English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

18901. Beskeder for diskenhed %2 er ikke aktive. %1
18902. Der kan ikke opnås adgang til et fjernet overførselsprogram for HTTP-byteområdet.
18903. DFS kunne ikke kontakte Active Directory %1. DFS bruger cachelagrede data. Returkoden findes i postens data.
18904. Den automatiske certifikatregistrering af %1 fjernede afventende certifikatanmodninger, som er udløbet eller er forældede.
18905. Det er ikke muligt at læse IO-kontroloplysninger fra en NBT-enhed. Der kan ikke sendes en forespørgsel til en netværksenhed, som anvender en NBT-protokol.
18906. Den angivne scanline-ordretype er ugyldig.
18907. %1 scanning efter virus er deaktiveret.
18908. Expected type identifier
18909. Den aktuelle lyd indeholder ikke karaoke.
18910. En eller flere af signaturerne omfatter ikke de nødvendige anvendelses- eller udstedelsespolitikker. Anmodningen mangler en eller flere nødvendige gyldige signaturer.
18911. Metoden Metodenavn kan ikke fortolkes, fordi erklæringstypen for metodehandlen X er generisk. Angiv erklæringstypen eksplicit til GetMethodFromHandle.
18912. Windows Media Player er ikke installeret korrekt. Geninstaller programmet.
18913. Adressefamilien understøttes ikke af protokolfamilien
18914. Synkronisering, mens computeren var i pausetilstand, mislykkedes med fejl %1.
18915. Optælling af undernøgler
18916. Initiatoren modtog en asynkron logoffmeddelelse. Destinationsnavnet er angivet i de gemte data.
18917. Serverens opkald til en systemtjeneste mislykkedes uventet.
18918. Destinationen flyttede permanent.
18919. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at postnøglen er for stor til at kunne være i lageret med data, der er tillid til.
18920. Katalogtjenester
18921. Sporingssessionen i COM+ blev ikke initialiseret.%1
18922. Controllerport %1!d! er nu den valgte controllerport.
18923. Provideren kunne ikke indlæse plex'en i cache. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
18924. Driveren understøtter ikke OPM.
18925. LSP %1 blev fjernet fra kataloget %2-bit af %3 (GUID=%4, kategori-id=%5).
18926. Konverteringen af den aktuelle allokering kan ikke nulstilles af en blændeåbning.
18927. Undernetmaske i byterækkefølge for netværket
18928. De eneste understøttede arraytyper for CopyTo i BitArrays er Boolean[], Int32[] og Byte[].
18929. Ydelsesdata for interrupt kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
18930. Der er opstået en beskyttelsesfejl i det sikre lager. Gendan licenserne fra en tidligere sikkerhedskopi, og forsøg igen.
18931. Tjenesten MSMQ bliver ikke tilsluttet domænet %1. Der findes et MSMQ-konfigurationsobjekt (msmq) på det nye domæne, hvis id er forskelligt fra tjenestens id. Slet MSMQ-konfigurationsobjektet på det nye domæne, genstart tjenesten MSMQ, og log på igen.
18932. Typen '%1' er enten ikke erklæret, eller den er ikke en simpleType.
18933. Ugyldig syntaks på linje X - Y.
18934. Der opstod en fejl under læsning af mappen X.
18935. Indekskontrollen opdeles i %1 trin.
18936. Der blev fundet et nyt drev, som ikke er medtaget i sikkerhedskopieringen. Du kan føje drevet til planen for sikkerhedskopiering, hvis du vil beskytte drevet.
18937. Den obligatoriske syntaks for attributskemaet kunne ikke hentes.
18938. Lokal sessionsstyring af flere brugere kunne ikke startes. Den relevante statuskode var %1.
18939. Der blev ikke udført nogen afbildning mellem kontonavne og sikkerheds-id.
18940. Tilbagekaldet af OnUILanguageClear blev kaldt med nyt sprog %1, tidligere sprog %2 og flag %3. Returværdi: %4.
18941. Nøgleparametrene kunne ikke angives, fordi programmet til kryptografiske tjenester bruger faste parametre.
18942. %1: kan ikke læse fra den lokale fil "%2"
18943. Domæneadministrationsserver
18944. CLSID %1 kunne ikke aktiveres, da fjernaktivering er deaktiveret for COM+. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du bruge guiden Konfigurer serveren og vælge webprogramserverrollen.
18945. Objektet Objektnavn er blevet gjort til et fjernobjekt af en proxy, der ikke understøtter interface discovery. Denne type fjernobjekter understøttes ikke.
18946. Lukning med SD_RECEIVE sendt med ventende modtagelsesdata
18947. Hændelseshandleren kan ikke fjernes, fordi der ikke findes nogen offentlig fjernelsesmetode for hændelsen.
18948. InstanceLifetime bruges ikke af ReadOnly-tællere.
18949. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: ICMP-netværket kan ikke nås.
18950. Der opstod en fejl under skrivning af mappen.
18951. Du har ikke administratorrettigheder på TAPI-serveren
18952. Windows kunne ikke installere krævede sikkerhedsopdateringer. En administrator skal installere dem manuelt.
18953. Der kræves mindst én modtager, men der blev ikke fundet nogen.
18954. Sikkerhedspakken %2 kunne ikke initialiseres for godkendelse på serversiden. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
18955. REN Omdøber en eller flere filer.
18956. Ressourcens afslutningskode er allerede blevet angivet.
18957. Provideren fandt en fejl under genoprettelse af en offline pakke. %1
18958. En MS DTC-komponent har fundet in intern fejl. Processen afsluttes. Fejldetaljer: %1 %2
18959. Proxy-DLL-filen til OLE-transaktioner kunne ikke indlæses dynamisk. Fejldetaljer: %1
18960. Serveren er aktiv på
18961. Der blev ikke fundet nogen rettigheder til at brænde denne fil. Du vil blive anmodet om at købe rettigheder til at brænde filen, når du forsøger at brænde filen til en lyd-cd.
18962. A class cannot be abstract if its superclass is not also abstract
18963. Opgavestyring har lukket opgavemotorprocessen "%1".
18964. SCHCKR (cache disabled)
18965. Det angivne udløsernavn er ugyldigt.
18966. MSBUILD: fejl MSB1004: Angiv navnet på destinationen.
18967. Tjenesten er overbelastet.
18968. Serveren kører en ældre version af programmet, der ikke kan håndtere denne forespørgsel.
18969. Det er en fejl, at den angivne værdi for minInclusive er større end den angivne værdi for maxInclusive for samme datatype.
18970. Ikke-navngivet enhed (%1, %2)
18971. Det er ikke muligt at tilføje en dubleret samlingspost af typen '%1' med den entydige nøgleattribut '%2' angivet til '%3'
18972. MAPI-objektet blev slettet.
18973. Det angivne attribut findes allerede i objektet.
18974. Windows Installation kan ikke parse de angivne kommandolinjeindstillinger.
18975. RTME-opdatering
18976. INTERN fejl - Optællingen af tilknytninger er forkert
18977. %1 er ikke låst af en transaktion.
18978. Distribuerede COM-brugere
18979. Inkompatibel API-version.
18980. Brugeren %1 har oprettet forbindelse til %2 med enheden %3. Forbindelsen blev oprettet automatisk, fordi forbruget af båndbredde var højt.
18981. Filallokeringstabellen (FAT) på disk %1 er beskadiget.
18982. Omdirigeringen kunne ikke låse en del af en fil op på serveren %2.
18983. AES-GMAC 192
18984. HTTP-anmodning blev modtaget fra API: RequestHandle=%1
18985. Tjenesten kunne ikke sikkerhedskopiere databasen.
18986. OLESTREAM Put-metode mislykkedes
18987. Tolkningsfejl for manifest: Slutelementet mangler tegnet '>'.
18988. Typerne blev registreret.
18989. Parameteren TraceFileName er af en forkert type i registreringsdatabasen. Følgende standard-sporingsfil bruges i stedet: %1.
18990. &URL-adresse til omdirigering:
18991. Attributten '%1' er ikke del af et samlingselement. '%2' kan derfor ikke være 'true'.
18992. Der er ikke de fornødne rettigheder til at udføre funktionen, eller adgang er nægtet.
18993. %1 er et ugyldigt bruger- eller gruppenavn.
18994. Der ser ud til at være fejl ved adressen. Kontroller, at adressen er gyldig.
18995. Samlingen indeholder allerede elementet.
18996. Klik på Annuller for at udføre fejlfinding i programmet
18997. Disse arbejdsstationer har sessioner på denne server:
18998. Jobantallet for den aktuelle computer har overskredet grænsen for job pr. computer.
18999. Den angivne plextype er ugyldig.
19000. Der er angivet en ugyldig egenskabsidentifikator i MQSORTSET.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions