English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

101. Invalid superclass
102. Annullerer udgivelsen af samlingsoplysninger Programkontekst:[1], Samlingsnavn:[2]
103. Der er ikke tilstrækkelige hukommelsesressourcer.
104. Filen kunne ikke kopieres til det virtuelle lager.
105. Der er for få argumenter.
106. Modtag computerjournal
107. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig PCI-bus-paritetsfejl under en transaktion af type %3 på adressen %4 på PCI-bus %5, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
108. Opgavestyring har stoppet forekomsten "%2" af opgaven "%1" efter anmodning fra brugeren "%3" .
109. Aktiv tegntabel: %1
110. Der blev angivet en ugyldig landekode.
111. Opgavestyring startede forekomsten "%3" af opgaven "%1", fordi brugeren "%2" har oprettet forbindelse til konsollen.
112. Fejl: Adressen kunne ikke fortolkes
113. Filnavnet er for langt.
114. Det blev fundet et brugerdefineret element, men det mangler den nødvendige attribut 'ID'. Elementet ignoreres. Ugyldig XML:%1%2%3%4%5
115. %2: Driveren blev initialiseret uden fejl.
116. Et firewallprodukt fra tredjepart er ikke aktiveret. Det er ikke muligt at aktivere firewallproduktet automatisk. En administrator skal aktivere firewallproduktet manuelt.
117. Afsenderen til tjenestekontrollen kunne ikke finde tjenestenavnet i afsendelsestabellen.
118. Funktionen til genstart af IIS er blevet deaktiveret.
119. BITS har stoppet lytning efter peer-klient-anmodninger.
120. En ressourcestyring med samme id er allerede registreret med den angivne transaktionskoordinator.
121. Den angivne diskenhed har ingen bevarelsespartition.
122. Der opstod et uventet problem under søgning efter opdateringer. Se Hjælp og support for at få oplysninger om opdateringer om installation eller fejlfinding.
123. %1!15s! %2!15s! %3!15s! %4!15s! %5!6u!
124. Krypteret udeladelse
125. Forespørg om egne kvotaer
126. CHCP Viser eller indstiller nummeret på den aktuelle tegntabel.
127. Den rapporterede maskinkontrolhændelse er en alvorlig hukommelseshierarkifejl. Transaktionstype: %1 Hukommelseshierarkiniveau: %2 Anmodningstype: %3 Adresse: %4
128. UseAttribute er ikke tilladt i SoapTypeAttribute.
129. Nedtællingstiden til start af AUTOCHK kunne ikke indstilles.
130. En krydsreference anvendes lokalt med det samme navn.
131. Genopretter registreringsdatabasen (det kan tage nogle få minutter)...
132. Den planlagte konfiguration af sikkerhedskopiering er i konflikt med indstillinger for gruppepolitik. Fejl: %1. Den planlagte sikkerhedskopiering lykkedes ikke på grund af konflikten.
133. Efter et tilbagekald til 0x%p(0x%p) mislykkedes et fuldførelseskald til ReleaseMutex(%p). Status er 0x
134. Objektlængden for et objekt, der blev returneret af den udvidede tællers DLL-fil "%1" for tjenesten "%2", var ikke korrekt. Summen af de returnerede objektlængder stemte ikke overens med størrelsen på den returnerede buffer. De ydelsesdata, der blev returneret af tæller-DLL-filen, bliver ikke returneret i Perf-datablokken. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder antallet af objekter.
135. Kontrol af metadata: Metadatapost på diskenheden %2 kunne ikke læses og er markeret til genopbygning. Dekrypter diskenheden, hvis fejlene fortsætter.
136. Opgavestyring kunne ikke starte opgaven %1" i opgavemotoren "%2" for brugeren "%3". Brugerhandling: Reducer antallet af aktive opgaver i den angivne brugerkontekst.
137. INTERN fejl - Posten kan ikke have flere tilknytninger
138. Parameteren skal være en forespørgsel eller en strengkonstant.
139. Flyt fokus ned
140. Der må kun angives en af 'lockAttributes'/'lockAllAttributesExcept'
141. Brug af cachelagrede legitimationsoplysninger: RequestHandle=%1, IsProxy=%2
142. [Overspringer %1]
143. Denne type kan ikke repræsenteres som en brugerdefineret attribut.
144. Den sammensatte fil %1 blev forsynet med en nyere lagerversion.
145. Opretter en ny beskrivelse af logisk diskenheds integritet ved blok %1.
146. Windows Media Player kan ikke kopiere numre fra cd'en korrekt, da indstillingerne for cd-drevet i Enhedshåndtering ikke stemmer overens med indstillingerne for cd-drevet i afspilleren.
147. Medieformatet genkendes, men er ugyldigt.
148. Godkendelsen mislykkedes på grund af en overskridelse af brugerkontoens logontidspunkt. Kontroller, at de tilladte logontider for kontoen er korrekte.
149. Proxyserveren tillader ikke adgang. Der er muligvis angivet forkert brugernavn og/eller adgangskode.
150. Konfigurerede [2]
151. Delingsovertrædelse
152. Der blev gjort forsøg på at referere til en del af en fil uden for det korrekte område.
153. EndInit kan ikke kaldes uden først at kalde BeginInit.
154. URL-adressen indeholder tegn, der ikke kan dekodes. URL-adressen er muligvis afkortet eller ufuldstændig.
155. Handlingen, der blev anmodet om, er ikke tilladt i den nuværende jobtilstand. Jobbet er skrivebeskyttet. Jobbet er muligvis blevet annulleret eller har udført overførslen.
156. Lukningsundtagelse for læseren fra kommandoen til udskubning af chipkortet
157. Køen %3 til visning eller hentning af meddelelser blev ikke åbnet. Lokale brugere har muligvis ikke fået tilladelsen Vis meddelelse eller Modtag meddelelse for denne kø. Udløseren %4 fungerer ikke. Fejl %1: %2
158. Sikkerhedssystemet modtog et godkendelsesforsøg med en ukendt godkendelsesprotokol. Anmodningen mislykkedes.
159. Det er ikke muligt at se, om der er trykket på en nøgle, når ingen af programmerne har en konsol, eller når konsolinput er blevet omdirigeret fra en fil. Prøv Console.In.Peek.
160. Udskrifts- eller diskomdirigering er stoppet midlertidigt.
161. Opkaldet kunne ikke videregives, fordi den angivne modtager ikke kunne findes.
162. Opdateringen blev midlertidigt afbrudt, fordi disken <%2> er fuld. Frigør diskplads, så gennemsøgningen af indekset kan fortsætte.%1
163. Kryptering på klientsiden understøttes ikke af fjernserveren, selvom den påstår, at den understøtter det.
164. Initiatoren sendte en opgavestyringskommando til nulstilling af destinationen. Destinationsnavnet er angivet i de gemte data.
165. Ændringerne kan ikke foretages
166. En provider returnerede ugyldige data.
167. Accept mislykkedes.
168. Swap-server
169. Der opstod en fejl, da tjenesten SNMP indstillede den indgående transport.\n %1-transporten er blevet udeladt.
170. Forkert rute angivet for løs kilderute.
171. Certificeringsprotokollen, der kræves af fjernserveren, kan ikke benytte den gemte adgangskode. Forsøg opkald igen med adgangskoden indsat ordret.
172. Der opstod en fejl under brug af Emneassistent. Kontroller hændelseslogfilen for at finde relaterede fejl.
173. Antal byte skrevet til denne stream overskrider det angivne antal byte i Content-Length.
174. Produkt: %1. Programmet forsøgte at ændre en beskyttet Windows-registreringsnøgle %2.
175. XPath-udtrykkene i id-begrænsningerne understøtter ikke variablerne '%1'.
176. Det lykkedes ikke at få en handle til sikkerhedskontoens eksisterende legitimationsoplysninger.
177. Sikkerhedskopieringen blev ikke fuldført. Kontrolelementerne kunne ikke læses fra en af sikkerhedskopiafbildningerne.
178. TPM'ens adgangsregister angiver, at den er i lukningstilstand.
179. Udelukkelsesvindue (minutter):
180. Når du udfører en skrivehandling med AllowWriteStreamBuffering angivet til falsk, skal du enten angive ContentLength til et tal, der ikke er negativt, eller angive SendChunked til sand.
181. Adgangssikkerhedsbeskrivelsen %1 til COM-serverprogrammet %2 er ugyldig. Den indeholder adgangskontrolposter med tilladelser, der er ugyldige. Den handling, der blev anmodet om, blev derfor ikke udført. Denne sikkerhedstilladelse kan ændres ved hjælp af administrationsværktøjet til komponenttjenester.
182. OSS ASN.1-fejl: Fejl i programkæde.
183. Svarfilen er ugyldig.
184. CI-tjenesten er lukket.
185. Indhold i hexadecimale byte og tegn:
186. Angiver, om processen skal startes, uden at der oprettes et nyt vindue til den.
187. Søger efter domænecontroller for domænet %1
188. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Svaret fra destinationscomputeren indeholder en eller flere ugyldige SOAP-headere.
189. ID for det valgte netværkskort bruges af en anden arbejdsstation.
190. Den maksimale værdi for identifikatorer til domænekonti er nået. Der kan ikke tildeles flere kontoidentifikationsgrupper til domænecontrollere på dette domæne.
191. Der er ikke tilstrækkelig ledig fysisk eller virtuel hukommelse til afsnitsbuffere, der skal bruges til indeksering af data. Frigør hukommelse.
192. Volume %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Der opstod en fejl under udførsel af en filsystemhandling. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
193. Klyngens quorum-ressource må ikke være afhængig af noget.
194. Nummeret kan brændes, og der var ingen brændingsgrænse for afspilningslisten.
195. %1!-15.15s! - Gør LUN tilgængelig fra den eller de angivne vært(er).
196. Nulstil tilstanden på mediet %1.
197. Det angivne sæt for skærmfrekvensintervallet er ugyldigt.
198. Transaktionen blev afbrudt. Men afbrydelsen var ikke vedvarende.
199. Der kan ikke oprettes et symbolsk link.
200. Sharing Service

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions