English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

23701. En af eller alle af de angivne inputkilder fungerer ikke korrekt. Kontroller, at kilderne er konfigureret korrekt.
23702. GetExitCodeThread returnerede FALSE. Begrundelseskoden er %1.
23703. Handlingen er ikke tilladt på sockets, som ikke er tilsluttede.
23704. Non-decorated object
23705. Indsamlingsprogrammet kan ikke læse registreringsdatabasen %2.%1
23706. Optællingen er allerede færdig.
23707. InstanceLifetime kan ikke angives, når forekomsten er initialiseret. Du skal anvende standardkonstruktøren og angive egenskaberne CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime og ReadOnly manuelt, før du angiver RawValue.
23708. Det punkt, der blev sendt til GetMouseMovePoints, findes ikke i bufferen.
23709. Der opstod en fejl under angivelse af elementdata.
23710. Et metodekald til et objekt i et COM+-program blev afvist, da den kaldende part ikke er korrekt autoriseret til at udføre kaldet. COM+-programmet er konfigureret til at bruge adgangskontrol på program- og komponentniveau, og denne kontrol er aktiveret. Resten af denne meddelelse giver oplysninger om komponentmetoden, som den kaldende part forsøgte at bruge samt dennes identitet.%1
23711. Skabelonens egenskab TemplateContent kan kun angives en gang.
23712. Der er ingen nøgler, der kan kopieres, for denne diskenhed.
23713. Denne partition kan ikke angives som aktiv.
23714. Et abonnement kan ikke lagres, medmindre den tilhørende hændelsesklasse allerede findes.
23715. Konfigurationsdatabasen er fyldt.
23716. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. URI'en indeholder et ugyldigt tegn (%1).
23717. CreateInstance kan ikke bruges med et objekt af typen TypeBuilder.
23718. Sender kommando [X]
23719. Logtjenesten registrerede en beskadiget metadatafil.
23720. Skifter til en ikke-sikker forsendelse
23721. Hændelseslogkanalen Microsoft-Windows-TaskScheduler skal være aktiveret, for at denne handling kan udføres.
23722. Du kan ikke ringe op til denne forbindelse ved logon, da den er konfigureret til at bruge et andet brugernavn end navnet på dit chipkort. Hvis du vil bruge forbindelsen ved logon, skal du konfigurere den til at anvende brugernavnet på chipkortet.
23723. Liste over STDA-servere, der er tilgængelige for klienten
23724. DSA-signaturens længde var ikke 40 byte.
23725. Der kan ikke opnås adgang efter at opkaldet er afsluttet.
23726. Signaturen indeholder mindst én cirkulær reference.
23727. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret fejl, der er rapporteret til CPU %1.
23728. Objektet har ikke tilknyttet underliggende COM-data.
23729. Cachestream blev ikke fundet.
23730. Oprettelse af en tidsplan for et arbejdselement af typen CPU-tælling eller -begrænsning mislykkedes. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
23731. Kontrol af overskrivning af BIOS/TCG-hukommelsen: Der opstod en fejl under søgning efter TPM-driver.
23732. Hændelseshandler, der skal køres på en anden tråd, når handlingen begynder.
23733. Erhvervelsen af ægte billet til skabelon-id %1 lykkedes
23734. Plexmedlemmets størrelse er ugyldig.
23735. QoS: Packet Scheduler kunne ikke registreres som en miniport hos NDIS.
23736. Logtjenesten kan ikke slette beholderen til logfilen eller filsystemet.
23737. Initiatoren kunne ikke tildele de påkrævede ressourcer til behandling af en anmodning, hvilket resulterede i en I/O-fejl.
23738. Fragmentstien valgte en ukendt attribut. Kun 'type' og 'nil' kan anvendes.
23739. Der er foretaget en ugyldig navneanmodning. Det navn, der blev anmodet om, kan ikke hentes på det aktuelle tidspunkt.
23740. Tjenesten WS-Management kan ikke behandle anmodningen. UIR-ressourcen understøtter ikke handlingen %1.
23741. Værdien af XaTmMinWarmRecoveryInterval er større end værdien af XaTmMaxWarmRecoveryInterval. MS DTC ignorerer de angivne værdier og i stedet bruge systemets standardværdier.
23742. Kontrolblokkene for den krypterede diskenhed er ikke gyldige.
23743. Kontrollen for ikke-systemudvidelser er gennemført.
23744. DHCPV6-gentilknytning
23745. Faxtjenesten er startet.
23746. @@SOAP-programmeddelelse
23747. %1 sikkerhedsbeskrivelsesbyte er behandlet.
23748. Afsendende bruger
23749. En lokal bruger er godkendt som en anonym bruger og kan ikke få adgang til Active Directory-domænetjenester. Du skal logge på som domænebruger for at få adgang til Active Directory-domænetjenester.
23750. Der opstod en fejl, mens NAP IPSec Relying Party tilføjede en IPSec-politik.
23751. Der kunne ikke oprettes et socket-objekt. Fejlkoden er %1!d!.
23752. Pass progress
23753. Kommandolinjen er ikke komplet, fordi der ikke er angivet nogen handling. Kør aspnet_regsql.exe -? for at få hjælp.
23754. Kataloget er stoppet.
23755. Der opstod et problem i Windows Media Player under synkronisering af filen til enheden. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.
23756. Hentning af følsomme politikoplysninger
23757. Brugerkontoens adgangskode er udløbet.
23758. Programmet indlæser en programkode fra modulet %hs. Dette er sikkert, men er muligvis inkompatibelt med ældre versioner af operativsystemet. Et alternativ, %hs, er tilgængeligt. Skal programmet bruge sikkerhedsmodulet %hs?
23759. Værdien for eventID 'X' er ugyldig. Værdien skal ligge inden for området mellem 'Y' og 'Z'.
23760. Navnet på maskinen, som kører processen.
23761. Overførslen stoppede, fordi overførselstilstanden for søgeserveren <%2> ikke kan læses. Prøv at udføre overførslen igen. Slet og genopret det overførte indeks, hvis fejlen opstår igen.%1
23762. Antallet af ACE'er i en ACL overskrider systemgrænsen.
23763. Forbyd hentning af udstedercertifikat
23764. Den angivne synlige områdestørrelse er ugyldig.
23765. Følgende optælling kunne ikke fuldføres: %1!d!
23766. Den angivne vektoregenskab er ikke tilladt i denne kontekst.
23767. Inputdata kan ikke kodes som et gyldigt certifikat.
23768. Inputstrengen indeholder ikke en gyldig kodning af parameteren 'X' 'Y'.
23769. Behandlingen af gruppepolitikker mislykkedes på grund af en intern fejl. Se efter den specifikke fejlmeddelelse i driftsloggen for gruppepolitikker. Der vil blive gjort forsøg på at behandle gruppepolitikker igen ved den næste opdateringscyklus.
23770. Administrationsværktøj til installation og fjernelse af ASP.NET-funktioner på en SQL server.
23771. Der blev modtaget en uventet meddelelse fra filtreringsprocessen. Der forsøges med adressen igen, men hvis dette sker ofte, mangler systemet ressourcer. Prøv at frigøre nogle systemressourcer eller genstarte opdateringen, når ressourcerne er tilgængelige.
23772. %2 : Der er en konflikt med en I/O-port.
23773. Denne kodegruppe giver tilladelsessættet X til assemblies fra Y. Z. Kodegruppen er blevet ændret af guiden Tilpas sikkerhed.
23774. Fejl i forbindelse med kørsel af guide: %1 - %2
23775. Datafilen er for stor for filsystemet '%1!ls!'.
23776. De angivne statistiske oplysninger findes ikke i den aktuelle datakilde eller gælder ikke for den angivne tabel, eller de understøtter ikke et histogram.
23777. Test af hardwarehukommelse (RAM) blev planlagt.
23778. Microsoft-Windows-Windows Remote Management
23779. Windows Media Center-extendersoftwaren blev sendt til enheden '%1'. Softwareversion %2.
23780. Tidsprøven blev afvist, fordi peer'en ikke er synkroniseret, eller den ikke kan nås i en eller begge retninger. Dette kan også betyde, at denne peer fejlagtigt har sendt en NTP-anmodning i stedet for et NTP-svar.
23781. Den aktuelle SNTP-værdi er: %1
23782. RDP ClientActiveX kunne ikke automatisk oprette forbindelse til serveren (årsag= %1)
23783. CoID=%1: Der blev ringet tilbage til brugeren %2 på port %3 på nummeret %4.
23784. Filer på fjerncomputere
23785. Pointerværdi: 0x%1!x!
23786. Ikke-understøttet version af MMC
23787. OLE-tjenesten kunne ikke binde objektet
23788. Denne fil kan ikke brændes på en cd, fordi den ikke findes på computeren.
23789. Det cachelagrede svar er ikke understøttet for en anmodning med indhold.
23790. INTERN fejl - Længden på en stripe-plex-underdisk er ikke delelig med den stripe-bredden
23791. Udskriftsværten kunne ikke kommunikere med spooleren. Det er en alvorlig fejl, og udskriftsværten lukkes. Fejl %1.
23792. Allokatoren til hentning af hukommelse fejlede
23793. Netværkskortet %2: Kortets link er tilgængeligt.
23794. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Der er for mange åbne filer.
23795. Intel 82801AB ICH0
23796. Standard-BOOTP-klasse
23797. PROMPT Ændrer kommandolinjeprompten i Windows.
23798. Metoden Entry er ikke defineret i den samme assembly.
23799. Printbrm.exe (Guiden Printoverførsel eller kommandolinjeværktøjet) har gendannet sprogkontrol %1. Der kræves ingen brugerhandling.
23800. Der opstod en fejl under initialisering af den serielle port.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions