English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

7701. Ydelsesdata for processoren kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
7702. Tilstanden er ikke tilstrækkelig til at deserialisere objektet. Feltet 'X' mangler. Yderligere oplysninger kræves.
7703. Ugyldig meddelelse for en enkeltvalgsliste.
7704. Der er ingen IP-adresser, der kan opnås rettigheder til, i området eller det overordnede område "%1".
7705. Mappeplaceringen <%2> er ugyldig. Programkonfigurationen kan ikke læses. Geninstaller programmet.%1
7706. Der opstod en hardwarefejl i et I/O-netværkskort.
7707. Tjenesten Dispatch kunne ikke oprette kommunikationssvar
7708. Navnet %1 eksisterer allerede for denne ressource. Vælg et andet navn.
7709. Kontoidentifikationsallokatoren har afsluttet initialisering. Allokatoren blev initialiseret med følgende identifikationsværdier: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8. Kontroller de registrerede data til denne hændelse for at se status for initialiseringen. Nul angiver, at initialisering er gennemført. Ellers indeholder de registrerede data NT-fejlkoden.
7710. PPP-netværkskontrolprotokollen blev afsluttet.
7711. ApplicationId kan ikke have en tom streng for navnet.
7712. Indstil binær-overførselstype
7713. Disk %1 har ugyldigt stempelnummer i kontrolblokken.
7714. Fjern registrering af grænseflade
7715. Det maksimale antal sessioner er overskredet for denne initiator.
7716. Provideren kunne ikke udlæse plex'en fra cache. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
7717. Serveren blev ikke bundet til en transportprotokol. Serveren blev ikke startet.
7718. Tjenesten SNMP ignorerer udvidelsesagentnøgle %1, da den mangler eller ikke er konfigureret korrekt.
7719. Den anmodede databloktype understøttes ikke af den aktuelle enhed.
7720. Procesydelsesobjekter for systemet kan ikke åbnes. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
7721. Indekset %1 er ikke et kendt kvotaindeks i filen 0x%2.
7722. Indholdet af et element må ikke indeholde tegnsekvensen ']]>'.
7723. Der blev ikke fundet noget brugbart TLS-servercertifikat til forekomsten '%1' til den virtuelle SMTP-server. TLS deaktiveres for denne virtuelle server.
7724. Der kan ikke oprettes en overflytningsimport for denne mediefil. Installer programmet igen.
7725. En eller flere parametre er forkerte.
7726. Katalogtjeneste
7727. Der er ingen asynkron læsehandling i gang på streamen.
7728. Faxen kunne ikke sendes. Denne fax sendes ikke, da det maksimale antal forsøg er opbrugt. Årsag: %1. Afsender: %2. Takstkode: %3. Afsenderfirma: %4. Afsenderafdeling: %5. Enhedsnavn: %6. Job-id: %7. Brugernavn: %8. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
7729. Computernavnet kunne ikke hentes.
7730. Konfigurationsoplysningerne kunne ikke læses fra domænecontrolleren, fordi computeren ikke var tilgængelig, eller fordi der blev nægtet adgang.
7731. FEJL - Der blev ikke fundet sikkerhedskopier i den angivne delte netværksmappe.
7732. Tjeneste til sikkerhedskopiering på blokniveau er startet.
7733. Der blev ikke fundet nogen startblok.
7734. Programmet '%2', der tilhører webstedet '%1', har en ugyldig AppPoolId '%3'. Derfor ignoreres programmet.
7735. Det angivne drev findes ikke.
7736. Metodeopkaldet lykkedes, fordi transaktionen var skrivebeskyttet.
7737. Statusmeddelelse: Hentning af licens er annulleret.
7738. COM-replikering: Der opstod en uventet fejl. Funktionen, der udløste fejlen, vises nedenfor. %1
7739. INTERN fejl - Der blev ikke fundet nogen gyldig disk, der tilhører diskgruppen
7740. Indbygget konto til gæster, som vil bruge computeren/domænet
7741. Uoverensstemmelse mellem multicast-område og %1: Lokalt konfigureret navn: "%2", Eksternt konfigureret navn: "%3".
7742. LOKAL TJENESTE
7743. Bluetooth HID-enheden %2 er enten uden for området eller svarer ikke.
7744. Adgang til %1 er nægtet for bruger %1. Kontakt Notes-administratoren for at få adgang.
7745. Ugyldig typekode i streamen 'X'.
7746. %1: DLL-fejl %3!u! i %2
7747. %1, Er du sikker (J/N)?
7748. Den angivne registrering kunne ikke åbnes, fordi den ikke blev fundet.
7749. Licenser er begrænset og kan derfor ikke sikkerhedskopieres.
7750. FEJL - Der er angivet et ugyldigt brugernavn eller en ugyldig adgangskode.
7751. En node i %1 må ikke overføres som kontekstnode for en XSLT-transformering eller en XPath-forespørgsel.
7752. %1!hs! -->
7753. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi filter-XML'en er ugyldig.
7754. Faxtjenesten kunne ikke læse konfigurationen af serverens regler for udgående routing, da en parameter i registreringsdatabasen er beskadiget. Reglen blev slettet. Opret reglen for udgående routing igen. Lande-/regionskode: '%1' Områdenummer: '%2'
7755. Opgavestyring kunne ikke initialisere LSA for at starte opgavekompatibilitetsmodulet. Opgaver kan muligvis ikke registreres i tidligere versioner af Windows. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
7756. Der blev fundet en uoverensstemmelse i PropertyStore i kataloget %2.%1
7757. Cachen blev ikke opdateret baseret på anmodningsmetoden = Metodenavn.
7758. Inputtet kunne ikke behandles.
7759. Symbolske kæder for lokal til lokal er deaktiveret.
7760. DSR-følsomhed: %1
7761. %2: Netværkscontrolleren er konfigureret til en 100 mb halv dupleks-forbindelse.
7762. %1 er ikke et gyldigt 12-timers suffiks.
7763. Handlingen kræver et chipkort, men der findes ingen chipkort i enheden på nuværende tidspunkt.
7764. Rækkesættet er ikke sammenhængende med, eller det overlapper ikke rækkerne i overvågningsområdet.
7765. MSDTC kunne ikke indlæse dll-filen til dtc-proxy.
7766. Ugyldig enum-værdi: X.
7767. %1: forkert argument %2
7768. Der kræves en plug-in, for at denne fil kan afspilles korrekt. Klik på Onlinehjælp for at finde ud af, om denne plug-in kan hentes på internettet.
7769. *** INGEN TILSLUTNINGSPUNKTER ***
7770. Indlæs og udlæs enhedsdrivere
7771. Kompiler konfigurationsskema
7772. Der forventes et komma.
7773. Ingen ressourcer.
7774. AssemblyName må ikke være null.
7775. Den gruppepolitikindstilling, der kræver FIPS-overensstemmelse, forhindrede genoprettelsesadgangskoden i at blive genereret eller anvendt. Kontakt domæneadministratoren for at få yderligere oplysninger.
7776. Et HRESULT kunne ikke oversættes til en tilsvarende Win32-fejlkode.
7777. Konfigurationsoplysningerne for ydelses-DLL'en "%1" for tjenesten "%2" svarer ikke til de betroede oplysninger om ydelses-DLL'en, der er gemt i registreringsdatabasen. Funktionerne i denne DLL behandles ikke som betroede.
7778. Diagnosticeringspolitik kunne ikke instantiere en vært for diagnosticeringsmodulet
7779. Der kunne ikke oprettes en ny TBS på grund af for mange åbne kontekster.
7780. Kontrollen %1!lu!%% er fuldført...
7781. Startlæsning af metadata: Der er anvendt en failover-metadatapost på diskenheden %2. Dekrypter diskenheden, hvis fejlene fortsætter.
7782. Opgavestyring kunne ikke starte opgaven "%1", fordi antallet af opgaver i opgavekøen overskrider den kvote, der er konfigureret for %2%. Brugerhandling: Reducer antallet af aktive opgaver, eller forøg den konfigurerede køkvote.
7783. Opdateringen er afsluttet.
7784. %1 må ikke vises til højre for / eller // eller bruges sammen med |.
7785. Skriv Chkdsk uden parametre for at kontrollere den aktuelle disk.
7786. Den angivne objekttype er ugyldig.
7787. Konsistenskontrol mislykkedes.
7788. Start Pacer ved NetLuid=%1 (%3)
7789. DCPromo kunne ikke flytte %1s afhængighed af %2 under tvunget degradering.
7790. Klient angiver brugernavn: RequestHandle=%1, IsProxy=%2
7791. Optælling af komponenter, der er afhængig af tjenesten
7792. Dekomprimering af pakkedata blev ikke gennemført.
7793. Forbindelsen til porten blev afbrudt pga. inaktivitet.
7794. Angiv sessions-id for proces
7795. Filsystemfilteret '%5' (%2.%3, %6) blev åbnet og registret i Filterstyring.
7796. Tallet, som identificerer meddelelsen til denne kilde.
7797. Parametrene 'members' og 'data' skal have samme længde.
7798. Der kan ikke oprettes et filshare til accept af oplæringsdata til emneassistenten. Årsag: %2.%1
7799. Tjenesten Windows Installer er ikke tilgængelig i fejlsikret tilstand. Prøv igen, når computeren ikke er i fejlsikret tilstand, eller brug Systemgendannelse til at sætte computeren tilbage til en tidligere god tilstand.
7800. Systemkald mislykkedes.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions