English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

19401. Den angivne politik for justering af belastning genkendes ikke af iScsi-initiatoren.
19402. Egenskabslageret kan ikke åbne, lukke eller slette en datafil, der bruges i en overførsel. Kontroller, at indeksenheden har tilstrækkelig diskplads.
19403. Anmodningen mislykkedes.
19404. Filen '[2]' kan ikke installeres, fordi filen ikke blev fundet i kabinetfilen '[3]'. Dette kan betyde, at der er opstået en netværksfejl, en fejl ved læsning fra cd-rom'en eller et problem med denne pakke.
19405. Sletter ubenyttede poster i sikkerhedsdeskriptorstrømmen.
19406. Systemfilen %1 er beskadiget, hvilket kan være skyld i, at programmet %2 ikke længere fungerer. Windows har ikke forsøgt at reparere %1, fordi gruppepolitik har deaktiveret handlingen. Kør kommandoen "sfc /scannow" ved en administrativ kommandoprompt for at kontrollere for fejl og eventuelt reparere filen.
19407. Tjenesten %1 er startet.
19408. Der blev foretaget et forsøg på at nulstille et PCR-register, som ikke har en attribut, der kan nulstilles.
19409. udskriftskøen kunne ikke oprette et symbolsk link mellem HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Print\\Printers and HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Print\\Printers. Fejl %1. Dette påvirker kun ældre programmer, men er et tegn på, at selve systemet er i en dårlig tilstand, eller at udskriftskøen ikke har det nødvendige registreringsdatabasetilladelser.
19410. DHCP-administratorer
19411. %2 : Dette er en VELLYKKET-testmeddelelse.
19412. Den kryptografiske meddelelse indeholder ikke et forventet godkendt attribut.
19413. Windows Media Player kan ikke synkronisere filen, da den bærbare enhed ikke understøtter beskyttede filer.
19414. Serveren kan ikke understøtte automatisk genkendelse af steder og forbundne netværk for bagudkompatible klienter. Problem kan skyldes en replikeringsforsinkelse i Active Directory-domænetjenester. Genstart MQDS, når replikeringen er fuldført.
19415. Licensen er blevet tilbagekaldt.
19416. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke aktivere global båndbreddebegrænsning, fordi QoS Packet Scheduler ikke er installeret.
19417. Anonymt logon mislykkedes.
19418. Egenskabsværdien skal være endelig og større end nul.
19419. Filen media.INI-fil henviser til en ukendt enhedstype.
19420. Windows Media Player kan ikke afspille denne dvd, fordi den ikke tillader afspilning i dit geografiske område. Du skal bruge en disk, der er beregnet til dit geografiske område.
19421. Smart gateway: %1
19422. Server-processen kunne ikke startes fordi den konfigurerede identitet er forkert. Kontroller brugernavn og adgangskode.
19423. Fejl ved læsning fra en disk.
19424. ROM-paritetsfejl i mikrokode
19425. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke finde et nøglecenter i virksomheden. Registreringen blev ikke udført.
19426. RSM kan ikke administrere biblioteket %1. Den indledende oversigtsliste over biblioteket mislykkedes.
19427. En eller flere buffere er stadig aktive.
19428. Den sendte Local tilhører ikke denne ILGenerator.
19429. En stedfortræder for en forekomstmetode kan ikke have en 'this', som er null.
19430. OSR - Optimer til sekventielle læsninger %1!18.18s!
19431. 'Betroelseskonto mellem domæner' - Deaktiveret
19432. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi det brugercertifikat, der er påkrævet for dette netværk, er udløbet
19433. Diskenheden, der blev angivet til gendannelse, findes ikke i sikkerhedskopien.
19434. Der opstod en fejl under adgang til WBEM-datalageret.
19435. Denne type UUID er ikke understøttet.
19436. I socket-funktionsopkaldet blev der angivet en protokol, der ikke understøtter semantikken i den anmodede socket-type.
19437. WDS Image Library
19438. Det er ikke muligt at lukke biblioteket %1
19439. Den kryptografiske meddelelse, der blev overført ved hjælp af streaming, er ikke klar til at returnere data.
19440. Kaldet blev afvist af modtageren.
19441. Der kan ikke oprettes forbindelse til klyngenoden.
19442. Den registrerede provider-type er forkert.
19443. Multi-bit ECC
19444. Den automatiske certifikatregistrering af %1 blev nægtet af %3 ved modtagelse af den afventende anmodning om certifikatet %2.
19445. Et miljøvariabelnavn må ikke indeholde lighedstegn.
19446. Et CRM-kontrolpunkt mislykkedes. Dette program er sandsynligvis ikke konfigureret korrekt til brug i klyngen. Du kan finde løsningen på dette problem i dokumentationen til CRM (COM+ Compensating Resource Manager).%1
19447. Der blev angivet et forkert antal argumenter
19448. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke konfigurere logføringsegenskaberne for webstedet %1. Webstedets logfilmappe indeholder muligvis et ugyldigt computer- eller sharenavn.
19449. Loggens hook-procedure er allerede installeret.
19450. Handlingen understøttes ikke af det angivne lag.
19451. Afsluttede fortolkning af manifest ved %1.
19452. Mindst en af de binære logfiler indeholder færre end to dataeksempler.
19453. Reglen eller udløserdataene kan ikke gemmes i registreringsdatabasen.
19454. LPR-udskriftsovervågning (Line Printer Remote) kunne ikke åbne en midlertidig fil under kødannelsen af output til porten %1. Dette kan ske, hvis kømappen er skrivebeskyttet, eller hvis tjenesten LPR ikke har skrivetilladelse til kømappen.
19455. Faxtjenesten kunne ikke oprette forbindelse til udbyderen af faxtjenesten på grund af en konflikt med et tidligere id for udbyderen af faxtjenesten. Ny udbyder af faxtjenesten: %1. Tidligere udbyder af faxtjenesten: %2. Kontakt leverandøren af udbyderen af faxtjenesten
19456. Ydelsestællerne kunne ikke indlæses for %1 for forekomsten %2 %3 pga. følgende fejl: %4.
19457. Telefonenheden er blevet koblet fra
19458. Der kunne ikke oprettes en relativ URI, fordi parameteren 'uriString' repræsenterer en absolut URI.
19459. Handlingen blev ikke gennemført, fordi der opstod en I/O-fejl. Se i systemets logbog for yderligere oplysninger.
19460. Der opstod en fejl under forsøg på at opgradere en SAM-brugers attribut for User_Parameters. Fejlen kan skyldes følgende DLL-fil til meddelelsespakken: %1. Kontroller postdataene til denne hændelse for at få vist NT-fejlkoden.
19461. Provideren kunne ikke udlæse diskenheden fra cache. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
19462. Øjebliksbillederne for diskenheden %2 blev afbrudt, fordi den ledige plads ikke kunne beregnes.
19463. Et bundt, der var indstillet til at isolere en tidligere fejl, indeholdt for mange transaktioner.
19464. Kvotaerne er ikke tilstrækkelige til at udføre handlingen.
19465. Objekt var åbent.
19466. Et forbeholdt felt har en anden værdi end nul.
19467. Den importerede afspilningsliste indeholder ikke alle filer fra originalen.
19468. Det lykkedes ikke at forberede MSDTC på billedbehandling. Sysprep-fase: "%1" mislykkedes med fejl: %2
19469. Ugyldigt egenskabsskema '%1' blev udeladt: version='%2' navneområde='%3'
19470. Anmodningen blev ikke sendt, fordi en fastgjort allokering ikke kan udskilles.
19471. Der kunne ikke allokeres hukommelse til forespørgselsbufferen til tilslutningsbegrænsning
19472. Licens mangler under anvendelse af rettigheder. Licens-id = %1.
19473. Programmets CRM-logfil er placeret på en disk, der er ved at være fyldt. Dette kan medføre fejl i programmet. Forøg den tilgængelige plads på disken. Navnet på CRM-logfilen vises nedenfor.%1
19474. Skriv din nye adgangskode:
19475. Tråden er ikke annulleret.
19476. Kontrollen af fildata er fuldført.
19477. Abonnementet %1 registrerer mistede hændelser. Nogle hændelser mistes under overførsel fra destinationsmaskinen %2. Antallet af mistede hændelser er %3.
19478. Registrering hos Tjenestekontrolstyring for overvågning af status for Terminal Service mislykkedes med %1. Prøv igen om 10 minutter.
19479. Indlæsning af driveren %2 er blevet blokeret.
19480. Koderen arkiverer ikke.
19481. Der blev anmodet om for mange lokale bruger-id (LUID) på samme tid.
19482. Gendanner filerne til komponenten %1, kopieret (%2!lu!%%).
19483.
19484. Partitionen er ikke primær.
19485. Hvis du vil afspille det valgte element, skal du installere Macromedia Flash Player. Du kan hente Macromedia Flash Player på Adobes websted.
19486. Markørstørrelsen er ugyldig. Den skal være en procent mellem 1 og 100.
19487. Administratoren %4 annullerede jobbet "%2" på vegne af %3. Job-id'et var %1.
19488. Det angivne netværksnavn er ikke længere til rådighed.
19489. Mappen er helt tom, der er hverken "." eller "..".
19490. Denne printerdestination er inaktiv og kan ikke modtage styringshandlinger.
19491. Transaktionen kunne ikke overføres.
19492. Der er fejl i det script, der bruges til automatisk konfiguration af proxyservere.
19493. Funktionen "DllGetTransactionManagerCore" mangler i proxy-DLL-filen til OLE-transaktioner. Fejldetaljer: %1
19494. Visning af filterforekomst mislykkedes med fejl: %1!x!
19495. DHCPV6 %%I64d-rettigheder udløber, og %%I64d-rettigheder er slettet
19496. Vurderer startbetingelser
19497. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig ECC-hukommelsesfejl på den fysiske adresse %3 på hukommelsesmodul %4, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
19498. Der kunne ikke kommunikeres med GRSerial-chipkortlæseren.
19499. Listesorteringen skal være den samme i alle komponenterne i en samleforespørgsel.
19500. Faxtjenesten havde problemer med at oprette forbindelse til modulet '%1' fra udbyderen af faxtjenesten. Kontakt ludbyderen af faxtjenesten. Årsag: %2. Fejlkode: %3. Placering: %4. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions