English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

5801. Jobbet BITS med navnet "%1" kunne ikke kontakte en HTTP-proxyserver på proxylisten. Dette kan skyldes et problem med proxyserverne eller klientens netværkskonfiguration. En administrator skal kontrollere, om proxylisten er korrekt. BITS forsøger regelmæssigt at overføre jobbet. HTTP-proxylisten er "%6". Listen over steder, som proxyserveren ikke skal gælde for, er "%7".
5802. Den offentlige nøgle for computeren %1 blev ikke fundet.
5803. Der kan ikke angives Set i et felt og Invoke i en metode.
5804. WS-Management-tjenesten understøtter ikke den SOAP-version, der er angivet i anmodningen.
5805. Chipset kunne ikke udføre validering af tømningsfunktion for chipset-cache (sendt skrivebuffer). AGP deaktiveres.
5806. Den anmodede tilføjelse af elementer overskrider det maksimalt tilladte.
5807. Der var to beskeder til det samme arbejds-id.
5808. Navnet er ikke entydigt.
5809. Det maksimale antal aktive transaktioner, der kan modtages af MS DTC-logfilen, er overskredet. Du skal forøge størrelsen på MS DTC-logfilen, hvis du vil igangsætte flere transaktioner samtidigt.
5810. Den angivne diskenhed er ikke en datadiskenhed.
5811. Der findes allerede en anden egenskab med dette navn.
5812. Søgetjenesten kører som lokal systemtjeneste. For at få adgang til dokumenter i Microsoft Exchange skal du kontrollere, at søgetjenesten kører i en brugerkonto med administrative rettigheder på Microsoft Exchange-serveren.
5813. Der er returneret en ugyldig disposition fra tilbagekald af filkopi: %1
5814. Tilføj/fjern/ryd elementet '%1' er allerede angivet for denne samling
5815. Tilladelse til at ændre politikken blev nægtet.
5816. Printeren %1 kunne ikke initialiseres, fordi der ikke blev fundet en passende %2-driver. De nye printerindstillinger, som du har angivet, er ikke trådt i kraft. Installer eller geninstaller printerdriveren. Kontakt evt. leverandøren for at få en opdateret driver.
5817. SCSI-controller
5818. Undersystemet EventSystem undertrykker dublerede hændelseslogposter for en varighed af %1 sekund(er). Undertrykkelsens timeout kan styres med en REG_DWORD-værdi med navnet %2 under følgende registreringsdatabasenøgle: HKLM\%3.
5819. %1 kunne ikke logge på %2 på grund af fejl %3.
5820. Shell stoppede uventet og %1 blev genstartet.
5821. Behandlingen af gruppepolitikken mislykkedes. Windows kunne ikke evaluere WMI-filteret for gruppepolitikobjektet %8. Dette kan skyldes, at RSOP er blevet deaktiveret, eller at tjenesten WMI er blevet deaktiveret eller stoppet, eller andre WMI-fejl. Kontroller, at tjenesten WMI er startet, og at starttypen er indstillet til automatisk. Nye gruppepolitikobjekter eller -indstillinger behandles først, når denne hændelse er løst.
5822. Adgangskoden er for lang.
5823. Postkassen er ikke tilgængelig.
5824. Synkroniseringsforsøget mislykkedes, fordi destinationens domænecontroller i øjeblikket venter på at synkronisere nye delvise attributter fra kilden. Denne tilstand er normal, hvis en nylig skemaændring har modificeret det delvise attributsæt. Destinationens delvise attributsæt er ikke underordnet kildens delvise attributsæt.
5825. Der skal angives en begrænsning i IDQ-filen %2.
5826. Systemet er gået i gang igen efter dvale.
5827. LoadTimeout-egenskaben for en SoundPlayer må ikke være negativ.
5828. SQL-replikeringen stoppede på grund af en fejl. Den aktuelle handling bliver forsøgt igen, indtil den bliver stoppet eller fuldført. Seq=%2, Loc=%3.%1
5829. Du brugte en parameter med en ugyldig værdi.
5830. Forkert variabeltype.
5831. MSAudio-codec er ikke installeret på dette system.
5832. Hent privat nøgle til certifikat
5833. Funktionen "%1" mislykkedes uventet. Hresult=%2!X!.
5834. Indholdsindeksserveren kan ikke finde en beskrivelse af indholdsindekset i databasen. Søgningen forsøger automatisk at genoprette beskrivelsen af indholdsindekset. Hvis problemet opstår igen, skal du stoppe og genstarte søgetjenesten og eventuelt slette og genoprette indholdsindekset.
5835. De angivne kontooplysninger er ikke korrekte eller er ugyldige. Kontroller, at der bruges korrekt konto og adgangskode.
5836. Certifikateksporthandlingen mislykkedes.
5837. Ugyldig felttype i det definerende felt.
5838. Dataattributtet mangler i filen med store bogstaver.
5839. Bittene physicalPresence eller physicalPresenceLock har en ugyldig værdi.
5840. Funktions-id'et er ikke registreret.
5841. Der findes mere end én sky med det samme område. Der skal oprettes specifik adgang til skyen.
5842. Windows Media Player kan ikke konvertere filen. Filen er muligvis blevet krypteret med EFS (Encrypting File System). Prøv at dekryptere filen først, og synkroniser derefter filen. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan en fil dekrypteres, skal du se i Windows Hjælp og support.
5843. Windows Media Player kan ikke slette afspilningslisten, fordi der er ikke-digitale mediefiler blandt elementerne på den. Alle digitale mediefiler på afspilningslisten blev slettet.
5844. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke konfigurere logføring af webstedet %1. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
5845. Der kunne ikke skrives til rodmappen.
5846. Egenskabsdata skal være en kompatibel type, der ikke er refererende.
5847. Det blev forsøgt at udføre en handling på en tråd i en bestemt proces, men den angivne tråd findes ikke i den angivne proces.
5848. Der er kun adgang til en forekomst med levetiden Global fra en PerformanceCounter, hvor InstanceLifetime er angivet til PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
5849. Indeks %1 er ugyldigt.
5850. Outputargumenterne understøttes ikke af metoderne i køen. Dataafsnittet indeholder IID og metodenummer.%1
5851. Den angivne disk blev ikke fundet.
5852. Den automatiske certifikatregistrering af %1 har modtaget certifikatet %2 fra nøglecenteret %3.
5853. Der opstod en kørselsfejl.
5854. Den angivne destination er ikke en del af topologien for den angivne VidPN.
5855. Der mangler en eller flere krævede parametre til kommandolinjeargumentet %1.
5856. %2 : Der er en ressourcekonflikt ved DMA-kanalen %3.
5857. Plex %1!-3lu! %2!-10.10s! %3!-8.8s! %4!-8.8s!
5858. Registreringsdatabaseværdien blev slettet
5859. Automatiske opdateringer fortsættes.
5860. Forsøgte at angive egenskab for URL-adressegruppe: %1. Status: %2.
5861. Der er ingen kontekstpolitikker.
5862. Nogle BCD-poster blev ikke importeret korrekt fra BCD-lageret.
5863. Data, der er overført mellem MSFTESQL-tjenesten og en filter-daemonproces, er beskadiget. Det er en intern fejl.
5864. Ugyldig handle til tabel med genvejstaster.
5865. Der kunne ikke oprettes et øjebliksbillede på lagerplaceringen.
5866. Driveradministration installerede driveren %1 til enheds-id %4 med følgende status: %9.
5867. Der opstod en uventet intern fejl i TS RDP-enhedsomdirigering. Kontakt teknisk support.
5868. En handling eller data er afvis på netværkets hurtige sti.
5869. En ikke-godkendt meddelelse blev modtaget af programmet, som kun accepterer godkendte meddelelser.
5870. Det angivne sprog er ikke gyldigt.
5871. En blokerende handling er under udførelse.
5872. TRACE DHCP-kontekst bliver ødelagt: %1
5873. %1 mappe(r) flyttet.
5874. Den angivne datakilde er en logfil.
5875. GPO-kontrollerede indstillinger kan ikke ændres.
5876. Det jobobjekt, der er knyttet til programgruppen '%1', kunne ikke starte sin timer. Programgruppens CPU-forbrug overvåges og når på et tidspunkt grænsen og rapporterer en fejl. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
5877. Den ene computer har muligvis ikke aktiveret fjernadministration, eller begge computere kører muligvis ikke fjernregistreringstjenesten.
5878. CoID=%1: En bruger var ikke i stand til at oprette forbindelse til port %2. Der kan ikke oprettes flere forbindelser, da klientlicensgrænsen er overskredet.
5879. Der kunne ikke oprettes forbindelse pga. et problem hos netværksudbyderen.
5880. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 25' - Deaktiveret
5881. En hændelse blev gennemført ved forekomst af et statisk navn, der ikke kunne fortolkes.
5882. Afsluttede overførsel af værktøj for widget %1 fra %2 til %3.
5883. Tjenesten Performance Logs & Alerts svarede ikke.
5884. Der er opstået en alvorlig fejl
5885. Ugyldig enhedskontekst-handle (DC-handle).
5886. Invalid flavor
5887. Hash-tabellen blev ikke indsat. Belastningsfaktoren er for høj.
5888. Faxtjenesten kunne ikke oprette en kvittering for levering i en meddelelsesboks. Der opstod følgende fejl: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen. Afsenderens brugernavn: %2. Afsenderens navn: %3. Sendt: %4.
5889. Windows Search Service kan ikke initialisere multi-instancing i Jet. Hvis programmet benyttes i et klyngemiljø, fejler alle programmer, der bruger Jet, i samme gruppe.%1
5890. Denne computers sikkerhedstilstand kan ikke fastsættes, fordi Tilstandsagenten i Windows Sikkerhed venter på, at andre tjenester starter. En administrator skal opdatere systemets sikkerhedstilstand, når initialisering er fuldført. Dette kan tage flere minutter.
5891. Objektet MsmqServices er konfigureret med svækket sikkerhed for at understøtte MSMQ 1.0-klienter. Med svækket sikkerhed bruger tjenesten Understøttelse af bagudkompatible klienter i MSMQ sine egne rettigheder (under kontoen LocalSystem på en domænecontroller) til at få vist egenskaber for objekter, men den ignorerer ikke sikkerhedsbegrænsningerne i forbindelse med oprettelse af objekter og indstilling af objektegenskaber.
5892. Kommandolinje, som skal sendes
5893. Handlingen blev ikke gennemført, fordi mediet ikke er kompatibelt.
5894. Manglende attribut: '%1'.
5895. Det angivne drev [%1!c!:] er ikke en fast disk. Windows kræver en lokal, ikke-flytbar disk til lagring af midlertidige installationsfiler. Hvis du vil installere Windows, skal du vælge et andet drev og genstarte installationen.
5896. Der kunne ikke oprettes en timerkø. Fejlkode: %1
5897. Øjebliksbilledet for diskenheden %2 forespurgte ikke om tilknytninger for øjebliksbilledelageret på diskenheden %3.
5898. Datakildeobjektet er allerede initialiseret.
5899. Forsøg på at sende en meddelelse til en frakoblet kommunikationsport
5900. Windows Media Player kan ikke afspille nogen af eller alle emnerne på afspilningslisten, da afspilningslisten er indlejret.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions