English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

8301. Serialiseringsoplysningerne til meddelelsesobjektet er ugyldige eller forkert udformede.
8302. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at en krævet licens ikke blev fundet.
8303. Input til kommando kunne ikke hentes:
8304. Enheden kan ikke indstilles til dette antal linjer og kolonner.
8305. Objektet IAsyncResult blev ikke returneret fra den tilsvarende asynkrone metode i denne klasse.
8306. Tolkningsfejl for manifest: Det selvstændige attribut skal have værdien 'ja' eller 'nej'.
8307. Startprogrammet skal genstartes.
8308. Transaktionslaget kan ikke genkende den angivne transaktionsanmodningstype.
8309. Den ønskede handling understøttes ikke for denne type element på afspilningslisten.
8310. Tjenesten Automatisk konfiguration af traditionelt netværk er i stoppet tilstand.
8311. Opgavestyring startede forekomsten "%2" af opgaven "%1" på grund af systemstart.
8312. Gennemtving nedlukning fra et eksternt system
8313. Den buffer, der er sendt for signaturegenskaben, er for lille.
8314. Det angivne antal diske i et plexmedlem er ugyldigt.
8315. Ugyldig placeringstilstand.
8316. Metadata i Ressourcestyring er beskadigede. Ressourcestyring fungerer ikke korrekt.
8317. Den angivne gruppetype er ugyldig.
8318. Wave-headeren er beskadiget.
8319. Tillad kontrol af domænepolitik
8320. Tjenestens cache er beskadiget.
8321. Den angivne indstilling er for stor.
8322. Den aktiveringskontekst, der er ved at blive deaktiveret, er allerede blevet deaktiveret.
8323. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Værdien for vælgeren %1 er ugyldig.
8324. Kontaktobjektet til MS DTC Transaction Manager understøtter ikke brugerdefinerede egenskaber.
8325. Det delte navn %1 er ikke tilgængeligt fra nogle MS-DOS arbejdsstationer. Er du sikker på, at du vil benytte dette navn?
8326. Der findes ingen gammel konfigurationsfil, der kan gendannes.
8327. Hjemmeagenternes mobile IP-adresse
8328. Opdateringen starter, når alle indholdskilder er blevet frigivet fra andre igangværende opdateringer.
8329. Opgavestyring har fuldført opgaven "%1" , forekomst "%2" , handling "%3" med returkoden %4.
8330. Datastrømmen fra USN-journalfilen %1 undersøges
8331. Der blev fundet et ugyldigt tegn inde i en DTD-erklæring.
8332. Et objekt af typen 'Typenavn' kan ikke konverteres til typen 'Typenavn'.
8333. Opdateringspakken er ikke tilladt på grund af en politik til softwarebegrænsning.
8334. Angiv et bruger-id, eller anvend -E for en forbindelse, der er tillid til.
8335. Læserobjektet har et navn, der findes i forvejen: %1
8336. Flyt til start
8337. Oprettelsen mislykkedes, fordi navnet indeholdt mindst ét tilslutningspunkt til en diskenhed, som det angivne enhedsobjekt ikke er knyttet til.
8338. Der blev fundet et ugyldigt tegn i Base-64-streamen.
8339. Automatisk systemgendannelse kunne ikke oprette et øjebliksbillede, da en valgt vigtig diskenhed findes på en delt klyngedisk. Denne konfiguration understøttes ikke.
8340. DDE-share-initiering lænke
8341. Denne egenskab kan ikke redigeres for Empty Rect3D.
8342. Den angivne fil, %1, kan ikke indlæses på den angivne server, %2.
8343. Der kræves Windows Media Player version 10 eller senere.
8344. Klientstedfortræderen angav ikke et certifikat, og der er ikke andre brugerangivne certifikater. Det er nødvendigt at forsøge en genstart af sessionen.
8345. Metoden IOPMVideoOutput::Configure kan ikke aktivere den angivne output-beskyttelsesteknologi, fordi outputenhedens skærmopløsning er for høj.
8346. EFS-arbejdsfilen kan ikke slettes. Fejl: %1.
8347. Vælg server og database
8348. Ugyldig type for parameteren %1.
8349. Matrixen ApplicationGesture skal mindst indeholde et medlem.
8350. Filen er ikke tilgængelig (f.eks. filen blev ikke fundet, ingen adgang)
8351. Køen med opkaldsanmodninger er fyldt.
8352. Ugyldig parameter "%1"
8353. Parse Error on %2
8354. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Øjebliksbilledskriveren %3 kaldte rutinen %4, som mislykkedes med status %1 (konverteret til %2).
8355. Portdeling (læse)
8356. Det lykkedes ikke at sikkerhedskopiere destinationsoplysningerne i gamle sikkerhedskopisæt, der er udført på sikkerhedskopidestinationen.
8357. Intet kort
8358. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at programmet kører inden for den gyldige udvidelse af licensperioden.
8359. Adresserne på WINS-serverne blev ikke konfigureret.
8360. Søger efter opdateringer...
8361. Angiver servernavn og den port på fjerncomputeren, hvor sessionstilstanden gemmes. Det kræves, når tilstanden er StateServer.
8362. Aktiver &CAS (Code Access Security, aktiveret som standard)
8363. Validitetsfejl.
8364. XPath-udtrykkene i id-begrænsningerne understøtter ikke sortering.
8365. MSMQ Message Authentication er deaktiveret i COM+-programmer, hvor sikkerhedsindstillingerne er aktiveret. Brugen er accepteret.%1
8366. Der er ikke angivet noget outputfilsystem.
8367. Stakken er tom.
8368. OpenDhcpPerformanceData-rutinen blev fuldført.
8369. Replikeringshandlingen fandt et objekt med en ugyldig forekomsttype.
8370. Nøglereferencen (handle) henviser til en ugyldig nøgle.
8371. Egenskabsnavnet er i konflikt med en foruddefineret visningsdefinition.
8372. Serveren er opgraderet
8373. MSMQ kunne ikke oprette forbindelse til %1, fordi tilslutningsbegrænsningen for denne computer var nået. Der er for mange computere, der forsøger at sende meddelelser til eller modtage meddelelser fra computeren. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %2 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2186-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
8374. Ikke en mappe
8375. En ModuleBuilder kan ikke gemmes, hvis den er oprettet under en AssemblyBuilder. Kald i stedet Save i AssemblyBuilder.
8376. Flag, som angiver, at undermapper skal overvåges.
8377. En universel gruppe med aktiveret sikkerhed er ændret til en universel gruppe uden aktiveret sikkerhed.
8378. Tomme matrixer er ikke en gyldig argumentværdi.
8379. Handlingen blev afbrudt.
8380. [MaxAge] Kontrol af udløb af absolut tid (følsom over for clock-afvigelser). Cachen udløber: X.
8381. Der kunne ikke oprettes en gennemsigtig proxy. Hvis der bruges en brugerdefineret RealProxy, skal du sikre, at den indstiller proxytypen.
8382. Der skal angives mindst ét "element" i en gruppe.
8383. Mediet kunne ikke skubbes ud, fordi det findes på et drev.
8384. Der kunne ikke hentes en lås til filsystemet.
8385. Ressourceovervågningen tillader ikke, at fejlhandlingen udføres, mens ressourcen er i den aktuelle tilstand. Dette kan ske, hvis ressourcen er i en afventende tilstand.
8386. Der skal udføres en signaturhandling, før brugeren kan godkende.
8387. Indholdsserver %1 (%2) kører.
8388. Svaret tillader udtrykkelig cachelagring = Cache-Control: X.
8389. The colors identify
8390. Der er ikke diskplads nok til at rette Usn-journalfilen.
8391. Byte, der skal erstatte byte, der er modtaget med paritetsfejl.
8392. Indholdskildens oplysningskode indeholder uventede null-pointere.
8393. Ingen enhed at anslå.
8394. FEJL - Systemtilstanden kan ikke genoprettes fra et flytbart medie/flytbar dvd.
8395. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes pga. utilstrækkelig farvedybde i en visningstilstand
8396. Filformatet er ugyldigt.
8397. Sletter tillidsforholdet til domænet %1
8398. Windows starter.
8399. Den aktuelle tråd er ikke i STA-tilstand (Single Thread Apartment). For at starte en proces med UseShellExecute angivet til True skal den aktuelle tråd være i STA-tilstand. Kontroller, at STAThreadAttribute er markeret i funktionen Main.
8400. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi anmodningen indeholdt ugyldige vælgere for ressourcen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions