English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

601. Filsystemtypen er %1.
602. Det blev forsøgt at registrere protokollen '%1', men protokollen '%1' håndteres allerede af en anden lyttefunktionsadapter. Registreringen blev derfor afvist. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
603. Serveren kunne ikke allokere fra systemets ikke-sideinddelte gruppe, fordi gruppen var tom.
604. Det angivne attribut er ikke til stede eller har ingen værdier.
605. Det angivne samlede videosignalområde er ugyldigt.
606. Remote Access-serveren oprettede forbindelse til %1 for brugeren %2 med enheden %3. Forbindelsen blev oprettet automatisk, fordi forbruget af båndbredde var højt.
607. %1!-15.15s! - Genoptæller objekter af den angivne type.
608. Den ukendte værdi Y blev fundet i noden X.
609. Forbindelsen mellem tjenesten Telekommunikation og serveren findes allerede.
610. Det er ikke muligt at finde den angivne protokol.
611. Der opstod en fejl under skrivning af registreringsoplysningerne i registreringsdatabasen. Du skal have administratorrettigheder for at udføre denne opgave. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.
612. En udvidet tæller har åbnet hændelseslogfilen for usbperf.DLL
613. Den eksterne forbindelse blev pludselig afbrudt.
614. Der ventes allerede på den angivne printerhandle
615. Tjenesten har gendannet databasen ud fra sikkerhedskopien.
616. Udgiveren er deaktiveret, og dens ressource er ikke tilgængelig. Dette sker sjældent, når udgiveren er ved at blive fjernet eller opgraderet.
617. Kopierer nye filer Fil: [1], Mappe: [9], Størrelse: [6]
618. Serveren er ikke konfigureret til fjernadministration.
619. Ikke-genkendt fejl.
620. Attributten 'X' kan kun vises, når 'Y' findes.
621. Den stedcontroller, der ejer objektet, svarer ikke. Denne fejl forekommer kun i et miljø i blandet tilstand.
622. Kataloget er blevet åbnet til skrivebeskyttede handlinger.
623. Tilstandsagenten i Windows Sikkerhed undersøger, om en computer er kompatibel med en politik, der er defineret af en administrator.
624. Enhedsdriveren findes ikke.
625. Uri skal være en fil eller pakke-Uri.
626. Den angivne adgangskode til netværket er ikke korrekt.
627. En subtraktion skal være det sidste element i en tegnklasse.
628. Handlingen er ikke tilladt på en disk, der er i offlinetilstand.
629. Formaterer %1 KB
630. Den angivne sti blev ikke fundet.
631. WinRM kan ikke behandle konfigurationsanmodningen. Tjenesteressource-URI'en (%1) understøtter kun følgende handlinger: %2 og %3.
632. De dynamiske diske i systemet, kan ikke konfigureres på grund af for mange disk-I/O-fejl. Kontroller lagerenhedernes status, og genstart derefter computeren.
633. Enhedsobjektet for en eller flere porte til pegeredskaber kunne ikke findes.
634. Et diagnosticeringsmodul blev flyttet til en afbrudt tilstand
635. Opgaven med id'et %1, som kører, når computeren er inaktiv, har modtaget besked om, at der er anmodet om eksplicit behandling.
636. Køkvoten for opgavestart i Opgavestyring nærmer sig den foruddefinerede grænse på %1%. Brugerhandling: Reducer antallet af aktive opgaver, eller forøg den konfigurerede køkvote.
637. Ugyldig URI: Autoriteten eller værten må ikke slutte med en omvendt skråstreg ('\').
638. Udeladelse af åbning efter fil-id
639. Konfigurationsændringerne kunne ikke udføres.
640. Ugyldig tastaturventetid.
641. Opret gældende politikindstilling (logføring)
642. ExecuteMessage kan kun kaldes fra objektets oprindelige kontekst.
643. Filen SCHED.LOG kunne ikke åbnes.
644. Forsøg på at angive objektets id mislykkedes, da objektet allerede har et id.
645. Gemmer UNFORMAT-oplysninger.
646. Sikkerhedskopieringen er fuldført.
647. Der opstod en fejl, mens TBS behandlede strømstyringshændelsen. Strømstyringshændelsen var %1, og fejlkoden var %2.
648. Ressourcen er ved at blive genoprettet.
649. Handlingen er blevet afbrudt, så serverprogrammet kan afsluttes.
650. Formatet på en REPEAT-gentagelse i den aktuelle afspilningslistefil er ugyldigt.
651. Programmet %1 kan ikke køres i Win32-tilstand.
652. Denne ressource kræver følgende vælgere: %1 %2
653. Tjenesten Remote Access Connection Manager kunne ikke startes, fordi PPP ikke kunne initialiseres. %1
654. DATE Viser eller indstiller datoen.
655. Viser tilladelserne i dette tilladelsessæt
656. Forespørgslen er ugyldig.
657. refresh = %1
658. Den overordnede netværksenhed %1 blev fjernet fra denne computer.
659. Kontrollerer filsystem %1.
660. Tjenesten %1 kan ikke startes (Fejl: 0x%2).
661. Mediesessionen kan ikke afbrydes midlertidigt fra en standset tilstand.
662. Opgavestyring kunne ikke fuldføre opgaven "%1" , forekomst "%2" , handling "%3" . Yderligere data: Fejlværdi: %4.
663. Aktiveringshandling mislykkedes. En anden celle eller række kunne ikke redigeres, mens den aktuelle indeholder valideringsfejl.
664. Brugeren %1\%2, der er tilsluttet port %3 har ikke understøttet softwareversion. Linjen er blevet frakoblet.
665. Et indledende '['-tegn var ventet.
666. Anmodningen blev annulleret.
667. Værdien af den navngivne parameter må ikke være null.
668. Filen er for stor til at blive filtreret.
669. Systemet kunne ikke allokere det nødvendige område i en log til registreringsdatabasen.
670. Der er fremsat en opslagsanmodning, der kræver et globalt katalog. Den lokale sikkerhedsautoritet (LSA) kunne enten ikke kontakte eller godkende et globalt katalog, og derfor mislykkedes opslagsanmodningen. Kontroller forbindelsen og godkendelsen af denne domænecontroller til et globalt katalog.
671. SSL-genforhandling mislykkedes: RequestHandle=%1, Fejl=%2
672. Hentning af det ønskede antal rækker vil betyde en overskridelse af det maksimale antal aktive rækker, som rækkesættet understøtter.
673. Der er ikke nogen hypervisorfunktion tilgængelig for brugeren.
674. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licenslageret ikke kunne synkronisere korrekt.
675. Handlingen er ikke tilladt i denne opkaldstilstand.
676. DDE-share-udførelse
677. Tekstformateringsprogrammet kan ikke hente handleren til reduktionsmodulet på grund af fejlen: X.
678. Brugeren forsøgte at oprette forbindelse ved hjælp af et opkaldsmedie, som ikke svarer til det begrænsede opkaldsmedie. Kontroller opkaldsbetingelserne for den tilsvarende netværkspolitik.
679. Vil du slette denne post?
680. Det angivne kildeelement har ikke nogen medier.
681. MS DTC-tjenesten kan hænge under start. MSDTC afsluttes til sidst, hvis den ikke kan startes. Fejlfindingskontekst følger: %1
682. DNS-servere
683. IP-adressen %1, der er angivet i registreringsdatabaseværdien \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\%2, er ikke en gyldig IP-adresse for denne computer. Tjenesten MSMQ bruger IP-adressen %3 i stedet. Fjern registreringsdatabaseværdien, eller indstil den til en af følgende gyldige IP-adresser: %4.
684. Instruktionen xsl:apply-imports må kun forekomme inden for en xsl:template-instruktion med en match-attribut, og den må ikke forekomme i en xsl:for-each-instruktion.
685. Den samlede mængde CPU-tid, som tråden har brugt, siden den blev startet.
686. Kontrol af adgang til underretning om gruppepolitik for konsolsession mislykkedes.
687. Der er ikke oprettet en type.
688. Erstatningsteksten i en enhed, der refereres til i indholdet, skal være korrekt udformet.
689. Tjenesten Smart Card Resource Manager kunne ikke tilføje læseren %2: %1
690. Objektet AsyncFlowControl kan kun bruges én gang til at kalde Undo().
691. Genoprettelsesadgangskoden kunne ikke udskrives.
692. Kan ikke ændres, når der er oprettet en type.
693. Det er ikke tilladt at indsætte en node eller en overordnet type af den under sig selv.
694. Klyngenetværket er det eneste, som er konfigureret til intern klyngekommunikation mellem to eller flere aktive klyngenoder. Den interne kommunikationsfunktion kan ikke fjernes fra netværket.
695. REVERT ON CLOSE må kun bruges med GPT-flagene HIDDEN, READ ONLY, NO DRIVE LETTER eller SHADOW COPY.
696. Denne computer er ikke kompatibel med ACPI-standarden (Advanced Configuration and Power Interface). Windows skal installeres på en computer, der understøtter ACPI. Kontakt computerproducenten for at få en BIOS-opdatering, eller installer Windows på en ACPI-kompatibel computer.
697. NETVÆRKSTJENESTE
698. Der kunne ikke oprettes forbindelse, fordi netværket var optaget.
699. Rul en side ned
700. Objektet 'Objektnavn' er blevet afbrudt eller findes ikke på serveren.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions