English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

12101. Deklarative foreninger af disse tilladelser understøttes ikke.
12102. The specified locale id was not valid for the operation.
12103. Systemfilen %1 var beskadiget og kan være skyld i, at programmet %2 ikke længere fungerer. Windows har repareret den beskadigede fil.
12104. Det angivne skærmbeskrivelsessæt er ugyldigt.
12105. Uventet fejl under parsing af det angivne manifest.
12106. Genoprettelsen af systemtilstanden, som startede %1, blev fuldført korrekt
12107. Konfigurationen af den planlagte sikkerhedskopiering er i konflikt med indstillinger i Gruppepolitik, fejl - '%1'. Den planlagte sikkerhedskopiering, der startede kl. '%2', mislykkedes pga. konflikten.
12108. Der opstod en fejl, mens lyttefunktionen %1 lyttede. Fejlkode %2
12109. Der skal angives mindst en af TreeScope.Element, TreeScope.Children eller TreeScope.Descendants.
12110. Det angivne sikkerheds-id har ingen domænekomponent.
12111. Prioritetsklasserne AboveNormal og BelowNormal er ikke tilgængelige på denne platform.
12112. Retter det krypterede filpostsegment %1.
12113. Ingen af de oplysninger, der skal oversættes, er blevet oversat.
12114. Det var ikke muligt at skrive en cookie.
12115. Diagnosticeringsmodul %5 (%4) afsluttede fejlfindingsscenariet %1, forekomst %2, oprindeligt aktivitets-id %3. Diagnosticeringsmodulet angav ingen løsning.
12116. Hjælp-strengen er ugyldig. Dens længde skal ligge i området mellem 'X' og 'Y'.
12117. XML-filen (%1) er gyldig, men blev ikke parset. Det skyldes normalt, at filen er i brug. Det kan også skyldes en intern fejl. Kontakt en supporttekniker.%2%3%4%5
12118. Overvågningsreglen er ikke den korrekte type.
12119. Handlingen lykkedes og kan ikke laves om, men resultatet er for stort til at kunne sendes.
12120. Denne hændelse forekommer i gatewaytransporten
12121. Lydstreamen indeholdt ikke tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne bestemme indholdet af hver kanal.
12122. Anmodningen er modtaget (anmodnings-id %1) på forbindelse (forbindelses-id %2) fra fjernadresse %4.
12123. Systemet forsøgte at JOIN'e et drev til en mappe på et JOIN'et drev.
12124. MD Opretter en mappe.
12125. Der er ikke flere tilgængelige egenskabsværdier i afsnittet.
12126. Gruppen findes allerede.
12127. EXIT Afslutter programmet CMD.EXE (kommandofortolkeren).
12128. Velkendt SID'er af typen LogonIdsSid kan ikke oprettes.
12129. Den rapporterede maskinkontrolhændelse er en alvorlig Microsoft ROM-paritetsfejl.
12130. Den abstrakte type '%1' er ikke tilladt i et forekomstdokument.
12131. START SYSTEMSTATEBACKUP -- Kør en sikkerhedskopi af systemtilstanden
12132. Mislykkedes i CryptCreateHash(), LastErr- %1!lu!t, %2!lx!h
12133. En proces, der betjener programgruppen '%1', blev gjort uafhængig, men den angivne uafhængighedshandling %2 kunne ikke udføres. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
12134. Ikke et gyldigt heltal
12135. Der blev fundet en uafhængig ICB ved blokken %1.
12136. Driveren er ikke beregnet til denne platform.
12137. En krævet overvågningshændelse kunne ikke genereres til handlingen.
12138. PCI-modem
12139. Filen blev låst, og alle brugere af filen kan kun læse den.
12140. I/O-koden blev ikke behandlet af den lagdelte filsystemdriver.
12141. Windows Remote Shell kan ikke behandle anmodningen. Den beregnede størrelse af svarpakken overstiger den maksimale konvolutstørrelse.
12142. Opdaterer headere på 304-svar.
12143. Den angivne sti repræsenterer ikke en chipkortfil.
12144. Der opstod en fejl under søgning efter proxyoplysninger for URL-adressen: URL=%2, Fejl=%3
12145. Oplysninger om nøgle kan ikke hentes.
12146. Værdierne af nøgler i registreringsdatabasen kan ikke optælles. %1
12147. Stream-størrelsen i GZip-sidefoden svarer ikke til den reelle stream-størrelse.
12148. %1, Enkelt master
12149. Windows Pakkestyring
12150. Der accepteres kun objekter af typen InputGesture i samlingen.
12151. Omdirigeringen mangler en ressource: %1.
12152. Anmodningsbetingelse = If-Range:X.
12153. Sidetal kan ikke være negativt.
12154. Der er ikke nogen nye cache-beholdere
12155. Kontrolregistrene til %2 overlapper kontrolregistrene til %3.
12156. Fifo runout Overflow Error on %2
12157. Netværkslogon mislykkedes.
12158. Kopibeskyttelsesfejl - Dvd-sessionsnøgle kan ikke oprettes.
12159. Begynd søgning efter konfigurationsfil ved hjælp af DHCP: Interface=%2
12160. Den forespurgte metode eller egenskab er ikke tilgængelig, da Windows Media Player ActiveX-objektet ikke er blevet aktiveret korrekt.
12161. Den angivne konfigurationsværdi understøttes ikke.
12162. Du skal være Administrator for at kunne fjerne dette program. Du kan logge på som Administrator, eller kontakte den tekniske supportgruppe for at få hjælp.
12163. Uerklæret præfiks.
12164. Handling startet [Time]: [1].
12165. Arkiverings-plug-in'en har fundet en afbrydelse i kilden.
12166. Cifrene i den angivne base er ugyldige.
12167. Filtreringsprocessen er blevet afsluttet
12168. Windows Mobile-baseret USB-enhed er tilsluttet, men enheden kan ikke oprette en netværksforbindelse til pc'en.
12169. configSource er ikke tilladt i elementet
12170. Printerforbindelsens kontrolpunkt blev tilføjet
12171. Modtagerinfotypen Typenavn er ikke gyldig.
12172. Konfigurationen af MSMQ Workgroup leverer ikke afsenderidentitet til COM+-programmer, hvor sikkerhedsindstillingerne er aktiveret. Brugen er accepteret.%1
12173. Der er ikke tilstrækkelig plads til logfilen, til at denne handling kan understøttes
12174. ASN1 - funktionen understøttes ikke for denne PDU.
12175. Læserobjektet kunne ikke oprette en fjernelseshændelse: %1
12176. Dette harddiskområde kan ikke være computerens systemdiskenhed.
12177. Forkert overførselstilstand '%1' angivet
12178. Der er ingen tilgængelige oplysninger.
12179. Tjenesteattributtet for RADIUS for denne bruger er hverken Framed eller Callback Framed.
12180. Kan ikke indeholde underordnede elementer, fordi indholdet er indstillet til "textOnly".
12181. Centraliseret logføring er konfigureret til at afkorte sin log for hver '%1' byte. Da denne værdi skal være mindst 1048576 byte (1 megabyte ), bruges 1048576 byte.
12182. Der kan ikke opnås adgang til medlemmet.
12183. Skemaet for Active Directory-domænetjenester er ikke konfigureret til at køre BitLocker-drevkryptering. Kontakt domæneadministratoren.
12184. Fejl under oprettelsen af LPC-port. Sap Agent kan ikke fortsætte.
12185. Tilslutningshandlingen mislykkedes, fordi klyngedatabasens sekvensnummer er blevet ændret eller er inkompatibelt med låsningsnoden. Dette kan ske under en tilslutningshandling, hvis klyngedatabasen blev ændret under tilslutningen.
12186. Kodegruppe oprettet af konfigurationsværktøjet i .NET
12187. Mediet kan ikke flyttes fra IEPort %1 til slotten %2 i biblioteket: %3. Kontroller, at mediet er i IEPort, og at der er adgang til slotten.
12188. Internationale opkald er ikke tilladt for denne proces.
12189. Enheden %1 havde en fejlbehæftet blok.
12190. %1 procent færdig. (%2 af %3 filer er behandlet)
12191. Power IRP-relateret hændelse i værtsprocessen til Driver Frameworks i brugertilstand
12192. Handlingen er ikke gyldig på grund af objektets aktuelle status.
12193. Det var ikke muligt at læse de nødvendige oplysninger fra systemets registreringsdatabase.
12194. Logfilen til kilden 'X' kunne ikke åbnes. Du har muligvis ikke skriveadgang.
12195. Tjenesten %1 afhænger af følgende tjeneste: %2. Tjenesten er muligvis ikke installeret.
12196. Værdierne PasswordChar og PromptChar må ikke være de samme.
12197. Attributtet for standardoplysninger i filen 0x%1 mangler.
12198. Nogle af dataene kunne ikke genoprettes korrekt, da der blev fundet defekte klynger på lagerplaceringen eller genoprettelsesplaceringen.
12199. Den værdi, der blev videregivet til formatIndex, skal være større end 0.
12200. Arbejdsprocessen for programgruppen '%1', PID='%2', kunne ikke initialisere http.sys-kommunikationen ved anmodning om at starte behandling af http-anmodninger og anses derfor som ugyldig af W3SVC og afsluttes. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions