English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

19801. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 7
19802. Printbrm.exe (Guiden Printoverførsel eller kommandolinjeværktøjet) har installeret driveren %1 til processorarkitekturen for destinationscomputeren. Der kræves ingen brugerhandling.
19803. Analyseattributtet kan ikke defineres, fordi den er inkompatibel med et eksisterende attribut.
19804. BIOS kommunikerede ikke korrekt med TPM. Kontakt computerproducenten for at få instruktioner til BIOS-opgradering.
19805. Starter sikkerhedskopiering af systemtilstand [%1]
19806. Der opstod en kritisk fejl i tjenesten.
19807. Kolonnen PROPID_Q_PATHNAME_DNS understøttes ikke for MQLocateBegin API.
19808. Dette er et ugyldigt argument: %1.
19809. X(In-Buffer-længde=Y, Out-Buffer-længde=Z, returneret kode=A).
19810. Hændelsesabonnementssessionen lukker og kan ikke bruges. Start et nyt abonnement.
19811. INTERN fejl - Den angivne plex indeholder underdiske, der ikke er aktiveret
19812. En registreringsdatabasenøgle til hændelseslogføring kunne ikke oprettes for denne session.
19813. Programmet afgav en kommando, men kommandolængden er forkert.
19814. Der er allerede en defragmentering eller reduktion i gang. Der kan kun udføres en af disse handlinger ad gangen.
19815. Visningsnavnet er i konflikt med en foruddefineret visningsdefinition.
19816. Denne handling kunne ikke udføres, fordi den kræver, at der vælges bestemte terminaler.
19817. Windows Media Player ActiveX-objektet kunne ikke indlæse uiMode og kunne ikke vende tilbage til den eksisterende uiMode.
19818. Kommunikationsenheden tilsluttet porten %1 fungerer ikke.
19819. ACL'erne blev gemt.
19820. Strengen må ikke være tom eller null.
19821. Oprettelse af en forekomst af objekttype
19822. Cachevalidering efter svar.
19823. ASF-fil-sink kunne ikke reservere AVIO, fordi bithastigheden er ukendt.
19824. %1 ledige klynger er behandlet.
19825. Udskriver på %1
19826. Der blev anmodet om Hjælp
19827. Der blev fundet mere end et chipkort for %1!ws!
19828. {[ProductName] }Installationen er gennemført.
19829. IP-driver kunne ikke kontaktes, fejlkode %1!d!,
19830. En eller flere kontekstparametre er ugyldige.
19831. Blød SA er afbrudt
19832. Ugyldig escape.
19833. Indsamlingsprogrammet har forsøgt at oprette flere plug-in-objekter for indsamlingsprogrammet end det tilladte. Fjern en anden plug-in, før du tilføjer denne plug-in.
19834. Der er intet katalog.
19835. Replikeringskilden er geninstalleret.
19836. Status for informationsniveauet viser, at en et angivet transaktionstilstand for et undertræ i registreringsdatabasen ikke eksisterede og måtte oprettes.
19837. Windows Search Service har fjernet indekset %1
19838. Det blev forsøgt at starte en ny sessionshåndtering eller LSA-logonsession med et id, som allerede bruges.
19839. Indholdsserver %1 (%2) kunne ikke oprette forbindelse til Indholdsserver %3.
19840. Initiatoren kunne ikke tildele en kode til behandling af en anmodning, hvilket resulterede i en I/O-fejl.
19841. Denne handling er ikke tilladt på en ugyldig disk.
19842. Computertilstandsagenten %1 forsøgte at initialisere, men det blev ikke gennemført, fordi den allerede er initialiseret.
19843. Denne handling eller kombination af parametre er ugyldig.
19844. Der er ikke et tilstrækkeligt antal buffere til at sende en meddelelse.
19845. En arbejdsproces med proces-id'et '%1', der betjener programgruppen '%2', har anmodet om genbrug, fordi den har nået den planlagte genbrugstid.
19846. Drevet "%1" i biblioteket "%2" skal renses.
19847. Initialiserer tjenesteforekomsttilstanden for at registrere tidligere forekomster af tjenesten.
19848. Arbejdsmappen '%1!ls!' er ikke gyldig.
19849. Der kunne ikke oprettes forbindelse til søgetjenesten på en ekstern computer. Kontroller forbindelsen til den eksterne computer. Hvis det er nødvendigt, skal du stoppe og genstarte søgetjenesten på den eksterne computer.
19850. Svarstatus = 304, men cacheposten findes ikke.
19851. Microsoft producentspecifikke indstillinger for Windows 98-klienter
19852. Dataattributtet er resident eller mangler i logfilen.
19853. Det angivne sikkerhedskopisæt indeholder ikke alle kritiske diskenheder.
19854. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes, fordi brugeren udtrykkeligt har anmodet om, at der ikke udføres skrivebordstilpasning
19855. %1 bit i hver FAT-post.
19856. "%1" er ikke et gyldigt navn eller typenavn.
19857. Det er ikke muligt at hente eller indstille tidsrelaterede oplysninger for et objekt, som bruger et klokkeslætsformat af typen TIME_FORMAT_NONE.
19858. I øjeblikket understøttes kun HTTP/1.0- og HTTP/1.1-anmodninger.
19859. Der opstod en fejl under læsning af datafilen til DNS-zonen.
19860. %1: Øjebliksbilleder er ikke knyttet til øjebliksbilleder af delte mapper
19861. Ugyldig modtager af advarsel.
19862. Det angivne trin er ugyldigt.
19863. Opgave til test af tilbagekalds-DLL for NotifyUILanguage.
19864. Disken kunne ikke sættes offline.
19865. WS-Management-tjenesten understøtter ikke konfigurationen af MaxItems.
19866. Der kan ikke allokeres %1!d! byte
19867. Rettighed til ændring af hardwaremiljø
19868. Netværksadresseoversætteren (NAT) kunne ikke indlæse oversættelsesmodulet til kernetilstand. Datafeltet indeholder fejlkoden.
19869. SSL-legitimationsoplysninger for IP-adresse og port %3 blev oprettet.
19870. DHCP-klasse-id . . . . . . . . . . . . . . . : %1
19871. Den angivne mappe indeholder ikke driversoftware til enheden. Vælg en mappe, der indeholder driversoftwaren, og prøv igen.
19872. Værdien kan ikke angives, fordi objektet allerede er blevet slettet eller ikke er blevet korrekt initialiseret. Sørg for, at objektreferencen stadig er gyldig, forstør registreringsdatabasen, eller genopret katalogkonfigurationen.
19873. %2 : Der er en konflikt med en I/O-port eller DMA-kanal.
19874. %1 printeren kunne ikke angives som standardprinteren.
19875. Når du vælger at beholde interlace i en video, skal videoens outputstørrelse passe til inputvideoens størrelse.
19876. Serveren fandt en intern fejl. Yderligere oplysninger finder du ved at deaktivere customErrors i serverens .config-fil.
19877. Følgende fil blev kopieret fra sikkerhedskopifiler: %2
19878. Der opstod en fejl under behandling af: %1.
19879. WMDRM-inputtillidsautoriteten tillader ikke den anmodede handling for indholdet, da en eller flere komponenter ikke er korrekt signeret.
19880. Mindst én brugergrænseflade skal være mærket "Sat i kø", for at der kan oprettes en komponent i kø med "kø"-moniker
19881. Ikke-genkendt værdi WindowVisualState.
19882. Attributten '%1' understøttes ikke i denne kontekst.
19883. CoID=%1: Der opstod følgende fejl i Point to Point-protokollen på port %2, brugernavn: %3. %4
19884. Årsagen til at tråden venter, hvis det er tilfældet.
19885. Fejl rettes i MFT-spejlingen.
19886. GET STATUS -- Viser status over igangværende job
19887. Oprettelsen af lageret mislykkedes.
19888. Der kræves en mere sikker godkendelsesmetode til denne server.
19889. Fejlmeddelelsen: %1 er blevet vist til brugeren.
19890. Fejl ved kompilering af skema: Den nødvendige database (%1) blev ikke fundet. Der er enten opstået en intern fejl, ELLER også blev denne DLL forkert angivet som IIS-produkt, når skemaet til IIS ikke findes.%2%3%4%5
19891. Filer på fjerncomputere %1.
19892. Systemlukningen kan ikke aktiveres, fordi andre brugere er logget på computeren.
19893. Værdien %2 for parameteren %3 var ugyldig.
19894. Nulstillede forbindelser = %1!u!
19895. Den infrarøde filoverførselstjeneste kunne ikke åbne filen "%1". Den rapporterede fejl var %2.
19896. Denne netværksforbindelse findes ikke.
19897. Registrering af DNS-ressourceposterne for alle denne computers kort er startet. Eventuelle fejl rapporteres i Logbog om 15 minutter.
19898. An identical image already exists in the target WIM file.
19899. Den angivne komponent var ikke del af sikkerhedskopieringen.
19900. De angivne undernet findes allerede i katalogtjenesten.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions