English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

26801. Hændelser, der logføres, når ressourceanvendelsesregistrering er stoppet.
26802. Fejlkode: 0x%1!X!
26803. Feltet i TypedReferences må ikke være statisk eller kun initialiserbart.
26804. Der er ikke angivet noget input.
26805. En søgeanmodning blev afsluttet.
26806. Katalogtjenesten kan ikke starte.
26807. Det angivne provider-id kan ikke være en NULL GUID.
26808. Filen kan ikke åbnes med en transaktion, fordi dens identitet afhænger af resultatet af en ikke-udført transaktion.
26809. Det maksimale antal porte, der kan anvendes på den multilinkede forbindelse, er nået.
26810. Den angivne behandler er ikke en gyldig hukommelsesblokbehandler til VID-driveren.
26811. Der kunne ikke oprettes forbindelse, fordi data ikke kunne krypteres.
26812. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
26813. Streamen understøtter ikke søgning.
26814. Følgende node kan ikke findes: '%1'
26815. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret PCI-bus timeout-fejl under en transaktion af type %3 på adressen %4 på PCI-bus %5, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
26816. Oprettelseshandlingen fejlede -> X.
26817. De udvidede attributoplysninger i filen %1 er beskadigede.
26818. Forventer mellemrum eller "?".
26819. Bufferen er mindre end den angivne størrelse.
26820. Printerdriverens kontrolpunkt er blevet tilføjet
26821. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) blev afsluttet, mens der blev ventet på stop.
26822. Den angivne tjeneste understøttes ikke af objektet.
26823. Initialisering af et kritisk afsnit i tjenestestatus mislykkedes
26824. Objektet er skrivebeskyttet.
26825. Aktiveringsattributter understøttes ikke for COM-objekter.
26826. IWebProxy-objektet, der er knyttet til anmodningen, tillod ikke, at anmodningen fortsatte
26827. Legitimationsoplysningsdata for virksomhed
26828. En af posterne i den interne DFS-database er beskadiget.
26829. Ugyldigt knap- eller lampe-id.
26830. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Der blev anmodet om en ugyldig initialiseringstype (%1).
26831. Datapakken for marshaled-brugerflade (OBJREF) har et ugyldigt eller ukendt format.
26832. Protokolskemaet er blevet ændret under en omdirigeringshandling
26833. Du har valgt at tilmelde dig via %1
26834. TCP-afsendelse mislykkedes.
26835. Kravet om gensidig godkendelse blev ikke opfyldt af fjernserveren.
26836. Der blev fundet en forkert strukturstørrelse.
26837. [MaxAge] Cache-MaxAge kan ikke beregnes, anvend standard RequestCacheValidator.UnspecifiedMaxAge: X.
26838. Send anmodning blev annulleret.
26839. Der er ingen tilgængelige destinationsportaler.
26840. Systemkaldene for adgang til den angivne fil er gennemført.
26841. Værdien for Year skal være mellem +10.000 og -10.000.
26842. Provideren kunne ikke gøre diskenheden online. %1
26843. En indekspost i indekset %2 i filen 0x%1 peger på den ubenyttede fil 0x%3.
26844. {{Disken er fuld: }}
26845. Aktuelt lagrede legitimationsoplysninger for %1:
26846. Startede CollectTcpIpPerformanceData-rutinen.
26847. Ordinalen er ukendt eller inkonsekvent.
26848. OLE (Object Linking and Embedding) i programmet "%1" forsøgte at konvertere indlejret indhold i et dokument. OLE understøtter imidlertid ikke længere præsentationsformatet for indlejret indhold. Nyere versioner af dette program understøtter muligvis lokal visning af dette præsentationsformat.
26849. Processen med id'et %2 har fuldført opgaven med id'et %1, som kører, når computeren er inaktiv.
26850. Computerens MSMQ-lagerbegrænsning blev overskredet, er der er ikke tilstrækkelig diskplads. Der kan ikke lagres flere meddelelser i brugerkøerne. Du kan øge lagerbegrænsningen i MSMQ eller fjerne unødvendige meddelelser ved hjælp af konsollen til computeradministration. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %1 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2183-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
26851. Denne handling kan ikke udføres på et færdigt asynkront resultatobjekt.
26852. Der blev angivet en ugyldig parameter for denne replikering.
26853. Ordren skal være "many", når indholdet er "mixed".
26854. Websted %1 blev deaktiveret, fordi den programgruppe, der er defineret for webstedet %2, ikke er en gyldig programgruppe.
26855. Værdiklasseattributten er ikke gyldigt.
26856. %1-tjenesten er stoppet.
26857. Lukker programmet eller tjenesten '%3'.
26858. Ydelsesstrenge i registreringsdatabasen stemmer ikke overens med indeksværdier, der er gemt i nøglen for ydelse i registreringsdatabasen. Det første DWORD i dataafsnittet indeholder den sidste indeksværdi i nøglen for ydelse i registreringsdatabasen og det andet DWORD i dataafsnittet indeholder indekset for den sidste streng.
26859. Genoprettelsen af den logiske enhed er deaktiveret.
26860. Ventehandlingen blev midlertidigt afbrudt.
26861. SHV-id : %1 har ugyldig konfiguration.
26862. Uafsluttede kommentarer.
26863. Printeroplysningerne kunne ikke fortolkes
26864. Der kan ikke forespørges på indstillinger for ydeevne. De angivne indstillinger for ydeevne er ugyldige.
26865. Der er modtaget ugyldige data
26866. Den fil og det drev, du forsøger at søge i, findes ikke på computeren. Vælg en anden fil eller et andet drev, og søg derefter på computeren igen.
26867. Metoden 'Metodenavn' kan ikke have noget indhold.
26868. Denne version af kildeskovens katalogtjenesteskema er ikke kompatibel med version af katalogtjenesten, der findes på computeren.
26869. Den mærkeværdi, der blev sendt for en kommando, er ugyldig.
26870. Den sikkerhedskopiering, der startede kl. '%2', mislykkedes, da genoprettelse planlægges via en anden klient.
26871. Meddelelsen kunne ikke flyttes til den inaktive kø %1. Inaktive køer kræver ikke fortrolige meddelelser. Meddelelsen flyttes til systemets inaktive transaktionskø. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %2 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2255-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
26872. PerformanceCounter-kategorien kan ikke slettes, fordi kategorien ikke er registreret eller er en systemkategori.
26873. Det maksimale antal billethenvisninger er overskredet.
26874. Et forsøg på at bruge databasen medførte en databasespecifik fejl.
26875. LAN-netværkskortnummeret er ugyldigt.
26876. Indstillingsegenskaben 'Egenskabsnavn' er af en type, der ikke er kompatibel.
26877. Et eller flere argumenter er ugyldig(e)
26878. INTERN fejl - Disk-headeren angiver partitioner med alias
26879. Værdien var enten for stor eller for lille til en byte uden fortegn.
26880. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Modtageradresse er krævet.
26881. Windows Memory Diagnostic is currently forcing cache on for all tests.
26882. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har gendannet udskriftskøen, men kunne ikke ændre spoolerlogfilens niveau. Rapporteret fejl: %1. Der kræves ingen brugerhandling, medmindre du vil ændre spoolerlogfilens standardniveau.
26883. Lokale gruppemedlemskaber
26884. Macintosh udklipsbog-format
26885. Transport failure
26886. Funktionerne DxgkDdiOPMGetCOPPCompatibleInformation og DxgkDdiOPMConfigureProtectedOutput returnerer denne fejl, hvis skærmdriveren ikke understøtter GUID'erne DXGKMDT_OPM_GET_ACP_AND_CGMSA_SIGNALING og DXGKMDT_OPM_SET_ACP_AND_CGMSA_SIGNALING.
26887. COM+-registreringsdatabasen er ikke åben.
26888. Sletningen af DNS-domænet blev ophævet.
26889. Mislykkedes i CertOpenSystemStoreA(), hr- %1!lx!h, LastErr- %2!lu!t, %3!lx!h
26890. INTERN fejl - Diskenheden har allerede en RAID-plex
26891. SQL-replikeringen er blevet stoppet af brugeren. Seq=%2.%1
26892. En INF-fil blev kopieret til Windows INF-mappen på en forkert måde.
26893. Diskenheden er for lille til den ønskede klyngestørrelse.
26894. Understøttelse af infrarødt kamera (IrTran-P) kunne ikke lytte på IrCOMM-porten. Dette skyldes sandsynligvis, at et andet program allerede bruger IrCOMM-porten. Fejlen, som blev rapporteret under forsøget på at bruge IrCOMM, var: %1
26895. Forkert OS eller OS-version til programmet
26896. Tjenesten Event Log blev startet.
26897. Den angivne cirkulære buffer var fuld, før pakken blev fjernet korrekt.
26898. X er ikke en understøttet tegntabel.
26899. %1, Flere masters
26900. Registreringsdatabasen for brugeren %1 blev fjernet, da ingen programmer eller tjenester bruger profilen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions