English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

1801. INTERN fejl - Den angivne post er ikke et diskmedie
1802. Følgende fejl opstod i PPP-modulet på port: %1, Brugernavn: %2. %3
1803. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Handlingen er i gang.
1804. Ukendt værdi for ResourceScope: X. Der kan være angivet for mange synlighedsbit for ressourcen.
1805. Under gendannelse af en udskriftskø fra sikkerhedskopien kunne Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) ikke kopiere udskriftsprocessorfilen %1 til %2. Fejl %3. Dette kan ske, hvis Printbrm.exe ikke kan finde alle filer for en udskriftskø, eller hvis tjenesten Print Spooler ikke kan stoppes under installationen af udskriftsprocessoren. Hvis der ikke kan udskrives, skal du installere udskriftsprocessoren manuelt på destinationscomputeren.
1806. Der er ikke mere tilgængelig tekst i afsnittet.
1807. Kølængde for output = %1!u!
1808. Medietilstand . . . . . . . . . . . : Mediet er slukket
1809. HotPlug-beskeden blev ikke udført, fordi filen %1 ikke blev fundet.
1810. PCI-inputenhed
1811. DNS-posten findes allerede.
1812. Der var ikke ventet en slutkode på dette sted.
1813. Der er ikke adgang til en lukket stream.
1814. SQL-replikeringen har distribueret snapshottet af databasen. Seq=%2.%1
1815. Den angivne MTU er ugyldig. Den maksimale pakkestørrelse skal være mellem 36 og 65507 byte.
1816. Windows-program til registrering af udmattelse af ressourcer er stoppet.
1817. En af de DLL-filer, som er nødvendige for at køre dette program, er beskadiget.
1818. Det lykkedes ikke at sætte WaitCallback i kø.
1819. Tidsrummet skal have formatet [-][d.]hh:mm:ss[.ff]
1820. En forbindelse, der forventedes at være aktiv, blev lukket af serveren
1821. Ugyldig sti. Ikke alle mapper/filer blev kopieret.
1822. Consumer vil ikke modtage flere meddelelser om denne fase.
1823. Programmet kan ikke køres mere end en gang
1824. Bufferen er for lille til kopiering af medietypen.
1825. Der er ingen filer tilknyttet dette job. Tilknyt filer til jobbet, og prøv igen.
1826. Det maksimale antal kernetilstandsklienter for VID-driveren er nået. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
1827. Der findes ingen domænecontroller for domænet %1.
1828. En absolut fragmentsti skal starte med klassenavnet, der findes i ressource-URI'en.
1829. Fejl ved forsøg på at læse fra databasen til kildeinstallation: [2].
1830. Annuller udskrivning
1831. Angiv navnet på tjenesten.
1832. Tilladelse nægtet. Der kan ikke foretages fjernkald af ikke-offentlige eller statiske metoder.
1833. Miljøvariabelnavnet eller -værdien er for lang.
1834. Destinationen svarede ikke på en SendTargets-kommando i tide.
1835. Importen blev ikke fuldført. Der blev registreret et forsøg på at importere et undersæt af diskene i den fremmede pakke.
1836. Det maksimale antal asynkrone kontrolpunkter er overskredet.
1837. Den genoprettede systempartition kunne angives som aktiv.
1838. Medieprøven har intet tidsstempel.
1839. Handlingen kræver, at overvågningen af kildedomænet aktiveres.
1840. Der er registreret en intern softwarefejl.
1841. Finger-servere
1842. Det var ikke muligt at behandle kommandolinjeargumentet [/tempdrive]. Den påkrævede drevsti blev ikke fundet eller er ugyldig.
1843. Det angivne kildeelement til medieskifteren indeholder ingen medier.
1844. Det har taget for lang tid at opdatere W3SVC-tællerne, og de forældede tællere bruges i stedet.
1845. Der er aldrig blevet knyttet et objectID til objektet.
1846. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret PCI-bus Master abort-fejl under en transaktion af type %3 på adressen %4 på PCI-bus %5, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
1847. Opgavemotoren har modtaget en meddelelse om at stoppe opgaven
1848. Indeksposten længde er forkert for typen af indeksposter, 0x%1.
1849. Indeks refererer udover listen.
1850. Tilladelsesfejl
1851. Diskenhedens navn er ugyldigt.
1852. Parameterformatet er forkert - %1
1853. En anmodet sky findes ikke. Se de konfigurerede IPv6-adresser, og kontroller, at der er adresser med passende område.
1854. ASN1 - bufferoverløb.
1855. Der kan ikke opnås adgang til en fjernet HwndSource.
1856. Disken blev ikke konfigureret. Se i systemets hændelseslog for at få yderligere oplysninger om fejlen. Kontroller status på lagerenhederne, før du prøver igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du lukke diskhåndteringskonsollen og derefter genstarte Diskhåndtering eller genstarte computeren.
1857. IE-porten i biblioteket %1 kan ikke UDVIDES.
1858. Tunnelattributtet for RADIUS for denne bruger er ikke korrekt.
1859. Brugernavnet findes ikke, eller adgangskoden er forkert.
1860. En komponent lytter allerede til hændelser på denne hændelsesgenerator.
1861. Det tilladte antal nye forsøg (kan konfigureres i registreringsdatabasen) til PS/2-tastaturenheden er overskredet.
1862. Et element med samme nøgle er allerede tilføjet.
1863. Initialisering mislykkedes, da transportprotokollen nægtede at åbne initiale forbindelser.
1864. Der opstod en AuthIP-fejl under forsøg på at oprette forbindelse til fjernværten.
1865. Indholdsserver %1 (%2) starter.
1866. %1 procent færdig. (%2 af %3 USN-byte er behandlet)
1867. Den politik, der blev leveret af udgiveren, anvendes på de assemblies, der bruges af dette program, når politikken er aktiveret.
1868. Kopieringen er fuldført.
1869. Et objekt uden JIT-aktivering eller med en lås på en anden egenskabsgruppe forsøgte at få adgang til en SPM-egenskabsgruppe i tilstanden LockMethod. %1
1870. Overflytningen kunne ikke godkendes.
1871. Gendannelse til en delt fjernmappe er ikke tilladt.
1872. Bruger: %1
1873. Denne diskenhed er konfigureret til at indeholde en crashdump-fil.
1874. Ordlisten har nået den maksimale størrelse. Der bør ikke filtreres yderligere dokumenter.
1875. Dataindsamleren %2 blev ikke tilføjet for ubegrænsede widget'er, der ikke er af typen PLA; fejlkoden %4.
1876. Id-begrænsningen '%1' er ikke komplet.
1877. Der er ikke mere plads på enheden
1878. Der er ingen tilgængelige assemblyoplysninger om objektet på nettet, 'X'.
1879. En lokal gruppe uden aktiveret sikkerhed er ændret til en universel gruppe med aktiveret sikkerhed.
1880. MSMQ kunne ikke validere servercertifikatet i HTTPS-scenariet, fordi certifikatet var placeret et forkert sted. Det betyder, at der ikke er tillid til certifikatet. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %1 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2191-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
1881. Der blev fjernet ".."-mappe i rodmappen.
1882. iSCSI understøtter ikke IPSEC for denne version af operativsystemet.
1883. Id'et for den angivne videopræsentationsdestination anvendes allerede af en anden destination i sættet.
1884. Array.ConstrainedCopy kan kun fungere på arraytyper, der er beviseligt kompatible uden nogen form for indpakning, udpakning, udvidelse eller konvertering af hvert arrayelement. Skift arraytyperne (dvs. kopier en Derived[] til en Base[]), eller brug en afhjælpningsstrategi i CER for Array.Copys mindre effektive pålidelighedskontrakt, f.eks. kloning af arrayet eller bortskaffelse af det potentielt beskadigede destinationsarray.
1885. %1 mislykkedes i fil %2 linje %3.
1886. Ressourcestyringstilstand: Ugyldig
1887. %1 Tpgrp %2!-3lu! Destination %3!-3lu! %4!8d!
1888. Det angivne array var ikke den forventede type.
1889. Der blev ikke fundet en ressource, der passer.
1890. Fjernforbindelserne til udskriftskøen er blokeret af en politik, der er indstillet på din computer.
1891. Udskriftskøen kunne ikke indlæse udskriftsudbyderen %1. Dette kan ske, fordi systemet er ustabilt eller mangler systemressourcer.
1892. SMTP-serveren kan ikke oprette en NTFS-streamfil til %1 på grund af fejlen %2.
1893. Biblioteket er fuldt. Der er ingen slot tilgængelig til brug.
1894. Ugyldigt tegnområde.
1895. Denne cachepost indeholder ikke HTTP-svarheadere.
1896. Dette token bruges allerede som et primært token.
1897. Hardwareassisteret
1898. Kilderækken findes ikke.
1899. Området, som blev angivet i NtUnlockFile, var ikke låst.
1900. Windows har registreret, at systemets firmware (BIOS) blev opdateret [tidligere firmware-dato = %2, aktuel firmware-dato %3].

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions