English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

11401. Handlingen understøttes kun på simple plex'er.
11402. INTERN fejl - Logical Disk Manager kan ikke starte logningstråden
11403. BITS-jobbet "%2" med id'et %1 er genoptaget.
11404. Keep-alive-forbindelse er lukket: ConnectionHandle=%1, SocketHandle=%2
11405. Forsøger at starte %1 som bruger "%2" ...
11406. Den angivne nøglebeskytter er ikke den korrekte type.
11407. En assembly må ikke være null.
11408. Registrerer skrifttyper Skrifttype: [1]
11409. Der blev udløst en undtagelse af typen 'Typenavn'.
11410. Switchen -aptca kan kun anvendes, hvis keyfile eller keycontainer er angivet.
11411. Det lykkedes ikke WinHTTP-tjenesten Web Proxy Auto-Discovery at allokere en vigtig ressource. Der er måske kun lidt fysisk hukommelse tilgængelig i systemet.
11412. Der kan ikke oprettes et symbolsk link til %1.
11413. Kontosystemets indstillinger blev ændret
11414. Slutpunktet er en dublet.
11415. Der blev modtaget et uventet meddelelses-id.
11416. Der er ikke flere tilgængelige tekststykker i objektet.
11417. Arkiveringsforespørgslen er i konflikt med en igangværende forespørgsel.
11418. Hovedindgangspunktet er ikke defineret.
11419. Autorisationsregler
11420. Kopierer indholdet af en diskette til en anden.
11421. Der opstod fejl under dekrypteringen af cachen til offlinefiler. Forøg politikken for offlinefilernes logføringsniveau for hændelser til niveau 2 eller højere for at logføre fejlhændelser for enkelte filer.
11422. retry = %1
11423. Send fuldført: %1 %2 %3 %4
11424. Autorisationsfejl.
11425. Indsamlingsfilerne kan ikke gemmes, og denne handling kan ikke udføres. Indsamlingsprogrammet vil forsøge at gemme filerne igen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du genstarte tjenesten, frigøre systemressourcer eller kontrollere, at hardwaren fungerer korrekt. %1
11426. Sikkerhedsprocessoren har rapporteret, at den sikre timer ikke blev fundet.
11427. Provideren kunne ikke sende en objektmeddelelse. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
11428. Serveren kunne ikke oprette enheden. Serveren blev ikke startet.
11429. Du har ikke tilladelse til at ændre denne politikniveaufil. Kontakt administratoren af systemet eller computeren, hvis du vil have adgang.
11430. Initiatoren kunne ikke oprette forbindelse til destinationen. Destinationens IP-adresse og TCP-portnummer er angivet i gemte data.
11431. Standardkvotaposten mangler fra indeks %2 i filen %1.
11432. Sempahore-ydelsesdata kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
11433. Forkert syntaks i text-erklæring.
11434. Windows kan ikke kopiere filer fra %1 til %2.
11435. Få et opdateret certifikat hos netværksadministratoren
11436. Der må kun være én forekomst af DBNull, og kald af deserialiseringsmetoder i DBNull er ikke tilladt.
11437. Skriv dit brugernavn, eller tryk på ENTER, hvis det er %1:
11438. Modulet FailedRequestTracing stødte på et problem under læsning af konfigurationen. Konfigurationssystemet returnerede undtagelsen '%3' i filen %4 på linjen %5. Der oprettes ikke logfiler, før denne tilstand er afhjulpet. Problemet opstod mindst %1 gange i de sidste %2 minutter. Datafeltet indeholder fejlen.
11439. Attributten for versionen af satellitkontrakten i assemblyen 'Navn på assembly' angiver en ugyldig version: X.
11440. Startindekset må ikke være mindre end 0 eller større end inputlængden.
11441. Windows kan ikke genoprette masterfiltabellen. CHKDSK blev afbrudt.
11442. Der blev ikke fundet noget codec, der kan afkode den angivne fil.
11443. Kilden 'X' er ikke registreret på maskinen 'Y', eller du har ikke skriveadgang til registreringsnøglen Z.
11444. Kommandoen er ikke implementeret.
11445. Tjenesten kunne ikke starte, da dens database mangler eller er beskadiget.
11446. Opretter forbindelse til %1...
11447. Windows Media Player kan ikke afspille dvd-lyd for øjeblikket. Kontroller, at dit lydkort er konfigureret korrekt, og forsøg derefter igen.
11448. Intern fejl
11449. CertObj-eksport af certifikat på metabasenode %1 MISLYKKEDES.
11450. Der opstod en fejl il MSDTC under Windows-opgraderingen. Fejloplysninger: %1.
11451. En bestemt parameter er ugyldig og arrangeringen kan ikke fortrydes
11452. Tilbagekaldet af OnMachineUILanguageSwitch blev kaldt med nyt sprog %1, tidligere sprog %2 og flag %3. Returværdi: %4.
11453. Det angivne søgeprogramnavn blev ikke fundet. Det er muligvis allerede blevet slettet.
11454. Der blev ikke fundet noget standarddomæne.
11455. Denne handling er kun tilladt i en sikkerhedskontekst, der allerede er godkendt.
11456. Værten %2 kører igen på grund af ændringen på listen IP Listen-Only.
11457. Maksimalt antal forbindelser til ressourcer
11458. Afspilningslisten genereres asynkront.
11459. XA Transaction Manager er i en inkonsistent tilstand og kan ikke fortsætte. XA-transaktioner vil ikke finde sted. Kontakt Microsoft Teknisk support. %1
11460. Skrivefejl med status 0x%1 ved forskydningen 0x%2 for 0x%3 byte.
11461. Registreringsdatabasenøglen med listen over Transaction Managers kunne ikke åbnes. Fejldetaljer: %1
11462. Der kan ikke angives et navn på typebiblioteket for assemblies, der indeholder indlejrede typebiblioteker.
11463. Løb tør for kvota.
11464. Symbolsk kæde oprettet for %1 <<===>> %2
11465. Samlet godkendelse
11466. MAPI: Der var ikke systemressourcer nok til at fuldføre handlingen.
11467. Active Directory-domænetjenester kunne ikke omdøbe nogle af sikkerhedskontiene i en velkendt sikkerhedskontobeholder. Få en administrator til at omdøbe disse sikkerhedskonti, hvis det er nødvendigt.
11468. Opgavestyring har stoppet forekomsten "%2" af opgaven "%1" for at starte en ny forekomst "%3" .
11469. Fejl: Afsendelsen mislykkedes
11470. AsyncResult er ikke gyldig.
11471. Der er ikke angivet et chipkort. Afslutter...
11472. Afsnittet 'X' må kun forekomme én gang i hver konfigurationsfil.
11473. Der blev hentet en cookie med tomme strenge ved afslutningen af Dirsync-søgningen. Kontoen har muligvis ikke tilstrækkelige rettigheder.
11474. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der vedrører håndtering af svar
11475. Modtog besked om låsning af en handle-diskenhed, der administreres af RSM. Diskenheden var låst.
11476. Intern protokolhåndteringsfejl i Windows SharePoint Services
11477. Opgaven vil ikke blive kørt på de planlagte tidspunkter, da den er blevet deaktiveret.
11478. Områdeanmodning (brugerdefineret), område: X.
11479. Kunne ikke angive, at hardwaren skulle sende scankoderne for tastaturet i det sæt, der forventes af driveren.
11480. Det angivne antal diskenheder er ugyldigt.
11481. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke oprette en separatorfil for køen %1. Fejl: %2. Dette kan ske, hvis en vigtig Windows-ressource, f.eks. registreringsdatabasen, ikke er tilgængelig, hvis COM (Component Object Model) ikke kan initialiseres, eller hvis Printbrn.exe ikke kan allokere hukommelse. Se den Windows-fejl, der blev returneret af denne hændelse, for at finde årsagen.
11482. Mindst én reserve er ankommet.
11483. Startede OpenNbtPerformanceData-rutinen.
11484. Objektadgang
11485. Faxen %1 kunne ikke sendes til %3 (%4).
11486. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke slette opgaven "%1". Yderligere data: Fejlværdi: %2.
11487. Brugeren %1, der har forbindelse til port %2 har fået adressen %3
11488. Strenge fra programmet, som bruges i meddelelsen.
11489. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Parameteren for batchindstillingerne er ugyldig.
11490. MAPI: Ukendt tegntabel-id.
11491. Udskrift bliver omdirigeret til den serielle port %1.
11492. Systemet kunne ikke analysere kommandolinjen i denne fil.
11493. Bufferen er ikke stor nok til at kopiere hukommelsen.
11494. Det angivne område blev ikke fundet.
11495. Partitionen indeholder flere dynamiske diskenheder, der ikke understøttes til installationen.
11496. Systemet kunne ikke fjerne mediet på den anmodede måde.
11497. En visning af et afsnit angiver en beskyttelse, der ikke er kompatibel med den oprindelige visnings beskyttelse.
11498. Der blev angivet en overgang fra ALL* til MOVE* eller EXTEND*.
11499. Den angivne forberedelsesanmodning kan ikke anvendes til enkelt-fasede optimeringer.
11500. %1: forkert netmaskeværdi %2

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions