English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

4601. Anmodningen kunne ikke opfyldes med en 'kun fra cache'-politik
4602. Boolesk skal være enten 'true' eller 'false'
4603. Det angivne modul X kan ikke findes i assemblyen Navn på assembly.
4604. INTERN fejl - Licensen er udløbet eller er ikke tilgængelig for handlingen
4605. En intern fejl starter SQLDumper.exe-processen "%1".
4606. Programmet kunne ikke allokere tilstrækkelig hukommelse til at oprette en minimumsstruktur.
4607. Den angivne cirkulære buffer er nu tom efter fjernelse af den aktuelle pakke.
4608. Funktionen til styring af afspilningslister kan ikke genkende den aktuelle afspilningstilstand (f.eks. bland eller normal).
4609. Terminal Server kunne ikke finde en tilhørende driver kaldet %1 for printer %2. Terminal Servers beredskabsprinterdriver %3 blev anvendt.
4610. Portdeling (skrive)
4611. Objektet er allerede registreret
4612. Fjerner udgivelse af kvalificerede komponenter Komponent-id: [1], Kvalifikator: [2]
4613. Objektet IMFPMPHost er ikke tilgængeligt.
4614. Handle til processens hovedvindue.
4615. Der opstod en fejl i et avanceret installationsprogram under installation eller behandling.
4616. Data til parameteren %2 kan ikke hentes fra registreringsdatabasen.
4617. Formatet for den angivne adgangskode er ugyldigt.
4618. Under genoprettelsen fandt MS DTC ændrede logfilsider. Deres tilstand gendannes ud fra andre sider
4619. Kommandoen til angivelse af systemlagerenhed mislykkedes.
4620. Ikke en gyldig Win32-FileTime.
4621. Angiver, om processens prioritet skal hæves, når en bruger arbejder i brugergrænsefladen, som er tilknyttet tråden.
4622. HTTP-serveren kunne ikke initialisere pga. mangel på tilgængelig hukommelse. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
4623. En værdi må ikke være null.
4624. Replikeringsopdateringen kunne ikke anvendes, fordi hverken kilden eller destinationen endnu har modtaget oplysninger om en nylig flyttehandling på tværs af domæner.
4625. Adgangskoden er ikke gyldig.
4626. Handlingen er ulovlig, så længe der afvikles en transformation.
4627. Destinationen svarede ikke på en SCSI-kommando, der blev sendt gennem en WMI-anmodning, i tide.
4628. Adressen skal være til en fil.
4629. VPN-forbindelsen kunne ikke oprettes. VPN-serveren er muligvis ikke tilgængelig, eller sikkerhedsparametrene er muligvis ikke konfigureret korrekt for denne forbindelse.
4630. Stiens format er ikke gyldigt.
4631. DHCPv6-tjenesten har registreret, at den kører på en domænecontroller, og at der ikke er konfigureret legitimationsoplysninger til brug med dynamiske DNS-registreringer, der startes af DHCPv6-tjenesten. Denne sikkerhedskonfiguration anbefales ikke.
4632. Driveren fandt en uventet sekvens fra enheden %1.
4633. Det var ikke muligt at konfigurere RSM til at starte Library Manager for biblioteket %1.
4634. CAPICOM.DLL version 2 eller nyere skal være registreret, for at denne metode kan bruges.
4635. Filen '\WindowsImageBackup\\MediaId' kunne ikke læses.
4636. Slutningen af søgeresultaterne er nået.
4637. En af diskenhederne i sikkerhedskopien findes ikke på den aktuelle computer.
4638. Separatorfil
4639. Indholdsudbyderen har tilbagekaldt rettighederne til mediet for denne fil. Hvis du fik filen fra en onlinebutik, skal du spørge butikken, om en ny version af filen findes.
4640. Ugyldig kildeadresse %1.
4641. Der opstod en timeout (%1 millisekunder), mens der ventedes på, at tjenesten %2 blev tilsluttet.
4642. Læsning / skrivning af udvidelser, hvor attributterne passer.
4643. Der kan kun køre én forekomst af wusa.exe ad gangen.
4644. Begynd at tilføje følgende funktioner:
4645. Der kan ikke leveres argumenter til at hente en feltværdi ved hjælp af Get.
4646. Udvid markering mod højre
4647. ISAPI-filteret '%1' kunne ikke indlæses grundet et konfigurationsproblem. Den aktuelle konfiguration understøtter kun indlæsning af billeder opbygget til en %2-processorarkitektur. Datafeltet indeholder fejlnummeret. Yderligere oplysninger om dette problem, herunder om fejlfinding af denne type uoverensstemmelsesfejl i processorarkitektur, kan du finde på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349.
4648. .-mappen i mappen %1 havde en forkert kæde. Kæden blev rettet.
4649. Afslutning af job
4650. Første parameter skal være et filnavnemønster eller "/?"
4651. The specified shadow copy storage association already exists.
4652. Mappen Windows kan ikke hentes.
4653. Det maksimale antal titler er overskredet.
4654. %1!u! Tilknyttede destinationsportaler:
4655. Ressourcestyring foretrækker tilgængelighed over konsistens.
4656. En universel gruppe med aktiveret sikkerhed er ændret til en global gruppe med aktiveret sikkerhed.
4657. DNS-proxyagenten kunne ikke registreres til at få besked ved ændring af strengen for ICS-domænesuffiks. Dette kan skyldes, at der ikke er tilstrækkelige systemressourcer. Fejlkoden findes i dataene.
4658. Adressen på reserve-WINS-serveren er ikke formateret korrekt i registreringsdatabasen.
4659. Destinationen har allerede logget på via en iSCSI-session.
4660. Behandlingen af gruppepolitikker mislykkedes. Windows forsøgte at forespørge til listen med gruppepolitikobjekter og overskred maksimumgrænsen (999).
4661. Udefineret reference.
4662. Datastream, der er angivet for filen '%1!ls!', er ikke konsistent: forventede %2!I64d! byte, fandt %3!I64d!.
4663. Ressourcefiler, der er længere end 2^63 byte, bliver ikke implementeret for øjeblikket.
4664. Slotstatus kunne ikke hentes.
4665. Oversættelse af navn: Standard behandlingsfejl.
4666. Shellprocessen hænger.
4667. Et ugyldigt FILTERSPEC blev fundet i den QoS-leverandørspecifikke buffer.
4668. Meddelelsen med id'et %1\%2 blev sat i køen %3
4669. Angiver, hvorvidt null-byte, der modtages på porten, skal slettes, før der føjes til den serielle buffer.
4670. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes, fordi Pixel Shader version 2.0 ikke understøttes af skærmkortet
4671. Der er åbne filer på denne forbindelse.
4672. Det blev forsøgt at vedhæfte til en enhed, der allerede var vedhæftet til en anden enhed.
4673. Egenskaben 'Egenskabsnavn' skal have værdien 'true' eller 'false'.
4674. En arbejdsproces med proces-id'et '%1', der betjener programgruppen '%2', blev lukket ned på grund af inaktivitet. Konfigurationen af programgruppens timeout blev indstillet til %3 minutter. En ny arbejdsproces startes, når det er nødvendigt.
4675. Der opstod en fejl i Kerberos-protokollen under validering af KDC-certifikatet ved logon med chipkort. Yderligere oplysninger findes i systemhændelsesloggen.
4676. Opretter systemstrukturer.
4677. De data, der findes i bufferen til NTFS reparse-punktet, er ugyldige.
4678. ConstraintType er ugyldig eller ikke understøttet af provideren.
4679. Tjenesten LPD (Line Printer Daemon) modtog et udskriftsjob fra %1 i et udskriftsformat, der ikke understøttes. Dette kan ske, hvis printerdriveren på klienten er konfigureret til at bruge en type udskriftsdata, der ikke understøttes af denne printer. Derfor vil dokumentet muligvis ikke blive udskrevet korrekt.
4680. Båndene er gendannet.
4681. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Protokolfamilien er ikke understøttet.
4682. MKLINK Opretter symbolske kæder og faste forbindelser
4683. De konfigurationsdata, der er tildelt MSFTESQL-tjenesten, er beskadiget.
4684. Dialogbokse i Plug and Play-brugergrænseflade er deaktiveret i fabrikstilstand.
4685. Windows Memory Diagnostic is currently forcing cache off for all tests.
4686. Browseren har kasseret for mange mailslot-meddelelser.
4687. Denne funktion kræver Windows 2000.
4688. Serverprogram overførte svar (anmodnings-id %1, forbindelses-id %2, metode %4, headerlængde %5, antal enhedssegmenter %6, cachepolitik %7) med statuskode %3.
4689. Globale gruppemedlemskaber
4690. DNS-serveren kunne ikke oprette eller læse startfilen til katalogtjenesten, der er integreret i DNS-zonen.
4691. En Windows Mobile-baseret enhed blev tilsluttet, men USB-forbindelser er deaktiveret.
4692. Programmet kunne ikke oprette forbindelse til MSDTC på grund af manglende tilladelse. Kontroller, at den bruger, der har startet programmet, har adgangstilladelse til klyngen. Oplysninger om at ændre adgangsrettigheder finder du i dokumentationen til MSCS. Fejldetaljer: %1
4693. Dette vil sikkerhedskopiere systemtilstanden fra diskenhed %1 til %2.
4694. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke placere en fil i kabinetfilen (CAB) %1 under sikkerhedskopiering af udskriftskøer. Rapporteret fejl: %2. Dette kan ske, hvis brugeren ikke har tilladelse til at oprette en fil på destinationen, eller hvis der ikke er tilstrækkelig plads eller systemressourcer.
4695. Denne handling er kun tilladt ved brug af en kontekst, der er blevet godkendt.
4696. Certifikatregistrering for %1 slettede certifikater, der er udløbet eller blevet tilbagekaldt eller tilsidesat af brugerobjektet i Active Directory.
4697. StylusPointPropertyInfos, som er knapper, skal have et minimum på 0 og et maksimum på 1.
4698. Serienummeret for enheden %1 er oprettet ved hjælp af VPD 0x80-oplysninger, fordi %2 ikke angav et.
4699. Forsøgte at føje URL-adresse (%2) til URL-adressegruppen (%1). Status: %3.
4700. En statusændring foregår, eller projektet har tvungen pausetilstand, så MSFTESQL ikke kan acceptere input i øjeblikket.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions