows Process Activation har ikke længere tillid til arbejdsprocessen '%2', der betjener programgruppen '%1', baseret på forkert udformede data, som arbejdsprocessen sendte til tjenesten. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
4532. %1 MB samlet diskplads.
4533. Bruges til at angive, at der blev udført en læsehandling på en tom pipe.
4534. Chipkort kunne ikke læses
4535. Den angivne størrelse på IKE-identifikationsdataene er ikke korrekt.
4536. Der er fejl i det angivne tilstandssæt. Hent det nye tilstandssæt igen.
4537. Al intranetkode får ret til at oprette forbindelse tilbage til oprindelsesstedet.
4538. Invalid DeleteClass syntax
4539. Destinationsportalen %1!d! er nu den markerede destinationsportal.
4540. Servercertifikatemnet fra RPC-proxyserveren (%1!S!, %2!S!) stemmer ikke overens med det angivne emne (%3!S!)
4541. Ugyldig enhedsklasse.
4542. Funktionen mislykkedes, fordi en skærm returnerede en ugyldig tidsstatusbyte, når operativsystemet brugte kommandoen DDC/CI Get Timing Report & Timing Message til at hente en tidsrapport fra en skærm.
4543. Afbrydelse blev angivet under anmodning for forbindelse.
4544. Tjenesten Virtuel disk: Disken %1 kunne ikke fjernes. Fejlkode: %2
4545. Det angivne filnavn er ugyldigt. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
4546. Biblioteket eller drevet er tomt, eller mediegruppen er tom.
4547. Uoverensstemmelse i iSCSI-versioner
4548. Der blev hentet oplysninger fra den eksterne computer.
4549. Antal filanvendelser
4550. Den ønskede handling er forbeholdt logonprocesser. Den kaldende proces er ikke registreret som en logonproces.
4551. Rodindekset %2 i filen 0x%1 mangler eller er ugyldigt.
4552. Det entydige navn, der blev angivet for denne replikeringshandling, er ugyldigt.
4553. Udeladelse af repræsenteret kalder
4554. Hvis du vælger at bevare linjefletning i din video, skal outputstørrelsen på videoen være et multiplum af 4.
4555. BOOTP er slettet
4556. Optæl hele SAM-domænet
4557. Opgaven med id'et %1, som kører, når computeren er inaktiv, er afsluttet.
4558. %1-tjenesten er genoptaget.
4559. Tidszonehandlingen mislykkedes, fordi de nødvendige tidszonenavne mangler eller er beskadigede. Hvis du vil rette denne fejl, skal du opdatere "%1" for at få de korrekte værdier i en af følgende undernøgler: "%2" eller "%3".
4560. Kataloget til sikkerhedskopiering på den valgte sikkerhedskopieringsdisk %1 er beskadiget. Vælg en anden destination.
4561. Kopieringsfunktionerne kan ikke bruges.
4562. Denne type FTP-anmodning returnerer ikke en svarstream.
4563. Den angivne Visual er ikke et overordnet element for denne Visual.
4564. Replikering: Ugyldigt computernavn oplyst for %1.
4565. MS DTC Transaction Manager modtog en ukendt eller uventet TIP-kommando (%1) for en "Prepared" transaktion, der koordineres af en anden Transaction Manager. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne Transaction Manager: %2, URL-adresse til den eksterne transaktion: %3, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %4.
4566. SHV-id : %1 kan ikke oprette validator.
4567. Funktionen blev gennemført, men både CompleteToken og denne funktion skal kaldes for at afslutte konteksten.
4568. SMTP-serveren kan ikke oprette en fil i kømappen %1.
4569. Windows Memory Diagnostic is currently using the %s memory map.
4570. Maskinen, hvor denne hændelseslog findes.
4571. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der håndterer godkendelse (SSPI) og godkendelsescachelageret
4572. COPY Kopierer en eller flere filer til et andet sted.
4573. Det blev forsøgt at tilføje en multicast-adresse, der allerede findes på listen.
4574. Denne handling kan ikke udføres på indbyggede specialgrupper.
4575. Der blev sendt en forespørgsel til OCSP-svartjenesten.
4576. Den underordnede netværksenhed %1 blev tilføjet denne computer.
4577. Der oprettes et primært VDS-diskformat (Volume Descriptor Sequence) i sektor %1.
4578. Denne handling er ikke aktiveret på denne platform.
4579. FEJL - En gruppepolitikindstilling forhindrer, at der oprettes sikkerhedskopier på et flytbart medie.
4580. Samlet status - %1!lu!%% (gendanner i øjeblikket yderligere systemtilstandsfiler)
4581. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi en eller flere indstillinger har en ugyldig værdi.
4582. Objektet '%ws' understøttes ikke. Kør 'appcmd.exe /?' for at få vist understøttede objekter.
4583. Disken er markeret som delt og kan ikke bruges i det grundlæggende Logical Disk Management-produkt
4584. Ikke en brugerdefineret arrangementsfunktion.
4585. Elementet '%1' må ikke være tomt ifølge DTD/Schema.
4586. Den aktuelle platform understøtter kun ProtectionLevel.None.
4587. Kan ikke indeholde identiske providernavne
4588. Medlemmer af denne gruppe kan have visse administrative rettigheder til at administrere konfiguration af netværksfunktioner.
4589. Modificer en objektetiket
4590. Anmodningen behandles af en domænecontroller for domænet %1.
4591. Denne samling understøtter ikke ændring af værdier med specifikke indekser.
4592. Kontoen for brugeren %1\%2, der er tilsluttet port %3 har ikke Remote Access-rettigheder. Linjen er blevet frakoblet.
4593. Ukendte protokoller modtaget = %1!u!
4594. Filen med den globale tilbagekaldsliste er i et nyere format end dem, der genkendes af denne læser af globale tilbagekaldslister.
4595. Den aktuelle brugers delegerede tillidssletningskvota er overskredet.
4596. Fjernelsen blev fuldført.
4597. Værdien er ikke gyldig for det angivne GUID.
4598. Understøttes ikke i en ikke-reflekteret type.
4599. Den udvidede licensperiode er startet. Ekstra dage=%1 Type af udvidelse=%2.
4600. Kan ikke flytte eller rotere DataGridColumnHeader.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions