English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

1701. En ikke-PE-proces forsøgte at kommunikere med PEAuth.
1702. Parameterværdien kan ikke være større end X.
1703. Der blev fundet en header-digestfejl for den angivne PDU. De gemte data indeholder headeren og digest'en.
1704. Lyttefunktionen 'X' findes ikke i afsnittet sharedListeners.
1705. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi XML'en i SOAP-pakken er ugyldig.
1706. Giv assemblies &ubegrænset adgang til websteder
1707. Preload-elementer kræver en type- eller assemblyattribut.
1708. Certifikatregistreringen af %1 har registreret, at DNS-navnet i certifikatet %2 ikke stemmer overens med DNS-navnet på den lokale computer. Der forsøges en ny registrering af et certifikat af typen %2 om %3 timer.
1709. Navnet på klientens NIS+-domæne.
1710. Det angivne post-id er ugyldigt.
1711. Heuristisk afbrydelse (RESET) eller heuristisk blandede COMPARE STATES modtaget fra LU-deltager "%1" til LU-transaktion "%2", under levering af bekræftelse til MS DTC-transaktions-id %3.
1712. Matrix over routeradresser efter præference
1713. Postsegmentet fra USN-journalfilen undersøges.
1714. Denne disk kan ikke indeholde midlertidige installationsfiler.
1715. Mindst en af de krævede afhængigheder blev ikke fundet. Kontroller, at ressourcerne til MSMQ-udløsere er afhængige af ressourcerne til MSMQ.
1716. Komprimeringstilstanden, der er angivet i GZip-header, er ukendt.
1717. Disketten i drev %1 er skrivebeskyttet. Brug en diskette, der ikke er skrivebeskyttet.
1718. Den sammensatte skrifttype indeholder mange blanktegn, hvor der ikke blev forventet nogen.
1719. Der opstod en fejl under parsing af '%1' som datatypen %2.
1720. Da en anden forbindelse af denne type er i brug, kan den indgående forbindelse ikke godkende din forbindelsesanmodning.
1721. Der blev returneret en ugyldig returkode under ventetid på at køre et program. Den udførte kommando var X.
1722. Logtjenesten registrerede en delvis eller ufuldstændig logblok.
1723. Forbindelsen til serveren er gendannet.
1724. Der opstod en fejl [%2] under behandlingen af driverdatabasen.
1725. Remote Access Services kunne ikke startes automatisk. Yderligere oplysninger kan findes i logbogen.
1726. Indholdsserver %1 (%2) mislykkedes.
1727. Enhedens størrelse er for stor til det markerede filsystem.
1728. En netværks-sink kunne ikke skrive data til netværket.
1729. Giver adgang til lokal- og fjernprocesser og aktiverer start og stop af lokalprocesser.
1730. Etiketter, der indeholder tegnet 'X', er ikke tilladt med UseStd3AsciiRules
1731. Serveren kunne ikke allokere virtuel hukommelse.
1732. Sikkerhedskopieringen blev ikke fuldført, da der opstod en alvorlig fejl under sikkerhedskopiering af et drev.
1733. Den angivne videopræsentationsdestination er ugyldig.
1734. Dokumentprinterens kontrolpunkt kunne ikke afsluttes
1735. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) blev afsluttet inden start af DCS.
1736. Filterstyring blev ikke initialiseret ved et forsøg på at registrere et filter. Sørg for, at Filterstyring indlæses som en driver.
1737. Logoncachen er deaktiveret. Der kan opstå mellemliggende godkendelsesfejl under perioder med ventetid og forstyrrelser på netværket. Kontakt din systemadministrator.
1738. Læserobjektet kan ikke identificere enheden
1739. Logstyring er ikke initialiseret.
1740. Et alias må ikke henvise til et andet alias.
1741. %1 - Opret et nyt øjebliksbillede af diskenhed
1742. Sikkerhedspakken kunne ikke initialiseres og kan ikke installeres.
1743. HBA-sikkerhedsoplysningscachen er fuld.
1744. Filen startkonfigurationsdata.
1745. Den trustee, der er angivet som ejer, er ugyldig, eller den kendes ikke af provideren.
1746. Det angivne frekvensinterval findes allerede i det angivne sæt for skærmfrekvensintervallet.
1747. Et ikke-statisk felt skal have en destination.
1748. CIM V2.2 feature not currently supported; data type
1749. Ugyldig landestandard.
1750. %1 Iptl %2!-3lu! %3!-30.30s!
1751. UNC-stien skal have formatet \\server\share.
1752. Politikindstillingen for automatisk logon er for lav
1753. Der mangler en indstilling efter -o.
1754. Windows Sikkerhedscenter er deaktiveret. En administrator skal aktivere tjenesten.
1755. Forbindelsen blev afbrudt af fjerncomputeren.
1756. Den resulterende tekst kan ikke være null.
1757. Systemet kan ikke skrive til konfigurationsfilen, fordi den er blevet ændret siden den sidst blev læst. Afbryd og genstart søgetjenesten. Hvis problemet opstår igen, skal du geninstallere søgeprogrammet.
1758. SORT Sorterer input.
1759. (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)
1760. Client for NFS er standset.
1761. XPath-udtrykkene i id-begrænsningerne understøtter ikke konstanterne '%1'.
1762. MS DTC Transaction Manager har sendt en TIP "ABORT COMMAND" til en anden Transaction Manager og modtog TIP "ERROR COMMAND" som svar. Transaktionen blev afbrudt. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne Transaction Manager: %1, URL til den eksterne transaktion: %2, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %3.
1763. Transformerings-plug-in'en er ikke gyldig. Den kan være beskadiget, eller du har ikke de nødvendige rettigheder til at få adgang til plug-in'en.
1764. Brugeren afbrød ressourceoptællingen.
1765. Følgende fil, der er nødvendig for at starte Windows, er beskadiget: %1
1766. De angivne data kunne ikke krypteres.
1767. Anmodning om operationslåsning
1768. Opdater skemacache
1769. Det angivne parameterindeks er ikke inden for området.
1770. Aktivitetslogføring kan ikke initialiseres, da aktivitetslogfilerne ikke kan åbnes. Kontroller, at mappen med aktivitetslogfilen findes, og at den har skrivetilladelser til den netværkstjenestekonto, som faxtjenesten kører under. Sti til aktivitetslogføring: '%1' Win32-fejlkode: %2. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
1771. Tjenesten Opgavestyring kunne ikke angive en opvågningstimer. Dette medfører, at nogle planlagte opgaver muligvis ikke kører, når systemet ikke er aktivt. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
1772. Der kunne ikke oprettes forbindelse med medietypen i den faste graf,
1773. Du kan få hjælp til hver kommando ved at bruge /?, f.eks. 'appcmd.exe add site /?'.
1774. Under forsøget på at slette filen fra hukommelsen lykkedes det ikke at slette nogle eller alle data fra hukommelsen.
1775. %1Den overordnede fletning er fuldført for kataloget %2.
1776. Windows Update-agenten på denne computer er ikke konfigureret til at modtage sikkerhedsopdateringer. En administrator skal konfigurere tjenesten Windows Update-agent. Ændringerne træder muligvis først i kraft, når NAP-agenten er genstartet.
1777. Den angivne handle var ugyldig.
1778. Forkert niveau af systemkaldet.
1779. Ingen TÆLLER/HJÆLP-definition til følgende sprog: %1.
1780. INTERN fejl - Et objekt med det angivne navn findes allerede i diskgruppen
1781. Netværksgrænsefladen kunne ikke åbnes.
1782. Modemet på %1 gik over til en ikke-understøttet BPS-hastighed.
1783. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke opgradere eksisterende planlagte opgaver. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
1784. Overvågning af Windows Media Center-shell kunne ikke startes.
1785. Selvtesten mislykkedes, og TPM blev lukket.
1786. Den underliggende type for enum-argument skal være Int32 eller Int16.
1787. Katalogopgraderingen mislykkedes med fejlkoden %2.%1
1788. Klienten er logget på serveren (sessions-id = %2)
1789. Driveren til Windows Firewall er startet.
1790. Det angivne sikkerheds-id stammer ikke fra et kontodomæne.
1791. 0 secs
1792. Det er ikke tilladt at slette en bruger, som er i gang med en session.
1793. BitmapCacheBrush understøtter ikke Opacity.
1794. En arbejdsproces med proces-id'et '%1', der betjener programgruppen '%2', har anmodet om genbrug, fordi den har nået grænsen for sin private hukommelse.
1795. Den ønskede handling er ikke tilladt på et objekt under systembeholderen.
1796. Systemet kan ikke udføre JOIN og SUBST lige nu.
1797. Der opstod en fejl, da baggrundsprocessen skulle startes.
1798. Adgang nægtet. Inden du åbner filer på denne placering, skal du besøge webstedet og vælge at logge på automatisk.
1799. Den virtuelle harddisk er defekt. Blokbitmappen stemmer ikke overens med de blokdata, der findes på den virtuelle harddisk.
1800. WS-Management-tjenesten understøtter ikke det tegnsæt, der bruges i anmodningen. Rediger anmodningen, så der bruges UTF-8 eller UTF-16.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions