English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

26401. Vi har brugerangivne certifikater. Serveren har ikke angivet nogen udsteder, så prøv alle certifikaterne.
26402. IPv6 er ikke installeret på denne maskine. IPv6 kræves til Windows Peer-to-Peer-infrastrukturen.
26403. Behandlingstilstanden for tilbagekoblingspolitik er %1.
26404. NtpClient kunne ikke indstille en domænepeer, så den kan bruges som tidskilde, på grund af en registreringsfejl. NtpClient forsøger igen om %2 minutter og fordobler derefter antallet af gentagelsesforsøg. Fejl: %1
26405. MSDTC-brugergrænseflade
26406. Dataindsamlersættet %1 startede opgaven %2.
26407. SRK blev registreret som ugyldigt under genstart.
26408. Den angivne VARTYPE-værdi er ugyldig.
26409. Der blev ikke identificeret et passende sted til %1.
26410. Det asynkrone resultatobjekt er null eller af en uventet type.
26411. Den ekstra enhed %2 blev ikke slettet på serveren %3.
26412. Ugyldig mediebyte.
26413. Attributten "revises" understøttes ikke af elementet på øverste niveau i skemaet.
26414. No change
26415. Der opstod en intern klyngefejl. Dataene blev ikke initialiseret korrekt.
26416. Serveren forsøgte at fremsætte en Kerberos-begrænset delegationsanmodning om en destination uden for serverens ressource. Dette understøttes ikke og viser en fejlkonfiguration på denne servers tilladelse til at delegere til liste. Kontakt administratoren.
26417. Der er ingen tilgængelige tilbagekaldsoplysninger til sikkerhedscertifikatet for dette websted
26418. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. URI'en kan ikke indeholder nøgler, men klassen er ikke separat.
26419. Der kan ikke oprettes en forekomst af objektet på øverste niveau for elementet 'X'.
26420. Du skal angive et godkendelsesniveau, en sikkerhedspakke og protokolsekvensen ncacn_http, hvis du vil bruge RPC/HTTP-frontend-sikkerhed (%1!S!)
26421. MediaProc er i den forkerte tilstand.
26422. IMAPI understøtter ikke den anmodede type flersession.
26423. Tjenesten kan ikke få adgang til Exchange 5.5-serveren. Mulige årsager er, at det Microsoft Exchange 5.5-servernavn, der er blevet konfigureret, er ugyldigt, at Exchange 5.5-serveren er midlertidigt utilgængelig, eller at den konto, der benyttes af søgetjenesten, ikke har administrativ adgang til Exchange 5.5-serveren. Kontroller alle disse egenskaber, og prøv igen.
26424. Parameteren skal være en PKCS 9-attribut.
26425. Kanalkontrol kan ikke indstilles for lokal trådlagring
26426. Den angivne godkendelsesliste i hovedtilstand findes.
26427. Hændelser for printerinstallation
26428. Det lykkedes ikke at stoppe DSFR-tjenesten (Distributed File System Replication).
26429. Der er ikke tilstrækkelig diskplads til at oprette øjebliksbilledet på lagerplaceringen.
26430. Antal mislykkede forbindelser
26431. Denne installationspakke kunne ikke åbnes. Kontroller, om pakken eksisterer, og om du kan få adgang til den, eller kontakt forhandleren af programmet for at kontrollere, om dette er en gyldig Windows Installer-pakke.
26432. En invitation, der er angivet for deltagelse i gruppen, er ugyldig.
26433. Installationsfejl: Der opstod en fejl, da Windows skulle installere følgende opdatering %1: %2.
26434. Windows Media Player kan ikke gendanne rettighederne til medierne, da der ikke blev fundet nogen sikkerhedskopierede rettigheder på computeren.
26435. UPS-tjenesten kunne ikke få adgang til den angivne COM-port.
26436. Det er kun hændelser af typen PreProcessInput og PostProcessInput, der kan opnå adgang til det midlertidige InputManager-område.
26437. Versionen understøttes ikke
26438. Enheden kræver et særligt formateringsprogram fra leverandøren.
26439. EndWrite kan kun kaldes én gang for hver asynkron handling.
26440. Der blev nægtet adgang til mediefilen.
26441. Meddelelser til underordnede træstrukturer understøttes kun for overordnede NC-elementer.
26442. Programmet blev ikke gendannet. Dette kan skyldes systemfejl (angives af tidligere hændelser i logfilen) eller en beskadiget sikkerhedskopiafbildning (forsøg at gendanne med en gyldig afbildning). %1
26443. Der skal indlæses en dll-fil.
26444. Virksomhedsregelscripts er deaktiveret for det kaldende program.
26445. En fil kan ikke allokeres.
26446. Missing closing brace, or illegal array element
26447. CoID=%1: Brugeren %2 oprettede forbindelse på port %3 den %4 kl. %5 og afbrød forbindelsen den %6 kl. %7. Brugeren var aktiv i %8 minutter og %9 sekunder. Der blev sendt %10 bytes, og der blev modtaget %11 bytes. Porthastigheden var %12. Årsagen til, at forbindelsen blev afbrudt, var %13.
26448. IP-adressen til netværkskortet %1 er allerede frigivet.
26449. Systemet kunne ikke finde den angivne ressource.
26450. Den infrarøde filoverførselstjeneste opdagede en fejl under start. Den rapporterede fejl var %1.
26451. %1 OnAccess-filter er tilsyneladende ikke indlæst - OnAccess-scanning er deaktiveret - genstart tjenesten.
26452. (GMT-01:00) Kap Verde
26453. Det bufferområde, der er overført til funktionen, er ikke stort nok.
26454. 'maxOccurs' for alle partiklerne i en -gruppe skal være 0 eller 1.
26455. Timeout for gensamling = %1!u!
26456. Drevet rapporterede, at mediet ikke kan slettes.
26457. Den angivne værdi må ikke være false.
26458. Samlingen kører allerede.
26459. DHCP-klienten %2 afslog adressen %1.
26460. Den aktuelle værdi var X.
26461. Tjenesten MSMQ er online med Active Directory-domænetjenester og kan bruges.
26462. Antallet af rækker med ændringer, der venter på at blive udført, har overskredet den angivne grænse.
26463. Sender 500-svar, AuthenticationSchemeSelectorDelegate udløste en undtagelse: X.
26464. Objektet eksisterer allerede
26465. Ingen afhængighedsegenskab EgenskabsnavnX.
26466. %1 kan ikke køres i Win32-tilstand.
26467. Filen (%1) indeholder for mange advarsler. Der rapporteres ikke flere advarsler under denne handling. Løs de problemer, der angives af de aktuelle advarsler.%2%3%4%5
26468. Terminal Server kunne ikke oprette et nyt selv-signeret certifikat til Terminal Server-godkendelse på SSL-forbindelser. Den relevante statuskode var %1.
26469. %1 KB i %2 mapper.
26470. Fejlrapportering kunne ikke læse CrashControl-indstillingerne.
26471. Gendannelsen af diskenhed %2 til tilstanden for et tidligere øjebliksbillede er fuldført.
26472. BITS har aktiveret peer-klient- og/eller peer-server-relaterede komponenter.
26473. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Objektet WSManEnumerator er fuldt, og der kan ikke tilføjes flere elementer.
26474. Kunne ikke stoppe den eksisterende sporingssession.
26475. MS DTC Transaction Manager kører i en ustabil tilstand og kan ikke fortsætte. Kontakt Microsoft Produktsupport. %1
26476. Rettighed til at modtage direkte input
26477. Opkaldet tillades ikke fra en dynamisk session.
26478. Gruppepolitikudvidelsen til omdirigering af mappe er blevet startet.
26479. Der er opstået en uventet fejl.
26480. Printeren er offline.
26481. DNS-navnet er et fuldt kvalificeret DNS-navn.
26482. GET DISKS -- Viser de diske, der aktuelt er online
26483. DHCPV6-frigivelse
26484. Det er ikke muligt at åbne den angivne enhed til hentning af lyd, fordi der er opstået en uventet fejl.
26485. PCMCIA-tuple-oplysningerne for PCCARD i sokkel %2 kunne ikke læses.
26486. Kontoen %1 har ikke rettigheder til interaktivt logon på denne computer.
26487. Attributten '%1' er obligatorisk og kan ikke låses.
26488. Metoden kan ikke kaldes to gange i den samme forekomst.
26489. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle svaret, fordi det er større end den maksimalt tilladte størrelse.
26490. Den angivne tjeneste kan ikke startes, fordi den er deaktiveret eller fordi den ikke har nogen aktiverede enheder tilknyttet.
26491. Fejl under behandling af SSI-fil

26492. Der kræves mindst ét navn på dette sted.
26493. X Columns.Count:Y
26494. Diskenhedens stinavn blev ikke hentet.
26495. Fejlmedtagelse tilføjet
26496. Det nødvendige autoriseringsniveau er ikke understøttet.
26497. Klassen er ikke licenseret til brugeren.
26498. JPG-billeder anbefales ikke, når der bruges en gennemsigtig farve.
26499. Der opstod en fejl under fjernelsen af registreringsoplysninger om programmet til COM+. Kontakt supportteknikerne.
26500. Der blev ikke fundet nogen egnet transformering til kryptering eller dekryptering af indholdet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions