English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

18601. Kontrolpunktet kan ikke aktiveres, fordi indholdsindekset ikke er ledigt. Vent, indtil indekset er ledigt, og prøv derefter igen.
18602. RESTORE CATALOG -- Kør en kataloggenoprettelse
18603. Liste over NNTP-servere, der er tilgængelige for klienten
18604. Eksporten af lageret mislykkedes.
18605. Kanal for motorstyring er klar
18606. Der mangler et enkelt eller dobbelt afsluttende anførselstegn (\' eller \").
18607. Der kan ikke leveres både en MemberInfo og et array til at angive det overordnede niveau for en værditype.
18608. Dette dokument er underordnet et andet dokument. Det vil ikke blive katalogiseret separat.
18609. Der blev fundet en fejl enten mellem driverne eller i en I/O-driver.
18610. ASN1 - værdien er for stor.
18611. Enhedens certifikat kan ikke hentes. Kontakt producenten af enheden for at få en firmwareopdatering eller få hjælp til at løse problemet på en anden måde.
18612. Konfigurationsdataene på disken er beskadiget.
18613. L2TP-forbindelsen kunne ikke oprettes, fordi forhandlingen af sikkerhed fik timeout.
18614. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)-fjernserveren svarede ikke.
18615. Typen kunne ikke fortolkes for medlemmet 'Medlem'.
18616. Fejl på serveren: %1
18617. Når der leveres et id for et containerobjekt, skal der også angives en FieldInfo, der identificerer det aktuelle felt i det pågældende objekt.
18618. %1 procent færdig. (%2 af %3 SD-byte er behandlet)
18619. Denne anmodning kræver bufferlagring af data for at lykkes.
18620. Manuel cachelagring af dokumenter
18621. Efterligning på ikke-sikre opkald er ikke understøttet.
18622. Fejl under oprettelse af nøglen SystemRestore til forsinkede handlinger.
18623. Printerforbindelsens kontrolpunkt kunne ikke tilføjes
18624. Ydeevnediagnosticering til Microsoft Windows Tjenester
18625. Der er en fejl i en tilsvarende streng.
18626. Dataindsamlingen i konteksten %3 mislykkedes; fejlkoden %4.
18627. Enheden %2 (placering %3) er offline på grund af et USD-nedbrud (user-mode driver). Windows forsøger at genstarte enheden %5 gange mere. Kontakt producenten af enheden for at få yderligere oplysninger om dette problem.
18628. På grund af undtagelsen 'X' kan .config-filen 'File Name' ikke læses.
18629. Brugerhændelseshandler, der skal kaldes til asynkron IO med StandardOutput-stream.
18630. FC: Ugyldig parameter
18631. Er en mappe
18632. Der blev fjernet overskydende "."-mappe i mappen %1.
18633. Det reserverede ord %1 må ikke bruges her.
18634. Det sidste server-share, som understøtter denne rod eller link kan ikke fjernes.
18635. Læserobjektet kunne ikke starte overvågningstråden: %1
18636. Allokeringen af hierarkitabellen mislykkedes.
18637. Objektet skal være af typen Boolean.
18638. %1: Drivere til %2 enhed(er) blev fjernet under overflytning af en MTP-enhed (Media Transfer Protocol), herunder enheder, der var tilsluttet og aktive.
18639. %1!u! Tilsluttede initiatorer:
18640. Privat nøgle
18641. IE-indstillingerne er tvetydige. Det vides ikke, om der skal oprettes direkte adgang til RPC-proxyserveren, eller om HTTP-proxyserveren skal anvendes. Du kan bruge -R til at angive dette.
18642. Funktionen mislykkedes, fordi den angivne GDI-enhed ikke havde nogen skærme tilknyttet.
18643. Denne computer er ikke konfigureret til at modtage sikkerhedsopdateringer fra en kilde, der er godkendt til dette netværk. En administrator skal konfigurere tjenesten Windows Update-agent for at modtage opdateringer fra Windows Update eller Microsoft Update.
18644. To eller flere af de angivne ressourcer er ikke relateret til hinanden, hvilket defineres af brugergrænsefladens semantik.
18645. %2 eksterne meddelelsesallokeringer er mislykkedes siden initialiseringen.
18646. Der blev ikke modtaget en meddelelse om diskenhedens ankomst. Opdater skærmen i Diskhåndtering.
18647. Der opstod en konfigurationsfejl.%1
18648. Der er ikke oprettet forbindelse til mediet, eller det er ikke klar til brug.
18649. Bitten for visning af filnavnindeks i filen 0x%1 må ikke være angivet.
18650. Indholdsegenskaberne mangler.
18651. Der må kun være én 'X'-node i afsnittet 'Y' i en konfigurationsfil.
18652. TDI-enheden blev åbnet for RW-adgang.
18653. Der er foretaget en ændring af indstillingerne i Windows Firewall. Standardindstillingerne blev gendannet.
18654. Den angivne bruger har ikke en gyldig profil.
18655. Retter filpostsegmentet %1 til genfortolkningspunktet.
18656. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes, fordi skærmkortet ikke understøtter hardwareacceleration
18657. Transaktionstilstanden i registreringsundertræet er ikke kompatibel med den ønskede handling.
18658. Der opstod en fejl i ABIOS-undersystemet.
18659. Der mislykkedes at opnå fornyet godkendelse, da den eksterne part fortsatte med at kryptere mere end X byte, før der blev svaret på den fornyede godkendelse.
18660. Arbejdsprocesserne, der betjener programgruppen '%1', genbruges pga. en eller flere konfigurationsændringer i programgruppeegenskaberne, som kræver en genstart af processerne.
18661. %1 - Vis diskenheder, der er kvalificerede til øjebliksbilleder
18662. Den sikkerhedskopiering, der var planlagt til kl. %4, kunne ikke startes. Fejlkode: %5.
18663. Den angivne kontekst stemte ikke overens med destinationen.
18664. Kilde- og destinationsstierne er på forskellige servere.
18665. Denne egenskab kan ikke angives udenfor en BeginInit/EndInit-blok.
18666. RDP ClientActiveX har oprettet forbindelse til serveren
18667. %1 genoptog printeren %2. Der kræves ingen brugerhandling.
18668. Det svar, som blev beregnet af WS-Management-tjenesten, overskrider den maksimale konvolutstørrelse i anmodningen.
18669. Komponenttrådningsmodellen er blevet ændret efter være blevet installeret i et COM+-program. Installer komponenten igen.
18670. Objektet IAsyncResult kom ikke fra den tilsvarende asynkrone metode i denne type.
18671. Indstillinger for SSL-certifikat er slettet for port: %2 .
18672. DiskRAID kunne ikke formindske LUN'en, fordi der er opstået fejl i LUN'en.
18673. En NetShow-administrator på netværksplaceringen %1 har startet genopbygningen af disk %2.
18674. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Forkert filnummer.
18675. COM+-tjenester kunne ikke godkende det indkommende kald, da der opstod en uventet fejl. Det indkommende kald blev afvist, og fejlmeddelelsen "tilladelse nægtet" blev sendt til den kaldende part. Koden på den uventede fejl vises nedenfor.%1
18676. Fysisk adresse = %1
18677. Browserdriveren har fremtvunget et valg på netværket %2, fordi den ikke kunne finde en masterbrowser, der kunne hente en reserveliste på det pågældende netværk.
18678. Der opstod en uventet fejl i MS DTC XA Transaction Manager: Fil=%1 Linje=%2.
18679. Guid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : %1
18680. Denne handling ville involvere en enkelt fil med to forekomster af Ressourcestyring for transaktioner. Handlingen tillades derfor ikke.
18681. Der opstod en fejl under undersøgelse af ledig plads på diskenheden.
18682. Buffergrænsen blev overskredet under dokumentfiltrering.
18683. Der blev fundet en CNAME-løkke.
18684. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke indlæse .xml-filen %1 under gendannelse af udskriftskøer fra en fil. Fejl: %2. Dette kan ske, hvis brugeren ikke har de korrekte tilladelser på destinationscomputeren, hvis sikkerhedskopifilen er beskadiget, eller hvis systemet er ustabilt. Prøv at eksportere udskriftskøerne på kildecomputeren igen.
18685. SQL-replikeringen er begyndt på databasen %2 (subscriber=%3, subscriberdb=%4). Seq=%5.%1
18686. Partitionsnavnet er ikke entydigt og kan ikke fortolkes som et program-id
18687. Denne handling er ikke nødvendig i Windows XP.
18688. Ikke-genkendt konfigurationssti '%1'
18689. Fejl under oprettelse af fil - %1
18690. Lageret med startkonfigurationsdata kunne ikke åbnes.
18691. En dialogboks, som er oprettet på en anden tråd, kunne ikke vises.
18692. Læsning understøttes ikke i denne stream.
18693. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Protokollen er ikke understøttet.
18694. Stien "%2" er ikke en DFS-sti.
18695. REG_MULTI_SZ (New lines are replaced with *. A * is replaced with **)
18696. Posten (URI %1) blev føjet til cachen.
18697. Ressourcestyringen for transaktioner kan i øjeblikket ikke acceptere transaktionsarbejde på grund af en midlertidig omstændighed, f.eks. for få ressourcer.
18698. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har ændret spoolermappen til: %1. Der kræves ingen brugerhandling.
18699. WdsClient: An error occurred while starting networking: there was a failure while installing the network card driver for your machine. Please contact your Administrator.
18700. Installationsprogrammet til MS DTC kunne ikke udfylde den lokale registreringsdatabase med oplysninger fra den delte klyngeregistreringsdatabase. På grund af denne fejl fungerer programmer, der bruger MSDTC, muligvis ikke korrekt. Fejldetaljer: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions