English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

20501. Den automatiske certifikatregistrering af %1 blev annulleret af brugeren.
20502. RSM kan ikke styre biblioteket %1. Biblioteket blev ikke klar i tide.
20503. Browseren kunne ikke tilføje konfigurationsparameteren %1.
20504. Der var behov for en fjern-aktivering, men det angivne servernavn var ugyldigt.
20505. Tilføjer printerdriver
20506. Handlingen efter genoprettelse, hvor registreringsdatabasenøglerne defineres til ASR (Automated System Recovery) i det operativsystem, der er offline, mislykkedes.
20507. Denne LUN har ingen plex'er.
20508. X kan kun kaldes én gang for hver asynkron handling.
20509. Transportfilteret afventer sletning.
20510. Der er opstået en fejl på %2, der kræver en delvis indholdsscanning.
20511. En opkaldende har forsøgt at importere en transaktion fra et fjernsystem, men MSDTC er i øjeblikket konfigureret til at nægte indgående kommunikation med transaktionsstyringen på computeren '%1'. Gennemse MSDTC-konfigurationsindstillingerne.
20512. Enten må attributten 'memberTypes' ikke være tom, eller der skal være mindst én underordnet .
20513. Der blev registreret ændringer.
20514. Den leverede handle er ugyldig. Dette kan ske, når det forsøges at angive en ACL på et anonymt kerneobjekt.
20515. Katalognavnet er ugyldigt. Vælg et katalognavn, som er kortere eller ikke indeholder specialtegn.
20516. Driveradministration fjernede driveren %1 fra enheds-id %4 med følgende status: %9.
20517. Skal det nuværende diskenhedsnavn slettes? (J/N)
20518. Der opstod en uventet fejl i provideren af øjebliksbilleder under forsøg på at behandle den angivne handling.
20519. Tjenesten Hjælpefunktion til programvært har registreret en fejl under tilknytning af programgruppenavne til deres SID'er. Du kan løse problemet ved at sende ændringerne igen eller genstarte tjenesten. Fejlnummeret vises i datafeltet.
20520. (Der opstod fejl i miljøvariabel)
20521. Der er allerede en fil med det angivne filnavn.
20522. En eller flere af de parametre, der blev givet til funktionen, er ugyldige.
20523. Forkert nøgle.
20524. Handlingen blev afbrudt pga. en disk-I/O-fejl.
20525. TRACE Der er blevet droppet en Ipv4-adresse på stakken: %1
20526. Der kan ikke sendes efter lukning af socket
20527. Sporing af pakker %1.
20528. Der blev ikke fundet en egenskab med navnet 'X'.
20529. CoID=%1: Forbindelsen til porten %2 er blevet afbrudt, fordi brugeren har nået den maksimale forbindelsestid, som administratoren har fastsat.
20530. 'X'-klienten kan kun acceptere InterNetwork- eller InterNetworkV6-adresser.
20531. Mindste timeout for genudsendelse = %1!u!
20532. Den ubehandlede portadresse kunne ikke oversættes til noget, som systemet til hukommelsesstyring kunne forstå.
20533. Fail-over af enkelt sti forsøges udført på %1.
20534. Det angivne antal logfiler, der skal gemmes, er ugyldigt. Angiv et antal logfiler, der er større end nul.
20535. Intel 82443BX without AGP
20536. Ukendt bestemt adgang (bit 8)
20537. Forkert formateret hex-streng.
20538. Flaget CultureAndRegionModifiers.Neutral passer ikke til egenskaben CultureInfo.Neutral for kulturen X.
20539. Den sti, der er angivet i BCD (Boot Configuration Data) for et program, der er integritetsbeskyttet med BitLocker-drevkryptering, er forkert. Kontroller stien, ret BCD-indstillingerne, og prøv igen.
20540. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at genallokere matrix til ventehændelse.
20541. MSMQ fandt flere IP-adresser for den lokale computer. MSMQ bruger den standard-IP-adresse, der er bestemt af PGM-driveren til multicast-meddelelser. Hvis du vil bruge en anden IP-adresse, skal du indstille værdien \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\%1 i registreringsdatabasen til en af følgende gyldige IP-adresser: %2.
20542. Tilbagekaldstest-API'en %1 blev ikke gennemført med status %2.
20543. Format: %1 linje som skal sendes.
20544. Længden må ikke være negativ.
20545. Der opstod fejl under analyse af %1. %2
20546. Det angivne drev [%1!c!:] kan ikke bruges til lagring af midlertidige installationsfiler, fordi alle partitioner er valgt til sletning. Hvis du vil installere Windows, skal du vælge et andet drev og genstarte installationen.
20547. Socket blev lukket: %1 %2 %3.
20548. Skemaoplysningerne kunne ikke læses, fordi den binære fil, hvor oplysningerne findes, ikke kunne hentes eller læses.%1%2%3%4%5
20549. Kolonnen findes ikke.
20550. QoS-politikken %2 på computerniveau angiver ikke en DSCP-værdi eller et throttle-interval. Denne politik anvendes ikke.
20551. Initiatornoden findes ikke.
20552. Angiv assemblyoplysningerne &manuelt
20553. Provideren kunne ikke udlæse korrekt. Fejl(%1).
20554. MS DTC Tracing-infrastruktur: infrastrukturen har rapporteret, at forsøget på at spore en hændelse mislykkedes på grund af manglende bufferplads. Sporingsinfrastrukturen forsøger at spore denne hændelse igen. Dette er indtil videre sket %1 gange. Hvis du øger det maksimale antal hukommelsesbuffere, bliver problemet muligvis løst.
20555. Retter en mindre fejl i filen 0x%1.
20556. Initialisering af grænseflade mislykkedes: %1!u!
20557. Nogle af ressourcens tilstande er muligvis blevet udført, mens andre muligvis er blevet afbrudt, sandsynligvis på grund af heuristiske beslutninger.
20558. Windows PID-oplysninger i registreringsdatabasen %1 kunne ikke opdateres. Dette er ikke en fejl ved installationen af licensnøglen til diskenheden.
20559. En enhed under %1, som kontrolleres af %2, blev fjernet, men DSM'en kunne ikke udføre handlingen.
20560. SDDL-strengen indeholder et ugyldigt sid eller et sid, der ikke kan oversættes.
20561. Skriv en adgangskode for brugeren:
20562. Internal error: can't locate %lx in DeregisterFixup.
20563. Konfigurationsnoden '%1' indeholder en ugyldig værdi for egenskaben '%2'. Den konfigurerede værdi '%3' er ugyldig. Værdien angives som standard til '%4'. Gyldige værdier er: '%5'.
20564. Forespørgslen angav en ikke-eksisterende kolonne.
20565. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi det rodcertifikat, der anvendes for dette netværk, er ugyldigt
20566. Der refereres til et ikke-erklæret navneområdepræfiks: '%1'.
20567. Den angivne billedfil havde ikke det korrekte format. Den er tilsyneladende en 32-bit Windows-billedfil.
20568. Denne handling er ikke tilladt, mens DNS-serveren indlæser zoner i baggrunden. Forsøg igen senere.
20569. Modulet FailedRequestTracing kunne ikke oprette mappen '%3'. Der oprettes ikke logfiler, før denne tilstand er afhjulpet. Problemet opstod mindst %1 gange i de sidste %2 minutter. Datafeltet indeholder fejlen.
20570. Kører gendannelsen for %1, kopieret (%2!lu!%%).
20571. Indsæt Windows XP-disken i drev %1:
20572. Terminalforbindelsens driver %1 er ugyldig.
20573. Windows Media Player kan ikke afspille denne dvd, fordi det ikke er muligt at tænde for analog kopibeskyttelse på outputskærmen. Prøv at installere en opdateret driver til skræmkortet.
20574. Faxen kunne ikke sendes. Linjen er optaget. Tjenesten forsøger at sende faxen igen. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
20575. Det tog %1 sekunder at skrive en ændringsfil til BITS-joblisten. Hvis dette er for lang tid, kan antallet af BITS-job være større, end denne computer kan håndtere hurtigt.
20576. Diskenhed - %1 er angivet som beskadiget.
20577. Printerdestinationen findes allerede.
20578. Tællingen skal være mindre end eller lig med det resterende antal bit i streamen.
20579. Printerkøen er fuld.
20580. Den angivne medietype er ugyldig.
20581. Fejl under skrivning til FAT-tabellen.
20582. Egenskabs-id-typen var ikke numerisk.
20583. Den anmodede adgang til sessionen blev nægtet.
20584. Prøveløsladt
20585. Der oprettes nye ikke-allokerbare pladsstrømme ved blokken %1.
20586. Privilege not held.
20587. Abonnementet kan ikke aktiveres.
20588. Nøglerne til denne ordbog mangler.
20589. Systempartitionens startsektor udfører ikke TPM-mål.
20590. Type mismatch
20591. Lokalt trådlager i ASC-runtimemodul kunne ikke allokeres. Fejldetaljer: %1
20592. DHCPV6-overvågningslogfilen er stoppet midlertidigt
20593. Stedfortræderen må kun have én destination.
20594. Det angivne udløser-id er ugyldigt.
20595. Windows Search Service opretter SystemIndex-søgeindeks.%1
20596. Kontrol af bufferstørrelse
20597. Tidsprovideren NtpClient er konfigureret til at hente tid fra en eller flere tidskilder, men ingen af kilderne er tilgængelige i øjeblikket. Der forsøges ikke at oprette forbindelse til en kilde i %1 minutter. NtpClient har ingen kilde til korrekt tid.
20598. PCI- til ISA-bro
20599. Filreplikeringstjenesten kan ikke stoppes.
20600. Den modtagne certifikat fra fjernserveren er blevet tilbagekaldt. Det betyder, at nøglecentret, der har udstedt certifikatet, har gjort det ugyldigt. Anmodningen om SSL-forbindelse mislykkedes. De vedhæftede data indeholder servercertifikatet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions