English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

15601. ASP-programmet %1 kunne ikke oprettes pga. en ugyldig eller manglende COM+-partition ID.
15602. Manglende operatør.
15603. Betyder, at det angivne ressourcenavn ikke findes i billedfilen.
15604. Kalderen (klienten) forsvandt, mens modtageren (serveren) behandlede et kald.
15605. Status for transportelementet kan ikke hentes.
15606. Kontoen %1 kunne ikke opgraderes, fordi der er en konto med det samme navn.
15607. %1 kunne ikke fjerne drivere under overflytning af dobbelttilstandsenheder fra masselagerklasse til MTP (Media Transfer Protocol). Fejlkode %2.
15608. Oprettelse af undermappe
15609. WHEA-hændelse
15610. 'Der kræves ikke nogen adgangskode' - Aktiveret
15611. Der blev foretaget et forsøg på at starte et primært kædeskærmkort, da sammenkædningerne endnu ikke er startet.
15612. Logfilen %2 kunne ikke oprettes. Kontroller, at logføringsmappen er korrekt, og at denne computer har skriveadgang til den pågældende mappe.
15613. (GMT+06:00) Astana, Dhaka
15614. Windows kunne ikke gemme data for filen %2. Dataene er gået tabt. Fejlen skyldes muligvis en fejl i computerens hardware eller i netværksforbindelsen. Prøv at gemme filen et andet sted.
15615. VDS kunne ikke skrive startkode til en disk i fejlsikret tilstand. Fejlkode: %1
15616. Ugyldig certifikattype.
15617. Der opstod en fejl ved lukning af en reference (handle) til en ventehændelse i hændelsesloggen. Hændelsesreferencen (handle) er %1. Følgende kode blev returneret fra CloseHandle returnerede %2.
15618. Der blev returneret en fejl fra et kald til SnmpMgrRequest, der anmodede om TCP-, IP-, UDP- og grænsefladetællerne. Datafeltet indeholder værdierne ErrorStatus og ErrorIndex.
15619. Software forårsagede afbrydelse af forbindelse
15620. Internal error: overflow in MtScreenFlipAttribute.
15621. Objektet var ikke ved at blive deserialiseret, da metoden OnDeserialization blev kaldt.
15622. Indstillingen for billedkvalitet for video er ikke gyldig.
15623. Ukendt begrænsning.
15624. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke hente serverens liste over tillidscertifikater til forekomsten '%1', fordi der opstod en CryptoAPI-fejl. Fejl: '%2'.
15625. Filen File Name kunne ikke oprettes.
15626. FEJL: Der kan ikke angives et tjenestenavn under optælling af en gruppe
15627. Indsætter attributtet DATA i filen %1.
15628. Terminalserveren kan ikke finde en licensserver. Kontroller, at alle licensservere på netværket er registreret i WINS/DNS og accepterer netværksanmodninger, og at TS-licenseringstjenesten kører.
15629. Den version af Windows PE, der kører på computeren, er ikke kompatibel med installationsprogrammet. Hvis du vil installere Windows fra Windows PE, skal du bruge Server 2003 SP1 Windows PE eller nyere.
15630. Nøglerne er ikke defineret.
15631. Brugerbufferen er for lille.
15632. Klyngenoden er ikke medlem af klyngen.
15633. Hændelseskilden kan ikke behandle abonnementet.
15634. %1 routingkilder er tilføjet: %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12
15635. Den angivne enhed eksisterer ikke.
15636. Returnerer processens indbyggede handle. Denne handle er kun tilgængelig, hvis processen blev startet med denne komponent.
15637. Den angivne URI er ugyldig.
15638. Modulerne, som er blevet indlæst af den tilknyttede proces.
15639. Slutningen af filen blev nået.
15640. Disken %2 er fyldu eller tæt på at være fyldt. Du er muligvis nødt til at slette nogle filer.
15641. Strukturen af sikkerhedsbeskrivelsen er ugyldig.
15642. En (værts-) post . . : %1
15643. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. Logfilpost er for lille.
15644. Opkaldet tillades kun ved kernetilstandsopkald.
15645. En handling på en socket kunne ikke udføres, fordi systemet manglede plads i bufferen, eller fordi en kø var fuld.
15646. DNS-zonen er låst.
15647. Den planlagte sikkerhedskopiering er aktiveret.
15648. Det angivne array havde ikke den forventede placering.
15649. En eller flere Lotus Notes-databaseformularer kan ikke læses. Nogle af felterne er muligvis ikke tilgængelige.
15650. Regeloplysningerne kan ikke hentes fra registreringsdatabasen.
15651. Fax-tjenesten kunne ikke startes, fordi et andet program nægtede fax-tjenesten adgang til systemressourcerne.
15652. Ukendt tilladelsessæt - "X"
15653. Enheden er ikke delt.
15654. Før-Windows 2000 kompatibel adgang
15655. En stilængdebegrænsning i certifikatkæden er blevet overtrådt.
15656. Vil du formatere endnu en disk? (J/N)
15657. Aktiveringen er allerede blevet nulstillet det maksimale antal gange for denne installation. Din aktiveringstimer vil ikke blive slettet.
15658. Listen over byte-områder indeholder nogle overlappende områder, som ikke understøttes.
15659. En lyttefunktion, der ikke har angivet noget navn, refererer til afsnittet sharedListeners og kan ikke have andre attributter end 'Name'. Listener: 'X'.
15660. Der blev angivet et ugyldigt 'CiScope=' eller 'CiCatalog=' i filen %2.
15661. Aktiveringsargumenterne og programtilliden for AppDomain skal svare til den samme programidentitet.
15662. Der er ingen bindinger.
15663. Log bruger på
15664. Der opstod en fejl under forsøget på at læse startkonfigurationsdataene.
15665. Adgangskoderne stemmer ikke overens.
15666. Kompatibilitetsmodulets Net Schedule API mislykkedes.
15667. Behandlingen af brugerlogonpolitikken mislykkedes for %3 på %1 sekunder.
15668. Angiver, om afsnittet Compilation er låst.
15669. En del af stien blev ikke fundet.
15670. Der kan ikke oprettes en forbindelse med Distributed Transaction Coordinator.
15671. Der opstod en fejl i tjenesten Tid under læsning af konfigurationen fra registreringsdatabasen. Tjenesten kan ikke startes. Fejlen var: %1
15672. I/O-anmodningen blev annulleret.
15673. Den nuværende afsender blev ikke fundet.
15674. En overordnet navngivningskontekst skal være umiddelbart underordnet en anden overordnet navngivningskontekst, ikke en intern node.
15675. Det var ikke muligt at behandle kommandolinjeargumentet [/inputlocale]. Fejlkode: 0x%1!X!
15676. Der er brugt JOIN på mappen.
15677. Tolkningsfejl for manifest: Systemet understøtter ikke den angivne kodning.
15678. Der blev forsøgt at operere på et ugyldigt objekt.
15679. Grænsefladen blev ikke fundet.
15680. MAPI: Adgang nægtet, fordi kontoen er deaktiveret.
15681. Den angivne EDL er ugyldig
15682. %1: Initialisering af Windows Sockets mislykkedes: %2!u!
15683. Tilføj en ny assembly
15684. Windows Media Services kører kun under Windows Server 2003, Standard Edition og Windows Server 2003, Enterprise Edition.
15685. FIFO-underløb ved XMAC-transmission
15686. Tjenesten Vista Genuine Advantage konstaterede, at installationen ikke er ægte.
15687. Stabilitetsanalyse beregnede metrik for stabilitetsanalyse af operativsystemet for den tidsperiode, der slutter kl. %2.
15688. Produktet '[2]' er allerede installeret og forhindrer installationen af dette produkt. De to produkter er ikke kompatible.
15689. Der kan ikke udvides fra kildetype til destinationstype, enten fordi kildetypen ikke er en primitiv type, eller fordi konverteringen ikke kan fuldføres.
15690. Nye forbindelser vil ikke blive husket.
15691. Værdien FirstDayOfWeek er ikke gyldig.
15692. Den aktuelle handling kan ikke fortsætte, fordi angivelsen af ydelsestællere i hukommelsen er blevet beskadiget.
15693. lockAllAttributesExcept indeholder ingen kendte attributter
15694. %2: Netværkscontrolleren er konfigureret til en 10 mb halv dupleks-forbindelse.
15695. TTL udløb under genpakning.
15696. Logfilen var ændret mellem læsninger.
15697. Luk systemet
15698. Bro: Broen kunne ikke initialiseres, da broens miniport-enhedsnavn mangler i registreringsdatabasen.
15699. Adressehandlen, der blev givet til transportlaget, var ugyldig.
15700. En binær attributværdi (%1) indeholder et tegn, der ikke er et hexadecimaltegn. Gyldige tegn er 0-9, a-f og A-F.%2%3%4%5

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions