English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

15801. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke oprette destinationsfilen %1 under sikkerhedskopiering af udskriftskøer. Rapporteret fejl: %2. Dette kan ske, hvis brugeren ikke har tilladelse til at oprette en fil på destinationen, eller hvis der ikke er tilstrækkelig plads eller systemressourcer.
15802. Rerun command
15803. %1 Ctlr %2!-3lu! %3!-20.20s! %4!-10.10s! %5!-12.12s! %6!5d! %7!4d!
15804. Den angivne RegistryKeyPermissionCheck-værdi er ugyldig.
15805. Ukendte protokoller %1!14u!
15806. Microsoft TCP/IP version 6-driveren blev startet.
15807. FDDI-netværkskort %1:
15808. En ugyldig handling kaldte en ikke-filbaseret hukommelse.
15809. Der opstod en fejl under undersøgelse af filer og mapper.
15810. Brug af standardlegitimationsoplysninger: RequestHandle=%1, IsProxy=%2
15811. Der blev registreret en ukendt undtagelse.
15812. Mediekilden er ikke startet.
15813. Ugyldigt streamformat for MethodCall eller MethodReturn.
15814. Indekset blev kopieret og bliver nu overført.%1
15815. Typen må ikke være importeret fra COM.
15816. Ugyldigt tegn til hexadecimaltal.
15817. Access serial port failed.
15818. Stien blev ikke fundet.
15819. Der opstod et problem under interaktion med COM-objekt %1. Der kan være installeret en forældet version, eller komponenten er muligvis slet ikke installeret.
15820. BAML TypeId X er ukendt.
15821. Kilden til hændelseslogfilen 'X' kan ikke slettes, fordi den har samme navn som logfilen.
15822. Forbindelsen mellem klienten og serveren kræver pakkebeskyttelse som minimum.
15823. Denne disk kan ikke renses.
15824. En intern kø, der skal bruges af tjenesten Udløsere, blev ikke åbnet. Den konto, tjenesten Udløsere kører under, har muligvis ikke tilladelse til at åbne denne kø, eller køen kan være blevet slettet. Fjern og geninstaller tjenesten Udløsere for at løse problemet. Fejl %1: %2
15825. Det angivne element kan ikke defineres på den aktuelle afspilningsliste.
15826. Windows Media Player kan ikke finde den angivne sti. Kontroller, at stien er korrekt. Hvis det er tilfældet, findes stien ikke på det angivne sted, eller den aktuelle computer er ikke tilgængelig.
15827. TPM på denne computer er ikke konfigureret korrekt. Start TPM-initialiseringsguiden.
15828. BITS har besvaret en klients forespørgsel efter peer-servere.
15829. Betingelse for start er ikke opfyldt. Tjeneste er optaget.
15830. Den angivne behandler er ikke en gyldig behandler for sideområdet for VID-driveren.
15831. Ugyldig politikindstilling %1. Politikken har den forkerte type.
15832. Billedet har et beskadiget metadatasidehoved.
15833. En ny krypteret fil oprettes, og $EFS skal angives.
15834. Destinationen sendte ikke AuthMethod-nøglen under sikkerhedsforhandlingsfasen.
15835. Diskenheden er ikke en spejling.
15836. En værdi i registreringsdatabasen blev ændret fra den oprindelige værdi under installation af denne komponent i et COM+-program. Kontroller værdierne i registreringsdatabasen, hvis du har aktiveringsproblemer med denne komponent.%1
15837. Dataindsamlersæt kører ikke.
15838. UMDF-værtsprocessen (%1) har indlæst drivere for enhed %2.
15839. Stinavn til klientens roddisk, tegnsæt NVT ASCII
15840. Den Windows-I/O-analysekode, der blev godkendt for NTFS-genfortolkningspunkt, er ugyldig.
15841. Filen overholder ikke den relevante specifikation af filformat.
15842. Mediet blev lukket, fordi Windows blev afsluttet.
15843. Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til at gemme sikkerhedskopien.
15844. TPM-statusregistrets command reality-del kunne ikke angives.
15845. Det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%3 er allerede i brug.
15846. Længden er mindre end minimumslængden.
15847. Sessioner med timeout
15848. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke konfigurere egenskaberne for centraliseret W3C-logføring på HTTP-kontrolkanalen. Logføring er aktiveret er indstillet til '%1'. Mappe til logfiler er '%2'. Logperiode er '%3'. Logafkortningsstørrelse er '%4'. Logning af ekst. filflag er '%5'. Logovergang i lokal tid er '%6'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
15849. Omdiriger Keep-verbum
15850. Der er %1 ubrugte sikkerhedsbeskrivelser.
15851. Grænsesikkerhedsbeskrivelsen til den maskinspecifikke gruppepolitik %1 er ugyldig. Sikkerhedsbeskrivelsen er defineret som en ugyldig SDDL-streng (Security Descriptor Definitions Language). Den handling, der blev anmodet om, blev derfor ikke udført. Kontakt din administrator for at få rettet sikkerhedsbeskrivelsen i gruppepolitikindstillingerne.
15852. OSS ASN.1-fejl: Der opstod en fejl med en systemressource.
15853. Den angivne tastatursink skal være et UIElement.
15854. Ugyldig sti - %1
15855. Konfigurationen af drevet %1 i biblioteket %2 kan ikke fastslås fra databasen. Luk drevet, og genstart Removable Storage Service.
15856. Sikkerhedssystemet har registreret en godkendelsesfejl for serveren %1. Fejlkoden for godkendelsesprotokollen %2 er %3.
15857. Der er ikke knyttet nogen kontekst til dette opkald. Dette sker i forbindelse med nogle brugerdefinerede arrangerede opkald og på klientsiden af opkaldet.
15858. Fejl ved åbning af wave-enhed. Enheden kan være i brug.
15859. Drevstien kan ikke slettes, fordi adgang blev nægtet.
15860. Der er ingen gyldige certifikater for denne anvendelse
15861. Hash Failure on %2
15862. Ugyldig PASSTHROUGH-forespørgsel: %1
15863. L2TP-forbindelsen kunne ikke oprettes, fordi sikkerhedslaget fandt en behandlingsfejl under de indledende forhandlinger med den eksterne computer.
15864. Adgangskoden til den angivne konto er udløbet.
15865. Ugyldig URI: Der forventedes en port, fordi der er et kolon (':'), men porten kunne ikke parses.
15866. Forbindelsen kan ikke åbnes
15867. ISR har konstateret en intern tilstandsfejl i driveren til PS/2-tastaturenheden.
15868. Den tilladelse, der er tildelt domænet, kan ikke bestemmes.
15869. Volume %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Lagerenheden til øjebliksbilleder er gjort utilgængelig eller er blevet fjernet fra systemet. Kontroller, at lagerenheden til øjebliksbilleder er tilgængelig. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
15870. Grænsefladerne IPersistStream og IPersistFile var ikke tilgængelige fra et IFilter-filters DLL-fil under indlæsning af data til indeksering.
15871. Afbilde et afsnit for udførelse
15872. Den overførte destinationstilknytningsadresse er uden for adapterkonfigurationens område.
15873. Biblioteket, mediegruppen eller drevet skal være tomt, for at denne handling kan udføres.
15874. Destinationens mediestørrelse skal minimum være 1 GB for at denne sikkerhedskopiering kan udføres.
15875. Miljøet har under kørslen opdaget, at en vigtig ressource mangler, og har fået den proces, der er vært for den, til at stoppe. %1
15876. Det angivne skærmfrekvensinterval er ugyldigt.
15877. Disk %1 har filsystem i overordnet version, der ikke understøttes %2.
15878. Overflytningsværktøjet mtstocom forsøger at fylde pakkesamlingen igen, da det første forsøg mislykkedes.%1
15879. Oplysninger om processens virtuelle hukommelse kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
15880. Aktuelt lagrede legitimationsoplysninger:
15881. Behandler NetInterface-elementer.
15882. Indstillingen til installation af en ejer er deaktiveret.
15883. Den relative URI '%1' kan ikke fortolkes ved hjælp af et tomt URI-basisnodesæt som anden parameter i funktionen document().
15884. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) blev ikke startet; fejlkoden %4.
15885. '%2' har ikke noget indhold: <%1>.
15886. Tilladelse nægtet
15887. Initialiseringen af WDM-læserens driver har ingen tilgængelig hukommelse til at styre enheden %1
15888. Filen med forstyrrende ord kunne ikke oprettes. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
15889. Vælg at medtage disk #%1 (rå disk) til ASR-gendannelse.
15890. MSMQ kunne ikke fortolke navnet '%1' til en IP-adresse. Prøv at pinge modtagercomputeren, og kontroller DNS-indstillingerne på denne computer. Denne hændelse logføres højst én gang for hver %2 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2184-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
15891. Streamen sluttede for tidligt.
15892. Der oprettes en kvotafil.
15893. Den angivne server er ikke en server for dette link
15894. De buffere, der blev angivet til en funktion, var for små.
15895. Katalogtjenesten kan ikke hente attributtypen for et navn.
15896. Windows Media Player kan ikke udføre den ønskede handling, fordi der ikke er nok lagringsplads på computeren. Slet nogle unødvendige filer på harddisken, og forsøg derefter igen.
15897. Det var ikke muligt at fastsætte, om denne computer understøtter installation.
15898. Slutningen på listen er blevet nået.
15899. Drivere blev installeret for enheden %1.
15900. Strengværdien til ydelsestællerens forklaringstekst i registreringsdatabasen er forkert formateret. Den forkert udformede streng er %1. Det første DWORD i sektionen Data indeholder indeksværdien for den forkert udformede streng, mens den anden og tredje DWORD i sektionen Data indeholder de seneste gyldige indeksværdier.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions