English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

1301. Ugyldig overførselstilstand.
1302. Denne fil er åben for redigering i en ikke-udført transaktion og kan kun åbnes til kørsel af en læsningstransaktion.
1303. Kopibeskyttelsesfejl - Dvd-CSS-godkendelse mislykkedes.
1304. HTTP status 503: Tjenesten er midlertidigt overbelastet.
1305. Provider is not capable of the attempted operation
1306. Brugerkonfigurationen til parameter %2 skal indeholde %3.
1307. Den ønskede værdi 'X' blev ikke fundet.
1308. Medlemmet på placeringen X var null.
1309. Der opstod en fejl under åbning af Hjælp-filen.
1310. Enheds-id'et blev ikke fundet.
1311. Sikkerhedskonteksten er udløbet.
1312. Der opstod en intern fejl i Win32 x86-emuleringsundersystemet
1313. COM+ kræves til denne handling, men er ikke installeret.
1314. Enheden er ikke i en tilstand, hvor det er gyldigt at udføre denne anmodning.
1315. Denne partition kan ikke tildeles et drevbogstav.
1316. Destinationssystemet er ikke tilgængeligt. Kontroller, at der ikke er et andet program, f.eks. CheckDisk, som kører, da dette ville låse enheden. BITS (Background Intelligent Transfer Service) prøver igen, når enheden er tilgængelig.
1317. Det er ikke muligt at læse nøgler for denne diskenhed.
1318. BITS-jobbet %1 er konfigureret til at starte %3 efter overførsel af %2. Beskedprogrammet returnerede fejlen %4. BITS vil forsøge at starte programmet regelmæssigt, indtil det lykkes.
1319. Den tildelte BitmapEncoder understøtter ikke ColorContexts.
1320. Databasefejl under allokering af matrix. Sap Agent kan ikke fortsætte.
1321. Forbindelsen kunne ikke oprettes, fordi der ikke er et gyldigt computercertifikat til sikkerhedsgodkendelse på computeren.
1322. DHCPv6-bekræftelsen er blevet afvist, da adressen til linket ikke var korrekt, eller da DHCPv6-fornyelsesanmodningen har en levetid på nul for klientadressen %1.
1323. Du skal bruge en opdateret version af medieafspilleren for at kunne afspille det valgte indhold.
1324. Udførelsen af regelstyring mislykkedes.
1325. Det angivne objekt eller den angivne værdi findes ikke.
1326. TBS-tjenesten kører ikke. Den kunne ikke startes.
1327. Forskydningen af opdateringssekvenstabel på 0x%1 i filen 0x%2 er forkert.
1328. Dokumentet må ikke være tomt.
1329. Roden af et XSL-typografiark skal være et element.
1330. Denne hook-type er ikke tilladt.
1331. Forkert kommandosekvens
1332. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret fejl.
1333. Denne legitimationsoplysning indeholder en datafejl.
1334. Anmodningen findes ikke.
1335. FC: Der er for få filangivelser
1336. Der blev gjort forsøg på at oprette et diagram med et diagram-id, der tidligere blev brugt i den samme proces. Oprettelsen kræver et nyt diagram-id.
1337. Den lokale sikkerhedsautoritet (LSA) kunne ikke opdatere domæneoplysninger i registreringsdatabasen, så de svarer til katalogtjenesten. Fejl=%1.
1338. Windows Media Player kunne ikke læse cd'en ved hjælp af den digital indstilling. Afspilleren har automatisk skiftet cd-drevet til analog indstilling. Du kan skifte tilbage til digital indstilling igen via fanen Enheder. Hvis du vil have mere hjælp, skal du klikke på Onlinehjælp.
1339. Der kunne ikke returneres en TimeSpan-egenskabsværdi for en Duration-værdi på X. Kontroller egenskaben HasTimeSpan, før du anmoder om TimeSpan-egenskabsværdien fra en Duration.
1340. Der blev forsøgt at få adgang til forkert adresse.
1341. Objektet, som bruges til at arrangere kald til hændelseshandleren, når et tidsinterval er forløbet.
1342. I/O-startproceduren har registreret en intern fejl i driveren til PS/2-pegeredskabet.
1343. COM+-tjenester kunne ikke initialisere som følge af en en fejl i system-API'en nedenfor. Dette udløses ofte af en mangel på systemressourcer på den lokale computer.%1
1344. Kommunikationen med RSM-databasen mislykkedes.
1345. Der er ingen enhedsdriver i systemet.
1346. Tilstedeværelsen af den underordnede enhed blev ikke registreret af pålidelig kilde.
1347. Navnet har for mange dele.
1348. En NetShow-administrator på netværksplaceringen %1 har stoppet Indholdsserver %2.
1349. Et chipkort blev angivet, men det blev ikke godkendt af serveren (ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED returneret). Afslutter...
1350. Fejl under behandling af hash-data
1351. Den angivne præsentationssti findes ikke i VidPN'ens topologi.
1352. %1 har registreret, at enheden %2 ikke kan kommunikere egenskabsbeskrivelser (%3).
1353. Forsøger at oprette en proxy til en ikke-bundet type.
1354. Feltnodesættet for '%1' indeholder noden '%2', som ikke har en simpel type eller en indbygget datatype.
1355. Aliasnavn
1356. Definitionen af keyref-id-begrænsningen '%1' har et andet antal felter end id-begrænsningen '%2', der refereres til.
1357. Protokoldriver mangler
1358. CollectDhcpPerformanceData-rutinen blev fuldført.
1359. Der er ikke plads til at indlæse nøglen.
1360. Specified number is invalid
1361. Denne operativsystemversion understøttes ikke af Startup Repair.
1362. Den returnerede meddelelse indeholdt en ugyldig returværdi eller et ugyldigt Out-argument.
1363. Forbindelsen til terminalserverklienten %1 er afbrudt, da den midlertidige licens er udløbet.
1364. Denne hændelse forekommer under godkendelsesprocessen
1365. Der var ikke noget ben til eksempelvisning tilgængeligt, så output-benet til hentning bliver delt, så det kan håndtere både hentning og eksempelvisning.
1366. Ignorerer metadatakode.
1367. Windows kunne ikke indlæse installationsprogrammet til %1. Kontakt din hardwareforhandler for at få hjælp.
1368. DTC-klyngeressourcen kunne ikke oprettes. Den angivne DTC-klyngeressources GUID = %1. Fejlkode: %2
1369. Gruppepolitikklientsideudvidelsen %3 har muligvis fået gruppepolitiktjenesten til at afsluttes på en eventet måde. Hvis du vil undgå yderligere fejl i gruppepolitiktjenesten, skal du midlertidigt deaktivere denne udvidelse, indtil systemet genstartes næste gang. De gruppepolitikindstillinger, der administreres af denne udvidelse, kan ikke gennetvinges, før systemet er genstartet. Leverandøren af denne udvidelse skal kontaktes, hvis dette problem opstår igen.
1370. Kontoen er aktiv
1371. Værdierne 'default' og 'fixed' kan ikke begge findes for samme : %1.
1372. Det angivne farvestyringsmodul er ugyldigt.
1373. En proces, som er ved at afslutte, har ingen tråde, der skal afsluttes.
1374. Kun enhedskontrol-plug-in'en kan kontrollere en enhed.
1375. Computeren har konfigureret IP-adressen til netværkskortet med netværksadressen %1 automatisk. Den benyttede IP-adresse er %2.
1376. Startkonfigurationsdata blev rekonstrueret.
1377. Gemte CacheControl = no-cache i cachen, og fjernede nogle headere.
1378. WinRM indlæste følgende plugin: %1 (%2)
1379. TermService-klyngeunderstøttelse kunne ikke omdirigere en klient til en alternativ klyngeserver, ntstatus=%1.
1380. Den ønskede objekttype understøttes ikke af provideren.
1381. hwnd kan ikke være IntPtr.Zero eller null.
1382. CoID=%1: Adgangskoden for brugeren %2\%3, der har oprettet forbindelse på port %4, er udløbet. Forbindelsen er blevet afbrudt.
1383. DosMuxSemWait-listen er ikke korrekt.
1384. 'X' er ikke en gyldig konfigurationsattribut for typen 'Typenavn'.
1385. Antallet af klynger overstiger 32 bit.
1386. Hvis du angiver godkendelsesidentiteten i formatet , skal der angives et domæne: %1!S!
1387. Fjernserveren svarer ikke i det forventede tidsinterval.
1388. Klienten har ikke licens til at oprette forbindelse til serveren (fejl= %2)
1389. Brugeren har ikke lov til at logge på fra denne arbejdsstation.
1390. Der opstod rettet en hardwarefejl. Hændelsens dataafsnit indeholder en fejlpost, der beskriver tilstanden.
1391. Det er ikke muligt at brænde denne filtype på en lyd-cd. Windows Media Player kan brænde følgende filtyper på en lyd-cd: WMA, MP3 eller WAV.
1392. Installationsprogrammet til MS DTC kunne ikke slå autostart fra for MSDTC-tjenesten. Fejldetaljer: %1
1393. COM (Component Object Model) kunne ikke initialiseres. Fejl %1. Dette kan ske, hvis systemet er ustabilt, eller hvis der ikke er tilstrækkelige systemressourcer.
1394. %1 Fuldtidsbeskyttelsesscanning efter spyware og anden potentielt uønsket software er deaktiveret.
1395. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Der er for mange niveauer med symbolske kæder.
1396. X(In-Buffers-antal=Y, Out-Buffer-længde=Z, returneret kode=A).
1397. Netværkskortet %2: Kortets link er tilgængeligt: 10 Mbps fuld dupleks
1398. X er en brugerdefineret kultur, men ikke en erstatningskultur. CultureAndRegionModifiers.Replacement må ikke angives.
1399. Filen kan ikke åbnes, fordi en anden fil allerede er åben.
1400. Den angivne katalogpartition findes ikke.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions