English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

25501. Windows Installation stødte på en intern fejl under indlæsning af eller søgning efter en automatisk svarfil.
25502. Proxynavnet kan ikke ændres, hvis proxyindstillingerne ikke er angivet som brugerdefinerede.
25503. Filreplikeringstjenesten kan ikke startes.
25504. AES-GCM 192
25505. Forøg bassen
25506. Der kunne ikke findes et komma, eller længden mellem den foregående token og kommaet var nul (dvs., '0x,' etc.).
25507. Der blev modtaget et 5XX -svar fra behandlingen i cachen på grund af en Cache-Only-lignende politik.
25508. Mappe %1.
25509. Den registrerede konfiguration af ældre grundlæggende diskenheder før konvertering svarer ikke til den aktuelle konfiguration.
25510. Næste side
25511. PnP-grænsefladens tilstand kunne ikke indstilles.
25512. Forbindelsen er midlertidigt afbrudt.
25513. COM+ har opdaget, at din computer er ved at løbe tør for hukommelse. For at sikre korrekt systemafvikling, er aktivering af komponenten afvist. Hvis problemet fortsætter, skal du enten installere mere hukommelse eller forøge størrelsen af den midlertidige fil. Hukommelsesstatus er: %1
25514. Enhed -
25515. Ressourcen er for gammel til at være kompatibel.
25516. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig niveau %3-cachefejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
25517. ISAPI-udvidelse kunne ikke udføres: Win32-fejlkode = %2!.20s!

25518. Timeout kan kun angives til 'System.Threading.Timeout.Infinite' eller en værdi >= 0.
25519. Projektets status er blevet ændret eller er ved at blive ændret pga. en anmodning om statusændring.
25520. Læsefejl.
25521. mail box =
25522. Denne handling kan ikke udføres på printerkøen i dens nuværende tilstand.
25523. Fejl på INT 24.
25524. Den private nøgle kan ikke arkiveres. Nøglecentret kunne ikke godkende et eller flere genoprettelsescertifikater for nøgler.
25525. Pakkenavnet er ugyldigt.
25526. Telekommunikationsenhed på computeren
25527. Indbygget katalogplug-in for Windows-kommandoshell
25528. Peer-cachelagring er deaktiveret.
25529. HTTP-anmodning kunne ikke sendes: Handle=%1, Fejl=%2
25530. Der er ikke aktiveret en routingprotokol på denne grænseflade
25531. Den angivne plex er den sidste aktive plex i diskenheden. Denne plex kan ikke fjernes, da diskenheden ellers bliver offline.
25532. Godkendelsesprotokollen blev afvist af den eksterne peer.
25533. COM-funktionen til registrering skal have en System.Type-parameter og en Void-returtype.
25534. Ukendt fejl 'X'.
25535. Det angivne IP-adresseområde er fuldt.
25536. Læsning af attributter
25537. Summen af AccelerationRatio og DecelerationRatio skal være mindre end eller lig med én.
25538. Et 64-bit program forsøges indlæst, men denne CPU er ikke kompatibel med 64-bit tilstand.
25539. Mappen System Volume Information kunne ikke oprettes.
25540. %1 fortsat
25541. RSM fandt en intern fejl.
25542. Der opstod en fejl i et RPC.
25543. Funktionen er ikke defineret i angivet DLL.
25544. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig PCI-bus Master abort-fejl under en transaktion af type %3 på adressen %4 på PCI-bus %5, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
25545. Denne installationspakke understøttes ikke af denne processortype. Kontakt produktproducenten.
25546. Aktiverer modulet til administration af roller.
25547. Slettet via RPC-kald
25548. Den angivne bitmap har ikke rigtige mål.
25549. Flytning af kontogrupper på tværs af ikke-tomme domæner er ikke tilladt.
25550. Der opstod en fejl i tjenesten Tid under læsning af konfigurationen fra registreringsdatabasen. Tjenesten fortsætter med den tidligere konfiguration. Fejlen var: %1
25551. Windows Media Player kunne ikke afspille cd'en ved hjælp af digital afspilning. Vælg menuen Funktioner, klik på Indstillinger og klik derefter på fanen Enheder, hvis du vil skifte til analog afspilning. Dobbeltklik på cd-drevet, og klik derefter på Analog i afspilningsområdet. Hvis du vil have mere hjælp, skal du klikke på Onlinehjælp.
25552. Brugerlogoff afbrød krypteringen af cachen til offlinefiler.
25553. MSMQ-værdierne i registreringsdatabasen kan ikke læses, sandsynligvis pga. beskadigelse af registreringsdatabasen.
25554. Anmodningen recvfrom mislykkedes: %1 %2 %3.
25555. En af streamene er allerede blevet brugt og kan ikke nulstilles til den oprindelige tilstand.
25556. Terminalserveren kan ikke installere et nyt skabelonbaseret certifikat til TLS (Transport Layer Security) 1.0\SSL-godkendelse (Secure Sockets Layer) og kryptering. Der opstod følgende fejl: %1.
25557. Et svarnøglenavn i filen device.INFl er ikke i det forventede format.
25558. Konfiguration af IPSEC var påkrævet men mislykkedes med fejlkoden %1 for destinationsadressen %2.
25559. En node er ved at slutte sig til klyngen.
25560. Navnet er ugyldigt.
25561. Initiatornoden findes allerede.
25562. ECC-hukommelsesfejl
25563. Indsamlingsprogrammet kunne ikke håndtere beskedstrømmen. Alle beskedkilder vil blive gennemsøgt igen.
25564. Provideren kunne ikke indlæse. Fejl(%1).
25565. Der er ikke angivet en AuthData-værdi for operatoren.
25566. Attributposter fra filpostsegment %1 er sammenkædet ukorrekt.
25567. Ydelsesobjektet for servertjenesten kan ikke åbnes. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
25568. Tilføj understøttelse af en funktion. Flere værdier kan angives sammen. F.eks.:
25569. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi det rodcertifikat, der anvendes for dette netværk, er udløbet
25570. UnmanagedMemoryStream-kapaciteten ville fortsætte omkring den høje ende af adresseområdet.
25571. Det anbefales kraftigt, at du opbevarer genoprettelseskoden på et sikkert sted på afstand af denne computer. Hvis genoprettelseskoden opbevares på en ikke-krypteret diskenhed på denne computer, er det nemt at finde den, hvis computeren mistes eller bliver stjålet.
25572. Ugyldig URI: Konstruktionen brugernavn:adgangskode er forkert udformet.
25573. En proces har anmodet om adgang til en session, men har ikke fået disse rettigheder.
25574. Skriv adgangskoden:
25575. Vinduet er ikke et gyldigt dialogvindue.
25576. Ingen FAT-tabeller kan læses.
25577. Udvid markering opad
25578. Windows Media Player kan ikke afspille denne dvd, fordi dit skærmkort ikke understøtter afspilning af dvd.
25579. Registreringsnøglen X på computeren Y kan ikke åbnes. Du har muligvis ikke adgang.
25580. Forsøget på at genaktivere transaktionsstyringen mislykkedes. Fejloplysninger: %1
25581. Der er registreret en langsom netværksforbindelse til roamingprofilen %1. Den vil ikke blive synkroniseret med profilen på denne computer.
25582. Det var ikke muligt at udvide import-/eksportelementet eller trække det tilbage.
25583. Serveren (modtageren) kan ikke arrangere de returnerede data - for lidt hukommelse osv.
25584. Det angivne navn er allerede i brug.
25585. Kvotaer er ikke aktiveret på diskenheden %1
25586. Fejllogfilen kan ikke oprettes. Kontroller, at fejllogføringsmappen er korrekt.
25587. Denne anmodning sendes igen, da cachen ikke kan validere svaret.
25588. Anmodningen om at fjernstyre en anden session blev nægtet.
25589. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Forbindelse nægtet.
25590. Egenskabs-id-typen var ikke navn.
25591. Skærmen er allerede låst.
25592. Der er registreret en ugyldig netværksmaske.
25593. Kunne ikke indstille kontooplysningerne for MS DTC-tjenesten i registreringsdatabasen. Interne oplysninger: %1.
25594. Ikke begrænset
25595. Der blev angivet en ugyldig parameter.
25596. Navnekomponenten eller navnet var for langt.
25597. Event queue overflowed.
25598. DHCP-/BINL-tjenesten har fastslået, at den ikke er autoriseret til at betjene klienter på dette netværk for Windows-domænet: %2. Alle DHCP-tjenester, der tilhører en katalogtjeneste, skal godkendes af katalogtjenesten for at kunne betjene klienter. (Søg i Hjælp om administrationsværktøjer til DHCP-tjenesten angående godkendelse af en DHCP-tjeneste hos katalogtjenesten).
25599. Der kan ikke flyttes flere filer til en fil.
25600. Hændelsesklassekomponenter må ikke få et alias.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions