English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

24001. Der er allerede blevet oprettet en forekomst af opgraderingsgrænsefladen. Der tillades kun én forekomst af opgraderingsgrænsefladen.
24002. Ugyldig eller manglende undernøgle '%1' i nøglen '%2'
24003. Der opstod en fejl under læsning af rodmappen.
24004. URL-adresse til omdirigering
24005. Opdatering af farveprofilen for printeren %1 mislykkedes med Win32-fejlkoden %2. Farverne svarer muligvis ikke fuldstændigt til farverne i det dokument, der udskrives.
24006. Der kan ikke tildeles en dynamisk hukommelsesbuffer.
24007. Comm Responder kunne ikke oprette den aktuelle nøgle: %1
24008. CHKDSK kontrollerer filer (trin %1 af %2)...
24009. Denne computers computerobjekt blev ikke fundet i Active Directory-domænetjenester. Dette kan skyldes forsinkelser i Active Directory-domænetjenester-replikering.
24010. '%1' skal være samme type i samme områdeelementer med samme navn.
24011. Dcpromo RODC-forfremmelsen mislykkedes, fordi der ikke kunne opnås godkendelse
24012. Tjenesten Windows Process Activation stødte på en fejl under forsøg på at læse konfigurationsdata for konfigurationsafsnittet '%1' fra filen '%2', linjenummer '%3'. Fejlmeddelelsen er: '%4'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
24013. Ikke en almindelig fil %1
24014. Attributten '%1' har en værdi, der ikke passer til den faste værdi, der er defineret i DTD/Skema.
24015. Den forbedrede signatur blev ikke fundet i pakken.
24016. Denne handling understøttes ikke af denne version af hardwareprovideren.
24017. Stedfortrædere, der ikke er af typen MulticastDelegate, må ikke kombineres.
24018. Den angivne port er ikke gyldig.
24019. Der er ikke en tilgængelig klyngesikkerhedskontekst.
24020. Ugyldig URI
24021. Provider-typen svarer ikke til den registrerede værdi.
24022. Der skal være angivet et attribut for objektklassen.
24023. Installationsprocessen kunne ikke startes.
24024. InPlaceBitmapMetadataWriter blev ikke kopieret.
24025. Den angivne stis format understøttes ikke.
24026. Udstederens gyldighedskontrol har registreret en uoverensstemmelse.
24027. IDN-etiketter skal være mellem 1 og 63 tegn lange.
24028. Sikkerhedskopieringen mislykkedes. Kontroller den mappe, der sikkerhedskopieres til.
24029. Kontaktobjektet til MS DTC XA Transaction Manager blev ikke fundet.
24030. Der blev angivet ugyldige data til destinationen
24031. Der er ikke mere hukommelse til rådighed for opdatering af sikkerhedsoplysninger.
24032. Der opstod en netværksdatafejl.
24033. Den sikkerhedpakke, der anmodes om, eksisterer ikke.
24034. En eller flere parametre, der er angivet i LoginTargetIN-strukturen er ugyldig.
24035. Der blev ikke registreret et antispywareprogram, der er kompatibelt med Windows Sikkerhedscenter.
24036. Arraylængderne skal være ens.
24037. Nøglen blev ikke fundet i registreringsdatabasen.
24038. Expected brace or bad type
24039. Der er ingen tilgængelige initiatorkort.
24040. For at kunne bruge BASIC-godkendelsesskemaet på RPC-proxyserveren skal du angive bruger/domæne/adgangskode (-P)
24041. Medlemsbetingelsen Programmappe er 'true' for alle assemblies i den samme mappe som det aktive program eller en underordnet mappe. Assemblies, der opfylder denne medlemsbetingelse, får de tilladelser, der er tilknyttet denne kodegruppe.
24042. Der findes allerede en pakke med samme URI i pakkelageret.
24043. SHIFT Ændrer placeringen af udskiftelige parametre til batchfiler.
24044. Assemblyen er indlæst som ReflectionOnly. Denne API kræver en assembly, der kan køre.
24045. Der opstod en fejl, da tjenesten registrerede beskeder i registreringsdatabase.\nDer tages ikke hensyn til ændringerne i tjenestens konfiguration.
24046. Den offentlige nøgle i certifikatet svarer ikke til den angivne værdi.
24047. Det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%3 er forkert.
24048. Indekset %1 til filen %2 kunne ikke oprettes.
24049. Området er fuldt
24050. NBT Open blev udført.
24051. FEJL - Værdien for indstillingen: %1 mangler. Se meddelelsen om format nedenfor.
24052. Der opstod en fejl under installationen af Windows.
24053. Aktiver TPM (Trusted Platform Module).
24054. Ikke-mappefil
24055. Fejlen blev fundet ved linje %1!u! kolonne %2!u! i svarfilen.
24056. Transformerings-plug-in'en kunne ikke findes.
24057. Tjenesten Opgavestyring kunne ikke initialisere registrering af inaktiv tilstand. Inaktive opgaver startes muligvis ikke som påkrævet. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
24058. Den angivne vært kan tilsyneladende ikke behandle snmp
24059. NodeTest var forventet her.
24060. Sendte faxer kan ikke arkiveres, da faxtjenesten ikke kan oprette adgang til mappen %1, der er angivet som placeringen for arkivmappen Sendt post. Du kan redigere placeringen af arkivmappen Sendt post fra Faxtjenestestyring. Yderligere oplysninger finder du under Fejlfinding i Hjælp til Faxtjenestestyring. Win32-fejlkode: %2 Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
24061. Sidefejltilknytningerne blev ændret, mens en fejlbehandling var i gang. Du skal udføre handlingen igen.
24062. Forsøger at genstarte computeren...
24063. Diskenheden %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Der opstod en læse- eller skrivefejl. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
24064. En afbrydelse er allerede i gang.
24065. En intern konsistenskontrol mislykkedes.
24066. Nulstil tilstanden på drevet %1.
24067. Diskenheden kunne ikke formindskes, fordi den er krypteret af BitLocker, og Fveapi.dll kunne ikke indlæses for at fastslå dens status. Denne handlingen kan kun gennemføres, hvis Fveapi.dll er tilgængelig i %SystemRoot%\System32\.
24068. Fjerncomputergruppenavnet %1 kan ikke slettes fra LANA %2. Datafeltet indeholder fejlkoden.
24069. Netværksgrænsefladen blev ikke fundet, eller netværksgrænsefladen er ikke klar.
24070. Registreringsnøglen X\Y\Z på computeren A kan ikke åbnes.
24071. Ugyldig asynkron RPC-handle.
24072. Der er ikke nogen sikkerhedskontekst til rådighed, der kan tillade repræsentation.
24073. Systemet kan ikke fuldføre processen.
24074. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at der blev anvendt en utilstrækkelig buffer.
24075. Der er ingen post-logon-netværksprofiler.
24076. Det er ikke muligt at afspille en rekursiv afspilningsliste.
24077. Synkroniser katalogtjenestedata
24078. Der opstod en fejl under genoprettelse af forbindelsen til %1.
24079. Der blev fundet et ugyldigt tegn i tekstindholdet.
24080. Typen skal være __ComObject eller være afledt af __ComObject.
24081. GCHandle'ens MDA er løbet tør for tilgængelige cookies.
24082. %2: Ndis nulstiller miniport-driveren.
24083. Kildesti kræves
24084. Denne metode kan ikke kaldes, før open-metoden er blevet kaldt.
24085. Servercertifikat er valideret: RequestHandle=%1, CertHash=%3, WarningFlags=%4
24086. Der blev fundet en brugerdefineret egenskab (%1), men den indeholdt ikke attributten 'Type'. Standardværdien 'String' bruges. Det anbefales, at du angiver den rigtige type. Ugyldig XML:%2%3%4%5
24087. En global gruppe kan ikke have en lokal gruppe som medlem.
24088. Printerdriveren er ikke kompatibel med en politik, der er aktiveret på computeren, og som blokerer NT 4.0-drivere.
24089. Anvendes ikke.
24090. Den angivne diskenhed er offline.
24091. Resultatet af anvendelsen af Windows-rettigheden er: %1
24092. Listen over mappedestinationer for følgende DFS-mappe (Distributed File System) er beskadiget. DFS-mappe: %1
24093. Assemblyen kan ikke tilføjes.
24094. Der accepteres kun objekter af typen CommandBinding i samlingen.
24095. Det er ikke muligt at åbne registreringsdatabasenøglen til hændelseskilde for %1. RegOpenKeyEx returnerede %2. Trap vil ikke blive sendt.
24096. Det er ikke muligt at oprette et andet webproxyscriptmiljø på dette tidspunkt.
24097. Det angivne kodningsgruppe-id blev ikke genkendt.
24098. Udfyldningen er ugyldig og kan ikke fjernes.
24099. Meddelelsen har forkert længde.
24100. Nedtællingstiden til start af AUTOCHK er indstillet til %1 sekunder.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions