English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

16601. Der blev fundet et ugyldigt variabelnavn i QUERY_STRING.
16602. Den aktive opgave-XML indeholder en værdi, som ikke er formateret korrekt eller er uden for rækkevidde.
16603. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at produktnøglen er ugyldig.
16604. Cannot change class index inheritance.
16605. Det kan ikke sendes til en modtager.
16606. Miljøvariablen '[2]' kunne ikke opdateres. Kontroller, at du har de nødvendige rettigheder til at ændre miljøvariabler.
16607. Assemblies, der er fuld tillid til:
16608. DNS-signaturens gyldighed er udløbet.
16609. Netværkstilslutningen blev afbrudt af det lokale system.
16610. Kører gendannelse for %1, kopieret (%2!lu!%%).
16611. Pakken kunne ikke sendes. Fejlkoden er %1!d!.
16612. Timeout under ventetid på at køre et program. Den udførte kommando var X.
16613. BITS-tjenesten har leveret legitimationsoplysninger om job som svar på en godkendelsesanmodning fra %1 for job %2, url %3. Legitimationsoplysningerne blev afvist.
16614. Tjeneste har sendt signal om ændring af tidspunkt
16615. Der blev ikke fundet nogen MSMQ-servere på globale katalogservere.
16616. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Anmodningen indeholder en eller flere ugyldige SOAP-headers.
16617. Der er ingen tidligere grundlæggende enhed på disken.
16618. Forekomsten <%1> blev lukket.
16619. Typografiarket indeholder ikke et dokumentelement. Typografiarket kan være tomt, eller det er måske ikke et komplet XML-dokument.
16620. Antallet af angivne diske er ugyldigt for denne handling.
16621. Licensen til produktet er udløbet.
16622. Hent rodcertifikat fra tredjepart fra cache
16623. Ugyldig STATDATA-struktur
16624. Versionen af ACL-formatet i streamen er ikke understøttet af denne implementering af IAccessControl
16625. Forespørgsel af attributter
16626. Der opstod en netværksfejl ved forsøg på at oprette mappen: [2]
16627. Den forkerte version af driveren er blevet indlæst.
16628. Angiver, om afsnittet SessionState er låst.
16629. Den angivne e-mail-adresse understøttes ikke i øjeblikket.
16630. Installationspakken kan ikke installeres af tjenesten Windows Installer. Du skal installere en Windows service pack, der indeholder en nyere version af tjenesten Windows Installer.
16631. Denne handling kan ikke gennemføres, når indholdet er åbent.
16632. Administrative forbindelser fra klienten blev ikke tilknyttet et dokumentlager.
16633. Det var ikke muligt at anslå størrelsen på de data, der skal gendannes.
16634. Navnet på tabellen til aktivering og deaktivering af SQL-cacheafhængighed. Kræver indstillingen -et eller -dt.
16635. Den nuværende genstart er allerede blevet accepteret som sidste kendte fungerende.
16636. RAID-controller
16637. RECOVER kan ikke udføres på et drev oprettet med ASSIGN eller SUBST.
16638. Slå brugen af PORT-kommandoen til/fra for hver dataforbindelse
16639. Der er ingen programinstallationsdata i Active Directory.
16640. Tjenesten MSMQ kan ikke startes. Registreringsdatabaseværdien '\HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters\%3' kan ikke skrives til den lokale Windows-registreringsdatabase. Fejl %1: %2
16641. Indholdet af MethodOverride skal komme fra denne type.
16642. Ændring af controllerne i tillidsdomænet
16643. Browseren kunne ikke startes pga. en fejl i parameteren DirectHostBinding til browseren.
16644. Den handling, der blev anmodet om, kræver administratorrettigheder.
16645. Der skal angives en eller flere outputkolonner i IDQ-filen %2.
16646. Den angivne klasse er ikke en underklasse.
16647. Forekomsten <%1> kan ikke åbnes: %2 - %3.
16648. Den partition, der er valgt til installation, blev ikke fundet.
16649. Invalid command.
16650. Outputmedieformatet er ugyldigt.
16651. X509-objekter
16652. Denne zone indeholder alle de programmer, der findes på computeren.
16653. Der er ikke angivet nogen primær sti, hvor der forventes mindst én.
16654. Håndhævelsesklienten %1 kunne ikke gennemføre opkald til %2.
16655. En eller flere inputparametre er ugyldige.
16656. %1: %2 kan ikke åbnes
16657. Denne version af Windows understøtter ikke Windows NT 4.0-printerdrivere (kernetilstand) og kan ikke acceptere driveren %2 fra fjernserveren %1. Anskaf og installer en ny version af driveren fra producenten (hvis den er tilgængelig), eller vælg en anden driver, der kan fungere med denne udskriftsenhed.
16658. Det angivne drev er ikke gyldigt.
16659. Kontrol af adgang til opdatering af gruppepolitik mislykkedes.
16660. FTP-serveren kunne ikke finde FTP/TCP-tjenesten. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
16661. Dataattributtet er resident eller mangler i afspejlingen af masterfiltabellen.
16662. Parameterformatet er forkert -
16663. Der blev foretaget et forsøg på at få adgang til en eksisterende proces.
16664. Der er ikke flere sikkerhedsagentværdier til rådighed for det angivne sikkerheds-id.
16665. Konfigurationsfilen eller kommandolinjen indeholder en tvetydig parameter.
16666. Forbindelsen blev afbrudt uventet.
16667. Passede ikke til serienummeret "%1" fra "%2 (%3)" på listen over drev.
16668. Tjenesten Offlinefiler modtog en STOP- eller SHUTDOWN-kontrolkode fra Tjenestekontrolstyring. Tjenesten stopper nu.
16669. Du skal angive et eller flere proxygodkendelsesskemaer, hvis du vil opnå godkendelse på HTTP-proxyserveren
16670. Læseren kræver firmware version 2.30 eller nyere for at kunne fungere sammen med denne driver.
16671. Enhedens .INF-fil kunne ikke åbnes.
16672. Skærmkortet er ikke sammenkædet med andre kort.
16673. Klyngeprogrammet lukkes.
16674. 'Ikke delegeret' - Deaktiveret
16675. Typenavnet var for langt. Det fulde typenavn skal være på mindre end 1.024 tegn.
16676. En bruger har nået kvotatærsklen på enheden %2.
16677. Drevet understøtter ikke kommandoen GET CONFIGURATION.
16678. Adressen på en SNMP-udvidelsesrutine kan ikke slås op i DLL-biblioteket Inetmib1.dll. WIN32-fejlnummeret returneres i dataene.
16679. Der blev fundet fejl i filen med defekte klynger.
16680. (GMT+13:00) Nuku'alofa
16681. DHCP-tjenesten har ryddet op i databasen til unicast-IP-adresser - %1 rettigheder er genoprettet, og der er fjernet %2 poster fra databasen.
16682. Det blev forsøgt at fjerne en fil eller en mappe, som ikke kan slettes.
16683. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da der opstod et netværksproblem. Kontroller, at der er oprettet forbindelse til netværket, og prøv igen senere.
16684. Attributten '%1' med navneområdet '%2' refererer til id'et '%3', der ikke er defineret nogen steder i dokumentet.
16685. Streamen er ikke en lille stream.
16686. InnerRequest er ikke tilgængelig til forudindlæste pakker.
16687. Værdien af attributten 'Attribut' kunne ikke konverteres til den korrekte type.
16688. Billedfilen %1 er signeret, kan ikke redigere.
16689. Den angivne sporingskonfiguration er ugyldig.
16690. Klyngens anmodning er ugyldig for objektet.
16691. Der kunne ikke oprettes forbindelse.
16692. En GIF-fil er indlæst korrekt.
16693. HyperTransport Watchdog-timeout-fejl
16694. Kunne ikke stoppe MS DTC-tjenesten. Interne oplysninger: %1.
16695. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke hente certifikatet %2 fra nøglecenteret %3. Den fejl, som serveren returnerede, er: %4. Der tages kontakt til et andet nøglecenter.
16696. Driveren skal bruge mere DMA-bufferplads for at kunne udføre den handling, der blev anmodet om.
16697. Invalid class declaration
16698. Begynd at tilføje ASP.NET-standardkontoen 'X' til rollen 'Y'.
16699. Afsnit . . . . . . . : Spørgsmål
16700. Gruppepolitik er konfigureret til at springe over overførsel af værktøj.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions