English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

3001. Veto put
3002. Flytning af logonscripts er fuldført
3003. Windows Media Center-extender '%1' kan ikke fjernes. Fejlkode: %2.
3004. Styring af skrivebordsvindue har anvendt en uigennemsigtig farve, fordi en analyse af hardwaren og konfigurationen angav, at en gennemsigtig farve ville medføre en dårlig ydeevne
3005. Filen kan ikke afspilles. Formatet understøttes ikke.
3006. Ukendt type DNS-post.
3007. Farvekonteksten er ikke gyldig.
3008. Denne egenskab er skrivebeskyttet.
3009. Serveren kunne ikke logge på Windows NT-kontoen '%1' pga. følgende fejl: %2 Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
3010. Det angivne øjebliksbillede kunne ikke slettes.
3011. Der opstod en fejl under forsøget på at angive en filobjektpointer til chipkortet.
3012. Et eller flere argumenter er ikke korrekt.
3013. Modtagelsen blev gennemført. Kontroller ALPC-fuldførelseslisten for den modtagne meddelelse.
3014. The object must be committed and retrieved again before the requested operation can succeed
3015. Medlemmer i denne gruppe kan ikke få deres adgangskoder replikeret til skrivebeskyttede domænecontrollere i domænet
3016. Afbrydelsen af mappen %1 er ophævet
3017. Der kan ikke afbildes fil for OLE-tjenesten
3018. Den trådløse LAN-grænseflade er i strømbesparelsestilstand og understøtter ikke den ønskede handling.
3019. De første data kan ikke modtages på port %1 pga. følgende fejl: %2. Brugerens forbindelse er blevet afbrudt.
3020. Den lokale DLL til afspilning kunne ikke hentes.
3021. WS-Management-tjenesten understøtter ikke værdien i konfigurationen af MaxEnvelopeSize.
3022. Dokumentet er offline.
3023. DNS-servere. . . . . . . . . . . . . . . . . : %1
3024. Keep-Alive og Close må ikke angives ved brug af denne egenskab.
3025. Det lykkedes ikke at registrere for besked om ændring af brugerudskrivningsindstillinger. Åbn snap-in-programmet Tjenester, og kontroller, at tjenesten Print Spooler kører
3026. Den ældre enhed %2, der blev fundet, kunne ikke rapporteres til I/O-undersystemet.
3027. skal findes i begrænsningen '%1'.
3028. Vis ikke copyrightbanner for compileren
3029. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke anvende konfigurationsændringer til programgruppen %1. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
3030. Forespørgslen kan ikke sorteres, fordi kolonner, som bruger det samme navn, har forskellige typer.
3031. MSMQ kræves til den ønskede handling og er ikke installeret.
3032. Alle modtagere i outputtræet skal have samme indholdstype.
3033. Der opstod et problem under forsøget på at slette driveren fra lageret.
3034. Der kan ikke skrives til streamen.
3035. KEYS er slået fra.
3036. Dialogboksens datablok mangler eller var ikke gyldig.
3037. Netværksstien er enten skrevet forkert, findes ikke, eller netværksudbyderen er ikke tilgængelig i øjeblikket. Prøv at skrive stien igen, eller kontakt netværksadministratoren.
3038. Skrivning understøttes ikke i denne stream.
3039. Diagnosticeringsinfrastruktur har frigjort en tidligere foretaget heapallokering
3040. Der er ikke tilstrækkelig lagerplads til at udføre denne handling.
3041. Antal byte ikke-udskiftelig systemhukommelse, som anvendes af processen.
3042. Der opstod en fejl under læsning af den eksisterende visningsrækkefølge.
3043. Fjernsupportbilletten indeholdt følgende IP-adresser: %1
3044. Sikkerhedsdatabasen til Opgavestyring er blevet nulstillet, fordi den var beskadiget.
3045. Der er fundet en ugyldig værdi for attributnavnet til et element på afspilningslisten.
3046. Kvalitetsstyringen skal vente længere, før den øger kvalitetsniveauet.
3047. Udvidelsesagent til SNMP-hændelseslog blev ikke initialiseret korrekt.
3048. Optælleren er beskadiget.
3049. Yderligere information
3050. Systemkulturen X kan ikke erstattes, fordi den ikke findes.
3051. Der var ingen fjernforbindelse til 'X' under forsøget på at læse registreringsdatabasen.
3052. En DHCPV6-meddelelse, der ikke var beregnet til denne server, er blevet afvist.
3053. Kører genoprettelse for diskenheden %1, (%2!lu!%%) er kopieret.
3054. Heuristisk tilbageførsel for XID=(TRID,XATM,XARM)%\ MS DTC-transaktions-id "%1" %\ XA Transaction Manager=%2 %\ XA Resource Manager =%3 %\ Datakildenavn =%4.
3055. Transportelementet i medieskifteren indeholder medier, som får handlingen til at mislykkes.
3056. Et forsøg på automatisk at genstarte konverteringen på drevenheden %2 mislykkedes.
3057. Der er opstået en fejl under initialisering af lager med legitimationsoplysninger.
3058. Ethernet 802.11a-controller
3059. Tilladelsen Tilføj GUID kan ikke tildeles til den nuværende bruger.
3060. %1!hs! er ikke en gyldig kilderuteadresse.
3061. Bootmgr kunne ikke hente BitLocker-diskenhedshovednøglen fra TPM, fordi PCR'erne ikke stemte overens.
3062. **** En bruger har nået kvotatærsklen! ****
3063. tabClasses skal have det samme antal elementer som tabScopes
3064. Modul-DLL-filen %1 kunne ikke indlæses. Datafeltet indeholder fejlen.
3065. Genoprettelsen blev udført på PropertyStore i kataloget %2.%1
3066. Omdirigeringen er allerede installeret.
3067. Der opstod en systemfejl: %1.
3068. Det er ikke muligt at stille cd-sporet i kø, da køfunktionen ikke er aktiveret.
3069. Meddelelse til kanallæsning
3070. Det navn, der blev anmodet om, blev ikke fundet i navnecachen i Filterstyring og kunne ikke hentes fra filsystemet.
3071. Der opstod et problem i Windows Media Player under lagring af filen. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.
3072. Build-kæde
3073. Der findes ingen tilgængelig ProcAmp-hardware, der kan udføre farvekorrigeringen.
3074. Der kan ikke kaldes et Arrange i et UIElement med uendelig størrelse eller NaN. Det overordnede element af typen Typenavn fortolker UIElement. Der blev kaldt et Arrange i elementet af typen Typenavn.
3075. Vedvarende logonoplysninger kunne ikke fjernes.
3076. Når først socket'en er blevet afbrudt, kan du kun acceptere igen asynkront. BeginAccept skal kaldes på en tråd, der ikke afsluttes, før handlingen er afsluttet.
3077. Opretter en ny sikkerhedspolitikfil
3078. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at tokenlageret ikke kun skrive et token.
3079. Der opstod en undtagelse. Id: %2. Dette er en intern fejl. Genskab fejlen ved hjælp af det vedhæftede fejlfindingsprogram, og aktiver undtagelser. Kontakt derefter Teknisk Support. Der er en fejl ved en af komponenterne i dit system. Du kan måske undgå problemet ved at genskabe indekset.%1
3080. Ukendt egenskab.
3081. Ny politik ugyldiggjorde de SA'er, som blev udformet med en gammel politik
3082. Tjenesten har returneret en tjenestespecifik fejlkode.
3083. Svar fra %1:
3084. Angiver, at ACL-strukturen ikke er gyldig.
3085. Replikeringshandlingen mislykkedes, fordi et obligatorisk overordnet objekt mangler.
3086. Anmodningen om katalogtjenesten er ugyldig.
3087. Windows Search Service kan ikke åbne Jet-egenskabslageret.%1
3088. Tjenesten Web Management blev stoppet, fordi den ikke svarede.
3089. MatchType er ugyldig, eller værdien understøttes ikke af provideren.
3090. Den angivne VidPN er aktiv. Der kan ikke opnås adgang til den.
3091. Start af Computertilstandsagent %1 blev annulleret.
3092. Serverprogram overførte det sidste svar (i overensstemmelse med anmodnings-id %1).
3093. MSIL-instruktionen er ugyldig, eller indekset overskrider grænserne.
3094. Den angivne controller eller port er ikke knyttet til lun'et.
3095. Unicode-streng: %1
3096. TBS-tjenesten er deaktiveret.
3097. Rettighed til indstilling systemklokkeslæt
3098. Afspejlingen af masterfiltabellen adskiller sig fra masterfiltabellen.
3099. Diskenhedens bitmap opdateres.
3100. Flytning af datastash-filen til mappen '%1!ls!' lykkedes ikke.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions