English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

18701. Der opstod en fejl ved kommunikation med systemtjenesten Spooler. Åbn snap-in-programmet Tjenester, og kontroller, at tjenesten Print Spooler kører.
18702. En ikke-blokerende sockethandling kunne ikke gennemføres med det samme.
18703. Forskydningen refererede ikke til en placering i strengen, eller destinationens tegnarray er ikke langt nok.
18704. Processen forsøgte at skrive til en pipe, som ikke findes.
18705. Den angivne logfil kunne ikke åbnes.
18706. Intel 82801BA ICH2
18707. Ikke alle elementer kan hentes.
18708. Fejl rettes i MFT's attribut BITMAP.
18709. Kombinationen af FileMode: X og FileAccess: Y er ugyldig.
18710. Databasen til oplæring af Emneassistent kunne ikke oprettes.%1
18711. Der må ikke være et 'import'-element på dette sted.
18712. Certifikatet er ikke signeret af udsteder.
18713. Overensstemmelse med flere indlæste assembly'er med kort navn X.
18714. Netværkstilslutningsprofilen er beskadiget.
18715. Der blev angivet en ugyldig initiel stak i et kald til NtCreateThread.
18716. IR-controller for konsument
18717. Der opstod en begrænsningsfejl.
18718. Filen kan kun valideres af et katalog signeret via Authenticode(tm).
18719. Arkiverings-plug-in'en blev afbrudt, da kilden er broadcastet.
18720. Bærebølgekontrol mislykkedes, eller bærebølgen er gået tabt pga. en afbrydelse.
18721. Den indledende ramme modtaget på port %1 blev ikke genkendt. Forbindelsen er blevet afbrudt.
18722. Afbrydelsen er allerede i gang. Kaldet blev ignoreret.
18723. Maksimal komponentlængde: %1!d!
18724. Afspilningslisten indeholder ingen elementer.
18725. Der er fjernet strøm fra chipkortet, så yderligere kommunikation ikke er mulig.
18726. AddressFamily X er ikke gyldig for EndPoint til Y. Brug Z i stedet.
18727. Der opstod en fejl ved placering til slutning af logfilen -- allokering af logbuffer mislykkedes. Den angivne reference (handle) er %1.
18728. Fejl under konfiguration af ODBC-datakilde: [4], ODBC-fejl [2]: [3]. Kontroller, at filen [4] findes, og at du har adgang til den.
18729. Udskriftsjobbet %1 sættes i kø.
18730. Der er ikke angivet en værdi for X. Standardværdien bliver anvendt.
18731. Politikmanifestet indeholder en eller flere syntaksfejl.
18732. Sletter beskadiget udvidet attribut-sæt i filen %1.
18733. Genvejen [2] kunne ikke fjernes. Kontroller, at genvejsfilen findes, og at du har adgang til den.
18734. Bootmgr kunne ikke hente BitLocker-diskenhedshovednøglen fra TPM + PIN.
18735. Den afledte type 'Typenavn' har rapporteret en ugyldig værdi for URI-porten 'X'.
18736. LSA-initialiseringsfejl
18737. EFS kunne ikke vælge et certifikat automatiske. Klik på Vælg certifikat for at vælge et, eller vælg at oprette et nyt certifikat.
18738. En post i registreringsdatabasen, der kræves til oprettelse af indholdsindeks, kan ikke læses eller oprettes. Slet og gendan indholdsindekset. Hvis problemet opstår igen, skal du muligvis geninstallere søgeprogrammet.
18739. MSMQ-servere blev ikke fundet på domænecontrollere.
18740. URI'en '%1' kan ikke omdannes til en KeyValue, RSAKeyValue, DSAKeyValue, X509Certificate-node eller til en rawX509Certificate-stream.
18741. Fejl under skrivning til filen: [3]. {{ Systemfejl [2].}} Kontroller, at du har adgang til mappen.
18742. Driveren har opdaget en intern fejl i sine datastrukturer for %1.
18743. Tjenesten er ikke blevet startet.
18744. First %1!d! bytes of hex data:
18745. Serveren kan i øjeblikket ikke stille ressourcen, der blev anmodet om, til rådighed.
18746. Drevet kan ikke finde den ønskede sektor.
18747. Offlinehandlingen mislykkedes.
18748. Jobbet er for stort til, at serveren kan acceptere det. Jobbet overskrider muligvis den størrelsesbegrænsning for job, som serveradministratoren har angivet. Reducer jobbets størrelse, og prøv igen.
18749. Den underliggende Ethernet-forbindelse, der kræves til bredbåndsforbindelsen, blev ikke fundet. Installer og aktiver Ethernet-kortet på computeren via mappen Netværksforbindelser, før du forsøger at oprette forbindelsen.
18750. Testplug-in for Windows Fjernadministration
18751. Der blev ikke fundet nogen ressourcer, der passer til den angivne kultur eller den neutrale kultur. Kontroller, at "X" er korrekt indlejret i eller sammenkædet med assemblyen "Navn på assembly" under kompilering, eller at alle de nødvendige satellitassemblies kan indlæses og er fuldt signerede.
18752. Der kan ikke arrangeres: Der blev fundet et tegn, som ikke kan tilknyttes.
18753. Handlingen kunne ikke fortsætte, da der opstod en systemfejl.
18754. Udskriftsspooleren fandt en ukendt drivertype, da cacheoplysningerne for %1 skulle gemmes. Dette kan skyldes en protokol- eller netværksfejl.
18755. ACL'erne blev ændret.
18756. CONVERT kan ikke udføres på netværksdrev.
18757. Server fortsætter
18758. Da sikkerhed ikke længere kan deaktiveres, har det ingen virkning at aktivere sikkerhed.
18759. Et sikkerheds-id, der svarer til en trustee-streng, som er angivet af brugeren, blev ikke fundet.
18760. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at tokenlageret indeholder et token med en ugyldig header/footer.
18761. Automatisk certifikatregistrering for %1 mislykkedes (%2) %3.
18762. Funktionen DxgkDdiOPMConfigureProtectedOutput returnerer denne fejlkode, hvis det overførte sekvensnummer ikke er det forventede sekvensnummer, eller den overførte OMAC-værdi ikke er gyldig.
18763. Værdien var enten for stor eller for lille til en byte med fortegn.
18764. Forespørgselselementet blev ignoreret.
18765. Forskydningen og længden skal referere til en placering i strengen.
18766. Du skal ændre adgangskode, næste gang du logger på.
18767. Forsøget på at synkronisere replikeringen blev opgivet pga. manglende opdateringer.
18768. Egenskaben Metrics i CharacterMetrics indeholder for mange felter.
18769. Den indsatte CardBus-enhed kan ikke startes på grund af en konfigurationsfejl på "%hs".
18770. Flaget for kommandoens persistens er ugyldigt.
18771. Hent objekt fra netværk
18772. %1: forkert portnummer %2
18773. Håndhævelsesklienten %1 forsøgte at annullere initialisering, men det blev ikke gennemført, fordi den ikke var initialiseret.
18774. Kontoen er aktiveret.
18775. ISDN-synkronisering
18776. Den angivne transformation af indholdsgeometrien for stien til VidPN-præsentationen er ugyldig.
18777. Cirkulær afhængighed: Tjenesten %1 afhænger af en tjeneste i en gruppe, som starter senere.
18778. Transformering er ikke defineret for punktet.
18779. Tjenesten Infrared Camera Service (IrTran-P) modtog en I/O-fejl under forsøg på at kommunikere med et kamera. Den rapporterede fejl var: %1
18780. Tjenesten kunne ikke initialiseres.
18781. Handlingen blev fuldført.
18782. Skemaattributten targetNamespace må ikke stemme overens med 'http://www.w3.org/2001/Schema-instance'.
18783. Test description
18784. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke oprette en lyttefunktionsadapter med et tomt navn '%1'. Angiv et navn til lyttefunktionsadapterens protokol. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
18785. Windows Media Center-extenderinstallationen kan ikke udveksle certifikater med enheden '%1'. Fejlkode: %2.
18786. Der blev fundet en krypteret datastrøm i filpostsegmentet %1.
18787. IF Udfører betinget behandling i batchprogrammer.
18788. Det er nødvendigt med en krydskrypteret adgangskode for at ændre en brugers adgangskode.
18789. Den angivne start eller slutning er efter slutningen på tekstområdet.
18790. Indstil filoverførselstype
18791. Forekomsten %1 har en ugyldig bindingsbeskrivelse %2.
18792. Gendannelse af diskenhed(er), der startede kl. %9, er annulleret.
18793. Operatørrettigheder
18794. Domænecontrolleren for dette domæne blev ikke fundet.
18795. Den ønskede allokeringsstørrelse var for stor
18796. Windows-bruger
18797. Windows Media Player kan ikke føje filen til biblioteket.
18798. Der er ikke en tilgængelig buffertildeler.
18799. Kolonnen eller tabellen kunne ikke ændres, fordi den indeholder reference til en begrænsning.
18800. Kommandolinjeargumentet %1 er ikke gyldigt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions