English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

27101. Ugyldig krypteringsalgoritme
27102. Der opstod en uventet fejl
27103. Widget %1 fortolket med handlingen %2.
27104. Mediet er indført omvendt.
27105. Filtreringsprocessen kan ikke startes. Systemet har sandsynligvis for få ressourcer, eller filtreringsprocessens binære fil er blevet ændret. Hvis der er tilgængelige ressourcer, skal du kontrollere søgningens binære filer ved hjælp af et antivirusprogram.
27106. er ikke den eneste partikel i en , eller den bruges som en udvidelse.
27107. Den diskenhed, der gendannes, gik tabt under gendannelsen.
27108. Diskenheden, der er beskyttet med BitLocker-drevkryptering er låst op.
27109. Der blev ikke angivet nogen logfil til sletning.
27110. Serveren har ikke adgang til databasen med brugerkonti (NET.ACC).
27111. Den angivne pipe er indstillet til at udføre handlinger, og der er i øjeblikket I/O-handlinger i kø, så den kan ikke ændres til at sætte handlinger i kø.
27112. Nøglerne eksisterer ikke
27113. Brugernavnet kan ikke være det samme som computernavnet.
27114. Den generelle parsede enhed '%1' kan ikke bruges som værdi for attributten '%2'.
27115. Billedet kan ikke afkodes. Billedsidehovedet kan være beskadiget.
27116. Serveren kunne ikke allokere en buffer til at læse filen %1.
27117. Transport startede afbrydelse: %1 %2 %3
27118. Terminalserveren er konfigureret til at bruge et skabelonbaseret certifikat til TLS (Transport Layer Security) 1.0\SSL-godkendelse (Secure Sockets Layer) og kryptering, men certifikatets emnenavn er ugyldigt. %1 SHA1-hashen for certifikatet er i hændelsesdataene. Derfor bruger terminalserveren standardcertifikatet til godkendelse. For at løse dette problem skal du kontrollere, at den skabelon, der bruges til oprettelse af certifikatet, er konfigureret til at bruge et DNS-navn som enmenavn.
27119. Windows kunne ikke fastslå, om den angivne diskenhed er en systemdiskenhed.
27120. Tidsstempler %1!-10u! %2!-10u!
27121. SSL-forbindelse vil blive afbrudt som påbegyndt af serverprogrammet. Status: %2.
27122. Der er ikke flere egenskaber.
27123. Kendte tjenesteposter skal indeholde en 'mode'-attribut med værdien 'Singleton' eller 'SingleCall'.
27124. Ugyldig hook-procedure.
27125. MS DTC kunne ikke behandle en systemgendannelseshændelse, og tjenesten afsluttes. Prøv at genstarte tjenesten. Hvis tjenesten ikke starter, kan du kontakte produktsupport. Fejloplysninger: %1
27126. Den angivne sti til gendannelse er ugyldig.
27127. Bitten for, at visningsindeks findes, er ikke angivet for filen 0x%1.
27128. Overvågning fuldført
27129. Gendannelsen af '%1' blev annulleret kl. '%2'.
27130. Alle bithastigheder skal have samme bithastighed for filoverførsler.
27131. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi det servercertifikat, der er påkrævet for dette netværk på servercomputeren, er ugyldigt
27132. Når en brugerdefineret kultur tilsidesætter en indbygget kultur som f.eks. 'X', kan egenskaben 'Egenskabsnavn' ikke ændres.
27133. politikker for domæneadgangskoder og -udelukkelse
27134. Protokoldriveren %1 er ugyldig.
27135. Den krypteringsalgoritme, der anvendes på kildefilen, skal have en større nøglebuffer end den, der bruges på destinationsfilen.
27136. Filen "%2" med forstyrrende ord kan ikke omdøbes til ""%3"".%1
27137. Arbejdsprocessen kunne ikke få adgang til IIS-konfigurationslageret pga. en afbrydelsesfejl. Processen markeres som ustabil.
27138. Objektet RuleSet blev ikke initialiseret. Du skal initialisere dette objekt, før du kalder en metode af RuleSet.
27139. Windows Media Player har fundet en netværksfejl. Genstart programmet.
27140. Ugyldig XML i filen "File Name" nær "X" og "Y". I afsnittet skal -koden have præcist 1 attribut med navnet 'name', hvis værdi er et fuldt kvalificeret assemblynavn.
27141. Anmodningen NtConnectPort blev afslået.
27142. Der kunne ikke oprettes forbindelse til den angivne computer, eller computeren er offline.
27143. Dette meddelelsesalias bliver slettet senere.
27144. Der er ingen proces i den anden ende af denne pipe.
27145. Posten kunne ikke oprettes, fordi denne del af DNS-navneområdet er blevet delegeret til en anden server.
27146. Øjebliksbilledet for diskenheden %2 kunne ikke forøge størrelsen på øjebliksbilledelageret på diskenheden %3.
27147. Logføring af kvotahændelser er ikke aktiveret.
27148. INTERN fejl - Logical Disk Manager kan ikke fjerne den sidste kopi af diskgruppens konfiguration
27149. Allokeringen er ugyldig.
27150. Flow blev oprettet
27151. Den valgte indholdsindeksdefinition blev ikke initialiseret og kan ikke benyttes. Kontroller serverstatus, indholdsindeksets konfiguration og brugeradgang til serveren.
27152. Der kan ikke oprettes en lokal profil. Der logges på med en midlertidig profil. Denne profil slettes, når der logges af. Dette problem kan skyldes filsystemrettigheder, der ikke er korrekte, eller netværksproblemer.
27153. Beskrivelsen blev ikke fundet.
27154. Abonnementet %1 er udløbet og serviceres ikke længere.
27155. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at anmodningen ikke understøttes.
27156. Programmet forsøgte at bruge CRM, men CRM er ikke aktiveret for programmet. Problemet kan løses ved at benytte administrationsværktøjet til komponenttjenester. Vis Egenskaber for programmet. Vælg fanen Avanceret, og marker Aktiver CRM (Compensating Resource Managers). CRM kan kun aktiveres for serverprogrammer. %1
27157. Der er sket en streamændring. Der kan ikke produceres output, før streamene er genforhandlet.
27158. Det angivne providernavn findes allerede.
27159. Risiker ikke, at miste adgangen til dine krypterede filer. Opdater tidligere krypterede filer for at kunne bruge dette certifikat og nøglen så hurtigt som muligt.
27160. Det er kun elementet '%1', der må angives
27161. Navnet på den lokale arkivfil er ikke angivet.
27162. Tekstmønster kan ikke cachelagres.
27163. Tidsprovideren NtpClient kunne ikke finde en domænecontroller, der kan bruges som en tidskilde. NtpClient bruger tilbageværende konfigurerede tidskilder, hvis sådanne er tilgængelige. Fejlen var: %1
27164. Udbyderen af tjenesten Telekommunikation er allerede installeret.
27165. Der findes intet internt MSMQ-certifikat for denne bruger.
27166. Domænecontrolleren til dette domæne blev ikke fundet.
27167. Raw-konteksten eller providerkonteksten er ikke kompatibel med opkaldet.
27168. Der opstod en fejl ved lukning af hændelsesreferencen (handle) til stopagenten %1. Følgende kode blev returneret fra CloseHandle: %2.
27169. Synkron på grund af intern behandlingsfejl
27170. Den regel, du forsøger at tilføje eller redigere, findes allerede. Der bliver ikke foretaget nogen ændringer.
27171. Sikkerhed kunne ikke initialiseres.
27172. En delvis indholdssøgning er startet på %3.%1
27173. Den angivne destinationsliste svarer ikke til destinationslisten for printerkøen.
27174. Formateringssymbolet '%1' må ikke komme efter formateringssymbolet '%2' i dette afsnit af et formateringsmønster.
27175. Konfigurationsændringerne kan ikke gemmes, da filen er blevet ændret på disken.
27176. Serveren returnerede en statuskode, der er uden for det gyldige område på 100-599.
27177. Baud: %1
27178. EFS-genoprettelsespolitik indeholder et ugyldigt genoprettelsescertifikat.
27179. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre denne kommando.
27180. Data fra programmet til forbedring af kundeoplevelsen er konsolideret til filer, som sendes til Microsoft til analyse. Disse filer sendes kun, hvis brugeren har indvilget i at deltage i programmet til forbedring af kundeoplevelsen.
27181. Kommandoen %1 er ukendt.
27182. Der er allerede en ventende anmodning om beskeder. Vent på, at den eksisterende anmodning bliver returneret, før du anmoder om flere beskeder.
27183. En type må ikke være null.
27184. Attributten 'X' må ikke være en tom streng.
27185. Registrerer produkt [1]
27186. DFS kunne ikke initialisere stedstabellen. Returkoden findes i postens data.
27187. Stien %1 til MS DTC-logfilen blev ikke fundet.
27188. Den angivne fil kunne ikke krypteres.
27189. SDDL-formen af et sikkerhedsbeskrivelsesobjekt er ugyldig.
27190. Regulære udtryk kræver en egenskab af strengtypen.
27191. QC-kø-admin
27192. Katalogtjenesten kunne ikke gå i enkeltbrugertilstand.
27193. Serveren har fundet en uventet tilstand, som forhindrede, at anmodningen kunne udføres.
27194. Udskriver denne Hjælp-tekst.
27195. Konstantværdien kan ikke angives for den ønskede type.
27196. Sikkerhedsindstillingerne tillader ikke udførelse af scriptkode i dette typografiark.
27197. En gruppe med primære medlemmer kan ikke ændres til en gruppe med deaktiveret sikkerhed.
27198. Genkendelsen af håndbevægelser blev ikke gennemført.
27199. Windows kan ikke installere de databilledfiler, der er angivet i svarfilen.
27200. Den angivne værdi er ikke et gyldigt GMT-klokkeslæt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions