English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

17201. Fejl rettes i MFT's attribut DATA.
17202. Tjenesten MSMQ er ikke online med Active Directory-domænetjenester. Det MSMQ-konfigurationsobjekt-id, der er lagret i registreringsdatabaseværdien '\HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters\MachineCache\QMId' blev fundet under computernavnet '%1' i Active Directory-domænetjenester. Flyt MSMQ-konfigurationsobjektet under det lokale computernavn i Active Directory-domænetjenester. Tjenesten forsøger at finde et matchende MSMQ-konfigurationsobjekt med få minutters mellemrum.
17203. 'substitution' er en ugyldig værdi for attributten '%1'.
17204. Domænemedlemskabet konfigureres
17205. Rekursiv reserve er ikke tilladt for tegnet \u{0:X4}.
17206. Navne på hændelseslogfiler skal bestå af tegn, der kan udskrives, og må ikke indeholde \, *, ? eller mellemrum
17207. Det var ikke muligt at oprette %2-logfilen %5. Status: %1.
17208. Kataloget findes ikke, så handlingen kan ikke udføres.
17209. Enhedsadgang bit 6
17210. Afsnitsnavnet i filen media.INI kan ikke læses.
17211. RADIUS-proxyen kunne ikke fortolke navnet på RADIUS-fjernserveren %1 i RADIUS-fjernservergruppen %2 til en IP-adresse. Fejlkoden er %3.
17212. Cacheopdatering undertrykkes, da posten er blevet synkroniseret inden for det sidste minut.
17213. Meddelelsen blev sendt til alle brugere på denne server.
17214. Det kunne ikke fastslås, om drevet %1 skal renses.
17215. Denne installation er forbudt af systempolitikken. Kontakt systemadministratoren.
17216. Serveren reagerede ikke efter at den blev startet.
17217. Kontrol-id er ikke fundet.
17218. Kunne ikke tømme de eksisterende sporingsdata.
17219. Der opstod en fejl under forberedelse af den angivne komponent til gendannelse.
17220. Legitimationsoplysningerne til IKE-godkendelse kan ikke accepteres
17221. Sikkerhedssystemet har modtaget et godkendelsesforsøg, og fastslået, at protokollen %1 er standardprotokollen.
17222. ESTALE returnerede
17223. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke ændre programmet '%2' på webstedet '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
17224. Netværket fik timeout under forsøg på at oprette forbindelse til en søgeserver.
17225. Kopibeskyttelse kan ikke aktiveres. Kontroller, at der ikke vises andet kopibeskyttet indhold.
17226. Den angivne diskenhed har allerede nået det maksimale antal øjebliksbilleder.
17227. API %1 behandlede det forkerte antal byte.
17228. Afsnittet, der skulle ryddes, afbilder ikke en datafil.
17229. CoID=%1: Brugeren med IP-adressen %2 har afbrudt forbindelsen
17230. Accessoren er ikke en parameteraccessor.
17231. Ugyldigt objektnavn
17232. Der er angivet en ugyldig algoritme.
17233. Ugyldig handle til TAPI-telefonprogram.
17234. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpSetCredentials
17235. WHEA-fejlhændelser
17236. Præsentationen kunne ikke fuldføres med farvekonvertering
17237. Der findes intet assembly-id for objekttypen 'Typenavn'.
17238. Expected a flavor type such as ToInstance, ToSubClass, EnableOverride, or DisableOverride
17239. CRM-genopretning mislykkedes, fordi enheden ikke er klar. Dette er en midlertidig tilstand, som kan opstå under skift mellem klynger. Forsøg at genoprette CRM igen ved at genstarte programmet.%1
17240. STS - Stripe-størrelse %1!15lu! %2!2.2s!
17241. SID-navn = %1\%2 (Ugyldigt)
17242. Meddelelser %1!-10u! %2!-10u!
17243. Der blev ikke fundet en printer.
17244. DNS Resolver Cache kunne ikke vises.
17245. Brugeregenskaberne for Fil- og udskriftstjenester til NetWare kan ikke indstilles.
17246. Mediets hastighed er ikke kompatibelt med enheden. Dette kan skyldes brug af et medie med en højere eller lavere hastighed end de hastigheder, der understøttes af enheden.
17247. Argumenter på venstre side af binære operatorer skal være attributter, noder eller variabler, og argumenter på højre side skal være konstanter.
17248. Det er ikke muligt at læse konfigurationsoplysninger for systemlukning fra registreringsdatabasen.
17249. Ugyldige kommandolinjeargumenter.
17250. Kontrollen af indeks er fuldført.
17251. DHCP-tjenesten har genoprettet databasen.
17252. Værdien af X skal være endelig og ikke negativ.
17253. Den angivne regel er ikke knyttet til denne udløser.
17254. Klyngerne kunne ikke fjernes fra filen med defekte klynger.
17255. Kopibeskyttelsesfejl.
17256. Meddelelsen blev sendt, men modtageren har stoppet tjenesten Messenger midlertidigt.
17257. Transaktionen kunne ikke allokeres på grund af en mislykket optimistisk overensstemmelseskontrol i mindst én Ressourcestyring.
17258. Der mangler en ramme i billedet.
17259. Denne fil gennemses eller er låst mod redigering af en anden bruger.
17260. Ugyldig IP-adresse.
17261. Identiske ApplicationGesture-værdier er ikke tilladt.
17262. Den angivne netværksressource eller enhed er ikke længere til rådighed.
17263. Der opstod en fejl under behandlingen af tekstændringer. På grund af denne fejl bliver der ikke behandlet flere tekstændringer. Du skal genstarte IISAdmin-processen for at løse problemet.%1%2%3%4%5
17264. Der er ikke mere logplads.
17265. SMTP-tjenesten er startet, initialiserer køer.
17266. Non-authoritative answer
17267. Kvoten er for lav til at behandle denne kommando.
17268. Forespørgslen overskred grænsen for tilladt udførelsestid.
17269. Fuldstændig synkronisering af sikkerhedsdatabasen er påbegyndt af serveren %1.
17270. Ugyldig operator i forespørgsel.
17271. Slutningen af logfilen blev nået.
17272. DNS-zonen har ingen SOA-oplysninger (Start Of Authority).
17273. Diskenheden med operativsystemet er ikke beskyttet af BitLocker-drevkryptering.
17274. Aktiveringsserveren fastslog, at licensen er ugyldig.
17275. Størrelsen på mappen Indbakke har overskredet den øverste grænse. Sti til arkivmappen Indbakke: '%1' Øverste grænse for Indbakke (MB): %2
17276. Der skal angives mindst én placering.
17277. En certifikatkæde blev behandlet korrekt, men politikudbyderen har ikke tillid til et af nøglecentercertifikaterne.
17278. Kataloget blev nulstillet pga. diakritisk forskel eller beskadigelse.
17279. Objektet er ikke blevet initialiseret.
17280. Ikke permanent
17281. Der er mere hjælp til rådighed, hvis du taster NET HELPMSG %1.
17282. Kopiering kan ikke udføres, hvis ClipboardCopyMode er None.
17283. SSI-funktionen understøttes ikke

17284. Virksomhedsadministratorer
17285. Filallokeringstabellen (FAT) kan ikke læses.
17286. Markeret ved alle WinINet-hændelser vedrørende netværkshandlinger (TCP, DNS)
17287. Det angivne medlem er allerede synkront med andre aktive medlemmer. Det behøver ikke at blive gendannet.
17288. Handlingen i linje %1!d! i IDA-filen %2 er ugyldig.
17289. Tælleren er ikke gyldig, fordi samlingen blev ændret.
17290. Den angivne politik til justering af belastning understøttes ikke.
17291. Fejl: %1 Parameter: %3 : Fejlkode %2.
17292. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at offlinebekræftelses-id'ets version er forkert.
17293. De kontooplysninger, der er angivet for at få adgang til Microsoft Exchange 5.5-serveren, kan ikke bruges. Kontroller konto- og adgangskodeoplysningerne.
17294. Der kunne ikke skaffes mere plads i registreringsdatabasen. [2] KB ledig registreringsplads er nødvendig for installationen af programmet.
17295. Nulstil politikniveauet X
17296. NetBIOS-navnene, der er registreret af denne computer, er blevet opdateret.
17297. Ugyldigt DOI
17298. Windows kunne ikke initialisere printeren %1 fordi udskriftsprocessoren %2 ikke blev fundet. Anskaf og installer en ny version af driveren fra producenten (hvis den er tilgængelig), eller vælg en anden driver, der kan fungere med denne udskriftsenhed.
17299. Det blev forsøgt at køre et delt bibliotek
17300. TPM returnerede et uventet resultat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions