English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

21301. MS DTC-logfilen er ombrudt.
21302. Værktøj til forudkompilering af et program i ASP.NET
21303. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret niveau %3-cachefejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
21304. Topologiflagene kan ikke opdateres.
21305. Der opstod en systemniveau-fejl på under tillidsgodkendelsen.
21306. Værtsprocessen (%1) afbrydes pga. et problem (%2).
21307. Der mangler et argument.
21308. Der opstod en intern fejl i ScanRegex.
21309. Telefonkortnummeret eller betalingsinformationen blev afvist.
21310. Ugyldig parameter - /%1
21311. TPM-delen activeLocality er blevet slettet.
21312. Overvåg politik for systemforespørgsler
21313. Serveren kunne ikke opdatere AT-planlægningsfilen.
21314. Egenskabsnavnet er ugyldigt.
21315. Den modtagne Crypto-Binding TLV er ugyldig.
21316. Silent Running: Performance 3D clocks = %2
21317. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Arbejdstråden til skriveren %3 kan ikke oprettes på grund af status %1 (konverteret til %2).
21318. Angiver, at det blev forsøgt at udføre sikkerhedsfunktioner på et objekt, som ikke understøtter sikkerhed.
21319. Vælg et internetudbydertilbud fra %1 for at tilmelde dig nu
21320. Der er endnu ikke blevet tildelt en indledende kontoidentifikationsgruppe til denne domænecontroller. Det kan skyldes, at domænecontrolleren ikke kunne kontakte hoveddomænecontrolleren, sandsynligvis på grund af forbindelses- eller netværksproblemer. Der kan ikke oprettes konti på denne domænecontroller, før gruppen er hentet.
21321. Skærmen understøtter ikke den angivne VCP-kode.
21322. Modtag anmodning mislykkedes.
21323. Kodegruppen giver tilladelsessættet Internet til kode fra zonen Internet. Dette tilladelsessæt giver internetkode ret til at bruge isoleret lagring samt begrænset adgang til brugergrænseflader.
21324. Oplysninger for [1].
21325. Vælg den algoritme, der skal bruges til at beregne assemblyens hash:
21326. Dette er en intern fejl: Der er ikke mere hukommelse i afsnitsbufferen.
21327. Ugyldigt tegn i kvalificeret navn.
21328. XPath-udtrykkene i id-begrænsningerne understøtter ikke absolutte stier.
21329. Der blev ikke fundet en lokal printer
21330. Mediet findes i et offlinebibliotek i øjeblikket og skal være online, for at denne handling kan udføres.
21331. Indekstildelingen for indekset %1 i filen 0x%2 er ugyldig eller mangler.
21332. Adgang til den ønskede ressource blev nægtet. Serversvaret var: %1.
21333. Katalogtjenesten kunne ikke overgive ejerskabet af rollerne for en eller flere flydende enkeltmaster-handlinger til andre servere.
21334. Handlingen blev ikke udført.
21335. %%d rettigheder er udløbet, og %%d rettigheder er slettet
21336. Der kan ikke allokeres hukommelse til jobtællere.
21337. Turn off caching for all tests
21338. Der er ikke diskplads nok til at rette objekt id-filen.
21339. Enheden eller adressen findes ikke
21340. Ugyldigt diskenhedsnavn
21341. Tjenesten kunne ikke sikkerhedskopiere remoteboot-databasen.
21342. Egenskaben X er ikke angivet.
21343. Klyngetilslutningshandlingen blev afbrudt.
21344. Ydelsestællere for tjenesten %1 kan ikke repareres. Geninstaller ydelsestællerne manuelt ved hjælp af værktøjet LODCTR.
21345. Ikke alle af anmodede grænseflader er tilgængelige
21346. Denne enhed er ikke længere tilgængelig. Tilslut enheden til computeren, og prøv derefter igen.
21347. INTERN fejl - Der findes ingen diskgruppepost i konfigurationen
21348. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der udløses for en URL-gruppe
21349. Du skal bruge en sikkerhedsopgradering for at kunne udføre handlingen på denne mediefil.
21350. Logonanmodningen fra %1 (Bruger = %2) mislykkedes. Anmodning: %3 %4 %5.
21351. Der er anvendt chipkort, og der blev returneret fejl 401 fra serveren - serveren er sandsynligvis ikke konfigureret til godkendelse af chipkort
21352. Miljøet kunne ikke foretage initialisering for transaktioner, der kræves som støtte for transaktionskomponenter, under kørslen. Kontroller, at MS-DTC kører. %1
21353. IPMI-enhedsdriveren forsøgte at kommunikere med IPMI BMC-enheden under normal drift. Kommunikationen mislykkedes dog på grund af en timeout. Du kan øge de timeouts, der er tilknyttet IPMI-enhedsdriveren.
21354. Intern protokolhåndteringsfejl i SharePoint Portal Server
21355. Omdirigeringen kunne ikke allokere en buffer til en operationslåsafbrydelse.
21356. Denne handling kan ikke udføres på indbyggede konti.
21357. FEJL – Placeringen af sikkerhedskopien er en kritisk diskenhed.
21358. DHCP-databasen skal opgraderes til et nyere format. Yderligere oplysninger finder du i hændelsesloggen til DHCP-serveren.
21359. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke sikkerhedskopiere en afhængig fil for en sprogkontrol. Afhængig fil: %1. Fejl: %2. Dette kan ske, hvis filen blev slettet eller flyttet.
21360. Handlingen kunne ikke udføres, da filteret ikke er stoppet midlertidigt.
21361. Området %2 er fjernet fra indekset.%1
21362. Detaljeret sporing
21363. Faxserveren %1 har modtaget en ny fax fra %2.
21364. MAPI: Adgang nægtet, fordi adgangskoden er udløbet.
21365. Der opstod fejl, da profilfilen skulle gemmes. Profilen blev kun delvist gemt.
21366. Medlemmer af denne gruppe har tilladelse til at logge på fra en fjernplacering.
21367. Værtsmodulkomponenten for sikkerhed kan ikke indlæses. Følgende fejl opstod: %1 er ikke et gyldigt win32-program.
21368. Formatering mislykkedes.
21369. Kommandoprocessoren kunne ikke initialiseres: %%ws (HRESULT=%%08x).
21370. WS-Management-tjenesten understøtter ikke blanktegn i anmodnings-XML'en.
21371. xa_recover-opkaldet mislykkedes for XA-ressourcen.
21372. Katalogtjenesten har opbrugt gruppen af relative identifikatorer.
21373. Diskenheden kunne ikke udvides, fordi den er krypteret af BitLocker, og Fveapi.dll kunne ikke indlæses for at fastslå dens status. Denne handling kan kun gennemføres, hvis Fveapi.dll er tilgængelig i %SystemRoot%\System32\.
21374. Kommandoer med flere sætninger understøttes ikke af denne provider.
21375. Invalid handle request
21376. Værdien for EffectiveKeySize skal være mindst lige så stor som værdien for KeySize.
21377. Forøg planlægningsprioritet
21378. BITS kunne ikke lytte efter peer-servermeddelelser. Fejlkoden var %1. BITS-job på denne computer kan ikke bruge peer-cachelagring. Afhjælp dette problem ved at stoppe og genstarte BITS-tjenesten.
21379. Den ikke-allokerbare pladsfil er beskadiget eller kan ikke læses.
21380. Ugyldigt område. Forventede User, User|Roaming eller Machine.
21381. Typen Typenavn kunne ikke tildeles en gyldig licens. Kontakt producenten af komponenten for at få yderligere oplysninger.
21382. Byte %1!14u! %2!14u!
21383. Opdaterer miljøstrenge Navn: [1], Værdi: [2], Handling [3]
21384. Der kan ikke skrives til den første NTFS-startsektor.
21385. **** uventet afslutning af meddelelse ****
21386. Det angivne sted findes ikke.
21387. Den samling, der henvises til, blev ikke fundet.
21388. Hændelse, der genereres, når registrering af heap-fejl er ved at blive startet for en proces.
21389. Fejlfindingsopgave
21390. Metoden skal være en statisk metode.
21391. Serveren kan ikke streame den valgte fil, da den er beskadiget. Vælg en anden fil.
21392. Samlet status - %1!lu!%% (gendanner i øjeblikket filer, der er rapporteret af '%2')
21393. Et strengkonstanttegn var ventet, men der blev ikke fundet et indledende anførselstegn.
21394. Assemblyen 'Navn på assembly' kan ikke indlæses.
21395. Kontrol af krypteret diskenhed: Oplysninger om diskenhed på %2 kan ikke læses.
21396. Dokumentet kunne ikke indlæses i IFilter. Dette skyldes sandsynligvis, at dokumentformatet er ukendt, eller at dokumentet er beskadiget. Kun metadata hentet fra dokumentlageret blev indekseret.
21397. Tekst fra højre mod venstre understøttes ikke.
21398. Der blev fundet en underordnet node uden en korrekt udformet overordnet node. Den ignoreres. Kontroller, at placeringsegenskaberne er stavet korrekt, og at de er i det rigtige format.%1%2%3%4%5
21399. SAM (Security Account Manager) skal have startadgangskoden.
21400. Der opstod en fejl under kryptering af en meddelelse: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions