English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

1201. Serveren afviser at fuldføre den angivne handling.
1202. POP-servere (Post Office Protocol)
1203. Størrelse på bootfil
1204. UMDF-værten indlæser driver %4 på niveau %3 for enhed %2.
1205. Begynd at tilføje en sessionstilstand.
1206. Forskydningen skal være 0 eller et positivt tal, der ikke er større end antallet af tegn i dataene.
1207. Maksimal alder på adgangskode (dage):
1208. X er en af animationerne på tidslinjen og kan ikke bruges til animering af en egenskab af typen Typenavn.
1209. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke kopiere en ændringsmeddelelse for behandling, og derfor er tjenesten måske ikke synkroniseret med de aktuelle data i IIS-konfigurationslageret. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
1210. Der er ikke tilstrækkelig plads på destinationsplaceringen til at kopiere oplysningerne.
1211. CHKDSK undersøger USN-oplysninger...
1212. Indeksbitmappen %2 i filen 0x%1 er forkert.
1213. TCP/IP-stakken er ikke klar.
1214. Der kan ikke oprettes en permanent undernøgle under en midlertidig forældrenøgle.
1215. OID-værdien var ugyldig.
1216. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Anmodningshændelsen for arbejdstrådens handling kan ikke oprettes for skriveren %3 på grund af status %1 (konverteret til %2).
1217. Arbejdsstationen kunne ikke hente navn-nummeret på computeren.
1218. Windows kan ikke aktivere genbrug på dette share. Kontroller, at du har skrivetilladelser til denne mappe.
1219. Kontoidentifikationsgruppen til denne domænecontroller kunne ikke opdateres. Dette kan skyldes, at domænecontrolleren er optaget af andre opdateringer. Efterfølgende kontooprettelser vil forsøge at opdatere id-gruppen, indtil det lykkes.
1220. Navnet %1 blev oversat til SID %2 fra tillidsskoven %3. Domænedelen for SID'en er ikke på listen over gyldige SID'er, der blev fundet på tillidsdomæneobjektet, og derfor er dette navn til SID-oversættelse blevet ignoreret.
1221. Versionsnummeret for USD er for højt eller for lavt. Programmet kan ikke fungere sammen med denne version af STI-DLL'en.
1222. Globale medlemmer skal være statiske.
1223. Enhedsobjektet %2 kunne ikke oprettes. Initialiseringen mislykkedes.
1224. Den angivne destinationsadressetype understøttes ikke.
1225. Der blev fundet et ugyldigt tegn i headernavnet.
1226. Sammenkædet evaluering er ikke tilladt.
1227. Det angivne kildesæt til videopræsentationen er ugyldigt.
1228. Grænsen for NetShow-datastream på %1 streams er nået.
1229. %1!-15.15s! - Angiver, at det angivne objekt er i fokus.
1230. Registreringsdatabaseserveren kunne ikke initialiseres.
1231. Startede OpenTcpIpPerformanceData-rutinen.
1232. Overflytningen blev annulleret af brugeren.
1233. Profilen skal indeholde mindst én lyd- eller videostream.
1234. Ydelsestæller
1235. Dynamisk Bootp
1236. Jobobjektet %1 kan ikke forespørges om kontooplysningerne. Den kaldende proces har muligvis ikke tilladelse til at forespørge dette job. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
1237. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpSetCredentials for RPC-proxy
1238. Dataafsendelse fra %1 til %2 mislykkedes med fejlkode %3.
1239. værdiattributten skal eksistere i begrænsningen.
1240. Basisstreamen er ikke læsbar.
1241. De scriptblokke, der implementerer navneområdet '%1', må ikke have forskellige URI-tilknytninger for samme '%2'-præfiks.
1242. Den valgte harddiskplads er ikke-allokeret.
1243. NTLM-godkendelse
1244. Der kunne ikke oprettes en stream-handle-kontekst.
1245. Registreringsdatabasesværdien %1 for ydelse er beskadiget. Spring strengen \"%2\" over.
1246. Konfigurationsfilen indeholder et ugyldigt tjenesteprogramnavn.
1247. Sammensatte skrifttyper til systemet kan ikke indlæses. Placeringen blev ikke fundet.
1248. Internettjenester er blevet startet
1249. Præfikset for URI'en kan ikke genkendes.
1250. Advarsel! Den angivne hukommelsesstørrelse er for lille og reguleres til minimumværdien.
1251. Konfigurationsfilens rodnode er ikke et abonnement eller findes ikke i det korrekte navneområde.
1252. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der vedrører behandling af anmodninger
1253. Det maksimale antal underordnede lag er nået.
1254. MCCS-versionen af en skærms mccs_ver-egenskab svarer ikke til den MCCS-version, skærmen rapporterer, når VCP Version (0xDF) VCP-koden bliver brugt.
1255. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger kunne ikke læse fra Active Directory. Fejlkode %1 (%2)
1256. Der er en eller flere fejl i kopierne af diskgruppens konfiguration.
1257. Aktuelt er der ikke indlæst noget globalt katalog i hukommelsen.
1258. Det angivne interval er en udvidelse af et eksisterende interval.
1259. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke oprette en ny separatorfilmappe under sikkerhedskopiering af udskriftskøer til en fil. Dette kan ske, hvis brugeren ikke har tilladelse til at oprette en fil på destinationen, eller hvis der ikke er tilstrækkelig diskplads eller systemressourcer. Udskriftskøerne blev ikke sikkerhedskopieret. Fejl 0x%1.
1260. Tællerens navn.
1261. Metadatahandlingen mislykkedes.
1262. Der forventes en slutning på strengen.
1263. Kataloget til sikkerhedskopiering er slettet.
1264. Faxtjenesten kunne ikke indlæse konfigurationen af serverens regel for udgående routing. Lande-/regionskode: '%1' Områdenummer: '%2'
1265. Den anmodede ressource anvendes allerede.
1266. Den virtuelle rod %2 er fjernet fra indekset.%1
1267. Annuller brug af %1
1268. /N:sektorer Angiver antallet af sektorer pr. spor.
1269. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Handlingen vil blokere.
1270. Gruppenavnet blev ikke fundet.
1271. Tekstformateringsprogrammet kan ikke oprette en tekstformateringskontekst på grund af fejlen: X.
1272. (GMT-06:00) Mexico City
1273. Id'et på mediet var uventet.
1274. Versionen understøtter ikke denne version af filformatet.
1275. MS DTC kunne ikke oprette binding til TIP-socket. Fejlen kan være opstået som følge af, at et andet program bruger den pågældende TIP-socket. MS DTC vil starte, men TIP-funktioner vil ikke være tilgængelige. Hvis du har brug for TIP, skal du gøre den pågældende socket tilgængelig og starte MS DTC igen.
1276. Fjerner sikkerhedskopier Fil: [1]
1277. En nødvendig egenskab blev ikke indstillet af programmet. Kontakt Teknisk support til programmet.
1278. Længden af den buffer, der er sendt for denne handling, er ikke gyldig.
1279. ENDLOCAL Lukker for ændringer af miljøvariabler, som er lokale i en batchfil.
1280. Metoden er allerede defineret.
1281. Der er allerede konfigureret et standardområde på serveren.
1282. Windows kan ikke åbne programmet, da det er deaktiveret.
1283. Konfigurationsfilen for indholdsindekset er ugyldig.
1284. Serverobjektet til domænecontrolleren findes ikke.
1285. Kører konsistenskontrol for programmet %1.
1286. Sikkerhedskopieringen lykkedes ikke, fordi der ikke kan skrives til den konfigurerede netværksdestination.
1287. Andre PCI-broenheder
1288. Der blev foretaget et ugyldigt forsøg på at bruge en filkø for enhedsinstallation til godkendelse af digitale signaturer i forhold til andre platforme.
1289. NBTSTAT-initialiseringsopkaldet mislykkedes.
1290. INTERNAL fejl - Det angivne felt er ugyldigt
1291. Der blev angivet en ugyldig medieundertype.
1292. Installation af sprogpakke – WorkerClass-funktion.
1293. En model med blandet indhold skal defineres som nul eller mere ('*').
1294. Nogle af de oplysninger, der skal oversættes, er ikke blevet oversat.
1295. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle en anmodning af typen Create, fordi destinationen allerede findes.
1296. Der blev ikke fundet en virtuel mappe, der stemmer overens
1297. Der kan kun være en udestående rsp:Send pr. shellforekomst. Send anmodningen rsp:Send igen, når der er modtaget en rsp:SendResponse.
1298. Indholdsindekseringstjenesten startede.%1
1299. %1!c!id = %2!lu!
1300. Indstillingsegenskaben 'Egenskabsnavn' blev ikke fundet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions