English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

27601. Pakken har ikke en quorum af velfungerende diske.
27602. Der var intet svar fra objektejeren.
27603. SSL-certifikatet er signeret af en ukendt certifikatautoritet.
27604. Ikke i øjeblikket i en undtagelsesblok.
27605. , truncation
27606. DFS kunne ikke synkronisere alle DFS-rødder. Returkoden findes i postens data.
27607. Transaktionsobjektet har allerede en overordnet registrering, og kalderen forsøgte en handling, som ville have oprettet en ny overordnet. Der tillades kun en enkelt overordnet.
27608. Ressourcerne skal være online på den samme node for denne handling
27609. Visning af filter/forekomst mislykkedes med fejl: 0x%1!x!
27610. Serveren kan ikke nås.
27611. Den angivne URL-adresse er ikke tilgængelig i offlinetilstand.
27612. Online-/offlineovergange
27613. Adressen på RADIUS-fjernserveren %1 i RADIUS-fjernservergruppen %2 fortolker den lokale adresse %3. Adressen ignoreres.
27614. Hentning af cache mislykkedes: X.
27615. NTP-servere
27616. The specified required property is missing.
27617. Enhedsadgang bit 7
27618. Du kan ikke gemme en sikkerhedskopi af systemtilstanden på dvd'er og andre flytbare diske.
27619. Tilføj og konfigurer en rolleadministrationsprovider.
27620. Meddelelsen blev sendt til gruppen *%1.
27621. Værdien [2] kunne ikke skrives til nøglen [3]. {{ Systemfejl [4].}} Kontroller, at du har tilstrækkelig adgang til nøglen, eller kontakt supportteknikerne.
27622. Dette sker, når tidsintervallet er forløbet.
27623. Den kontaktede domænecontroller kan ikke understøtte signeret LDAP-trafik. Opdater domænecontrolleren, eller konfigurer certifikattjenester til at bruge SSL til Active Directory-adgang.
27624. Tjenesten %1 fortsætter.
27625. Adressen på funktionstabellen for sikkerhed fra SSPI kunne ikke hentes.
27626. Systemets aktiveringstilstand er i gang med at skifte fra %2 til %3, men åbner muligvis %4.
27627. Objektet kan ikke bruges mere, da tiden for det er udløbet.
27628. Tjenesten MSMQ kan ikke startes, fordi en kø er i ustabil tilstand. Yderligere oplysninger finder du i Microsoft Knowledge Base-artiklen 827493 på support.microsoft.com.
27629. En mislykket logonforsøg resulterede i, at en logoncachepost for brugeren %1 er blevet slettet. Godkendelsespakken var %2, og fejlmeddelelsen var %3.
27630. Funktionen accepterer ikke værdier med flydende decimaltal, der ikke er numeriske værdier.
27631. Fejlen %1 blev fundet i indholdsindeks på %2.
27632. Den samlede mængde CPU-tid, som tråden har brugt i operativsystemets kerne.
27633. Enheden "%1" indeholder en uendelig referenceløkke til en enhed.
27634. Der er ikke tilstrækkelige kontooplysninger, til at du kan logges på.
27635. Betyder, at den angivne afbildningsfil ikke indeholder et ressourceafsnit.
27636. X-parameterværdien er ikke et gyldigt underordnet element for tekstudbyderen.
27637. Der er ikke tilstrækkelig båndbredde til at efterkomme anmodningen.
27638. iSCSI-registrering via iSNS (Internet Storage Name Server) mislykkedes med fejlkoden %1 til iSNS-serveren %2.
27639. Der er angivet et ugyldigt flag.
27640. Der er ikke et tilgængeligt klyngenetværk til handlingen.
27641. Filsystemet er ikke kompatibelt.
27642. Der opstod en ikke-alvorlig hardwarefejl.
27643. Internet Address
27644. Rettelsen af en delvist tilgængelig ValueType-kæde implementeres ikke.
27645. %1 Hbaprt %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-14.14s!
27646. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpSendRequest
27647. Browserydelsesdata kan ikke indsamles, da forespørgselsfunktionen ikke blev fundet i NetApi32.DLL. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
27648. Nogle kædekort i en sammenkædet konfiguration er endnu ikke optalt.
27649. %2 kunne ikke returnere en sti til %1.
27650. (GMT+09:00) Jakutsk
27651. Printerdriveren kan være upålidelig.
27652. Et katalog med det angivne navn findes allerede. Opret kataloget under et andet navn.
27653. Det er ikke muligt at flytte dumpfilen fra den midlertidige placering til den endelige placering.
27654. Stubben kan ikke få fat på kalderhandlen.
27655. Liste-id'et blev ikke fundet.
27656. Dataforbindelsen blev etableret fra en adresse, der er forskellig fra den adresse, som FTP-forbindelsen blev etableret til.
27657. Det tidligere certifikat eller konteksten til det tilbagekaldte certifikat er blevet slettet.
27658. Den angivne regel er allerede knyttet til denne udløser.
27659. Kunne ikke finde provider DLL'en.
27660. %2 er forkert konfigureret. Netværkskortet kan ikke behandle fjernadministrationsfunktioner og være medlem af en netværksgruppe på samme tid.
27661. Der blev anvendt en adresse, som er inkompatibel med den protokol, der blev anmodet om.
27662. DHCP-tjenesten betjener ikke DHCPv4-klienter, fordi ingen af de aktive netværksgrænseflader har statisk konfigurerede IPv4-adresser, eller fordi der ikke er aktive grænseflader.
27663. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke hente servercertifikatet til forekomsten '%1', fordi der opstod en intern fejl. Fejl: '%2'.
27664. Disketter kan ikke formateres med UDF-filsystem.
27665. Den ændrede metabasefil kan ikke læses (har forsøgt ti gange). Kontroller, om metabasefilen (a) mangler eller (b) er låst, eller (c) om der er XML-syntaksfejl.%1%2%3%4%5
27666. Der kan ikke skrives til logfilen %2 for webstedete W3SVC%3. Disken er muligvis fyldt. Hvis dette er en netværkssti, skal du kontrollere at netværksforbindelsen er i orden.
27667. Filen skal gennemses, inden ændringerne kan gemmes.
27668. Den angivne streng er ikke et gyldigt HTTP-token.
27669. %1 procent kontrolleret.
27670. Diskoprydning beregner hvor meget diskplads, det er muligt at frigøre på %1 (%2!c!:). Dette kan tage nogle minutter.
27671. 'Betroelseskonto mellem domæner' - Aktiveret
27672. Meddelelsen blev sendt, men ikke modtaget.
27673. Det angivne billede indeholder ikke en palet.
27674. MS DTC Transaction Manager kører i en ustabil tilstand og kan ikke fortsætte. Der blev modtaget en meddelelse med forkert længde. Kontakt Microsoft Produktsupport. %1
27675. INTERN fejl - Oprettelsen af diskgruppen er ikke fuldført
27676. Filsystem : NTFS
27677. Attributtet med typen 0x%1 og forekomstkoden 0x%2 har uventede huller i omfangslisten.
27678. Hændelseskilden understøtter ikke filtrering. Fjern filteret fra anmodningen, og forsøg anmodningen igen.
27679. En JPG-fil er indlæst korrekt.
27680. Ugyldigt filnavn X.
27681. Duplicate property declaration unexpected
27682. Opkaldet tillades ikke for den aktuelle SA-tilstand.
27683. Programfejl 0x%1 opstod i programmet %2 på adressen 0x%3.
27684. Gendannelsen af '%1' mislykkedes kl. '%2', da gendannelsesdrevet er for lille. Prøv at gendanne på et større drev.
27685. Der opstod en fejl i tjenesten Windows Process Activation under indstilling af identiteten for lyttefunktionsadapteren '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
27686. Vælgeren indeholdt en cyklus.
27687. Ingen grænseflade registreret.
27688. Enheden til afspilning af lyd findes ikke længere.
27689. DNS-zonen har ingen NS-oplysninger (Name Server).
27690. Der blev indtastet en ugyldig værdi for X. Standardværdien anvendes.
27691. Det blev forsøgt at afbryde en tråd, hvis pause-antal havde nået maksimum, midlertidigt.
27692. Konfigurationsfilen blev ikke læst, da der ikke var tilstrækkelige rettigheder
27693. Længden kan ikke være større end kapaciteten.
27694. RAS- og IAS-servere
27695. Det nye link og den eksisterende fil skal findes på samme diskenhed.
27696. Metoden 'set' understøttes ikke for denne egenskab.
27697. Programmet har ikke OWNER-rettigheder til telefonen.
27698. Der kunne ikke oprettes forbindelse til tjenesten Telekommunikation.
27699. Det anmodede API understøttes ikke på fjernserveren.
27700. Aktuelt understøttes kun proportional udvidelse. X skal være lig med Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions