English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

24501. Visningen '%1' findes allerede i indekset '%2' og kan ikke omdefineres. SQLSTATE=42S01
24502. Computernavnet anvendes som et meddelelsesalias på en anden computer.
24503. Bitmapmetadata kan ikke ændres.
24504. Stakoverløb pga. for dyb rekursion.
24505. Den effektive tid for SSPI-konteksten kan ikke hentes.
24506. Forhandlingsanmodningen var for længe i køen.
24507. Tidsprovideren "%1" returnerede en fejl efter meddelelse om et tidsændring. Fejlen ignoreres. Fejlen var: %2
24508. PNRP (Peer Name Resolution Protocol) startede ikke, da oprettelsen af standardidentiteten mislykkedes med fejlkoden %1.
24509. Styring af sikkerhedspakke
24510. Der opstod en fildelingsfejl.
24511. Der opstod en fejl pga. en ugyldig linje i mixeren.
24512. Protokollen understøttes ikke
24513. ftp: socket
24514. Der opstod en ukendt fejl i Windows Media Player. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.
24515. Den angivne stream er deaktiveret og kan ikke vælges.
24516. Indsamlingsfilerne kan ikke tømmes, og denne handling kan ikke udføres. Indsamlingsprogrammet vil forsøge at tømme filerne igen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du genstarte tjenesten, frigøre systemressourcer eller kontrollere, at hardwaren fungerer korrekt. %1
24517. Serveren afviste SSTP-anmodningen (Secure Socket Tunneling Protocol). Den modtagne svarkode er forkert, eller der blev ikke modtaget nogen svarkode. Datadelen herunder indeholder den svarkode, der blev modtaget fra serveren. Dette er den HTTP-statuskode, der findes i svaret. Det kan skyldes, at proxy- eller SSTP-serveren afviser forbindelsen, at serveren ikke er konfigureret til SSTP, eller at serveren ikke har en ledig port til forbindelsen.
24518. MSFTESQL-hukommelsesstyringen har opdaget højt hukommelsesforbrug.
24519. Alle assemblies fra den samme &udgiver
24520. Provideren kunne ikke udlæse disken fra cache. Tjenesten Virtuel disk skal genstartes. %1
24521. Serveren kunne ikke udføre en handling pga. manglende tilgængelige systemressourcer.
24522. Procesydelsesdata kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
24523. MethodInfo skal være en RuntimeMethodInfo.
24524. Der er ikke tilknyttet nogen LUN'er til denne controllerport.
24525. Noden er hverken gyldig eller ugyldig, da der ikke blev fundet nogen DTD/Schema-erklæring.
24526. Startet værktøj (widget %1); stien "%2", parametrene "%3", konteksten %4.
24527. Et jokerord i forespørgslen indeholder et præfiks, der er for kort.
24528. Skriv brugerens nye adgangskode:
24529. Svarstatus = X.
24530. Drevet '%1', som er medtaget i sikkerhedskopieringen, findes ikke. Det kan skyldes, at drevet er blevet afbrudt eller omformateret, eller at disken er blevet fjernet. Ret problemet, og kør sikkerhedskopien igen.
24531. er i gang med lukning af programmet
24532. Windows Media Player kan ikke afspille denne dvd, fordi det område, der er tildelt dvd-drevet, ikke passer til det område, der er tildelt din dvd-dekoder.
24533. Nulstil adgangskode
24534. Den buffer, som er knyttet til en funktion, er for lille.
24535. Terminal Service er lukket af ukendte årsager. Genoprettes om et øjeblik.
24536. Netværksdrev kan ikke formateres.
24537. Konfigurationen af Logical Disk Manager er fuld, der kan ikke oprettes flere objekter.
24538. Windows kunne ikke aktivere Windows Firewall. En administrator skal starte den manuelt.
24539. Udskriftsoperatører
24540. Der er ikke adgang til Notes-dataene. Kontroller, at serveren er korrekt konfigureret til at få adgang til Notes-data.
24541. Omdirigeringen modtog et forkert operationslåsningsniveau fra %2.
24542. Hvis egenskaben WatchForExit er angivet til true, opstår denne hændelse ved afslutning af den tilknyttede proces.
24543. XCOPY Kopierer filer og mappetræer.
24544. Der er ikke defineret en egenskabstilknytning for datakilden.
24545. Den aktuelle transaktion er blevet annulleret.
24546. Faxen %1 blev sendt til %2 kl. %3.
24547. MAPI: Ikke konfigureret
24548. Tjenesten Opgavestyring har startet opgavekompatibilitetsmodulet.
24549. Rutinen TDIOpenPerformanceData blev fuldført.
24550. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. WMI-tjenesten returnerede fejlen 'Adgang nægtet'.
24551. Der kan ikke skrives til konfigurationsfilen, da du ikke har tilstrækkelige rettigheder.
24552. Kontoidentifikationsallokatoren blev ikke initialiseret korrekt. Postdataene indeholder den NT-fejlkode, der forårsagede fejlen. Initialiseringen vil blive forsøgt igen, indtil den lykkes, men indtil da vil kontooprettelse ikke være tilladt på denne domænecontroller. Søg efter andre SAM-hændelseslogfiler, der kan angive den nøjagtige årsag til fejlen.
24553. Timeout: %1
24554. Grænsen for Klientadgangslicenser (CAL) er nået. Serveren kan ikke betjene flere klienter. Dette vil muligvis forringe ydeevnen for behandling af meddelelser. Yderligere oplysninger om, hvordan du udvider begrænsningen på din klientlicens, finder du i dokumentationen til Windows. Denne hændelse logføres maks. en gang pr. %1 sekunder.
24555. %1 er ikke en timeangivelse.
24556. Den databuffer, der skal modtage returnerede data, er for lille til de returnerede data.
24557. Bestem sti
24558. Der er opstået en fejl under kommunikation mellem BITS og en internetgatewayenhed. Kontroller, at enheden fungerer korrekt. BITS forsøger ikke at bruge denne enhed, før næste genstart af systemet. Fejlkode: %1.
24559. Remote Access Gateway Proxy kunne ikke oprette en navngiven pipe.
24560. Skemaet til paritetskontrol af hver modtaget byte og markering af hver transmitteret byte.
24561. Fejl i AVDP (Anchor Volume Descriptor Pointer) rettes.
24562. %1 byte i hver allokeringsenhed.
24563. Beskyttelsesfejl for samling: Kataloget for en samling er ugyldigt eller stemmer ikke overens med samlingens manifest.
24564. Navnet på filen kan ikke findes af systemet.
24565. Ugyldigt sikkerheds-id for filen %1 bliver erstattet med standard sikkerheds-id.
24566. (GMT-05:00) Eastern time (USA og Canada)
24567. Et MS DTC-navneobjekt kunne ikke oprettes.
24568. Anvend reglen på specifikke brugere.
24569. Diskenhedens forbindelsespunkt understøttes ikke.
24570. ReaderWriterLock.RestoreLock blev kaldt uden at frigive alle låse, der er hentet siden kaldet til ReleaseLock.
24571. Der blev fundet en fejl på %3, som gør en komplet indholdssøgning nødvendig.%1
24572. Et diagnosticeringsmodul fuldførte fejlfinding og angav en løsning, der er i kø
24573. Opgavestyring startede ikke opgaven "%1" , da opgavens sluttidspunkt er overskredet. Brugerhandling: Udvid om nødvendigt opgavens sluttidspunkt.
24574. Offentlige nøgler kan ikke gemmes i Active Directory-domænetjenester (Fejl: 0x%1).
24575. Udtrykket skal være en forespørgsel eller en heltalskonstant.
24576. Switchen 'X' skal efterfølges af et argument.
24577. Transaktionslaget kan ikke genkende det angivne transaktionsanmodnings-id.
24578. Logonprocessoren tilføjede ikke meddelelsesaliaset.
24579. Der er angivet et systemflag på objektet, som medfører, at objektet ikke kan flyttes eller omdøbes.
24580. Det angivne antal diske i en plex er ugyldigt.
24581. min = %1
24582. MaxSize er ikke defineret for dette lager. Der blev udført en handling, der kræver adgang til MaxSize. Lagre, der hentes ved hjælp af optællings-API'er, har ikke en veldefineret MaxSize, fordi der bruges delbeviser til at åbne lageret.
24583. Certifikatskabelonen kræver for mange RA-signaturer. Der tillades kun én RA-signatur.
24584. Det angivne antal drevbogstaver, der skal hentes, er ugyldigt.
24585. PInvoke-metoder kan ikke eksistere på brugergrænseflader.
24586. Filsystemfilteret '%5' (Version %2.%3, %6) kunne ikke tilknyttes diskenheden '%8'. Filteret returnerede en ualmindelige endelig status på %1. Filteret og/eller de understøttende programmer skal håndtere problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte leverandøren.
24587. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke initialisere ydelsestællerne. Tjenesten kører uden ydelsestællerne. Genstart tjenesten World Wide Web Publishing for at geninitialisere ydelsestællerne. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
24588. Ugyldig gren på én byte på følgende placering: X. Den ønskede gren var: Y.
24589. Angivelse af sidste kendte fungerende konfiguration for tjenestedatabasen
24590. Disklæsningsfejl
24591. serial = %1!lu!
24592. Navnet på delingen indeholder ugyldige karakterer.
24593. Fjernelse af opdateringen blev afvist af en politik.
24594. Afspilningslisten afsluttede under indskrænkning.
24595. Netværkskortet blev ikke fundet
24596. Statuskode
24597. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at der er blevet manipuleret med lageret med data, der er tillid til.
24598. Der blev fundet et ugyldigt tegn i DTD.
24599. Den angivne diskenhed er ikke startdiskenheden til operativsystemet.
24600. Systemet mangler den ressource, som kontrolleres af indstillingen %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions