English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

17801. Den angivne regelhandlingsparameter er ugyldig.
17802. CHKDSK kontrollerer sikkerhedsbeskrivelser (trin %1 af %2)...
17803. Faxen blev ikke sendt, da der ikke kunne oprettes forbindelse til faxtjenesten. Der opstod følgende fejl: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen. Navn på afsenderens computer: %2. Afsenderens brugernavn: %3. Afsenderens navn: %4. Antal modtagere: %5.
17804. Send til
17805. Brugernavn
17806. Pipen bliver lukket.
17807. Øjebliksbilledet af diskenheden %2 løb tør for øjebliksbilledelager, før det kunne installeres korrekt.
17808. Den returnerede dataværdi er gyldig og adskiller sig fra det sidste eksempel.
17809. Transporten har registreret, at fjernsystemet er nede.
17810. Ugyldig eller ikke-understøttet normaliseringsformular.
17811. Dokumentet har ikke noget egenskabssæt.
17812. Længden af den angivne fil var for stor til filsystemet.
17813. Udskiftningstabellen (Sparing Table) ved blokken %1 er beskadiget eller kan ikke læses.
17814. Der er blevet allokeret et UUID, der kun er gyldigt på denne computer.
17815. Der blev føjet poster til logfilen, eller der blev foretaget reservationsændringer, men logfilen kunne ikke tømmes.
17816. PrimaryModule indeholdte ikke en udskiftningsstreng for %1. Fejlkoden var %2. Den sekundære parameter bliver fjernet.
17817. Der er angivet et ukendt ConfigurationUserLevel.
17818. Duplicate objects
17819. DLL-filen understøtter ikke de komponenter, der er angivet i TypeLib.
17820. Browseren har modtaget GetBrowserServerList-anmodningen, mens den ikke er masterbrowser.
17821. Denne arkivhandling understøttes ikke.
17822. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensen ikke er installeret.
17823. Der er uoverensstemmelse mellem egenskabslagerets versionsnumre. Sørg for, at samme version af søgetjenesten benyttes på både indholdsindeks- og søgeserverne. Gennemsøg eventuelt indholdsindekset, og forsøg at overføre det igen.
17824. Element: X, kolonnevisningsindeks: Y
17825. Tidsprovideren NtpClient: Computeren er konfigureret til at bruge domænehierarkiet til at bestemme tidskilden, men computeren er del af et Windows NT 4.0-domæne. Domænecontrollerne i Windows NT 4.0 har ikke en tidstjeneste og understøtter ikke domænehierarki som tidskilde. NtpClient forsøger at bruge en alternativt konfigureret ekstern tidskilde, hvis en sådan er tilgængelig. Hvis en ekstern tidskilde ikke er konfigureret eller i brug på computeren, kan NtpClient deaktiveres.
17826. Initialisering af %1 mislykkedes på %2. Fejl: %3. Dette kan skyldes manglende systemstabilitet eller systemressourcer.
17827. En indholdsscanning blev ikke udført på %1.
17828. Det interne MSMQ-certifikat er beskadiget.
17829. MinLength må ikke være større end maxLength.
17830. JPEG-minimal sampling understøttes ikke.
17831. Der blev ikke hentet en hovednøgle til diskenheden fra en pinkode under genstart.
17832. Initialiseringen mislykkedes, fordi CategoryName mangler.
17833. Non-authoritative answer:
17834. Fjernpræfikset %3 blev IKKE rettet til %2 på fjernserveren %4.
17835. Udførelse eller afbrydelse er allerede i gang. Kaldet blev ignoreret.
17836. Fejlen %1 opstod under initialisering af initiatordelt hemmelighed.
17837. Kontoen har ikke tilladelse til at ringe op.
17838. Serveren har returneret et ugyldigt eller ukendt svar.
17839. Hvis du angiver et andet godkendelsesniveau end 1, skal du angive en sikkerhedsudbyder
17840. URL-adressen blev udeladt, fordi indholdstypen (multipart/x-mixed-replace) ikke understøttes.
17841. Den angivne TypeLib var ugyldig, fordi den ikke understøtter grænsefladen ITypeLib.
17842. De angivne data ser ikke ud til at udgøre en gyldig nøgle-blob
17843. Skifter tilbage til Port B
17844. Den licens-blob, der bestod cardea-anmodningen, er ugyldig. Kontakt Microsoft Teknisk support.
17845. Den angivne maksimale vækstfaktor er ugyldig. Angiv den maksimale vækstfaktor, så den er større eller lig med nul.
17846. Intern. Bitpumpe blev ikke fundet.
17847. Klassen findes allerede.
17848. Posten med typekode %1 på attributlisten i filen %2 er beskadiget.
17849. An invalid handle was specified.
17850. Mediet kunne ikke formateres.
17851. Antal sessioner, som hang
17852. Læserfejl.
17853. Der opstod en fejl under åbning af installationslogfilen. Kontroller, om den angivne placering af logfilen findes, og om du kan skrive til den.
17854. Generel fejl.
17855. Destinationen angav ugyldige data for logonomdirigeringen. De gemte data indeholder de data, der er returneret af destinationen.
17856. Send postet: %1 %2 %3 %4 %5 %6
17857. Ressourcen har angivet, at den ikke kan komme online på nogen node.
17858. Programmerne kan muligvis ikke få adgang til de fleste beskyttede ressourcer, f.eks. registreringsdatabasen eller indstillingerne for sikkerhedspolitik, eller få adgang til dit lokale filsystem uden brugerens medvirken. Programmerne kan oprette forbindelse til deres oprindelsessted, genkende domænenavne og bruge alle de Windows-baserede ressourcer.
17859. HTTP status 406: Der blev ikke fundet noget svar, der kunne bruges af klienten.
17860. Det lykkedes ikke WinHTTP-tjenesten Web Proxy Auto-Discovery at afbryde alle ventende anmodninger i løbet af %1 sekunder. Systemets WinHTTP -tjenester har måske været belastet og langsom til at reagere på en anmodning om annullering.
17861. Den ressource, der blev anmodet om, er ikke længere tilgængelig.
17862. Et enhedssvar blev modtaget, da det ikke var ventet.
17863. Indeks %2 i filen %1 er beskadiget.
17864. Der er ikke læseadgang til Exchange-lageret i øjeblikket. Hvis denne meddelelse vises igen, skal du genstarte Exchange-lageret.
17865. Et attributnavn kan ikke forekomme mere end én gang i samme startkode eller i en tom elementkode.
17866. Metadata blev ikke gemt inden sikkerhedskopiering. Den tidligere version af dataene blev sikkerhedskopieret.
17867. En lokal gruppe kan ikke have en anden lokal tværdomænegruppe som medlem.
17868. En handling mislykkedes på grund af en certifikatfejl.
17869. Internal error: out of memory.
17870. Strengen indeholder et tegn, der ikke findes i 7 bit ASCII-tegnsættet.
17871. Tjenesten kunne ikke starte, da der ikke er netværkskort startet med denne tjeneste.
17872. Egenskabsværdien skal være endelig og større end eller lig med nul.
17873. Kædekontekst-handlen er ugyldig.
17874. Bindestregernes placering er forkert ved parsing af GUID.
17875. Forbindelsen har haft timeout
17876. Startsektoren kan ikke skrives.
17877. Tillad, at 64-bit (eller 32-bit) programmer åbner 32-bit nøgler
17878. PCI Express To PCI-X Bridge
17879. Uventet fejl. Der opstod muligvis en fejl i server- eller klientkonfigurationen.
17880. Der var overløb i den cirkulære buffer, som gemmer indgående data fra musen (Bufferstørrelsen kan indstilles under Avancerede indstillinger i Egenskaber for PS/2-mus i Enhedshåndtering).
17881. Indsamlingsfilerne fra det forrige kontrolpunkt kan ikke gendannes, og denne handling kan ikke udføres. Indsamlingsprogrammet vil forsøge at gendanne filerne igen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du genstarte tjenesten, frigøre systemressourcer eller kontrollere, at hardwaren fungerer korrekt. %1
17882. Den allokering, der henvises til, er blevet lukket permanent.
17883. Den angivne kortadresse er ugyldig.
17884. Der kan ikke oprettes en kommunikationskanal til Kernel Transaction Manager. Forsøget mislykkedes med fejl: 0x%1!%08x!
17885. Klassificeringen kan ikke sættes i kø.
17886. Der opstod en fejl under parsing af egenskabsskemaet '%1': Ugyldigt godkendt navn '%2'.
17887. TokenImpersonationLevel.Anonymous-niveauet understøttes ikke ved godkendelse.
17888. Inputassemblyen 'Navn på assembly' eller en af dens afhængigheder kan ikke findes.
17889. DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : %1
17890. Der vil blive gjort et nyt forsøg på at håndtere dette enormt store dokument i en dedikeret MSFTEFD-proces med filter-daemon.
17891. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) begyndte at kompilere.
17892. Servertjenesten kunne ikke fjerne serverdriveren.
17893. CHKDSK nulstiller logfilen.
17894. Den angivne navngivne pipe er i den tilsluttede tilstand.
17895. Udstedt af:
17896. Det angivne SAFER-niveau er ugyldigt.
17897. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Skriverne til systemøjebliksbilleder er allerede initialiseret.
17898. Computerens sted blev fortolket fra dets adresser.
17899. Logfilen er blevet beskadiget.
17900. X -> Filnavn = Y, status = Z.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions