English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

8201. Ugyldig netværksudbyder. Tilgængelige netværk:
8202. Typedefinitionen for den globale funktion gennemføres ikke.
8203. Hjælp-filen blev ikke fundet.
8204. Fjernåbning mislykkedes, fordi begrænsningerne for netværksåbning ikke blev overholdt.
8205. Vægtværdien skal være mellem 0.0 og 1.0
8206. Den skabelonversion, der blev anmodet om, er nyere end den understøttede skabelonversion.
8207. &Konfigurer SQL Server til programtjenester
8208. Hændelseslogfilen kan ikke overvåges. Logfilen findes muligvis på en fjerncomputer.
8209. Der er et problem med filen.
8210. Windows-komponenten "%1" blev installeret. (Kommandolinje: "%2")
8211. De underordnede Visual-elementer i denne node kan ikke redigeres, fordi der udføres et trægennemløb.
8212. %1 blev åbnet af fil-id første gang, men ikke anden gang. Det blev ikke forsøgt at genoprette filen %2. Dette er en intern fejl.
8213. Den angivne hardware konfiguration er ugyldig.
8214. Skifte til denne computer
8215. Det blev forsøgt at åbne en kontrolfil til DFS-udgangssti.
8216. Evalueringsperioden for iSCSI-initiatortjenesten er udløbet.
8217. Du deler %1 som %2. Filer i mappen kan være i brug af andre, hvis du sletter mappen, vil den ikke længere være delt. Er du sikker på, at du vil slette den?
8218. Diskenheden kan ikke ekspresformateres.
8219. Klienten (kalderen) kan ikke arrangere de returnerede data på en anden måde - for lidt hukommelse osv.
8220. Serveren har modtaget ugyldige data fra klienten vedrørende kontrolforbindelsen.
8221. Rediger en markeret autorisationsregel.
8222. Microsoft-Windows-Winsock Catalog Change/Operational
8223. Følgende program blev afsluttet, fordi det hang: %1.
8224. Skrivningen mislykkedes, fordi drevet returnerede fejloplysninger, det ikke var muligt at genoprette.
8225. Logonfejl
8226. Den angivne port til HTTP-proxyserveren er ugyldig. Angiv en port mellem 0 og 0xffff
8227. Forkert syntaks i CDATA-sektion.
8228. Ældre komponenter må ikke være til stede i partitioner, der ikke er grundlæggende.
8229. Der er opstået en sikkerhedskontrolfejl.
8230. Der opstod en fejl i tidsprovideren NtpServer under digital signering af NTP-svaret for peer %1. NtpServer kan ikke sende sikker (signeret) tid til klienten, og anmodningen ignoreres. Fejlen var: %2
8231. Indstillingen for bufferen for video er ikke gyldig.
8232. DHCP-/BINL-tjenesten på den lokale computer fandt en fejl under forsøget på at finde domænet for den lokale computer. Fejlen var: %3.
8233. Det er ikke muligt at læse oplysninger om den logiske diskenhed. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet i Logbog indeholder statuskoden.
8234. Windows Media Player kan ikke afspille, brænde, kopiere fra cd ("rip") eller synkronisere filen, da en nødvendig lydcodec ikke er installeret på computeren.
8235. Versionsnummeret på DirectDraw er ikke korrekt. Du skal installere DX5 eller en nyere version.
8236. Køejeren blev ikke angivet under behandling af dette opkald til MQSetQueueSecurity().
8237. Ingen kontrolforbindelse for kommandoen
8238. Klassen ResourceReader kan ikke læse denne version af .resources-filer. Forventet version: X Denne fil: File Name
8239. %1: tftp/udp: ukendt tjeneste
8240. IP-konfigurationen for tjenesten Remote Access Service kan ikke bruges.
8241. Tabellen med meddelelsesaliaser på fjernstationen er fyldt.
8242. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke hente servercertifikatet til forekomsten '%1', fordi der opstod en intern fejl. Fejl: %2.
8243. Den sendte ANSI-streng kunne ikke konverteres fra den almindelige ANSI-tegntabel til Unicode.
8244. Handlingen kunne ikke fuldføres, fordi filen indeholder en virus.
8245. A File Server Resource Manager XML configuration file or import-export file is corrupted.
8246. En parset enhed må ikke indeholde en rekursiv reference til sig selv, hverken direkte eller indirekte.
8247. Windows Installer har fastslået, at registreringsdatabasenøglen til datakonfiguration ikke var sikret korrekt. Ejeren af nøglen skal være enten lokal systemadministrator eller Builtin-\administratorer. Den eksisterende nøgle slettes og genoprettes med de nødvendige sikkerhedsindstillinger.
8248. WMI-dataudbyderen blev ikke fundet.
8249. Beskeder for denne indholdskilde understøttes ikke.
8250. Windows NT Server
8251. Dokumentprinteren er blevet stoppet
8252. Cd-r og cd-rw-medier understøtter maksimalt 99 lydspor.
8253. Transaktion genoptaget.
8254. Det underordnede filpostsegment 0x%1 med sekvensnummer 0x%2 blev ikke fundet.
8255. Den valgte disk er ikke computerens startdisk.
8256. Det er ikke muligt at anvende tidskomprimering for en session, som bruger to-trins kodning.
8257. Datagrammets kildeadresse svarer ikke til den tilsluttede adresse.
8258. Konsollens titel er for lang.
8259. Initialisering af underprogrammet Dato og klokkeslæt til Kontrolpanel
8260. Den bagudkompatible klient i MSMQ har ikke tilstrækkelige rettigheder til at oprette meddelelser i overvågningsloggen.
8261. En proces, der betjener programgruppen '%1', svarede ikke på et ping. Proces-id'et var '%2'.
8262. Ugyldige typeattributter. Der er indstillet et ikke-indlejret synlighedsflag i en indlejret type.
8263. Den lokale sikkerhedsmyndighed (LSA) kan ikke kontaktes.
8264. Enheden var ikke åben.
8265. Den anmodede handling er ikke tilladt i sikker tilstand.
8266. BITS-joblisten er i et ukendt format. Det er muligvis blevet oprettet i en anden version af BITS. Joblisten er blevet ryddet.
8267. Der opstod en adgangsovertrædelse ved adressen %1 i metoden %3 til grænsefladen %4 i COM+-hændelsessystemet. Metoden forsøgte at opnå adgang til adressen %2.%5
8268. Det var ikke muligt at køre et program. Den udførte kommando var X.
8269. SETLOCAL Åbner for ændringer af miljøvariabler, som er lokale i en batchfil.
8270. Tjenesten SNMP kan ikke tilpasse rettigheder i processens adgangstoken. Denne fejl er blevet ignoreret.
8271. Der opstod en fejl under fjernelse af registreringen af typebiblioteket:
8272. Det globale systemkatalog findes ikke.
8273. Det monterede filsystem understøtter ikke udvidede attributter.
8274. Der kan ikke fås adgang til drevet.
8275. Det angivne undernet findes ikke.
8276. Indhold af %1
8277. Den angivne tællersti kunne ikke fortolkes.
8278. Et ACPI Power Object gik i overgangstilstand pga. en fejl
8279. Et objekt eller et navn blev ikke fundet.
8280. Medlemmer kan administrere domæneprintere
8281. Den angivne vært svarede ikke på mrtree
8282. Der må ikke være flere DOCTYPE-erklæringer.
8283. Det er ikke muligt at åbne registreringsdatabasenøglen til de ydelsestællerstrenge, som er defineret for sprog-id'et %1. Det første DWORD i sektionen Data indeholder Win32-fejlkoden.
8284. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Svaret fra destinationscomputeren indeholder ingen gyldig SOAP-optællingskontekst.
8285. Der kan ikke sendes faxer, da faxtjenesten ikke kan få adgang til mappen %1, der er angivet for faxkøen. Placering af faxkøen kan ændres med en registreringsdatabasenøgle. Yderligere oplysninger finder du under Fejlfinding i Hjælp til Faxtjenestestyring. Win32-fejlkode: %2 Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
8286. Windows Media Player kan ikke finde filen. Hvis du forsøger at afspille, brænde eller synkronisere et element, som findes i dit bibliotek, peger elementet muligvis på en fil, som er blevet flyttet, omdøbt eller slettet.
8287. Den angivne enhed er allerede i brug.
8288. Grænsefladen %1 kan ikke nås, fordi netværkskortet til grænsefladen er fjernet.
8289. Semaforens timeout-periode er udløbet.
8290. Diskenheden kunne ikke formindskes, fordi den er låst på grund af en fejl i BitLocker. Brug værktøjerne i BitLocker til at genoprette diskenheden, og prøv igen.
8291. Aktuel reparation er fuldført for diskenhed %1.
8292. Den offentlige nøgle til StrongNameKeyPair kan ikke hentes.
8293. Kategorinavne skal være på 1024 tegn eller mindre.
8294. DHCP-allokatoren kunne ikke kontrollere, om IP-adressen %1 er i brug på netværket for den lokale IP-adresse %2. Denne fejl kan angive manglende understøttelse af adresseoversættelse på netværket eller en fejltilstand på den lokale computer. Datafeltet indeholder fejlkoden.
8295. Moniker kan ikke åbne filen
8296. Tjenesten Virtuel disk: Computeren skal genstartes, for at handlingen kan udføres.
8297. Der opstod en alvorlig fejl under behandling af gendannelsesdata.
8298. Der er angivet en ugyldig version.
8299. Den OPL, som licensen kræver håndhævet, understøttes ikke af inputtillidsautoriteten.
8300. Processen kan ikke få adgang til filen, fordi den bliver brugt af en anden proces.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions