English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

7001. PCMCIA-controlleren har fundet en fejl under læsning af enhedens konfigurationsdata.
7002. Konteksthandlen passer ikke med nogen kendt konteksthandle.
7003. Der skal planlægges en delvis indholdssøgning på disken til øjeblikkelig udførelse.
7004. Indholdsmodellen er ugyldig.
7005. INTERN fejl - Logical Disk Manager kan ikke fjerne den sidste disk i diskgruppen
7006. RADIUS-servernavnet %1 kunne ikke fortolkes til en IP-adresse. Kontroller, at navnet er stavet rigtigt, og at RADIUS-serveren kører korrekt.
7007. Netværksstien blev ikke fundet.
7008. Kvotaer overvåges på diskenheden.
7009. Link-local-IPv6-adresse . . . . . : %1%2
7010. Klassen er ikke registreret
7011. Windows kunne ikke indlæses, da DLL-filen til kernefejlfindingsprogrammet mangler eller er beskadiget.
7012. Den konfigurerede pladsgrænse for disken er overskredet.
7013. Ugyldige ICB-kodeflag i ICB ved blokken %1 rettes.
7014. Timed out
7015. Der blev fundet enten en <%%else%%> eller en <%%endif%%> uden tilsvarende <%%if ...%%>.
7016. Trafikparametrene stemmer ikke overens med parametrene for SA-konteksten.
7017. &Forbindelsesparameter:
7018. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at kaldet mislykkedes, fordi værdien for inputnøglen ikke blev fundet.
7019. Windows Installer kan ikke opdatere en eller flere beskyttede Windows-filer. {{SFP-fejl: [2]. Liste over beskyttede filer:\r\n[3]}}
7020. Ugyldig parameter: X
7021. Der er ikke angivet nogen værdi for en eller flere krævede parametre.
7022. Flagmarkeringer
7023. Tidsprovideren "%1" logførte følgende fejl: %2
7024. Certifikatet blev udtrykkeligt markeret, at brugeren ikke har tillid til det.
7025. Der opstod en alvorlig fejl under oprettelse af legitimationsoplysninger til SSL %1.
7026. Forbereder komponenten %1 til gendannelse.
7027. Programmet har valgt en ikke-understøttet hash-algoritme.
7028. Anmodningen mislykkedes, fordi brugerbufferen er for lille til at indeholde de returnerede oplysninger.
7029. Den handling, der er anmodet om, er ikke tilladt i den nuværende tilstand.
7030. Billede ikke fundet i JPEG-fil.
7031. Der skal angives URI.
7032. Indekset er ugyldigt.
7033. well-known service
7034. Markerer, at det angivne miljøvariabelnavn ikke kunne findes i den angivne miljøblok.
7035. Handlingen kræver en log, der ikke er kortvarig, men denne log er kortvarig.
7036. HTTP status 205: Serverens svar var ugyldigt. Serveren fulgte ikke den definerede protokol. Genoptag jobbet, så BITS (Background Intelligent Transfer Service) prøver igen.
7037. Den ønskede header blev ikke fundet.
7038. Der blev fundet et lavt erstatningstegn uden et forudgående højt erstatningstegn ved indekset: X. Inputtet er muligvis ikke kodet korrekt eller indeholder muligvis ikke gyldige Unicode-tegn (UTF-16).
7039. Listen over tilbagekaldte certifikater er ugyldig eller beskadiget.
7040. Systemprogrammet stoppede en åben COM+-sporingssession under initialisering.
7041. Routerinvitationsadresse
7042. Der er angivet for mange /C:streng-parametre.
7043. File Server Resource Manager has received a configuration request from the file screen filter driver for volume '%1'.
7044. Besked: Dataindsamleren %2 i dataindsamlersættet %1 kunne ikke starte opgave. Fejlkode %3.
7045. Fejl: %1 Fejlkode %2.
7046. Det angivne PCR-indeks er ugyldigt
7047. Intern godkendelsesfejl.
7048. Den automatiske certifikatregistrering af %1 genbrugte den private nøgle ved anmodning om certifikatet %2.
7049. Der opstod en fejl under lukning af registreringsdatabasenøglen
7050. Afviste raw-læsninger
7051. Det er kun akserne 'child' og 'attribute', der er tilladt i et match-mønster uden for prædikater.
7052. Systemstatus eller systemhjælpsvar.
7053. Kaldet fra OSVersion til GetVersionEx mislykkedes.
7054. Tjenesten Tid er ophørt med at annoncere som en gyldig tidskilde.
7055. Windows skal bruge drivere til nogle enheder, som skal starte computeren. Klik på Indlæs drivere, og indlæs den påkrævede enhedsdriver.
7056. Den angivne godkendelsesliste for standardhovedtilstandspolitikken blev ikke fundet.
7057. Der kan ikke oprettes et øjebliksbillede af enheden, fordi den er låst af Bitlocker-drevkryptering.
7058. Windows Media Player har fundet en overførsel med et forkert antal filer. Dette kan ske, hvis et andet program forsøger at oprette job, som har samme signatur som job fra Windows Media Player.
7059. Handlingen vil blokere
7060. Flyt fokus en side ned
7061. Omdirigering fra protokollerne HTTP/HTTPS til andre protokoller, der ikke er beslægtede, kan ikke behandles.
7062. Der er ingen tilgængelige opkald.
7063. FAILURE_ACTIONS : GENSTART -- Forsinkelse = %1 millisekunder.
7064. En Remote Access-klient forsøgte at oprette forbindelse via en port, som er reserveret til routere.
7065. CRC-fejl
7066. Disken er fuld. Den ældre logfil %1 kunne ikke slettes for at skabe ledig plads.
7067. User Information
7068. Aktiveringer på serveren er midlertidigt afbrudt.
7069. Der opstod et sikkerhedsproblem
7070. Systemskriver blev ikke fundet i sikkerhedskopien.
7071. COM+-tjenester kunne ikke initialisere sikkerhedsinfrastruktur på grund af en fejl i den system-API, der er vist nedenfor. Dette skyldes ofte manglende systemressourcer på den lokale maskine. Der vil ikke blive oprettet komponenter, der kræver sikkerhedsinfrastrukturtjenester, i denne proces. %1
7072. Alle tilgængelige vigtighedsordinaler anvendes allerede i den angivne topologi.
7073. Der var ingen kommunikation mellem to indholdsservere.
7074. Segmenter sendt = %1!u!
7075. Den infrarøde filoverførselstjeneste kunne ikke oprette mappen "%1". Den rapporterede fejl var %2.
7076. Start af en ny driverværtsproces.
7077. Dokumentet kunne ikke filtreres, fordi den krævede tegntabel ikke er installeret. Installer tegntabellen for dette dokument.
7078. Hurtigtilstandspolitikken blev tilføjet, men nogle af de tilbud, der blev anmodet om, understøttes ikke.
7079. Anmodningen kræver, at der vælges en aktuel discoptager.
7080. Ordenstallet %1!S! blev ikke fundet:%2!d!.
7081. Den maksimale bithastighed for lyd er ikke gyldig.
7082. Kvotapolitikoplysningerne er indlæst fra registreringsdatabasen..
7083. Forsøg igen senere
7084. Relationer mellem X.Y og Z.A understøttes ikke.
7085. Fejl rettes i mappen %1
7086. Understøttelse af bagudkompatible klienter i MSMQ er startet.
7087. OID-værdien er ugyldig.
7088. Oprettelse af socket: %1 %2 %3 %4 %5
7089. Den serielle strøm, der er ved at blive indekseret, er beskadiget.
7090. Der kan ikke skrives til fejllogfilen. Disken er muligvis fyldt. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
7091. Den angivne værdi for socket-oplysninger er ugyldig.
7092. Denne computer er ikke medlem af gruppen SERVERS.
7093. Signaturen blev ikke bekræftet
7094. Justeringen af videohøjden er ikke gyldig.
7095. Der er ikke tilstrækkelig diskplads til at kunne udføre gendannelseshandlingen. Tilføj en anden disk, eller udskift en af de eksisterende diske, og prøv at udføre gendannelseshandlingen igen.
7096. ftp: setsockopt (reuse address)
7097. Der blev modtaget en uventet EOF eller 0 byte fra transportstreamen.
7098. Kontekstflowet kan ikke gendannes, når det ikke er annulleret.
7099. Send som
7100. Listens datatype skal være afledt af en atomic-datatype eller en union atomic-datatype.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions