English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

19601. Brugeren %1 har oprettet forbindelse, men er ikke godkendt pga. følgende fejl: %2
19602. Provider-skrivning
19603. Indgangspunktet blev ikke fundet.
19604. Indeksfilen %1 er beskadiget og bliver genopbygget.
19605. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger kunne ikke få adgang til Active Directory på grund af følgende LDAP-fejl: Fejlkode %1 (%2)
19606. Ugyldig opkaldshandle.
19607. Usbperf-dataindsamling mislykkedes. Der er ingen data tilgængelige.
19608. Kunne ikke forsøge abonnementet igen.
19609. Tilbagevendende møde
19610. MAPI: Adgang nægtet, fordi adgangstiden er ugyldig.
19611. partiklen eller attributter og '%1' udelukker hinanden.
19612. Domænet i et assembly- eller programlager kan ikke bestemmes.
19613. Fjerncertifikatet blev bekræftet som værende ugyldigt af brugeren.
19614. Sammenligningsreglens værdi for indekset %1 til filen %2 rettes.
19615. Komponenten findes allerede.
19616. Opgavestyring kunne ikke annullere en transaktion under opdatering eller sletning af en opgave. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
19617. Der blev ikke valgt en fil til oprettelse.
19618. Den angivne logiske arbejdsenhed findes allerede.
19619. Den valgte harddiskplads indeholder allerede en partition.
19620. Gendan filer og mapper
19621. Symbolske kæder for fjern til lokal er aktiveret.
19622. Teksten X er ikke en gyldig Y.
19623. Der blev angivet et ulige antal tegn for en binær attributværdi (%1). Binære værdier angives med et lige antal tegn (f.eks.: FFFE01).%2%3%4%5
19624. %1 allokeringsenheder til rådighed på disken.
19625. The driver has reported the following debug information: %2.
19626. %2: Netværksforbindelsen kører.
19627. Automatiske opdateringer.
19628. Det blev forsøgt at logge på, men tjenesten netlogon var ikke startet.
19629. Der er ikke nogen tilbagekaldsdata tilgængelige for WMR-kildefilteret.
19630. Der kan ikke anmodes om semaforer på interrupttidspunktet.
19631. Job er udført. Bruger: %1, job: %2, job-id: %3, ejer: %4, filecount: %5
19632. Tjenestestyringen er optaget.
19633. MS DTC-logfilen kan ikke dekomprimeres. Kontroller, at der er tilstrækkelig diskplads på enheden til MS DTC-logfil.
19634. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne standard-TCP/IP-printerporten %1. Fejl: %2. Dette kan ske, hvis sikkerhedskopifilen indeholder ufuldstændige data om porten, eller hvis porten eller portindstillingerne ikke er kompatible med den Windows-version, der er installeret på destinationscomputeren. Genopret den berørte port på destinationscomputeren.
19635. Den angivne diskenhed indeholder en manglende disk.
19636. Registrerer typebiblioteker Biblioteks-id: [1]
19637. Navnet må ikke være null eller tomt.
19638. BCDEDIT Angiver egenskaber i startdatabasen for at kontrollere startindlæsning.
19639. Den angivne fil kunne ikke dekrypteres.
19640. Egenskaben findes ikke.
19641. Automatisk opgradering af diskenheden på drev %1 kunne ikke aktiveres.
19642. Brug %1
19643. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig fejl, der er rapporteret til CPU %1.
19644. Fjernsystemet kan ikke nås via transportprotokollen.
19645. Handlingen kan ikke udføres, fordi enhedsgrænsefladen er blevet fjernet fra systemet.
19646. Denne handling er ikke tilladt på en deaktiveret krydsreference.
19647. Cachen og proxyudgivelsespunktet understøtter ikke denne egenskab eller metode.
19648. Viser autorisationsregler, der er angivet i denne nodes konfigurationsfil.
19649. Tid mellem adressetildeling og tilstanden RENEWING
19650. Filnavnet på modulet 'X' skal indeholde en filtype.
19651. Ugyldig post i registreringsdatabasen.
19652. Ufuldstændigt forespørgselsudtryk.
19653. Det er ikke muligt at binde IFilter for det integrerede objekt.
19654. Det angivne flag til filsystemet er ugyldigt.
19655. Den angivne reference (handle) er ugyldig på grund af en transaktion. Den mest sandsynlige årsag er tilstedeværelsen af en hukommelsestilknytning på en fil eller en åben reference (handle), da transaktionen blev afsluttet eller gendannet til et lagringspunkt.
19656. Registreringsparameteren er forkert.
19657. Denne funktion er ikke implementeret.
19658. Der blev føjet en cookie til anmodningen: Domæne=%2, Sti=%4, Navn=%6, Værdi=%8
19659. Du skal angive et eller flere godkendelsesskemaer, hvis du vil opnå godkendelse på RPC/HTTP-proxyserveren
19660. Parameteren X kan ikke være null, medmindre Y er en absolut URI.
19661. En mediekilde kan ikke overgå fra stoppet tilstand til midlertidigt afbrudt tilstand.
19662. Der er ikke implementeret andre områder end byte.
19663. Outputskriveren til kodeoprettelse og den angivne skriver stemmer ikke overens og kan derfor ikke anvendes. Dette skyldes sædvanligvis forkert implementering af en klasse afledt fra CodeGenerator.
19664. Ukorrekte typer i samlingen.
19665. Projektet kan ikke initialiseres, fordi kontrolpunktposten ikke kan læses. Datastrukturerne på disken nulstilles. Kontroller, at hardwaren fungerer korrekt. %1
19666. Tredjeparts-INF-filen indeholder ikke oplysninger om digitale signaturer.
19667. Arrayets længde skal være et multiplum af X.
19668. Dette indholdsindeks har ikke gennemsøgt Anmærkninger/Genvej, fordi de er indeholdt i et skyggeindeks.
19669. Remote Access-serveren hentede IP-adressen %1 til brug på serverens netværkskort.
19670. Serveren fandt en ugyldig AT-planlægningspost.
19671. UIElement.Measure(availableSize) kan ikke kaldes med størrelsen NaN.
19672. Processens standard-fejl-stream.
19673. Windows Remote Shell kan ikke behandle anmodningen. Vælgerværdien %1, der er angivet i anmodningen, blev ikke fundet.
19674. Silent Running: falling temperature caused new fan speed = %2
19675. Ugyldig liste sendt som en parameter
19676. Windows Media Player kunne ikke oprette biblioteket. Du skal være logget på som administrator eller medlem af gruppen Administratorer for at kunne installere Player. Kontakt systemadministratoren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
19677. Afbilde et afsnit for læsning
19678. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)-fjernserveren behandlede ikke godkendelsesanmodningen.
19679. WaitHandle'en kan ikke signaleres, fordi den vil overskride sit maksimale antal.
19680. Synonymordbogsfilen %2 kan ikke indlæses for landestandard-id'et %3.%1
19681. Konfigurationen blev fuldført.
19682. SlipBehavior.Slip understøttes kun på en rod-ParallelTimelines, der ikke bakker, accelererer, deaccelererer eller har RepeatBehavior angivet som Duration.
19683. Meddelelsestype:: [1], Argument: [2]{, [3]}
19684. Linjeafslutning.
19685. Datastørrelsen er begrænset til X, det blev forsøgt at angive den til Y.
19686. %1 procent færdig. (%2 af %3 beskadigede filposter er behandlet)
19687. Det lykkedes ikke at bestemme det installerede systems gruppepolitikegenskaber. Gruppepolitik vil vente på netværket ved start og logon.
19688. Computer Brugernavn Klienttype Åbne Hviletid
19689. Den lokale printers kontrolpunkt blev ikke fundet
19690. Oprydning af filerne kunne ikke gennemføres.
19691. Der blev fundet et eksisterende inkompatibelt tillidsobjekt på den overordnede server for domænet %1. Den er blevet fjernet og erstattet med et opdateret tillidsforhold.
19692. LDAP-kaldet for at oprette forbindelse og binde til Active Directory blev gennemført.
19693. Ticks skal være mellem DateTime.MinValue.Ticks og DateTime.MaxValue.Ticks.
19694. Den angivne reference (handle) blev ikke fundet.
19695. Kolonnedatatypen for programmets konfigurationsfil blev ikke genkendt. Geninstaller programmet.
19696. Egenskaben CategoryName er ikke blevet angivet.
19697. Der er ikke hukommelse nok
19698. Handlen er ikke initialiseret.
19699. Initialiseringen af WDM-læserens driver kan ikke åbne læserenheden: %1
19700. Parameteren '%1' kan ikke defineres mere end én gang i samme instruktion af typen xsl:call-template eller xsl:apply-templates.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions