English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

5401. %1!d!.%2!02d! GB
5402. Skærmkort (VGA-kompatibel)
5403. Forsøget på at installere Active Directory-domænetjenester mislykkedes. Det angivne domæne (%1) var et andet end det, som sikkerhedskopien er taget fra (%2).
5404. Markeret ved alle WinINet-hændelser vedrørende AUTOPROXY
5405. Kombinationen af FileMode: X med FileSystemRights: Y er ugyldig.
5406. Filterstyring kunne ikke tilknyttes diskenheden '%3'. Denne diskenhed vil ikke blive filtreret, før computeren genstartes. Den endelige status var %1.
5407. Handlingen mislykkedes af en ukendt årsag.
5408. Den primære domænecontroller for domænet %1 blev ikke fundet.
5409. Nøglehændelse Vent
5410. Det angivne certifikat er blevet tilbagekaldt.
5411. Kryptografiske tjenester kunne ikke initialisere katalogdatabasen. Fejlen var: %1 : %2.
5412. Accepter dette svar som gyldigt på basis af antal forsøg = X.
5413. COM-sikkerhedsniveauet kunne ikke angives.
5414. Oplysninger om den manglende enhed %2 blev oprettet på serveren %3.
5415. Bundet til ukendt type.
5416. HTTP-anmodningen blev ikke omdirigeret.
5417. lyt efter servermeddelelser via WS-Discovery
5418. Tolkningsfejl for manifest: Ugyldig xml-erklæring.
5419. Ukendt grænseflade.
5420. Ugyldig Diffie-Hellman-gruppe
5421. Den angivne video-codec er ikke installeret i systemet.
5422. Stien er ikke angivet, eller den er en tom streng. Kontroller, at du angiver en sti.
5423. Aflastning af TX IP-hardwarekontrolsum er aktiveret
5424. Et null-objekt kan ikke konverteres til en værditype.
5425. Hardwaren har registreret en uoprettelig hukommelsesfejl.
5426. Starter et udskriftsjob for et dokument
5427. Den aktuelle disc er ikke den samme, som filsystemet blev importeret fra.
5428. Der opstod en fejl under styring af enheden.
5429. Kommandoen forsøger at anvende et ugyldigt familie-id.
5430. Det var ikke muligt at behandle kommandolinjeargumentet [/userlocale]. Fejlkode: 0x%1!X!
5431. NtpClient fuldførte behandlingen af domænepeer'en %1 efter en tidligere fejl.
5432. Andet vinduesprogram
5433. FEJL: Ugyldigt %1-felt
5434. Windows Media Player kan ikke brænde filerne på cd.
5435. HTTP status 403: Klienten har ikke tilstrækkelige adgangsrettigheder til det serverobjekt, der blev anmodet om.
5436. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) konstruerede ikke gyldige URL-adresser til det virtuelle websted %1. Det virtuelle websted %1 standses derfor. Dette kan skyldes ugyldige tegn i webstedsbindingerne. Følgende tegn er ikke tilladt i en webstedsbinding: "\"" "/" "\\" "[" "]" ":" "|" " " "<" ">" "+" "=" ";" "," "?" "*" "%" "#" "@" "{" "}" "^" "`". Du kan løse problemet ved at fjerne de ugyldige tegn fra webstedsbindingerne.
5437. En visning af filen kan ikke tilknyttes.
5438. Der kræves et stinavn
5439. Diskenheden kunne ikke åbnes.
5440. ls: socket
5441. Databasen kan ikke åbnes. Kontroller, at databasen fungerer.
5442. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kan ikke registrere eller forny certifikatet %2, fordi der kræves stærk nøglebeskyttelse på den nye private nøgle, som oprettes, og computercertifikaterne ikke understøtter stærk beskyttelse af private nøgler.
5443. Press any key to exit.
5444. Dette indhold kræver, at målingspolitikken er aktiveret.
5445. IPV6-adresser over de NIS+-servere, der er tilgængelige for klienten
5446. Det krævede objekt-id (OID) blev ikke fundet.
5447. Flaget, der viser, at chkdsk er kørt én gang, kunne ikke fjernes.
5448. Windows Ressourcebeskyttelse kunne ikke udføre den anmodede handling.
5449. Ugyldigt indeks.
5450. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Svaret fra destinationscomputeren er ugyldigt.
5451. Den brugerbaserede filtergruppe til sessionen %2 kunne ikke tilføjes.%1
5452. ISAPI'en '%1' rapporterede sig selv som beskadiget. ISAPI'en angav ikke nogen årsag.
5453. Decimalseparatoren kan ikke have en tom streng.
5454. WaitReason er kun tilgængelig, når ThreadState er Wait.
5455. Attributten '%1' har en ugyldig værdi ifølge DTD/Skema.
5456. Watchdog-timeout
5457. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke forny certifikatet %2, fordi den ikke kan finde et nøglecenter, som kan udstede certifikatskabelonen.
5458. Den digitale signatur er beskadiget.
5459. 'Der kræves en hjemmemappe' - Aktiveret
5460. Post-logonprofilen bruger ikke brugerlegitimationsoplysninger til godkendelse.
5461. Størrelsen af den angivne nøgle er ikke gyldig for denne algoritme.
5462. DTD Validation understøttes ikke, når indstillingen NewParser eller MXXMLWriter bruges til at bygge et DOMDocument.
5463. Serveren opfyldte ikke området: X.
5464. Der findes allerede en overflytningsafbildning. Kontakt Microsoft Teknisk support.
5465. Det er ikke muligt at oprette forbindelse til dette netværk Brugerens legitimationsoplysninger blev afvist af serveren.
5466. Programgruppen %1 blev ikke deaktiveret. Anmodningen fra HTTP.sys om at deaktivere programgruppen mislykkedes. Dataene indeholder fejlnummeret.
5467. Bloklængden svarer ikke til dens komplement.
5468. Det er kun tilladt at bruge flere sikkerhedskopidestinationer, hvis sikkerhedskopien placeres på en disk.
5469. Der mangler en nødvendig parameter -
5470. EA INFORMATION for filen 0x%1 kan ikke læses.
5471. Gendannelsen af en eller flere komponenter af typen '%1' blev fuldført kl. '%2'.
5472. Værdien '%1' tilhører ikke #all%2.
5473. Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på den bærbare enhed til, at handlingen kan fuldføres. Slet nogle unødvendige filer på den bærbare enhed, og prøv igen.
5474. Den funktion, der blev foretaget opkald til, kunne ikke foretage en anvendelseskontrol på emnet.
5475. Windows Media Player kan ikke få adgang til filen. Filen kan være i brug, du har muligvis ikke adgang til den computer, som filen ligger på, eller proxyindstillingerne er forkerte.
5476. Serveren modtog en uventet afbrydelse fra en klient.
5477. 'Adgangskoden er udløbet' - Aktiveret
5478. Tjenesten er ikke tilgængelig, transmissionskanalen lukkes.
5479. Øjebliksbillederne af diskenheden %2 blev afbrudt, fordi lagerenheden til øjebliksbilledet ikke var til stede.
5480. COM+-hændelsessystemet har fundet en ugyldig returkode under intern behandling. HRESULT var %3 fra linje %2 af %1. Kontakt Microsoft Produktsupport for at rapportere fejlen.
5481. Provideren fandt en fejl under behandling af Plug and Play-meddelelser. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
5482. Der opstod en fejl under omdirigering.
5483. Serveren %1 blev ikke fundet på netværket.
5484. Klient til certifikattjenester kan ikke finde den påkrævede grænseflade i provideren %1. Fejlkode %2.
5485. Der blev forsøgt en ugyldig handling på et RPC-pipeobjekt.
5486. Typen 'Typenavn' har en ComUnregisterFunction, der ikke bliver kaldt, da typen ikke bliver registreret.
5487. Kunne ikke indlæse nogen transportprotokol.
5488. Transaktionen mislykkedes.
5489. Kataloget blev gendannet.
5490. Et obligatorisk argument mangler eller er forkert.
5491. Printere med adgang til %1
5492. Handlingen kunne ikke udføres, fordi der findes underordnede objekter. Handlingen kan kun udføres på et bladobjekt.
5493. Komponenten kunne ikke flyttes, fordi destinationsprogrammet ikke længere findes.
5494. Windows Diskdiagnosticering registrerede en S.M.A.R.T.-fejl på disk %1 (diskenheder %2; hardware-id %3). Da denne disk imidlertid er kendt for at rapportere ikke-eksisterende fejl, ignorerede Windows Diskdiagnosticering denne hændelse og afsluttede i baggrunden.
5495. Et eller flere cellenumre er ugyldige.
5496. Administratoren %4 overtog ejerskabet af jobbet "%2" fra %3. Job-id'et var %1.
5497. Der er fundet en læk i multicast-området '%1'. En af følgende routere er forkert konfigureret: %2
5498. Der opstod en eller flere fejl ved en OLE DB-handling på flere trin. Kontroller alle OLE DB-statusværdier. Handlingen blev ikke udført.
5499. Det angivne driveformat er ugyldigt eller ikke understøttet.
5500. Transaktionsstyring har deaktiveret understøttelsen af fjern-/netværkstransaktioner.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions