English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

26601. Tjenesten er klar.
26602. Den videresendte meddelelse blev ikke fundet på netværket.
26603. Provideren fandt en fejl under konvertering af den dynamiske disk til en grundlæggende disk. %1
26604. Det blev registreret, at denne computer har %1!d! MB RAM, men %2!d! MB er påkrævet for installationen. Installationen kan ikke fortsætte.
26605. Tjenesten opdaterer listen over brugere, der er logget ind.
26606. Den angive type passer fuldstændigt til denne pintype.
26607. Konfiguration af tjenesten
26608. Der kræves et NNTP-servernavn, og dette blev ikke fundet i konfigurationskilden.
26609. Indekset findes ikke, eller det er ikke tilgængeligt i øjeblikket. Prøv igen senere. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet ikke er løst.
26610. Den virtuelle SMTP-server %1 har afsluttet initialiseringen af køer; godkender nu forbindelser.
26611. Der blev ikke fundet oplysninger i de relevante dokumenter med de angivne egenskaber, fordi en delsætning i forespørgslen kun indeholdt ord, der ignoreres.
26612. Serveren kunne ikke allokere et arbejdselement %2 gange i løbet af de seneste %3 sekunder.
26613. En COM+-tjeneste, f.eks. QC (Queued Components) eller CRM (Compensating Resource Manager), kunne ikke udføre en ApplicationFree-hændelse. Dette er ikke normalt, men opfattes som en fejl, der ikke er kritisk. GUID og HRESULT for tjenesten er: %1
26614. Chkdsk kan ikke køres på denne type medie.
26615. Brugerkonti for \\%1
26616. Denne diskenhed kan ikke tilknyttes en TPM.
26617. MSBUILD: fejl MSB1019: Logføringsparameteren er ikke korrekt udformet.
26618. Et ressourcestyringsprogram har udført gendannelse, og har kaldt ReenlistmentComplete, hvilket betyder at gendannelse er fuldført. Der findes dog mindst en transaktion under ressourcestyring, hvis tilstand tilhører "Usikre"
26619. En eller flere diskenheder på følgende disk(e) indeholder tidligere sikkerhedskopier.
26620. Det certifikat, der blev anmodet om, findes ikke på chipkortet.
26621. Det var ikke muligt at oprette et vindue til hentning af video.
26622. Den automatiske DNS-zone findes allerede.
26623. Der findes ikke nogen RFC1766-navnefortolkning for det angivne lokal-id.
26624. Den installerede læser fungerer ikke korrekt.
26625. ItemsSource for DataGridCellsPresenter er skrivebeskyttet.
26626. Diskettecontrolleren rapporterede en fejl, som ikke blev genkendt af diskettedriveren.
26627. Der kunne ikke anvendes strengserialisering for indstillingen: Indstilling.
26628. Forsøger at nulstille URI'en for et objekt fra 'X' til 'Y'.
26629. Genfortolkningsdatalængde: 0x%1!08x!
26630. Superbrugere inkluderes af hensyn til bagudkompatibiliteten og har begrænsede administrative rettigheder
26631. Der blev ikke registreret en firewall, der er kompatibel med Windows Sikkerhedscenter.
26632. Den enkeltstående attribut skal have værdien 'yes' eller 'no'.
26633. Tjenesten er startet.
26634. Identiteten af de nye rækker kan ikke bestemmes.
26635. %1 byte ledig diskplads er tilføjet.
26636. Windows-komponenten "%1" kunne ikke konfigureres. Komponentinstallationsprogrammet returnerede en fejl: %2 "%3" (Kommandolinje: "%4")
26637. IPMI-enhedsdriveren forsøgte at fastslå, om systemet understøttede en IPMI BMC-enhed. Driveren forsøgte at registrere tilstedeværelsen af IPMI BMC ved at søge på SMBIOS efter en Type38-post. Enten blev der ikke fundet en post, eller også var posten ikke kompatibel med enhedsdriverens version. Hvis en SMBIOS Type 38-post blev fundet, indeholder feltet Gemte data for hændelsen en binær repræsentation af posten.
26638. Der er ikke noget objekt til moniker
26639. RPC-kaldet blev udført, inden alle pipes var blevet behandlet.
26640. Det aktuelle krypteringsskema understøttes ikke.
26641. Kulturen med id'et X (0xX) er en neutral kultur. Den kan ikke bruges til at oprette et område.
26642. Der opstod en fejl, da en hændelse skulle sendes til afslutning af logbehandlingsrutinen %1. Følgende kode blev returneret fra PulseEvent: %2.
26643. DBTYPE_VECTOR eller DBTYPE_BYREF blev benyttet alene.
26644. Anvend listen på specifikke roller.
26645. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at computerens BIOS mangler en krævet licens.
26646. Tolkningsfejl for manifest: Et CDATA-afsnit blev ikke lukket.
26647. Ugyldigt enhedsnavn - %1
26648. Der blev fundet en seriel mus på %2. %2 vil blive tildelt til musen.
26649. Elementet er allerede blevet tilføjet. Nøgle i ordbog: 'X' Nøgle, der bliver tilføjet: 'Y'
26650. Computeren %1 findes allerede.
26651. Pointeren til placeringen af den returnerede reference (handle) er NULL eller ugyldig
26652. SQM-overførselshastighed for stabilitetsanalyse er %1 sekunder.
26653. %2: Der kunne ikke opnås adgang til konfigurationsoplysningerne. Installer netværksdriveren igen.
26654. Transportforbindelsen er nulstillet.
26655. INTERN fejl - Låsen, der blev anmodet om, kunne ikke hentes
26656. Kalderens programidentitet kan ikke bestemmes.
26657. '%1' er ikke en kolonne i visningsdefinitionen
26658. Opgaven er blevet registreret
26659. Datastørrelsen skal være større end 0 og mindre end 0x3f0000.
26660. Diskenheden har allerede en opbevaret partitionstilknytning.
26661. Windows kan ikke få adgang til en eller flere af installationsbilledfilerne ved hjælp af de angivne legitimationsoplysninger.
26662. Der er ikke flere elementer at returnere.
26663. Det angivneTransactionManager-id svarer ikke til det id, der er registreret i TransactionManager-logfilen.
26664. TCP-forbindelse til %2 for tilslutningshandle %3 mislykkedes: Fejl=%4
26665. Den valgte XML-fil er ugyldig.
26666. Den angivne fil er ikke krypteret.
26667. Der blev angivet en ikke-understøttet grupperingstype.
26668. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 3
26669. Forbindelsen blev afbrudt, fordi fjerncomputeren ikke svarede rettidigt. Klik på Flere oplysninger for at få yderligere hjælp, eller søg i Hjælp og support efter dette fejlnummer.
26670. Ugyldigt navn.
26671. Transaktionsressourcestyringen på diskenhed %2 fandt en fejl under genoprettelse. Ressourcestyringen fortsætter genoprettelsen.
26672. NdisMInitializeScatterGatherDma lykkedes ikke
26673. Den fundne tabte fil %1 (%2) bør genoprettes til mappefilen %3.
26674. Kun administratorer har tilladelse til at tilføje, fjerne eller konfigurere serverprogrammer under en Terminal Services-fjernsession. Hvis du vil installere eller konfigurere programmer på serveren, skal du kontakte netværksadministratoren.
26675. Skal %1 erstattes? (J/N)
26676. Printerens kontrolpunkt er blevet tilføjet
26677. Der var et ugyldigt tegn i starten af et navn.
26678. Nogle argumenter er ikke kompatible med hinanden.
26679. Der er ikke angivet nogen værdier i segmentet.
26680. Meddelelse om fuldført overførsel af manifest til %1.
26681. Posten til domænet %1 kunne ikke slettes fra tillidskontoen mellem domæner. Data indeholder fejlkoden.
26682. Z-argumenter blev sendt til 'X::Y'. Metoden forventede A-argumenter.
26683. Profilnavnet bruges allerede af en anden profil.
26684. Serverprogrammet kunne ikke initialiseres: %1
26685. Der initialiseres allerede.
26686. Det angivne område fandtes ikke på områdelisten.
26687. Der kan ikke oprettes CMS-signatur til tomt indhold.
26688. Den markerede diskenhed er %1!c!:\
26689. CHAP-svaret, der blev angivet af destinationen, stemte ikke overens med det forventede. De gemte data indeholder CHAP-svaret.
26690. Værdien for Count må ikke være mindre end -1.
26691. Der er opstået en databasefejl.
26692. Optælling af brugersessioner til oprettelse af filtergrupper mislykkedes.%1
26693. På grund af manglende systemressourcer skal den aktuelle udførelsestråds separate aktivering deaktiveres.
26694. Markering/polling, der er udført: %1 %2 %3.
26695. Der kan ikke ændres trådtilstand, efter den er indstillet.
26696. Servercertifikatemne: (%1!S!;%2!S!)
26697. Provideren modtog ikke en Plug and Play-tjenestemeddelelse for diskenheden. %1
26698. Der findes ikke nogen chipkortlæser
26699. Den angivne TypeInfo er ugyldig, fordi den ikke understøtter brugergrænsefladen til ITypeInfo.
26700. MLD-rapporter %1!-10u! %2!-10u!

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions