English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

8501. Serverprogram overførte enhedsbrødteksten for anmodnings-id %1 (forbindelses-id %2).
8502. Ugyldig mappe i URL-adressen.
8503. Brugerprofil
8504. Konstruktøren for klassen Class Name blev ikke fundet.
8505. Installationsprogrammet til MS DTC har registreret, at den MS DTC, der er installeret på denne node, har tilhørt en klynge, hvor der var installeret en nyere version af MS DTC. Installationsprogrammet kan ikke opgradere installationen. Fejldetajler: %1
8506. Én af sikkerhedskopifilerne kunne ikke åbnes.
8507. Der blev fundet et egenskabssæt i filpostsegmentet %1.
8508. Windows Media Center-extenderinstallationen har udvekslet certifikater med enheden '%1'.
8509. Klientpolitikken tillader ikke bemyndigelse af legitimationsoplysninger til destinationsserveren med kun NLTM-godkendelse.
8510. Styring af skrivebordsvindue er blevet deaktiveret af brugeren, da der er for meget systemhukommelse i brug
8511. En lokal WINS-server blev tilføjet.
8512. Windows-hukommelsesdiagnosticering testede computerens hukommelse og fandt ingen fejl
8513. Serveren kunne ikke tilføje den virtuelle rod '%1' for mappen '%2' pga. følgende fejl: %3 Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
8514. INTERN fejl - Underdisken er defineret på en enhed
8515. Opdateringen kan ikke startes, fordi alle indholdskilderne er ekskluderet af stireglerne for webstedet eller fjernet fra indekskonfigurationen.%1
8516. Du har ikke rettigheder til denne handling.
8517. Der kan ikke tildeles hukommelse, da der ikke er defineret nogen størrelse.
8518. Diskenheden er for lille til %1.
8519. Der findes allerede et katalog med dette navn, så et andet kan ikke oprettes eller tilsluttes.
8520. Den angivne buffer er ikke stor nok til at indeholde hele det ønskede datasæt. Datasættet er blevet fyldt med data op til bufferens størrelse. Den kaldende funktion skal angive en bufferstørrelse, som den er angivet i den delvist fyldte buffers indhold (specifikt for grænsefladen).
8521. Windows kan ikke fjerne registreringsdatabasefilen for klasser, da den bruges af andre programmer eller tjenester. Filen fjernes, når den ikke længere er i brug.
8522. Et ugyldigt filnavn blev brugt i en forespørgselsstreng.
8523. Denne version af Transaction Manager er ikke kompatibel med denne funktion.
8524. Gendannelsen kunne ikke kopiere alle data fra de aktive plex'er pga. beskadigede sektorer.
8525. Der er ikke knyttet nogen destinationer til denne LUN.
8526. BaseEnterpriseOID kan ikke konverteres fra streng til ASN.1-OID. Udvidelsesagenten afsluttes.
8527. XMLSchemaCache kunne ikke flettes pga. de almindelige skemakomponenter.
8528. Sekundær WINS-server . . . . . . . . . . . . : %1
8529. Definer betingede kompileringssymboler
8530. Den angivne port kendes ikke.
8531. Der er ikke bufferplads nok til at sortere søgeresultaterne.
8532. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at fuldføre handlingen. Gem dit arbejde, luk andre programmer, og prøv igen.
8533. Enheden %2 kunne ikke rapporteres til I/O-undersystemet på grund af en ressourcekonflikt.
8534. Uventet slutning på filen.
8535. DPIO-modul
8536. For mange åbne sockets.
8537. Den enhedsdriver, der indeholder oplysninger om RAS, kunne ikke åbnes.
8538. Computeren mangler nogle sikkerhedsopdateringer.
8539. Logonanmodningen mislykkedes, fordi tillidsforholdet mellem denne arbejdsstation og det primære domæne mislykkedes.
8540. Fejl ved kompilering af skema: Den angivne Enum (%1) er ikke en gyldig Enum for Table (%2). Kontroller, at den er stavet korrekt, og find de gyldige Enum-værdier i skemaet.%3%4%5
8541. Netværkstilslutningsprofilen kunne ikke åbnes.
8542. Den angivne udvidelse af diskenheden er ikke sektorjusteret.
8543. Kanalegenskaben %1 indeholder en ugyldig værdi. Værdien har en ugyldig type, er uden for det gyldige område, kan ikke opdateres eller understøttes ikke af denne type kanal.
8544. Fejlrapportering kunne ikke oprette en midlertidig fil til lagring af crashdump'en.
8545. Modemet svarede ikke på den kommando, der blev sendt til det. Kontroller, at modemet er tilsluttet korrekt, og at der er tændt for det.
8546. Disken, der anmodes om, bruges allerede af denne enhed
8547. Gruppepolitikværdi %1 : %2 for BITS-adgang.
8548. Opkaldet skal foretages fra en eksplicit transaktion.
8549. Marshaling packet signature is invalid.
8550. De angivne IP-interval findes ikke i katalogtjenesten.
8551. Den angivne type skal kunne ses fra COM.
8552. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. GetCheckpoint returnerede fejl %1.
8553. Ugyldig LeadingZero-værdi "X" i LDML-filen.
8554. Den angivne egenskabstype er ikke tilladt i denne kontekst.
8555. Metadataene i indholdsindekset er beskadiget.
8556. ATA-controller
8557. IP-pakke
8558. Den globale variabel "%1" må ikke indeholde en direkte eller indirekte reference til sig selv. Cirkulære definitioner er ikke tilladt.
8559. Ugyldig SSI-programkode

8560. Denne kode blev oprettet ved hjælp af et værktøj.
8561. Formatet for parameteren /n er /n=XXXX
8562. Logtjenesten registrerede en fejl under forsøget på at læse fra en logbeholder.
8563. Parameteren er ikke valgfri.
8564. IDQ-filen %2 indeholder en dobbeltangivelse i linje %1!d!.
8565. Der opstod en fejl under onlinehåndteringen af forekomsten <%1>: %2 - %3.
8566. Nøglen kan ikke skrives til registreringsdatabasen
8567. WS-Management kan ikke finde datakilden med det angivne id (%1).
8568. En anmodning om en tilstandserklæring med korrelations-id %1 kunne ikke medtage følgende computertilstandsagenter i tilstandserklæringen: %2
8569. Windows Search Service har tilføjet kataloget %1
8570. Gruppepolitik ventede på netværksundersystemet i %3 millisekunder ved computerstart.
8571. Rediger/tilføj programindstillinger
8572. XML-filen kan ikke gemmes.
8573. Den første indekspost med længden 0x%1 er et blad, men det er den tidligere indekspost ikke.
8574. Vellykket rensning og forudindlæsning af NBT-fjerncache navnetabel.
8575. Printspooleren kunne ikke finde den rigtige objektbeholder til udskriftskø, fordi DNS-servernavnet ikke blev hentet. Fejl: %1. Dette kan forekomme, hvis serverens IP-adresse ikke kan opløses i DNS, eller fordi domænecontrolleren eller katalogtjenesten ikke fungerer korrekt. Printeren er ikke udgivet i Active Directory. Du kan ikke finde den ved at søge i Active Directory.
8576. Event Service
8577. Den angivne disc indeholder ikke et '%1!ls!'-filsystem.
8578. ISO-2022-CN-kodning (tegntabel 50229) understøttes ikke.
8579. Tælleren %2 kunne ikke føjes til indsamleren %1. Fejlkode %3.
8580. Den angivne adgangskode opfylder ikke domænepolitikkrav.
8581. Schannel-sikkerhedspakken kunne ikke indlæses. Handlinger, som kræver de kryptografiske protokoller SSL eller TLS, udføres ikke korrekt.
8582. Angiver, at der blev givet en ugyldig værdi for logontype til anmodningen.
8583. NtpClient kunne ikke indstille en domænepeer, så den kan bruges som tidskilde, på grund af en uventet fejl. NtpClient forsøger igen om %2 minutter og fordobler derefter antallet af gentagelsesforsøg. Fejl: %1
8584. Kapaciteten var mindre end den aktuelle størrelse.
8585. LocalFileSettingsProvider understøtter i øjeblikket ikke binær serialisering.
8586. ftp: %1!I64d! byte modtaget i
8587. Størrelsen på bufferen for bruger-id-egenskaben er for lille.
8588. Der blev registreret en mulig konstruktørrekursion.
8589. TcpListener'en må ikke lytte, før du udfører denne handling.
8590. Der er ikke nogen antive transaktioner.
8591. Den domænecontroller, der bruges til chipkortlogon, er udløbet. Kontakt systemadministratoren angående indholdet af systemets hændelseslog.
8592. Provideren kunne ikke initialiseres.
8593. Den automatiske certifikatregistrering af %1 forsøgte at hente certifikatet %2 fra %3. Certifikatanmodningen afventer stadig.
8594. Fejl ved skrivning til netværket.
8595. 'Der kræves ikke en adgangskode' - Deaktiveret
8596. Handlingen, der blev anmodet om, understøttes ikke.
8597. %1: Linjen %2 er for lang.
8598. Det returnerede argument er af en ugyldig type.
8599. File Server Resource Manager was unable to access the following file or volume: '%1'. This file or volume might be locked by another application right now, or you might need to give Local System access to it.
8600. Indholdsmodellen er for kompleks.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions