English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

17401. Tællerstien kunne ikke analyseres. Kontroller den angivne stis format og syntaks.
17402. Spørgsmål ved politikændring er X
17403. Den komponentregistrering, der er henvist til i filen, er ikke tilgængelig.
17404. Der kan ikke oprettes en fil i arkivmappen, og faxen gemmes ikke. Kontroller, at der findes en arkivmappe, og at den har skrivetilladelser til den netværkstjenestekonto, faxtjenesten kører under. Fejlkode: %1 Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
17405. Indsamlingsindekset blev afbrudt.%1
17406. CDATA er ikke tilladt i en DTD.
17407. Elementet i stylesheet må ikke være et udvidelseselement.
17408. Diskettens sektor-id og controllersporadresse passer ikke sammen.
17409. Headeren skal ændres ved brug af den tilhørende egenskab.
17410. De angivne data er af den forkerte type.
17411. Handlingen kan ikke udføres på et enhedsoplysningselement, der ikke er blevet registreret.
17412. EFS-genoprettelsestjenesten kan ikke åbne filen %1. Den afbrudte krypterings-/dekrypteringshandling kan ikke genoprettes.
17413. DNS-forespørgsel til værtsnavnet %2 mislykkedes: Handle=%3, Fejl=%4
17414. Windows-komponenten "%1" blev fjernet. (Kommandolinje: "%2")
17415. Systemfejl.
17416. Handlingen er ikke tilgængelig
17417. Windows Media Player kan ikke afspille den beskyttede fil. Programmet har opdaget, at forbindelsen til hardwaren muligvis er usikker.
17418. Nøglen [2] er ugyldig. Kontroller, at du har angivet den korrekte nøgle.
17419. Den tildelte BitmapEncoder understøtter ikke globale miniaturer.
17420. Fejl under åbning af hændelseslogfilen %1. Loggen vil ikke blive behandlet. Følgende kode blev returneret fra OpenEventLog: %2.
17421. iSCSI-initiatortjenesten er ikke på listen over godkendte programmer i Windows Firewall eller posten er ikke aktiveret i øjeblikket. iSCSI-initiatortjenesten kan muligvis ikke opretholde registreringen hos en iSNS-server eller få besked om ændringer til iSNS-serverdatabasen (Internet Storage Name Server).
17422. Der opstod en IO-fejl under formateringen.
17423. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at lageret med data, der er tillid til, er blevet genoprettet.
17424. Microsoft-Windows-Winsock-netværkshændelse
17425. %1 tilladelser tilføjet
17426. Postnavnet er ikke komplet.
17427. Gzip-streamen kan ikke indeholde mere end 4GB data.
17428. Der opstod en generel fjernkommunikationsfejl.
17429. Windows Media Player kunne ikke hente filnavnet til den ønskede overførsel. Overførslen annulleres.
17430. Det valgte klientcertifikat vil blive brugt til SSL-transaktionen: RequestHandle=%1, CertHash=%3
17431. Computeren skal genstartes.
17432. Timeline-objekter har ikke tekstobjekter som underordnede elementer.
17433. Filnavnet i EventMessageFile for %1 kan ikke indlæses. LoadLibraryEx returnerede %2. Trap'en bliver ikke sendt.
17434. Handlingen er ikke tilladt i denne adressetilstand.
17435. Metoden IOPMVideoOutput::Configure kan ikke aktivere HDCP, fordi skærmkortets HDCP-hardware allerede bruges af andre fysiske outputenheder.
17436. Der kunne ikke åbnes en driver til lydmixeren.
17437. Feltet Optagede blokke i ICB ved blokken %1 rettes.
17438. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensens egenskab er ugyldig.
17439. Tjenesten MS DTC blev startet før klyngetjenesten på denne klyngenode. Denne tjeneste bliver nu stoppet. Hvis MS DTC er konfigureret til at køre på en klynge, bliver ressourcen MS DTC bragt online af klyngetjenesten, når den starter. Fejldetaljer: %1
17440. Stedfortrædere kan ikke serialiseres over ikke-administrerede funktionspointere, dynamiske metoder eller metoder uden for stedfortræderopretterens assembly.
17441. Der kunne ikke oprettes beskeder for denne indholdskilde, fordi der ikke kan hentes oplysninger om filsharet.
17442. Windows Installer har fastslået, at registreringsdatabaseundernøglen %1 i konfigurationsdataene ikke var sikret korrekt. Ejeren af nøglen skal være enten lokal systemadministrator eller Builtin-\administratorer. Den eksisterende undernøgle og alt indhold slettes.
17443. Cacheprotokollen afviste serversvaret. Angiv anmodningen AllowAutoRedirect til true for at tillade automatisk gentagelse af anmodningen.
17444. QoS kunne ikke læse eller angive niveauet for indgående TCP-overførselshastighed. Fejlkode: %2.
17445. SAM (Security Account Manager) skal have startnøglen fra disketten.
17446. OSS ASN.1-fejl: Ugyldige data.
17447. Disken mangler.
17448. TC-flow
17449. Hukommelsesblokken til VID-driveren er allerede knyttet til en meddelelseskø.
17450. Forventer: %1.
17451. Der blev ikke fundet et certifikat. Forbindelser, der anvender L2TP-protokollen over IPSec, kræver installation af et computercertifikat.
17452. Der er ikke tilstrækkelig plads i den lokale buffer.
17453. Diskenheden kræver sammenhængende diskudvidelser.
17454. CertObj-fjernelse af certifikat på metabasenode %1 MISLYKKEDES.
17455. Typen skal være en IdentityReference, f.eks. NTAccount eller SecurityIdentifier.
17456. Der blev ikke fundet en USB-chipkortlæser på systemet.
17457. Der er ikke tilstrækkelige kvoter til at gennemføre den ønskede handling.
17458. COM+-hændelsessystemet forårsagede en uventet undtagelse %1 ved adressen %2. Kontakt Microsoft Produktsupport for at rapportere fejlen.%3
17459. Dataene i sikkerhedskopien kunne ikke bekræftes.
17460. Gentilsluttede sessioner
17461. Et krypteret dokument kan ikke filtreres.
17462. UMDF-værten har indlæst driveren på niveau %3.
17463. Værdien X er ikke gyldig for egenskaben Egenskabsnavn.
17464. DNS-domænenavn for klientløsninger
17465. Det afsnit, der blev anmodet om, findes ikke i aktiveringskonteksten.
17466. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) blev afsluttet ved DCS-kompilering.
17467. Den tilladelse, der er tildelt assemblyen, kan ikke bestemmes.
17468. Det katalog, der blev anmodet om, er allerede indlæst.
17469. En aktiv transaktion er i gang.
17470. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Svaret fra destinationscomputeren indeholder en WS-Management FragmentTransfer-header, men indholdet af brødteksten er ikke ombrudt med WS-Management XmlFragment-wrapperen.
17471. Stien er ugyldig og kan ikke bruges til at oprette en drevsti.
17472. Alle reparationer er fuldført for diskenhed %1.
17473. SKRIVEBESKYTTEDE DOMÆNECONTROLLERE I VIRKSOMHEDEN BETA
17474. Dette er en intern fejl: Afsnitsbufferens id er uden for grænsen.
17475. De parallelle vektorer for oplysninger om egenskabstilknytninger på indholdskilden er ikke samme størrelse.
17476. Qualifier is used outside of its scope
17477. %1 Tptl %2!-3lu! %3!-30.30s! %4!-10.10s! %5!7d!
17478. Enhedsklassen er ikke tilgængelig.
17479. Kontoen er spærret.
17480. Der blev angivet en ugyldig indstilling for dette mærke, eller der mangler en krævet indstilling. Programmets konfiguration blev beskadiget. Geninstaller programmet.
17481. (GMT-06:00) Central time (USA og Canada)
17482. Denne handling kan ikke udføres i et offlinebibliotek.
17483. Brug knappen Importer til at hente hashen fra en assembly baseret på den valgte algoritme.
17484. OpenTcpIpPerformanceData-rutinen blev fuldført.
17485. Installation af brugergrænsefladesprog mislykkedes.
17486. CMDKEY: Legitimationsoplysning blev tilføjet.
17487. Kildefilen var virtuel
17488. Registrerer COM+-programmer og -komponenter AppId: [1]{{, AppType: [2], Brugere: [3], RSN: [4]}}
17489. MAPI: En krævet kolonne mangler.
17490. For at bruge to-trins kodning skal du aktivere enhedskontrol og konfigurere en EDL-liste (Edit Decision List) med mindst ét element.
17491. Databaseoprydningen er startet
17492. Opret gældende politikindstilling (planlægning)
17493. En partikel kan ikke stå efter attributter eller anyAttribute.
17494. %1-tjenesten er startet.
17495. Fejl i afvikling af kommando.
17496. Oplysninger om diskenhed kunne ikke hentes.
17497. Omdirigeringen af printeren kan ikke standses lige nu.
17498. Kataloget til Windows Sikkerhedskopiering er beskadiget. Genopret kataloget fra en sikkerhedskopi ved hjælp af "WBADMIN RESTORE CATALOG" eller ved hjælp af MMC-plug-in'en Windows Sikkerhedskopiering.
17499. Godkendelsesfejl
17500. Den valgte harddiskplads er inden for en udvidet partition.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions