English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

15401. Hver socketadresse (protokol/netværksadresse/port) kan kun bruges til én ting ad gangen. Kontroller, at der ikke er andre tjenester eller programmer, som forsøger at bruge samme port, og prøv derefter at aktivere plug-in'en igen.
15402. %1 kunne ikke indlæses.
15403. Tjeneste lukker transmissionskanalen.
15404. Attributten '%1' er ugyldig. %2
15405. Det fuldtændige tal, der identificerer meddelelsen i hændelsesmeddelelses-dll'en.
15406. Der opstod en fejl under en kryptografisk handling.
15407. En hændelse kunne ikke starte nogen af abonnenterne.
15408. Driver til enhed %1 blev ikke indlæst. Timeoutperioden er udløbet.
15409. Windows-startprocessen kan ikke afslutte systemprocesser.
15410. Denne handling understøttes ikke på MSR-partitioner.
15411. Multicast-områdeparameteren er forkert. Enten findes området allerede, eller dets egenskaber stemmer ikke overens med egenskaberne for et andet eksisterende område.
15412. Der ikke angivet nogen tilladelser. Alle brugere har fuld kontrol.
15413. Denne fejl bruges internt til test af forekomster.
15414. Objektet skal være af typen Double.
15415. Fejl under opstart af trådmodtagefunktion. Sap Agent kan ikke fortsætte.
15416. Der blev fundet et uventet Stroke i PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
15417. Streamsinks kan ikke føjes til eller fjernes fra denne mediesink, fordi dens sæt af streams er fast.
15418. Der blev forsøgt at oprette en session til en netværksserver, men der er allerede oprettet for mange sessioner til den pågældende server.
15419. Forsøg på filkryptering mislykkedes.
15420. Af sikkerhedsårsager skal handlingen køre på destinations-DC'en.
15421. Sikkerhedskopiering af diskenheden %1 kunne ikke udføres. Fejl: %2
15422. Licensserverens certifikat er udløbet. Kontroller, at systemuret er indstillet korrekt. Kontakt indholdsudbyderen for at få yderligere assistance.
15423. Objektet kan ikke synkronisere hændelsen "%1". Der opstod en fejl under arrangering af objektets IDispatch-grænseflade.
15424. WS-Management-tjenestens Wmi-plug-in understøtter ikke den angivne OptionSet, fordi MustComply for en af parametrene er angivet.
15425. Den angivne sti '%1!ls!' identificerer ikke en fil.
15426. Destinationen svarede ikke på en tekstkommando, der blev sendt for at genforhandle iSCSI-parametre, i tide.
15427. Replikeringsadgang nægtet.
15428. Vinduet er allerede registeret til penneinput.
15429. Det script, der blev startet fra URL-adressen '%1', har ikke svaret inden for den konfigurerede timeoutperiode. HTTP-serveren afbryder scriptet.
15430. WebClient understøtter ikke samtidige I/O-handlinger.
15431. Login lykkedes, men der er ingen tilgængelige IPv6-adresser tilgængelige i øjeblikket.
15432. ASN1 - forkert unicode (UTF8).
15433. Der er ikke flere data.
15434. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. URI'en indeholder en duplikeret nøgle (%1).
15435. Denne forbindelse er konfigureret til at validere identiteten på adgangsserveren, men Windows kan ikke bekræfte det digitale certifikat, der er afsendt af serveren.
15436. Størrelsen på de data, der blev hentet fra Active Directory, var uventet.
15437. Finger: read:
15438. Der er ingen værdier med det navn.
15439. NAP IPSec Relying Party blev initialiseret.
15440. Konfigurationsværdien for parameteren 'X' var ugyldig.
15441. Systemet har udført et kald til en brugerdefineret komponent. Komponenten udløste en fejl, og en undtagelse er opstået. Dette betyder, at der er et problem med den brugerdefinerede komponent. Oplys udvikleren af komponenten om fejlen, og angiv oplysningerne nedenfor. %1
15442. Sikkerhedsdeskriptoren i filen 0x%1 er ugyldig.
15443. Bufferen er ikke stor nok til at lagre netværksprotokoldataene (IP, ICMP, TCP og UDP). De returnerede data indeholder den tilgængelige og påkrævede bufferstørrelse.
15444.
15445. Ingen meddelelser af den ønskede type
15446. Hvis du vil anvende denne brugertilpassede sessionstilstandsdatabase i dit webprogram, skal du angive den i konfigurationsfilen ved hjælp af attributterne 'allowCustomSqlDatabase' og 'sqlConnectionString' i afsnittet \.
15447. Widget %1 i dataindsamlersættet %2 blev ikke afsluttet; fejlkoden %4.
15448. The specified shadow copy storage association is in use.
15449. En forkert udformet funktionstabel blev opdaget under en udredningshandling.
15450. Samlingen %1 indeholdt en eller flere ugyldige filer, men er nu gendannet.
15451. Mappen blev beskåret.
15452. SetPassword (uden kendskab til den gamle adgangskode)
15453. DFS-tjenestens interne tilstand er inkonsistent.
15454. En universel gruppe uden aktiveret sikkerhed er ændret til en global gruppe med aktiveret sikkerhed.
15455. Driver %2 returnerede et ugyldigt id for en underordnet enhed (%3).
15456. MSMQ kunne ikke lytte til IPv4-protokollen. Meddelelser vil ikke blive accepteret på IPv4. Hvis MSMQ skal acceptere meddelelser på IPv4-protokollen, skal du kontrollere, at IPv4-protokollen er installeret, og at den fungerer (kræver, at computeren genstartes). Fejl %1: %2
15457. Plug-in'en i <%2> kan ikke initialiseres.%1
15458. Denne statusmeddelelse betyder, at den nye adgangskode, som blev angivet, da adgangskoden skulle opdateres, indeholder værdier, som ikke er tilladte i adgangskoder.
15459. Der kan ikke læses fra streamen.
15460. Logon blev afvist.
15461. Det angivne CHAP-brugernavn er ugyldigt.
15462. Der blev modtaget et uventet serversvar
15463. Systemet kunne ikke oprette den brugerdefinerede komponent CRM-kompensator. %1
15464. VidPN-administrationen for det aktuelle skærmkort har ikke en aktiv VidPN.
15465. Den maksimale størrelse på en titel er overskredet.
15466. Parameteren %1!c! kræver yderligere et argument
15467. IKE - Aktiver IPSEC/IKE %1!-10.10s!
15468. Den anmodede handling er ugyldig for DynamicMethod.
15469. Der opstod et problem under registrering af oplysningerne om de gældende politikindstillinger (RSoP), som beskriver det omfang af gruppepolitikobjekter, der anvendes på computeren eller brugeren. Gruppepolitikindstillinger er blevet anvendt på computeren eller brugeren. Rapporterne fra administrationsværktøjerne er dog muligvis ikke nøjagtige.
15470. Fjerner systemenheden
15471. StylusPointDescription understøtter maksimalt 31 knapper.
15472. "minInclusive" og "minExclusive" kan ikke begge forekomme i en typedefinition.
15473. Sidefejl læste fra en sekundær lagringsenhed.
15474. Delnavnet svarer ikke til dets indholdstype.
15475. Tjenesten Netlogon kan ikke starte, fordi en anden Netlogon-tjeneste, som kører i domænet, er i konflikt med den angivne rolle.
15476. Det eksterne program %1 returnerede returkoden %2!u!.
15477. Gendannelsen blev afbrudt, da diskenheden blev fjernet.
15478. Ændring af rettighederne tildelt en konto
15479. Der opstod en fejl i understøttelsen af sikre kanaler.
15480. Handlingen er ikke tilladt, fordi den ville gøre RAID-5-enheden ubrugelig
15481. RSM kunne ikke registreres i Tjenestekontrolstyring.
15482. Den angivne indholdstype for stien til VidPN-præsentationen er ugyldig.
15483. CoID=%1: Brugeren %2 har oprettet forbindelse, men kunne ikke godkendes på port %3. Forbindelsen er blevet afbrudt.
15484. De WS-Management-handlinger, der opdaterer certifikattilknytsningslageret i WINRM-tjenestens konfiguration, kan kun udføres via fjernadgang.
15485. Den angivne controllerport er ikke gyldig.
15486. Navn for langt til nøglen %1: Navn = %s. Sap Agent kan ikke fortsætte.
15487. Signaturvalidering kan ikke udføres på moduler, der er indlæst af COM, så objektet bliver ikke oprettet. Objektet er formentlig et filter, en ordidentifikation, en stemmer eller en protokolhåndtering.
15488. Den anmodede skrivehastighed understøttes ikke af drevet, og hastigheden blev justeret.
15489. Det blev forsøgt at omdirigere aktiveringen af typen 'Typenavn, X'. Dette er ikke tilladt, enten fordi en kendt tjenestetype allerede er registreret med den pågældende type, eller fordi denne type indeholder en aktiveret tjenestetype.
15490. Den angivne farvetransformering er ugyldig.
15491. (GMT+02:00) Kairo
15492. Tjenesten Tid synkroniserer nu systemtiden med tidskilden %1.
15493. Det er ikke muligt at bruge VBR-kodningstilstand med lyd eller video, der ikke er komprimeret.
15494. Indstiller mappen %1 til at komprimere nye filer
15495. Den netværksforbindelse, der svarer til netværkskortet med adressen %1, blev fjernet fra en tidligere tildelt ipv6-karantænekonfiguration af DHCP-klienten til karantænehåndhævelse.
15496. Der opstod en fejl under oprettelsen af stoploggen, der behandler rutiner til afslutning af hændelser. Følgende kode blev returneret fra CreateEvent: %1.
15497. %1 MB i %2 filer.
15498. Kald til SQLMoreResults mislykkedes med %1.
15499. Internal error: bad parameters to DeviceGetOverlapSubranges.
15500. SERVICE_START_NAME : %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions