English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

13701. CHKDSK verificerer USN-journalfilen...
13702. Logtjenesten fandt en ugyldig logsektor.
13703. Der er allerede startet en asynkron læsehandling på denne stream.
13704. Gruppepolitikindstillingerne for Windows Firewall er blevet anvendt.
13705. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke registrere opgaven "%1" for at opgradere. Yderligere data: Fejlværdi: %2.
13706. Katalogopgraderingen er fuldført. Forespørgsler og administration kan fortsætte som normalt.%1
13707. NAP (Network Access Protection), klienten til politikhåndhævelse, modtog en ugyldig anmodning om Remote Access-forbindelsen. Nogle netværkstjenester- eller ressourcer er muligvis ikke tilgængelige. Afbryd forbindelsen, hvis problemet varer ved, og prøv at oprette Remote Access-forbindelsen igen, eller kontakt Remote Access-serverens administrator.
13708. Mislykkedes i ConvertSDToNTXFormat(), InitializeSecurityDescriptor(). LastErr- %1!lu!t
13709. Ressourcestyring foretrækker konsistens over tilgængelighed.
13710. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi en værdi til vælgeren er ugyldig.
13711. Flyttehandlingen på tværs af domæner, der blev anmodet om, kunne ikke udføres.
13712. OleInitialize blev ikke gennemført for X.
13713. Invalid argument.
13714. Den primære WINS-serveradresse er ikke konfigureret i registreringsdatabasen.
13715. Bogmærke for en række, der enten er slettet eller ikke er medlem, blev ignoreret.
13716. DNS-proxyagenten kunne ikke fortolke en forespørgsel, fordi der ikke er nogen liste over navnefortolkningsservere konfigureret lokalt, og der ikke er nogen grænseflade konfigureret som standarden for navnefortolkning.
13717. Under gendannelse af en udskriftskø fra sikkerhedskopien kunne Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) ikke starte tjenesten %1 på computeren %2. Fejl %3. Prøv at udskrive til den berørte printer for at bestemme, om der er et problem.
13718. Illegal operation
13719. Der blev gjort forsøg på at tilknytte en fil, der ikke kan findes.
13720. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til besvarelse.
13721. Sletning af underordnet
13722. DISABLE BACKUP -- Deaktiver afvikling af planlagte daglige sikkerhedskopieringer
13723. Typebiblioteket "%2", der er angivet i EventClass %3 ("%4") kunne ikke indlæses, eller det er ikke korrekt for denne EventClass. HRESULT var %1.
13724. Lokal tid (GMT%3) på %1 er %2
13725. Den ønskede enhedsinstallationshandling er forældet.
13726. Et program forsøger at bruge en ugyldig registreringsværdi. Dette skyldes normalt et register, som ikke er initialiseret. Denne fejl er Itanium-specifik.
13727. DisplayIndex for DataGridColumn med Header 'X' er uden for området. DisplayIndex skal være større end eller lig med 0 og mindre end Columns.Count.
13728. Der er ikke udført genoprettelse af systemtilstanden
13729. Enheden er ikke tilsluttet.
13730. Ugyldig URI: Strengen indeholder en ugyldig sekvens.
13731. Hændelser vedrørende program til registrering af udmattelse af ressourcer
13732. Opgavemotoren er lukket korrekt
13733. Handlingen kunne ikke finde en DC til kildedomænet.
13734. Denne handling er ikke understøttet af den underliggende tjenesteudbyder.
13735. Der findes kun indlejrede, ikke-administrerede arrangementsfunktioner i LPArray eller SafeArray.
13736. Kerberosundersystemet har problemer med at hente billetter fra din domænecontroller ved hjælp af UDP-netværksprotokollen. Det skyldes normalt netværksproblemer. Kontakt systemadministratoren.
13737. Navnet på den kommunikationsport, der skal åbnes.
13738. En virtuel processor kan ikke føjes til partitionen, fordi maksimumantallet er nået.
13739. Samlingen er ikke en installation.
13740. Serverens identitet kunne ikke kontrolleres.
13741. Det var ikke muligt at oprette forbindelse til medieserveren i tide. Medieserveren kan være lukket ned, eller det er muligvis nødvendigt at bruge en proxyserver til at få adgang til medieserveren.
13742. Liste over StreetTalk-servere, der er tilgængelige for klienten
13743. DigestMethod-algoritmen '%1' understøttes ikke.
13744. Enten kom objektet IAsyncResult ikke fra den tilsvarende asynkrone metode for denne type, eller EndRead blev kaldt flere gange med samme IAsyncResult.
13745. DELETE CATALOG -- Slet systemkatalog.
13746. Ugyldig netværksadresse.
13747. Assemblyen Browseregenskaber blev afinstalleret.
13748. Filen med genfortolkningspunktet mangler.
13749. Der er for mange tastaturbyte, eller de pågældende tastaturbyte er ikke 0.
13750. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke aktivere deling af slutpunkter for HTTP-kontrolkanalen. Fejlnummeret vises i datafeltet.
13751. 'X' er ikke et gyldigt KeyStore-navn.
13752. Der opstod en undtagelse i sikkerhedspakken %1. Data indeholder oplysninger om fejlen.
13753. Tjenesten Smart Card Resource Manager modtog et NULL-handle PnP-hændelsen%1
13754. Tjenesten Remote Access Service er ikke konfigureret til at modtage opkald, eller alle porte, der er konfigureret til at modtage opkald, bruges af andre programmer.
13755. Tegnene .. kan ikke anvendes til at gå højere op end det øverste mappeniveau.
13756. Værdien for Time lå uden for era-området.
13757. Der er optaget.
13758. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Der kan ikke anmodes om handlingen %2, da der ikke er nogen arbejdstråd til skriveren %1.
13759. Afbryder en session til %1, som var gået i stå.
13760. Der blev ikke fundet nogen chipkortlæsere.
13761. IE-porten i biblioteket %1 kan ikke trækkes tilbage.
13762. En handling mislykkedes, fordi værdien af en DDC/CI-meddelelse i kommandofeltet var ugyldig.
13763. Hovednavnet er ikke et gyldigt MSSTD-navn.
13764. En sikkerhedszonekontrol angiver, at handlingen skal forsøges igen
13765. Der kunne ikke oprettes forbindelse til NetShows hændelsesovervågning.
13766. Det lykkedes ikke at stoppe tjenesten, der blev anmodet om.
13767. Søgningen er fuldført.
13768. Antallet af gruppehentninger skal være mindre end eller lig med Int32.MaxValue.
13769. Destinationsnavnet findes ikke eller er markeret som skjult fra logon.
13770. StandardOutputEncoding understøttes kun, når standardoutput omdirigeres.
13771. XPath-udtrykkene i id-begrænsningerne understøtter ikke '(' og ')'.
13772. Handling afsluttet [Time]: [1]. Returværdi [2].
13773. Det angivne diskenheds-id er for langt eller indeholder et eller flere ugyldige tegn.
13774. Printerforbindelsen er blevet slettet
13775. Licensen kunne ikke hentes. Få en ny licens, eller kontakt udbyderen af indholdet for at få yderligere hjælp.
13776. Unable to create a shadow copy
13777. Attributtypen 0x%1 og forekomstkoden 0x%2 skal være residente.
13778. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Objektparameteren for funktionen WSManEnumeratorAddObject er null eller nul, men optællingstilstanden er Object eller ObjectAndEPR.
13779. Replikeringshandlingen fandt en fejl i postsystemet.
13780. En lokal gruppe uden aktiveret sikkerhed er ændret til en lokal gruppe med aktiveret sikkerhed.
13781. Kan godkendes
13782. Fortolkningen blev ikke gennemført, fordi systemet i øjeblikket er overbelastet.
13783. De data, der skal dekrypteres, overskrider maksimumgrænsen på X byte for denne modulus.
13784. FORMAT diskenhed [/V:etiket] [/Q] [/T:spor /N:sektorer] [/P:trin]
13785. AttributeType-erklæringen skal indeholde en "name"-attribut.
13786. MSMQ kunne ikke opnå adgang til Active Directory-domænetjenester og kunne ikke beregne routingstien for meddelelser, der er sendt til køen %3. Meddelelser venter i den udgående kø, indtil forbindelsen til Active Directory-domænetjenester er genoprettet. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %4 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2188-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder. Fejl %1: %2
13787. Højden skal være større end eller lig med DrawingAttributes.MinHeight og mindre end eller lig med DrawingAttribute.MaxHeight.
13788. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke udstede anmodninger om genbrug til alle arbejdsprocesser for programgruppen '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
13789. En sådan grænseflade understøttes ikke
13790. Ressourcetypen kan ikke acceptere anmodningen, fordi den er optaget af en anden handling.
13791. Den programkode, der findes i bufferen til NTFS reparse-punktet, er ugyldig.
13792. %1 Drev %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!5I64u! %6!-2.2s! %7!5I64u! %8!-2.2s! %9!3hd! %10!4hd! %11!5I64u! %12!-2.2s!
13793. Behandlingen af gruppepolitikker mislykkedes. Windows kunne ikke identificere denne computers rolle. Rolleoplysninger (arbejdsgruppe, medlemsserver elle domænecontroller) er kræves for at køre gruppepolitikker.
13794. Cacheopdatering understøttes ikke for genstartede FTP-svar. Genstartsforskydning = X.
13795. Tilladte logontimer
13796. Der er fundet beskadigede sektorer.
13797. Mappen med sikkerhedskopisættet blev ikke fundet på mediet.
13798. Et ikke-genkendt objekt blev fundet i den QoS-leverandørspecifikke buffer.
13799. Noden er en DNAME DNS-post.
13800. Der er ingen skrivere

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions