English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

12901. Denne computers sikkerhedstilstand kan ikke fastsættes, fordi Tilstandsagenten i Windows Sikkerhed venter på, at andre tjenester skal starte. Computerens sikkerhedstilstand opdateres automatisk, når tjenesterne er startet. Dette kan tage nogle minutter.
12902. Den angivne samling kan ikke være tom.
12903. Filen er IKKE angivet som sparse.
12904. Mislykkede handlinger kan kun angives for Win32-tjenester, ikke for drivere.
12905. Programinstallationsdataobjektet i Active Directory findes allerede.
12906. Winlogon-beskedabonnementet <%1> kunne ikke gennemføre en hændelse.
12907. Filtermetode, der er defineret i PNG-filen, understøttes ikke.
12908. Brugernavnet må ikke være længere end 300 tegn. Prøv igen med et kortere navn.
12909. Der blev fundet et ugyldigt kolonnenavn under egenskaber for kolonner.
12910. Bekræft sletning
12911. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensautorisationen mislykkedes.
12912. Ledig diskplads: %1 KB
12913. Den angivne buffer er for lille.
12914. %1!d!.%2!02d! KB
12915. Kodegruppen for foreningen med betingelsen "X" for medlemskab blev føjet til niveau Y.
12916. Der blev ikke fundet en oplysningspost om logfilen i den eksisterende CRM-logfil. Den er blevet tilføjet. Hvis denne advarsel vises, når CRM-logfilen oprettes, skal der ikke udføres yderligere handlinger. %1
12917. Silent Running: HW clock slowdown due to temperature. %2
12918. Filreplikeringstjenesten kan ikke kontaktes. Hændelseslogfilen indeholder muligvis yderligere oplysninger.
12919. Numeratoren var større end denominatoren. Værdierne skal udtrykke en brøk mellem nul og 1.
12920. Grænsefladen er tilsluttet og kan derfor ikke slettes.
12921. Den angivne pakke er den ugyldige pakke. Handlingen kan ikke udføres med den ugyldige pakke.
12922. Der blev fundet en fremmed partition mellem de grundlæggende partitioner.
12923. Windows Media Player kan ikke vise billedfilen. Afspilleren understøtter enten ikke billedtypen, eller billedet er beskadiget.
12924. Tidspunktet, hvor tråden blev startet.
12925. Der forventes et egenskabsnavn.
12926. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at licensen er ugyldig. Licensen indeholder en politik for tilsidesættelse, der ikke er konfigureret korrekt.
12927. Flytter filer Fil: [1], Mappe: [9], Størrelse: [6]
12928. Rodmappen %1 indeholder for mange fejl. Der oprettes ikke flere hændelseslogfiler i denne rodmappe.
12929. NDF (Network Diagnostics Framework) har fuldført handlingens diagnosticeringsfase, men der blev ikke registreret nogen netværksproblemer.
12930. Diskenheden på denne enhed kan ikke konverteres.
12931. Windows Media Player understøtter ikke det beskyttelsesniveau, der kræves for digital video, der ikke er komprimeret.
12932. Den TTL, klienten bruger, når TCP-segmenter sendes
12933. Angiver, at det angivne billede allerede er indlæst som en DLL-fil.
12934. Nogle trådargumenter er ugyldige under konfiguration af sikkerhed på et konverteret drev.
12935. Parameteren 'X' må ikke være en tom streng.
12936. #EXEC-kald er deaktiveret for denne virtuelle sti

12937. Et skrivebeskyttet NumberFormatInfo-objekt kan ikke ændres.
12938. Sikkerhedsbeskrivelsen for filen %1 mangler eller er ugyldig.
12939. Medlemmet mangler.
12940. Implementeringen kan ikke udføre anmodningen.
12941. Et peernavn er registreret mere end én gang i den samme sky.
12942. Stien %1 blev ikke fundet.
12943. Forbindelse returneres til keep-alive-pulje: RequestHandle=%1, SocketHandle=%2
12944. %1 (kører som %2 med begrænsede ettigheder)
12945. Der er %1!d! fil(er) åbnet af %2!d! bruger(e), der er tilsluttet %3. Hvis du ophæver deling af %3, vil filerne lukke, hvilket kan resultere i tab af data for brugerne. Vil du fortsætte?
12946. Det angivne domæne findes ikke.
12947. Provideren blev ikke fundet i samlingen.
12948. Parameteren MaxFrameSize er uden for det gyldige område
12949. En indekspost fra indeks %2 i filen %1 er forkert.
12950. OWS - Optimal skrivestørrelse %1!15lu! %2!2.2s!
12951. Diskydelsesobjektet kan ikke åbnes. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet i Logbog indeholder statuskoden.
12952. Den maksimale hurtigtilstandsgrænse for hovedtilstanden er nået. En ny hovedtilstand startes.
12953. Skrivehandlingen er ikke en komplet skrivehandling på området.
12954. Fejl ved Diffie-Hellman-beregning
12955. %1 fil(er) erstattet
12956. Printeren %1 blev ikke initialiseret, fordi ingen af dens porte (%2) blev fundet. Dette kan forekomme, hvis portene er blevet slettet, eller hvis portoplysningerne er ugyldige.
12957. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_prepare i XA Resource Manager '%1'. Kaldet mislykkedes med en uventet returkode (%2): Fil=%3 Linje=%4.
12958. Reference til ugyldig : '%1'.
12959. Det lykkedes at udskifte brugerargumenter med widget %1; den gamle streng er %2, den nye streng er %3.
12960. Dcpromo RODC-forfremmelsen mislykkedes, fordi hjælpedomænecontrolleren %1 ikke er en Windows Server 2008-domænecontroller
12961. Programmet til hentning af filer i Windows Media Player kunne ikke pakke en WMD-fil ud. Filen slettes, og handlingen bliver ikke fuldført.
12962. Denne adgangskontrolliste har ikke kanonisk form og kan derfor ikke ændres.
12963. Posterne til tjenesten kan ikke optælles.
12964. Der opstod en fejl i skriveren under forsøg på at genoprette øjebliksbilleddiskenheden.
12965. Fejl ved genoprettelse af disken %1 %2
12966. Det angivne domæne kunne ikke anvendes.
12967. FEJL: Indstillingerne reset og actions, skal angives samtidigt
12968. Der skal angives en URL-adresse.
12969. Terminal Server kunne ikke behandle anmodningen om procesudskydelse. Fejl %1
12970. Der kunne ikke oprettes en videoudgang, fordi rammebufferen er i spanning-tilstand.
12971. Receive postet: %1 %2 %3 %4 %5 %6
12972. Der kunne ikke oprettes kontakt til en domænecontroller og hentes en TCP/IP-adresse inden for den tildelte tid.
12973. Navnet på registreringsdatabasenøglen skal starte med et gyldigt basenøglenavn.
12974. I brug %1!4u! Til rådighed %2!4u!
12975. Den lokale WINS kan ikke slettes.
12976. Du har valgt følgende assembly:
12977. Anmodningen (anmodnings-id %1) blev afvist af årsagen: %2.
12978. LB_SETCOUNT blev sendt til en ikke-lazy liste.
12979. Ingen af lagerplaceringerne blev fundet.
12980. Objektet understøtter ikke det ønskede egenskabsnavn eller navneområde.
12981. Internal error: appended buffers are too large.
12982. Strengen indeholder en ugyldig X500-navnattributnøgle, et ugyldigt objekt-id , en ugyldig værdi eller en ugyldig afgrænser.
12983. Godkendelsen blev ikke gennemført af en ukendt årsag. Fejltilstanden blev rapporteret af et kryptografisk undersystem.
12984. Bekræftet skrivning til DNS-værtsnavn
12985. Objektet TriggerSet blev ikke initialiseret. Initialiser dette objekt, før du kalder en metode for TriggerSet.
12986. Cd-drevet bruges af en anden bruger. Vent, til opgaven er afsluttet, og prøv derefter igen.
12987. Arrays med åben type kan ikke oprettes.
12988. Windows Media Player har fundet en fejl under kommunikationen med enheden. Enhedens hukommelseskortet kan være fyldt op, enheden er muligvis slukket eller enheden tillader muligvis ikke, at der oprettes afspilningslister eller mapper på den.
12989. Det blev forsøgt at frigive et mutant-objekt af en tråd, der ikke var ejer af det.
12990. Adgang til %1 er blevet begrænset af administratoren efter placering ifølge politikreglen %2 på stien %3
12991. Kontooperatører
12992. BITS-peer-cachen kunne ikke finde nogen peers på netværket.
12993. Klient til certifikattjenester er startet.
12994. Ugyldig egenskab fra skemaet '%1' blev udeladt: '%2' (fmtid='%3' pid='%4') Udgiver: '%5' Produkt: '%6' URL-adresse: '%7'
12995. Den angivne adressetype understøttes ikke af denne adresse.
12996. Der henvises til en ugyldig allokeringsforekomst.
12997. RENAME Omdøber en eller flere filer.
12998. Det angivne programnavn er ikke gyldigt. Kontroller, om der allerede findes et søgeprogram med samme navn.
12999. DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : %1!d!
13000. Inkompatibel version af RPS-stubben.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions