English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

21501. Der er allerede et RPC i gang for denne tråd.
21502. Behandl advarsler som fejl
21503. Indholdsindekset kan ikke aktiveres, fordi dets overførselsversion ikke kan kontrolleres mod den dedikerede indeksserver. Dette kan ske, når den dedikerede indeksserver er offline, eller når indholdsindekset er forældet.
21504. Oplysninger om printersikkerhed for printer %1 kunne ikke angives.
21505. Statusregistret til %2 overlapper kontrolregistrene til %3.
21506. Logon nægtet
21507. Forbindelse til MS DTC-transaktionsliste kunne ikke oprettes.
21508. Fejl rettes i attributdefinitionstabellen.
21509. Kildeinstallationspakken for produktet [2] er ikke synkroniseret med klientpakken. Prøv at foretage installationen igen med en gyldig kopi af installationspakken '[3]'.
21510. Komponentlageret er beskadiget.
21511. Fejl i CryptEncodeObject(), hr- %1!lx!h, LastErr- %2!lu!t, %3!lx!h
21512. Diagnosticeringsmodul %2 (%1) blev flyttet til en brudt tilstand. Fejlkoden var %3.
21513. Det blev forsøgt at skrive til en enhed, efter at forbindelse var blevet afbrudt.
21514. DataGridItem er ugyldig.
21515. Volume Change Journal er ikke aktiv.
21516. GET VERSIONS -- Vis oplysninger om sikkerhedskopier, der kan genoprettes fra
21517. Udløser blev ikke fundet.
21518. NET START MESSENGER
21519. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da den tilknyttede afspilningsliste ikke indeholder nogen elementer, eller afspilningslisten er ugyldig.
21520. Adressen til lagerkontrolblokkene er ikke gyldig.
21521. BITS-jobbet %1 er konfigureret til at starte %3 efter overførsel af %2. Start af programmet mislykkedes med fejlen %4. BITS vil forsøge at starte programmet regelmæssigt, indtil det lykkes.
21522. De angivne diskenheder hører ikke til samme pakke.
21523. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke behandle ændringer, der påvirker de understøttede protokoller for webstedet %1. Webstedet stoppes, fordi systemet ikke kan garantere, at alle meddelelser til dette websted vil blive behandlet. Datafeltet indeholder fejlnummeret
21524. Komponenten understøtter ikke flere kvalitetsniveauer.
21525. Behandlet fil:
21526. Denne handling er ikke tilladt, mens kodeprogrammet kører.
21527. Opgavestyring har startet opgavemotorprocessen "%1".
21528. Kun nyhentede kontekster kan kopieres.
21529. Angiver understøttelse af overført initialisering.
21530. Ugyldig numerisk værdi. Kontroller, at værdien ikke indeholder andet end numeriske tegn. Egenskaben ignoreres. Ugyldig XML:%1%2%3%4%5
21531. Funktionsmåden %1 kan ikke overskrives i samlinger med flere elementskemaer
21532. Der blev ikke fundet globale katalogservere i det angivne domæne.
21533. Opgaveindstillingerne tillader ikke, at opgaven starter efter behov.
21534. API-returbufferen er for lille.
21535. Tekstformateringsprogrammet kan ikke frigøre reduktionsressourcen på grund af fejlen: X.
21536. Versionen af det operativsystem, der er installeret på serveren, er hverken kompatibel med domænets eller skovens aktuelle funktionsniveau.
21537. %1 KB i %2 skjulte filer.
21538. Den angivne diskenhed bevares og kan kun udvides til en sammenhængende diskudvidelse. Den angivne udvidelse er ikke sammenhængende med den angivne diskenhed.
21539. Windows Media Player stødte på et problem med afspilningslisten. Listens format er ikke gyldigt.
21540. Diskenhedsnavn: %1
21541. WinRM kan ikke behandle anmodningen, fordi en WMI-parameterværdi er NULL.
21542. Aktivering af automatisk oplåsning af diskenheden %2 mislykkedes.
21543. Starter fra iSCSI, men der kan ikke angives et netværkskort i sidestien.
21544. Driveren returnerede en fejl pga. en ugyldig parameter.
21545. MS DTC har modtaget en ugyldig meddelelse. Hændelsesspecifikke oplysninger: %1.
21546. Forkert formateret version.
21547. CHKDSK kontrollerer, om der findes cyklusser i mappetræet.
21548. Anmodningen er forkert formateret til %1.
21549. Tolkningsfejl for manifest: Slutning på fil nået i ugyldig tilstand for den aktuelle kodning.
21550. IPI-controller
21551. Titelteksten til den angivne URL-adresse understøttes ikke.
21552. Filsystemet er beskadiget. Kør CHKDSK.
21553. Kommandobufferen er ikke i den korrekte tilstand.
21554. Det objekt, der vil blive opdateret, ejes af en primær stedcontroller. Handlingen kan ikke udføres.
21555. Funktionen "%1" returnerede ikke en værdi eller returnerede en værdi, der ikke kan konverteres til en XSL-datatype.
21556. Installationen blev afbrudt og blev ikke fuldført.
21557. Kilden X findes allerede på computeren 'Y'.
21558. BindHandle til ThreadPool mislykkedes på denne handle.
21559. Der blev angivet cirkulær tjenesteafhængighed.
21560. Systemet er blevet vækket
21561. Parameteren skal være en X509Extension.
21562. Ukendt sprog.
21563. En logklient er allerede registreret på strømmen.
21564. Windows Media Player kan ikke kommunikere med enheden, fordi enheden ikke svarer. Prøv at tilslutte enheden igen, nulstille enheden eller kontakte enhedsproducenten for at hente opdateret firmware.
21565. Find sikkerhedskatalog for fil
21566. Der er opstået en fejl på %2, der kræver en komplet indholdsscanning.
21567. %1!-20.*s! %2!7ws!%3!-5ws! %4!-20.*s! %5!3d! %6!ws!
21568. Trådløs - anden
21569. Fragmentet af den anden sti må ikke være et drev- eller UNC-navn.
21570. Der er opstået en uventet fejl med MSAudio-codec.
21571. Oprettelse af et hemmeligt objekt
21572. Computertilstandsagenten %1 kunne ikke gennemføre opkald til %2.
21573. Tilføj funktion.
21574. Handlingen kunne ikke udføres, fordi objektet eller værdien enten allerede var i brug eller blev brugt til et formål, der ikke tillod, at handlingen fuldførtes.
21575. Tjenesten %1 lukkede ikke korrekt efter modtagelse af en kommando om forudlukning.
21576. Grundlæggende filsystemstrukturer kan ikke oprettes.
21577. Denne funktion kræver Windows Server 2003 eller nyere.
21578. Skifter tilbage til Port A
21579. Angiver, om afsnittet Trust er låst.
21580. Ved adgang til et nyt bånd fra en partition på flere enheder er den nuværende blokstørrelse forkert.
21581. MSDTC Installation
21582. Denne handling eller kombination af parametre understøttes ikke af denne provider.
21583. Attributten 'refer' skal findes for : %1.
21584. Krydsforbindelsespunkt
21585. Angiver det brugernavn, der skal anvendes, hvis repræsentation er angivet til sand.
21586. SafeHandle kan ikke være null.
21587. Alle tråde i filtreringsprocessen er i brug i øjeblikket.
21588. Microsoft standardrouterbasemetrik
21589. Lyttefunktionsadapterens protokol '%1' kan ikke oprette forbindelse til tjenesten Windows Process Activation, fordi den er deaktiveret. Årsag: Lyttefunktionsadapterens protokol '%1' er blevet markeret som deaktiveret af tjenesten Windows Process Activation grundet en alvorlig fejl. Løsning: Afhjælp denne tilstand ved at standse lyttefunktionsadapteren, derefter tjenesten Windows Process Activation, genstarte tjenesten Windows Process Activation og til sidst genstarte lyttefunktionsadapteren.
21590. "%1" er kun tilladt, når indholdet er "textOnly".
21591. Den angivne interruptvektor er allerede tilsluttet.
21592. Skemaopdateringen mislykkedes: dobbelt MAPI-identifikator.
21593. Der opstod en uoprettelig fejl. Tjenesten afsluttes.
21594. Hverken isolationsniveauet eller en styrkelse af det understøttes.
21595. Annulleringsstatus for det domænecontrollercertifikat, der bruges til chipkortgodkendelse, kunne ikke fastlægges. Der findes yderligere oplysninger i systemets hændelseslog. Kontakt systemadministratoren.
21596. Du skal angive bindingsindstillingen, hvis du vil pinge RPC-proxyserveren. (-E)
21597. Medieenheden er optaget med en anden handling på dette tidspunkt.
21598. Der opstod en fejl under læsning fra en datastrøm. Der blev returneret et uventet antal byte.
21599. TokenElevationTypeBegrænset (3)
21600. Adgangskoden for denne bruger er udløbet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions