English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

18201. Den angivne GUID blev ikke fundet.
18202. PEAP-konfigurationen, der er gemt i sessionens cookie, svarer ikke til den aktuelle konfiguration af sessionen.
18203. DHCPV6-bekræftelse
18204. Objektet skal være låst for læsning.
18205. Asynkrone anmodninger er ikke gyldige for denne handling.
18206. Tjenesten '[2]' ([3]) kunne ikke afsluttes. Kontroller, at du har de nødvendige rettigheder til at afslutte systemtjenester.
18207. To eller flere af de parameterværdier, der er angivet for en ressources egenskaber, er i konflikt.
18208. Opdateringen af tjenestekonfigurationen til selvstændig er ikke påkrævet og vil blive sprunget over.
18209. Der er en uoverensstemmelse i det overordnede versionsnummer. Kontroller, at samme version af søgetjenesten benyttes på både indholdsindeks- og søgeserverne. Gennemsøg og overfør eventuelt indekset igen.
18210. Printerstatus ukendt
18211. Deaktiver/aktiver ikke-lokale datagrammer
18212. Sporingsfilen kunne ikke formateres. Fejl = %1!lu!
18213. Cachepoststørrelse = X er for stor, der kan ikke foretages en områdeanmodning.
18214. %1 indeksposter er behandlet.
18215. Skemaopdateringen mislykkedes: Der er intet linkidentifikator.
18216. Beregner statistik i %1!d! sekunder...
18217. Der blev fundet cirkulær afhængighed, da %1 skulle startes. Kontroller tjenesteafhængighedstræet.
18218. Genopbygning af metadata: Et forsøg på at skrive en kopi af metadata på diskenheden %2 mislykkedes, og det angives muligvis, at disken er beskadiget. Dekrypter diskenheden, hvis fejlene fortsætter.
18219. Niveau 3 er stoppet
18220. Dette share har allerede en underordnet eller overordnet mappe i et DFS.
18221. Værdien af attributten "%1" må kun være "%2" eller "%3".
18222. Typen "%1" er allerede defineret.
18223. Uoverensstemmelse i certifikatnavn.
18224. Samlingen %1 kunne ikke flyttes på grund af fejlen %2.
18225. Diskenhedens medlemsantal må ikke være 0.
18226. Der blev eksporteret en række kort i kortsamlingen.
18227. Der blev udført en rammekonsolidering.
18228. Hypervisoren kan ikke genkende den angivne partitionsegenskab.
18229. En seriehandle eller filhandle kan ikke lukkes.
18230. Den angivne kilde er ikke en del af topologien for den angivne VidPN.
18231. TCP-protokol er ikke aktiveret. Der prøves ikke %1!ls!.
18232. Antallet af poster er: %1!d!
18233. Der blev ikke fundet nogen oplysninger om dette pixelformat.
18234. %2: Driveren fungerer ikke, fordi netværkskortet er deaktiveret.
18235. Domænecontroller
18236. Netværksadresseoversætteren (NAT) kunne ikke anmode om en handling for oversættelsesmodulet for kernetilstand. Dette kan angive forkert konfiguration, utilstrækkelige ressourcer eller en intern fejl. Datafeltet indeholder fejlkoden.
18237. Der blev fundet et ugyldigt tegn i 7-bit-streamen.
18238. Der opstod en intern fejl %2 i indsamlingsprogrammet. Kontakt Microsoft Teknisk Support.%1
18239. %2 : Den indlæste fil er ugyldig. Driveren kan ikke indlæses.
18240. Metoden mislykkedes med uventet fejlkode X.
18241. Tjenesten Øjebliksbillede af enheden er ikke tilgængelig.
18242. Udvidelsen på klientsiden %8 for gruppepolitik kunne ikke anvende en eller flere indstillinger, fordi ændringerne skal behandles før systemstart eller brugerlogon. Systemet venter, indtil behandling af gruppepolitikker er helt afsluttet, før næste start eller logon for denne bruger, og dette kan medføre langsom start.
18243. Denne plug-in fandt ikke et filtersænkningsobjekt. Du har muligvis installeret en brugerdefineret plug-in, som ikke understøttes.
18244. Genstarter identifikation af uautoriserede servere (Rogue-servere)
18245. Fil2 har kun %1 linjer
18246. TPM har ikke installeret en EK (Endorsement Key).
18247. Klassens eller attributtets LDAP-fremvisningsnavn indeholder ikke-ASCII-tegn.
18248. Ændret antal
18249. Hent flere filer
18250. WinRM-klienten har modtaget en HTTP-status om ugyldig anmodning (400), med fjerntjenesten har ikke medtaget andre oplysninger om årsagen til fejlen.
18251. Lokale filer %1.
18252. Lyttefunktionen %1 er blevet anmodet om at stoppe lytningen
18253. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle konfigurationsanmodningen. Denne handling kræver input-XML med elementnavnet %1 og ingen parametre.
18254. Anonym logonanmodning modtaget fra %1 hos værten %2.
18255. Der opstod et problem i Windows Media Player under sletning af disken. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.
18256. WHEA-fejlhændelseslogfiler
18257. Kolonnen eller betingelsen kunne ikke slippes, fordi en afhænging visning eller betingelse refererer til den.
18258. Cachen kan ikke opdateres med HEAD-svar, hvis cacheposten ikke findes.
18259. Ikke tilgængelig
18260. Allokatoren til hentning af delt hukommelse fejlede
18261. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: ESTALE returneret.
18262. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i CertFindCertificateInStore
18263. Intel 82801AA ICH
18264. Cachelagrede svaret (i overensstemmelse med anmodnings-id %1) med statuskode %2. Svar skal afsendes.
18265. Den leverede buffer er ikke tilstrækkelig.
18266. Brugerklasse til Remote Access-klienter
18267. Objekttypen skal være __ComObject eller være afledt af __ComObject.
18268. Dokumentets format kan ikke genkendes af filteret.
18269. Tjenesten Hjælpefunktion til programvært har registreret, at filen %1 ikke indeholder en gyldig konfiguration. Funktionen til sikkerhedskopiering af konfigurationshistorikken er deaktiveret. Den genaktiveres automatisk, når konfigurationsfilen rettes.
18270. Der blev fundet flere genfortolkningsfiler. De overflødige genfortolkningsfiler ignoreres.
18271. Send compileroutput i UTF-8-tegnkodning
18272. Windows NT-rodmappe
18273. Printbrm.exe (Guiden Printoverførsel eller kommandolinjeværktøjet) har gendannet %1. Der kræves ingen brugerhandling.
18274. Viser, at en ACL ikke indeholder komponenter, som kan arves.
18275. Der er ikke defineret specielle systembegrænsninger på denne konto.
18276. Den angivne klyngestørrelse er for lille til %1.
18277. Bogmærket har et gyldigt format, men ingen rækker opfylder betingelserne.
18278. Viser emnet i Hjælp for dette tilladelsessæt
18279. VDS kunne ikke hente klasse-id'et for provideren %1. Fejlkode: %2
18280. En handling på %1 mislykkedes på grund af manglende hukommelse.
18281. This is not a valid MOF file
18282. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke forny certifikatet %2 på nøglecenteret %3 (%4). Der tages kontakt til et andet nøglecenter.
18283. DFS kunne ikke hente den særlige henvisningstabel fra "%2". Postdatafeltet indeholder den returnerede fejl.
18284. NIS+ IPV6-adresseliste
18285. Der er ikke knyttet et asymmetrisk nøgleobjekt til dette formateringsobjekt.
18286. Anmodningen kan ikke behandles, fordi tråden (X) er afsluttet.
18287. Den anmodede funktionsside understøttes ikke af enheden.
18288. Diskenhedsnavnet er %1.
18289. (GMT-04:00) Santiago
18290. MS DTC-logfilen kan ikke læses. Kontroller, at alle ressourcestyringsfunktioner, der koordineres af MS DTC, ikke har nogen indbyrdes transaktioner, og kør derefter "msdtc -resetlog" for at nulstille logfilen.
18291. Systemet kan ikke finde det angivne batchnavn - %1
18292. Den sikkerhedskopiering, der startede kl. '%1', mislykkedes, da der ikke kan skrives til netværksdestinationen '%2'. Kontroller, at brugeren '%3' har skriverettigheder til destinationen.
18293. Der skete et flydende tal-overløb i RPC-serveren.
18294. Support af den angivne socket-type findes ikke i denne adressefamilie.
18295. Der er to eller flere kendte objekter, som har samme SID-attribut i SAM-databasen. Den dobbelte kontos entydige navn er %1. Den nyeste konto bevares, og alle ældre dobbelte konti er blevet slettet. Kontroller, om der er flere dubletter i hændelseslogfilen.
18296. lpremove kunne ikke starte lpksetup.
18297. Der opstod en ukendt sikkerhedsfejl.
18298. INTERN fejl - Oprettelsen af spejlingen mislykkedes
18299. Heltalsværdien må ikke være mellem %1 og %2 inklusive
18300. Streamen understøtter ikke læsning.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions