English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

21801. Størrelsesfelterne i VM_VOLUME_LAYOUT-inputstrukturen er indstillet forkert.
21802. %1 byte ledig diskplads ville blive tilføjet.
21803. canonical name =
21804. Medlemmet er ikke forældet eller frakoblet.
21805. Sikkerhedskopiering standsede, inden den var fuldført.
21806. MS DTC-sporingskomponenten kunne ikke indlæses eller initialiseres.
21807. IPMGM kunne ikke registrere protokolkomponenten. Dataene er i fejlkoden.
21808. Klienten omdirigeres til en proxyserver.
21809. Den angivne ALPC-meddelelse er ugyldig.
21810. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig PCT-bus-SERR-fejl under en transaktion af type %3 på adressen %4 på PCI-bus %5, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
21811. Driveren har deaktiveret skrivecahcen på enheden %1.
21812. --- MERE ---
21813. Select-listen for samletabellen er ugyldig.
21814. Der blev fundet fejl i indeks %2 til filen %1.
21815. Attributten '%1' i xsl:decimal-formatet '%2' må ikke omdefineres med værdien '%3'.
21816. Der kan ikke sendes forespørgsler til MSMQ-serveren '%1' (Fejl: 0x%2). Kontroller dine tilladelser og netværksforbindelsen.
21817. Objekt-id'et (OID) er ukendt.
21818. Hvis det er angivet, tillader assemblyen med det sikre navn, opkald der er delvis tillid til.
21819. expire = %1!lu! (%2)
21820. Transportlaget kan ikke dynamisk opnå flere noder.
21821. Den offentlige nøgle har ikke den minimumstørrelse, der kræves af den pågældende certifikatskabelon.
21822. Windows kan ikke få adgang til de filer, der kræves til installationen.
21823. Dokumenterne ikke blevet gemt i indholdsindekset, da partitionen er blevet slettet,.
21824. Fjernkontoen har ikke Remote Access-tilladelser.
21825. Den angivne miniversion af filen blev fundet, men den er ugyldig. Den mest sandsynlige årsag er en gendannelse til lagringspunktet for en transaktion.
21826. Klienten har slettet en cookie i cookiebeholderen: Domæne=%2, Sti=%4, Navn=%6, Værdi=%8
21827. Dette InputProviderSite er allerede fjernet.
21828. Tillad, at 64-bit (eller 32-bit) programmer åbner 64-bit nøgler
21829. Metoden kan ikke kaldes.
21830. Klienten kunne ikke godkendes, for EAP-typen (Extensible Authentication Protocol) kan ikke behandles af serveren.
21831. Det blev forsøgt at omdirigere aktiveringen af typen 'Typenavn, X', som allerede er omdirigeret.
21832. Serverprocessen kører med en anden SID end den, der kræves af klienten.
21833. Fejlkode X blev modtaget fra serversvaret.
21834. Oprettelse en ny tjeneste
21835. Opdateringen blev ikke anvendt på dette produkt.
21836. Den angivne adresse er ikke en gyldig multicast-adresse.
21837. Dette er den sidste ekstene fejlmeddelelse i filen. Det er kun en markering, som aldrig er udført.%1
21838. Der opstod en fejl under forsøg på at fjerne sharet %1. %2
21839. Det var ikke muligt at hente oversigtsoplysninger fra %1.
21840. Der er intet præ-logonnetværk inden for et synligt område.
21841. Mutex-ydelsesdata kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
21842. Timer::SetTimer returnerer denne succeskode, hvis kaldet opstod, mens timeren var stoppet. Timeren sendes ikke, før uret kører
21843. Kommandoen Dispatch meddeler, at læseren er i en ugyldig tilstand
21844. Metoden '%1' er kun gyldig efter kald til startDocument().
21845. Installationen af %1 tillades ikke af politikken for softwarebegrænsning. Windows Installer tillader kun installation af elementer uden begrænsning. Godkendelsesniveauet, der blev returneret af politikken for softwarebegrænsning var %2 (returneringsstatus %3).
21846. Programmet til kryptografiske tjenester (CSP) blev ikke fundet for denne algoritme.
21847. Viser de nedarvede brugerdefinerede fejlmeddelelser.
21848. Deaktiverer SQL-cacheafhængigheden for databasen.
21849. Ikke-udført opgave er startet.
21850. Programnavnet er ugyldigt, fordi det indeholder specialtegn. Angiv et andet programnavn uden specialtegn.
21851. Gruppen SERVERS findes ikke i den lokale sikkerhedsdatabase.
21852. Den angivne navngivne pipe er i den lukkende tilstand.
21853. DHCP/BINL-tjenesten på denne computer lukkes. Se meddelelserne i den forrige hændelseslog for at finde årsagerne.
21854. Skriverstatus er ikke tilgængelig for en eller flere skrivere. En skriver har muligvis nået grænsen for antallet af tilgængelige sikkerhedskopier/gendan-sessionstilstande.
21855. Navngivningskonteksten blev ikke fundet.
21856. Objektet UUID er allerede blevet registreret.
21857. En Indholdsserver kunne ikke sideinddele en blok.
21858. Windows Media-serveren tillader ikke adgang. Der er muligvis angivet forkert brugernavn og/eller adgangskode.
21859. Hierarkiske indholdskilder, f.eks. i filsystemet, kan ikke indlejres.
21860. Viser alle tabeller, der er aktiveret for SQL-cacheafhængighed:
21861. Argumentet X har et ugyldigt format.
21862. UMDF-værten (%1) er blevet lukket.
21863. Forsøger at hente kontooplysningerne.
21864. Denne transaktion er allerede blevet udført.
21865. Ikke-genkendt meddelelse modtaget i mailslot.
21866. Vellykket dataanmodning fra TDI-enheden.
21867. Der er ikke nok videoressourcer tilgængelige til video- eller lydafspilning.
21868. Printerdriverens kontrolpunkt kunne ikke tilføjes
21869. Der er ikke hukommelse nok.
21870. Det angivne ISRC er ikke gyldigt.
21871. Den angivne transaktionskontekst er allerede registreret i en transaktion
21872. Microsoft-softwarelicensbetingelserne blev ikke fundet. Kontroller, at installationskilderne er gyldige, og genstart installationen.
21873. DHCP/BINL-tjenesten har ikke fastslået, om den er godkendt i katalogtjenestens domæne "%2" (Server-IP-adressen %1)
21874. MSMQ fandt et problem i forbindelse med den lokale domænecontroller. Indtil problemet løses, fungerer MSMQ muligvis ikke som forventet. Brug Logbog, og undersøg katalogtjenesten, tjenesten Filreplikering og systemlogfilerne for at identificere problemet.
21875. Status for tjenesten, som ikke er en Plug and Play-tjeneste, kunne ikke registreres: %1
21876. Typen af IKE-identifikationsdata understøttes ikke.
21877. Der opstod en ukendt mediefejl.
21878. Den asynkrone handling er aktiv.
21879. Opkaldet kunne ikke oprette forbindelse, fordi den eksterne computer har aktiveret funktionen Vil ikke forstyrres.
21880. COM+-hændelsessystemet kunne ikke arrangere abonnenten til abonnementet %2. HRESULT var %1.
21881. En eller flere meddelelser kunne ikke slettes.
21882. Modtog besked om låsning af en handle-diskenhed, der ikke administreres af RSM. Der blev ikke foretaget nogen handling.
21883. Opgaven er ikke blevet kørt endnu.
21884. Der blev fundet en server i vores domæne
21885. Modemet (eller en anden forbindelsesenhed) bruges allerede eller er ikke konfigureret korrekt.
21886. Run the standard test suite
21887. TASKKILL Luk eller stands en kørende proces eller et kørende program.
21888. Den binære form af et ACL-objekt er ugyldig.
21889. Licensen er beskadiget eller ugyldig. Få en ny licens.
21890. Meddelelseslogføring
21891. Der kan ikke ringes op til X igen, mens et tidligere opkald stadig er i gang.
21892. Den angivne størrelse for logfilen er for stor.
21893. Den tildelte BitmapEncoder understøtter ikke globale metadata.
21894. VERIFY er slået fra.
21895. Et forsøg på at oprette en ny skabelon blev ikke gennemført, fordi der allerede findes en skabelon med samme skabelon-id.
21896. Metadataattributten for transaktionen på filen eller mappen %hs er beskadiget og kan ikke læses.
21897. Ydelsestællerstrenge i registreringsdatabaseværdien for ydelse er beskadiget under behandlingen af udvidelsestællerudbyderen %1. Værdien BaseIndex fra registreringsdatabasen for ydelse er det første DWORD i dataafsnittet, værdien LastCounter er det andet DWORD i dataafsnittet, og værdien LastHelp er det tredje DWORD i dataafsnittet.
21898. Handlingen Abonner med leveringstilstanden Push er kun tilgængelig på fjernsessioner.
21899. Faxtjenesten kunne ikke læse konfigurationen af tjenesten. Det skyldes sandsynligvis, at registreringsdatabasen er beskadiget, eller at der ikke er tilstrækkelige systemressourcer. Geninstaller faxkomponenten. Win32-fejlkode: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
21900. Der blev ikke fundet nogen kombination af midlertidige filtre, som kan oprette forbindelsen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions