English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

8801. Paritet: %1
8802. Din adgangskode kan ikke ændres før %1.
8803. Microsoft Corporation
8804. Værdien er skrivebeskyttet.
8805. Der kan ikke oprettes endnu en systemsemafor.
8806. Opstår, hver gang et program skriver en post i hændelsesloggen.
8807. Sammenligningsoperatoren er ugyldig.
8808. BITS-tjenesten kunne ikke starte. Fejl %1.
8809. Der er aktuelt en transaktion i gang.
8810. Tjenesten Softwarelicensering har rapporteret, at computeren ikke kunne aktiveres. Tjenesten Nøgleadministration har fastlagt, at tidsstemplet for forespørgslen er ugyldigt.
8811. Overskredet grænse: Kontoen er udløbet
8812. Objekt til MS DTC Transaction Manager kunne ikke indlæses.
8813. RPC-protokolsekvensen blev ikke fundet.
8814. Konstantværdien blev ikke fundet.
8815. Tjenesten "%1" har ikke en undernøgle for undernøglen, eller nøglen kunne ikke åbnes. Der vil ikke blive indsamlet nogen ydelsestællere for denne tjeneste. Fejlkoden Win32 returneres i den første DWORD i de vedhæftede data i dataafsnittet.
8816. Installationen mislykkedes, fordi der ikke blev angivet en funktionsdriver for denne enhed.
8817. Katalogtjenesten kan ikke fortolke scriptet på grund af en syntaksfejl.
8818. Den angivne indstilling findes allerede.
8819. Der opstod et ugyldigt forsøg på rekursiv afsendelse.
8820. Allokering af metadata: Kontrol af opdatering af metadata på diskenheden %2 mislykkedes. Dekrypter diskenheden, hvis fejlene fortsætter.
8821. Det relative interval, som er angivet i DATEADD-funktionen, er for stort.
8822. Den interne kode for HTTP-statuskode 403: Forbidden skyldes, at der ikke kan bruge en cache.
8823. Forventede token %1, fandt %2.
8824. Det er ikke muligt at læse forklaringstekststrengene til den ydelsestæller, som er defineret for sprog-id'et %1. Det første DWORD i sektionen Data indeholder Win32-fejlkoden.
8825. Faxtjenesten kunne ikke oprette forbindelse til udbyderen af faxtjenestn '%1', da den ikke kunne indlæse den nødvendige brugergrænseflade til den udvidede FSPI. Sti til udbyderen af faxtjenesten: '%2' Win32-fejlkode: %3 Kontakt leverandøren af udbyderen af faxtjenesten.
8826. Konfigurationsafsnittet '%1' er allerede defineret. Afsnit må kun optræde én gang pr. konfigurationsfil. Se Hjælp-emnet for at få oplysninger om undtagelser
8827. Den angivne fil kunne ikke indlæses.
8828. Ugyldig adgangskodeparameter.
8829. Der opstod en generel fejl under læsning fra den navngivne pipe i Remote Access Proxy.
8830. StandardOut er ikke blevet omdirigeret, eller processen er ikke startet endnu.
8831. expire = %1
8832. Brugerinput er nødvendigt, for at handlingen kan lykkes
8833. Skrivning af ikke-simple egenskaber til simple egenskabssæt er ugyldig.
8834. Tilbagekaldsfunktionen %1 mislykkedes. %2.
8835. Brugeren har stoppet handlingen.
8836. Den primære metadata ved blokken %1 er beskadiget.
8837. Klienten har afvist en cookie, der er sendt af serveren: Domæne=%2, Sti=%4, Navn=%6, Værdi=%8
8838. Krypterer filer i %1
8839. Den angivne indekspost skal indlæses, før den er tilgængelig.
8840. Den aktuelle lokale variabel til indstilling af symboloplysninger er ugyldig.
8841. Farvekonteksten er null.
8842. BOOTMGR er komprimeret
8843. Angiv regeltypen til Afvis.
8844. Disse konfigurerede assemblies påvirker alle de programmer, der kører under denne version af .NET Framework.
8845. %1 lukket (afbrudt)
8846. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at lageret med data, der er tillid til, er fyldt op.
8847. Failed opening registry key.
8848. %1 har en husket forbindelse til %2.
8849. Dokumentet var for stort til, at det kunne filtreres fuldstændigt. Dele af dokumentet blev ikke sendt.
8850. Forkert MethodAttributes eller CallingConventions for DynamicMethod. Der understøttes kun offentlig, statisk og standard.
8851. Opgaven udløses, når computeren er inaktiv
8852. Der kræves muligvis en nyere version af Windows Media Player for at kunne afspille denne afspilningsliste.
8853. BitLocker-gruppepolitikken er blevet ændret. Vælg en anden placering, eller kontakt domæneadministratoren for at få flere oplysninger.
8854. Den angivne navngivne pipe er ikke i meddelelsestilstand.
8855. Den endelige lukning afventer yderligere frigørelser eller lukninger.
8856. Initiatoren kunne ikke tildele et arbejdselement til behandling af en anmodning.
8857. Windows Sockets-grænsefladen kunne ikke initialiseres, fejlkode %1!d!.
8858. Udvidelsens størrelse er under minimumsgrænsen.
8859. Metoden IOPMVideoOutput::COPPCompatibleGetInformation eller IOPMVideoOutput::Configure mislykkedes, fordi skærmdriveren ikke understøtter OPM_GET_ACP_AND_CGMSA_SIGNALING- og OPM_SET_ACP_AND_CGMSA_SIGNALING-GUID'er.
8860. HTTP status 415: Serverens svar var ugyldigt. Serveren fulgte ikke den definerede protokol. Genoptag jobbet, så BITS (Background Intelligent Transfer Service) prøver igen.
8861. Der kunne ikke fuldføres et COM/RPC-kald i programmet (%1) (PID: %2) pga. en ugyldig meddelelse fra serveren. Brugerhandling: Prøv at udføre handlingen igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din systemadministrator.
8862. Det HTTP-svar, der blev modtaget fra SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) fra serveren, indeholder enten ikke versionsoplysninger, eller versionen understøttes ikke. De modtagne HTTP-versionsoplysninger blev logført i datasektionen herunder. HTTP-svaret fra SSTP-serveren skal indeholde versionsheaderen, og versionsnummeret skal være 1.1.
8863. Der er ikke tilstrækkelig diskplads til at starte Dataindsamlersæt.
8864. KTMRM-tjenesten kunne behandle en systemgendannelse, og tjenesten afsluttes. Prøv at genstarte tjenesten. Hvis tjenesten ikke starter, kan du kontakte produktsupport. Fejloplysninger: %1
8865. Sikkerhedskopiering og gendannelse mislykkedes under en ESE-databasefase. Se hændelseslogfilen for at få mere detaljerede oplysninger.
8866. Meddelelsen kunne ikke sendes til NNTP-serveren. Transportfejlkoden var %2. Serversvaret var %1
8867. Attributværdier må ikke indeholde direkte eller indirekte referencer til eksterne enheder.
8868. Tomgangssessionstid (min)
8869. Cachen blev ikke opdateret baseret på Politik = X.
8870. Applies a 8x8 extended checkerboard pattern.
8871. Den licens, der importeres, findes allerede
8872. Der er ingen forbindelse til dette forbindelses-id
8873. Denne funktion kan kun bruges, hvis et program kører i den lokale konsolsession. Den kan ikke bruges, hvis programmet kører i en fjernskrivebordssession eller en terminalserversession.
8874. Windows Media Player ActiveX-objektet skal være i docket tilstand, for at handlingen kan gennemføres.
8875. Handlingen fik timeout på Logical Disk Manager Administrative Service. Prøv at udføre handlingen igen.
8876. Der er forsøgt en handling, som ikke er gyldig på denne forbindelse.
8877. Der blev modtaget et uventet RESET fra museenheden. Hjulet er blevet deaktiveret.
8878. Hukommelsesstreamen kan ikke udvides.
8879. Hvad vil du evaluere?
8880. Kvotafilen mangler.
8881. Attributtet med typen 0x%1 og forekomstkoden 0x%2 har forkerte mapping-par.
8882. Modtog besked om oplåsning af en handle-diskenhed, der administreres af RSM. Alle handler var lukkede.
8883. Elementet med null-navn kan ikke fjernes.
8884. Den seneste kørsel af opgaven blev afbrudt af brugeren.
8885. Der kræves et portnummer.
8886. TPM forhindrer angreb på ordbogen og er i gang med en timeoutperiode.
8887. Ikke-lokal kilderouting
8888. Build a custom test suite
8889. ASN1 - endnu ikke implementeret.
8890. Vælg en installationsindstilling
8891. Gem som
8892. En arbejdsproces '%2', der betjener programgruppen '%1', kunne ikke stoppe en lyttekanal til protokollen '%4' inden for det afsatte tidsrum. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
8893. Det var ikke muligt at køre et program. Repræsentation mislykkedes.
8894. Sikkerhedskopisættet indeholder en komponent, der befinder sig på en diskenhed, der ikke sikkerhedskopieres.
8895. WinRM kan ikke behandle anmodningen, da WMI-objektet indeholder for mange niveauer af indlejrede, integrerede objekter.
8896. Uautoriseret ændring af data
8897. Der mangler adgangsrettigheder til at udføre handlingen.
8898. Det maksimale antal sessioner er nået.
8899. Kunne ikke skifte formater dynamisk.
8900. %1 har annulleret handlingen %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions